Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

  Araştırma Görevlisi Anıl Kale
Özgeçmiş
:
Birim
:
Turizm Fakültesi / Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı .
İş Adres
:
Mersin Üniversitesi Turizm Fakültesi Çiftlikköy Kampüsü 33343 Yenişehir/ Mersin .
Telefon
:
+90-324-3610001 .
Dahili
:
13984 .
Faks
:
+90-- .
Diğer e-mail
:
Oluşturma
:
2015-05-28 07:56:32 .
Düzenleme
:
2019-01-07 15:01:21 .
TOTAL ARTICLES IN
PUBLICATIONS LIST
0
ARTICLES WITH
CITATION DATA
0
SUM OF THE
TIMES CITED
0
AVERAGE CITATIONS
PER ARTICLE
0
Researcher ID
Puan

Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK MERSİN ÜNİVERSİTESİ/ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU 2012
YÜKSEK LİSANS TURİZM İŞLETMECİLİĞİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ/ SOSYAL BİLİMLER ENSİTÜSÜ 2016
Yüksek Lisans Tezi

1. Otel İşletmelerinde Çalışanların Örgütsel Vatandaşlık Davranışları, İş Stresleri Ve İşten Ayrılma Niyetleri İlişkisi: Mersin İlinde Bir Uygulama Danışman: Dr. Yılmaz AKGÜNDÜZ, Mersin Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye, 2016.

Görev Ünvanı Üniversite/Kurum Yıl
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ TURİZM FAKÜLTESİ 2014-01-02 - Devam ediyor
Uluslararası - Diğer 75
2015
1. Akgündüz, Y.; Dalgıç, A.; Kale, A.; Karakan, H. Beş Faktör Kişilik Özelliklerinin Dönüşümcü Liderlik Davranışlarına Etkisi Otel İşletmelerinde Bir Araştırma. ULUSLARARASI ALANYA İŞLETME FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2015, 7, 83-97. 75 + 0
Uluslararası - Alan endexleri 0
2017
2. Atçı, D.; Kale, A.; şeker, F. Otel İşletmecilerinin Bireysel Yenilikçilik Profili ve Çift Yönlülük (Ambidexterity) Düzeyi İlişkisi. İŞLETME VE İKTİSAT ÇALIŞMALARI DERGİSİ, 2017, 5, 47-58. 0 + 0
2016
1. Akgündüz, Y.; Dalgıç, A.; Kale, A. The effects of stress and managers behaviour on the job satisfaction and organisational citizenship behaviour of hotel employees. TOURISM, 2016, 64, 41-62. 0 + 0
Ulusal - Alan endexleri 0
2014
1. Akgündüz, Y.; Kale, A.; Pazarbaşı, G. Otel Çalışanlarının Psikolojik Güçlendirme Algılarının Örgütsel Vatandaşlık Davranışlarına Etkisi. MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2014, 11, 1-15. 0 + 0
Ulusal - Endekste taranmıyor 0
1. Birdir, K.; Dalgıç, A.; Kale, A. Antalya ve Mersin Plajlarında Yapılan Düzenlemelerin Erişebilirlik Kapsamında İncelenmesi. GAZİ ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2014, 2, 145-158. 0 + 0
Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 820

5. SAMIRKAŞ, M.; BAHAR, O.; KALE, A., Turizm Kümelenme Potansiyeli: Kızkalesi Örneği. 2. ULUSLARARASI TURİZMİN GELECEĞİ KONGRESİ: İnovasyon, Girişimcilik ve Sürdürebilirlik Kongresi, 2018-09-27, 2018-09-29, Mersin, Türkiye, 2018. 200
https://www.futourismcongress.com/ftp/dosyalar/kongre-kitabi-2018.pdf

4. ERDEM, A.; KINIKLI, M.; KALE, A.; UNUR, K., KIŞ TURİZM MERKEZLERİNİN WEB SİTELERİNİN KARŞILAŞTIRMALI İNCELENMESİ. ULUSLARARASI SİVAS TURİZM KONGRESİ, 2018-02-23, 2018-02-25, SİVAS, Türkiye, . 150

3. UNUR, K.; ATÇI, D.; KALE, A.; ŞEKER, F., Kızkalesi’ndeki Otel İşletmecilerinin Sürdürülebilirlik Tanımları. The First International Congress on Future of Tourism: Innovation, Entrepreneurship and Sustainability, 2017-09-28, 2017-09-30, MERSİN, Türkiye, . 150

2. UNUR, K.; ATÇI, D.; ŞEKER, F.; KALE, A.; KINIKLI, M., Pastane Çalışanlarının Mesleklerinin İyi ve Kötü Yanlarının Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma. VI. ULUSAL II.ULUSLARARASI DOĞU AKDENİZ TURİZM SEMPOZYUMU, 2017-04-14, 2017-04-15, Gaziantep, Türkiye, . 120

1. KALE, A.; AKGÜNDÜZ, Y., Otel İşletmelerinde Çalışanların Örgütsel Vatandaşlık Davranışlarının İşten Ayrılma Niyetlerine Etkisi Mersin İlinde Bir Uygulama. 3. INTERNATIONAL CONGRESS OF TOURISM AND MANAGEMENT RESEARCHES, 2016-05-20, 2016-05-22, ANTALYA, Türkiye, . 200

Uluslararası - Özet - Sözlü 300

3. SAY, F.; PAN, V.; KALE, A., Temel Eğitim Bölümü Öğrencilerinin Girişimcilik Düzeyleri İle Meslek Kaygıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. 4. Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Eğitim ve Sosyal Bilimler Sempozyumu (TURKCESS), 2018-06-27, 2018-06-30, Baku, Azerbaycan, . 100

2. PAN, V.; SAY, F.; KALE, A., Öğretmen Adaylarının Öğretim Yeterliklerine İlişkin Algıları. 4. Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Eğitim ve Sosyal Bilimler Sempozyumu (TURKCESS), 2018-06-27, 2018-06-30, Baku, Azerbaycan, . 100

1. ŞEKER, F.; KALE, A.; ATÇI, D., Kızkalesindeki Otel İşletmecilerinin Bireysel Yenilikçiliklerinin İşletme Performansına Etkisi. Uluslararası Erdemli Sempozyumu, 2018-04-19, 2018-04-21, Mersin, Türkiye, . 100

Ulusal - Tam Metin - Sözlü 200

2. BİRDİR, K.; DALGIÇ, A.; KALE, A., Antalya ve Mersin Plajlarında Yapılan Düzenlemelerin Erişebilirlik Kapsamında İncelenmesi. 15. ULUSAL TURİZM KONGRESİ, 2014-11-13, 2014-11-16, ANKARA, Türkiye, . 100

1. AKGÜNDÜZ, Y.; KALE, A.; PAZARBAŞI, G., Futbol Turizmine Hizmet Eden Otel İşletmelerinde Çalışanların Psikolojik Güçlendirme Algılarının Örgütsel Vatandaşlık Davranışlarına Etkisi. 3. DOĞU AKDENİZ TURİZM SEMPOZYUMU, 2014-04-18, 2014-04-18, MERSİN, Türkiye, . 100

Ulusal 0
1. , , , Türkiye. 0