Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

  Doç. Dr. Ali Tan
Özgeçmiş
:
Birim
:
Fen - Edebiyat Fakültesi / Eski Türk Dili Anabilim Dalı .
İş Adres
:
Mersin Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Çiftlikköy Kampüsü 33343 Yenişehir/ Mersin .
Telefon
:
+90-324-3610001 .
Dahili
:
4634 .
Faks
:
+90-- .
Diğer e-mail
:
Diğer e-mail
:
Oluşturma
:
2015-06-02 13:05:31 .
Düzenleme
:
2018-12-25 09:04:33 .
TOTAL ARTICLES IN
PUBLICATIONS LIST
0
ARTICLES WITH
CITATION DATA
0
SUM OF THE
TIMES CITED
0
AVERAGE CITATIONS
PER ARTICLE
0

Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 1995
YÜKSEK LİSANS TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 1998
DOKTORA TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2005
Doktora Tezi

1. Kırgız Türkçesinde Tasvir Fiileri Danışman: Dr. Prof.Dr. Şükrü Haluk AKALIN, Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı, ADANA, Türkiye, 2005.

Yüksek Lisans Tezi

1. MOLDO KILIÇ'IN KAZALDAR'I (Ses Bilgisi ve Şekil Bilgisi İncelemesi - Metin ve Çeviri) Danışman: Dr. Prof.Dr. Şükrü Haluk AKALIN, Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı, ADANA, Türkiye, 1998.

Görev Ünvanı Görev Kurum/Diğer Yıl
MERKEZ MÜDÜR YARDIMCISI TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2012-05-15 - 2015-05-15
MERKEZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2012-05-15 - 2015-05-15
Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 800
2017
4. Tan, A. AHMET YESEVİ’NİN HİKMETLERİNDE OLUMSUZ YAPILAR . INTERNATİONAL JOURNAL OF SOCİAL SCİENCE, 2017, 58, 177-203. 200 + 0
http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7066

Publications_001.pdf

3. Tan, A. KIRGIZ TÜRKÇESİNDE “SATIP AL-” YAPISI ÜZERİNE. ULUSLARARASI SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ, 2017, 10, 189-193. 200 + 0
http:/dx.doi.org/10.17719/jisr.2017.1754

Publications_002.pdf

2015
2. Tan, A. Türkçede Ortak Köklü Kelimelerde Anlam Farklılaşması: Tavan Ve Taban Örneği. TURKİSH STUDİES INTERNATİONAL PERİODİCAL FOR THE LANGUAGES, LİTERATURE AND HİSTORY OF TURKİSH OR TURKİC, 2015, 10, 865-876. 200 + 0
http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.7675

Publications_004.pdf

2013
1. Tan, A. KISSA-I ZELZELE’NİN KELİME KADROSU VE GEÇİŞ DÖNEMİ ÖZELLİKLERİ. TURKİSH STUDİES INTERNATİONAL PERİODİCAL FOR THE LANGUAGES, LİTERATURE AND HİSTORY OF TURKİSH OR TURKİC, 2013, 8/9 Summer 2013, 2331-2350. 200 + 0
http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.5135

Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 800
2017
5. Tan, A.; Uğureli, A. Kesikkeli Köyünden Derleme Sözlüğü’ne Katkılar. DİYALEKTOLOG - ULUSAL SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 2017, 16, 223-239. 200 + 0
http://http://www.diyalektolog.com/DergiTamDetay.aspx?ID=173&Detay=Ozet

Publications_003.pdf

2006
4. Tan, A. "Sezen Cumhur Önal’ın Söz Yazarlığı Üzerine", Türk Dili - Dil ve Edebiyat Dergisi, Türk Dil Kurumu Yayınları, - Haziran 2006. TÜRK DİLİ - DİL VE EDEBİYAT DERGİSİ, 2006, Cilt XCI, Sayı 654 , 504-516. 200 + 0
Publications_005.pdf

3. Tan, A. “Kırgız Türkçesinde Tasvir Fiilleri Üzerine. TÜRK DÜNYASI DİL VE EDEBİYAT DERGİSİ, 2006, 22, 67-110. 200 + 0
Publications_006.pdf

