Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

  Araştırma Görevlisi Anıl Kale
Özgeçmiş
:
Birim
:
Turizm Fakültesi / Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı .
İş Adres
:
Mersin Üniversitesi Turizm Fakültesi Çiftlikköy Kampüsü 33343 Yenişehir/ Mersin .
Telefon
:
+90-324-3610001 .
Dahili
:
13984 .
Faks
:
+90-- .
Diğer e-mail
:
Oluşturma
:
2015-05-28 07:56:32 .
Düzenleme
:
2018-05-02 13:42:46 .
TOTAL ARTICLES IN
PUBLICATIONS LIST
0
ARTICLES WITH
CITATION DATA
0
SUM OF THE
TIMES CITED
0
AVERAGE CITATIONS
PER ARTICLE
0
Researcher ID
Puan

Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK MERSİN ÜNİVERSİTESİ/ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU 2012
YÜKSEK LİSANS TURİZM İŞLETMECİLİĞİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ/ SOSYAL BİLİMLER ENSİTÜSÜ 2016
Yüksek Lisans Tezi

1. Otel İşletmelerinde Çalışanların Örgütsel Vatandaşlık Davranışları, İş Stresleri Ve İşten Ayrılma Niyetleri İlişkisi: Mersin İlinde Bir Uygulama Danışman: Dr. Yılmaz AKGÜNDÜZ, Mersin Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye, 2016.

Görev Ünvanı Üniversite/Kurum Yıl
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ TURİZM FAKÜLTESİ 2014-01-02 - Devam ediyor
Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 550
2017
3. Atçı, D.; Kale, A.; şeker, F. Otel İşletmecilerinin Bireysel Yenilikçilik Profili ve Çift Yönlülük (Ambidexterity) Düzeyi İlişkisi. İŞLETME VE İKTİSAT ÇALIŞMALARI DERGİSİ, 2017, 5, 47-58. 200 + 0
http://www.isletmeiktisat.com/index.php/iicd/article/view/106/pdf_65

Publications_005.pdf

2016
2. Akgündüz, Y.; Dalgıç, A.; Kale, A. The effects of stress and managers' behaviour on the job satisfaction and organisational citizenship behaviour of hotel employees. TOURISM, 2016, 64, 41-62. 200 + 0
http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=228223

Publications_004.pdf

2015
1. Akgündüz, Y.; Dalgıç, A.; Kale, A.; Karakan, H. Beş Faktör Kişilik Özelliklerinin Dönüşümcü Liderlik Davranışlarına Etkisi: Otel İşletmelerinde Bir Araştırma. ULUSLARARASI ALANYA İŞLETME FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2015, 7, 51-65. 150 + 0
http://alanyadergi.akdeniz.edu.tr/_dinamik/164/757.pdf

Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 200
2014
1. Akgündüz, Y.; Kale, A.; Pazarbaşı, G. Otel Çalışanlarının Psikolojik Güçlendirme Algılarının Örgütsel Vatandaşlık Davranışlarına Etkisi. MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2014, 11, 1-15. 200 + 0
http://sbed.mku.edu.tr/article/view/1038000691/5000083784

Publications_001.pdf

Ulusal - Diğer 100
1. Birdir, K.; Dalgıç, A.; Kale, A. Antalya ve Mersin Plajlarında Yapılan Düzenlemelerin Erişebilirlik Kapsamında İncelenmesi. GAZİ ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2014, 2, 145-158. 100 + 0
http://tfd.gazi.edu.tr/index.php/tfd/article/view/18/9

Publications_002.pdf

Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 470

3. UNUR, K.; ATÇI, D.; KALE, A.; ŞEKER, F., Kızkalesi’ndeki Otel İşletmecilerinin Sürdürülebilirlik Tanımları. 1. ULUSLARARASI TURİZMİN GELECEĞİ KONGRESİ: İnovasyon, Girişimcilik ve Sürdürebilirlik Kongresi, 2017-09-28, 2017-09-30, Mersin, Türkiye, 2017. 150
Scientific_Meetings_003.pdf

2. UNUR, K.; ATÇI, D.; ŞEKER, F.; KALE, A.; KINIKLI, M., Pastane Çalısanlarının Mesleklerinin Iyi ve Kötü Yanlarının Belirlenmesine Yönelik Bir Arastırma. VI. ULUSAL II.ULUSLARARASI DOGU AKDENIZ TURIZM SEMPOZYUMU, 2017-04-14, 2017-04-15, GAZİANTEP, Türkiye, 2017. 120
Scientific_Meetings_002.pdf

1. KALE, A.; AKGÜNDÜZ, Y., Otel İşletmelerinde Çalışanların Örgütsel Vatandaşlık Davranışlarının İşten Ayrılma Niyetlerine Etkisi: Mersin İlinde Bir Uygulama. 3. INTERNATIONAL CONGRESS OF TOURISM AND MANAGEMENT RESEARCHES, 2016-05-20, 2016-05-22, ANTALYA, Türkiye, 2016. 200

Ulusal - Tam Metin - Sözlü 200

2. BİRDİR, K.; DALGIÇ, A.; KALE, A., Antalya ve Mersin Plajlarında Yapılan Düzenlemelerin Erişebilirlik Kapsamında İncelenmesi. 15. ULUSAL TURİZM KONGRESİ, 2014-11-13, 2014-11-16, ANKARA, Türkiye, 2014. 100
Scientific_Meetings_001.pdf

1. AKGÜNDÜZ, Y.; KALE, A.; PAZARBAŞI, G., Futbol Turizmine Hizmet Eden Otel İşletmelerinde Çalışanların Psikolojik Güçlendirme Algılarının Örgütsel Vatandaşlık Davranışlarına Etkisi. 3. DOĞU AKDENİZ TURİZM SEMPOZYUMU, 2014-04-18, 2014-04-18, MERSİN, Türkiye, 2014. 100