2004
2. Tan, A. Türkçe Diş Hekimliği Terimleri Bilgi Şöleni Yapıldı. TÜRK DİLİ DİL VE EDEBİYAT DERGİSİ, 2004, 636, 827-830. 100 + 0
1996
1. Tan, A. Çukurova Üniversitesinde Türkoloji Araştırmaları Merkezi Kuruldu. TÜRK DİLİ DİL VE EDEBİYAT DERGİSİ, 1996, 538, 505-505. 100 + 0
Ulusal - Diğer 250
2018
3. Tan, A.; Atasoy, H. SEYF-İ SARÂYÎ’NİN GÜLİSTAN TERCÜMESİ’NDE GEÇEN ATASÖZLERİ. DİYALEKTOLOG- ULUSAL SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ (JOURNAL OF NATİONAL SOCİAL SCİENCES), 2018, 17, 285-317. 100 + 0
http://www.diyalektolog.com/Makaleler/870401472_17-ali%20tan.pdf

Publications_008.pdf

2003
2. Aydın, E.; Tan, A. MOĞOLİSTAN’DA ORHUN VADİSİ’NDE 2002 YILINDA YAPILAN EPİGRAFİK ÇALIŞMALAR. TİKA RAPORU, 2003, 8, 48-54. 50 + 0
1997
1. Tan, A. Moldo Kılıç. TÜRK LEHÇELERİ VE EDEBİYATLARI DERGİSİ, 1997, Ekim 1997, 86-92. 100 + 0
Publications_007.pdf

Uluslararası - Diğer Kitap Yazma 500
1. Tan, A. Kırgız Türkçesinde Tasvir Fiilleri, ISBN: 978-975-16-2306-5, TÜRK DİL KURUMU, Baskı Sayısı: 2, Baskı Adet Sayısı: 2000, 190 Sayfa, Türkçe, ANKARA, Türkiye, 2010. 500
Uluslararası - Bilimsel Kitap Yazma (Tez Hariç) 500
1. Akalın, .; Toparlı, R.; Argunşah, M.; Aydın, E.; Tan, A.; Güner, G.; Aydın, S. İlköğretim Okulları için Türkçe Sözlük, ISBN: 975-161819-3, TÜRK DİL KURUMU, Baskı Sayısı: 5, Baskı Adet Sayısı: 5000, 774 Sayfa, Türkçe, ANKARA, Türkiye, 2005. 0
2. Akalın, .; Cebeci, Z.; Bada, E.; Mıtış, B.; Acar, L.; Tan, A. Bilgisayar Terimleri Karşılıklar Kılavuzu, ISBN: 978-975-16-2031-6, TÜRK DİL KURUMU, Baskı Sayısı: 2, Baskı Adet Sayısı: 2000, 256 Sayfa, Türkçe, ANKARA, Türkiye, 2008. 0
3. Tan, A. KIRGIZ TÜRKÇESİ (Eski Türkçe ve Türkiye Türkçesi Karşılaştırmalı), ISBN: 9786059408592, KESİT YAYINEVİ, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 232 Sayfa, Türkçe, MERSİN, Türkiye, 2017. 0
Ulusal - Kitapta Bölüm Yazma 50
1. Akkaya, A.; Tan, A.; özkan, A.; Yıldırım, M.; Kara, . ÇOCUK YAZINI ARAŞTIRMALARI-I, ISBN: 978-605-4454-91-4, KARAHAN KİTABEVİ, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 500, 240 Sayfa, Türkçe, ADANA, Türkiye, 2014. 50
Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 400

2. TAN, A., Ağız Çalışmalarının Türkçe Sözlük'e Katkısı. VI. Uluslararası Türk Dili Kurultayı, 2008-10-20, 2008-10-25, ANKARA, Türkiye, 2010. 200
Scientific_Meetings_002.pdf

1. TAN, A., Zilzala’da Depremle İlgili Kelimeler ve Türkiye Türkçesindeki Karşılıkları. ULUSLARARASI SÜREKLİ ALTAYİSTİK KONFERANSI BİLDİRİLERİ (ALTAY DÜNYASINDA GÜNDELİK HAYAT), 2003-06-22, 2003-06-27, ANKARA, Türkiye, 2007. 200
Scientific_Meetings_001.pdf

Ulusal - Yürütücü 300

3. Türk Dili ve Edebiyatı Eğitim ve Öğretiminin Geliştirilmesi, BAP, Proje No: BAP-FEF TDEB (NÇC) 2014-3 GP, 10000 TL, Yürütücü, 2015,Tamamlandı. 100

2. Kıssa-ı Zelzele’nin Kelime Kadrosu ve Geçiş Dönemi Özellikleri, BAP, Proje No: BAP- FEF TDEB (AT) 2014-3 HD, 1054 TL, Yürütücü, 2015,Tamamlandı. 100

1. Eğitim ve Öğretimin daha iyi hale nasıl getirilebileceği konulu bu çalışmamız bölüm öğretim elemanları ve öğrencilerinin koordinasyonuyla gerçekleştirilecektir. , BAP, Proje No: BAP FEF TDE (AT) 2010-5 A, 7545 TL, Yürütücü, 2014,Tamamlandı. 100

Ulusal - Araştırmacı 50

2. Sayfa Sayfa Türkçenin Gücü, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Proje No: 2759845, 100000 TL, Araştırmacı, 2018,Tamamlandı. 0
http://www.turkceningucu.com

1. Türkiye Türkçesi Sözvarlığında Fiillerin Derlem Denetimi ve Derlem Tabanlı Sözlüğü, TÜBİTAK, Proje No: 1, 220000 TL, Araştırmacı, 2013,Tamamlandı. 50

Ulusal - Danışman (Yürütücü Gerçek Kişi) 0

1. TÜRKÇEDE EMİR VE İSTEK KİPİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ VE EŞ ZAMANLI GÖRÜNÜMÜ, BAP, Proje No: BAP-SOBE TDE (ZT) 2011-2 YL, 4711 TL, Danışman (Yürütücü Gerçek Kişi), 2012,Tamamlandı. 0

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri 800

4. Esma DURMAZ, AK SÖZCÜĞÜNÜN TARİHÎ VE ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİNDEKİ KULLANIMLARI, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

3. Hilfe ATASOY, Seyf-i Sarayi'nin Gülistan Tercümesi'nde Geçen Atasözleri ve Türkiye Türkçesindeki Karşılıkları, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

2. Zeliha TUĞUZ, TÜRKÇEDE EMİR VE İSTEK KİPİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ VE EŞ ZAMANLI GÖRÜNÜMÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

1. Songül ŞEN, İçin Edatının Tarihi ve Çağdaş Türk Lehçelerindeki Kullanımları, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2018, Tamamlandı. 200

Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar TDE432 Çağdaş Türk Lehçeleri IV Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Bahar TDE428 Bitirme Çalışması Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 0-2-1
Bahar TDE320 Kıpçak Türkçesi Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Bahar TDE112 Türk Dili Tarihine Giriş II Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Bahar TDE 540 Çağdaş Türk Lehçeleri II Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı ( Yü... 3-0-3
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Bahar TDE 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabi... 4-0-4
Bahar TDE 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabi... 4-0-4
Bahar TDE 542 Türk Dilinin Kaynakları II Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı ( Yü... 3-0-3
Bahar PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-6-5
Güz TDE111 Türk Dili Tarihine Giriş I Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Güz TDE431 Çağdaş Türk Lehçeleri III Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Güz TDE329 Çağdaş Türk Lehçeleri I Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Güz TDE427 Bitirme Çalışması Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 0-2-1
Güz TDE319 Kıpçak Türkçesi Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Güz TDE303 Orta Türkçe I Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Güz TDE 541 Türk Dilinin Kaynakları I Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı ( Yü... 3-0-3
Güz TDE 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabi... 4-0-4
Güz TDE 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabi... 4-0-4
Güz SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Güz TDE 539 Çağdaş Türk Lehçeleri I Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı ( Yü... 3-0-3
Güz PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-6-5
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar TDE112 Türk Dili Tarihine Giriş II Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Bahar TDE304 Orta Türkçe II Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Bahar TDE320 Kıpçak Türkçesi Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Bahar TDE432 Çağdaş Türk Lehçeleri IV Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Bahar TDE330 Çağdaş Türk Lehçeleri II Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Bahar TDE428 Bitirme Çalışması Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 0-2-1
Bahar TDE 542 Türk Dilinin Kaynakları II Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı ( Yü... 3-0-3
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Bahar TDE 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabi... 4-0-4
Bahar TDE 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabi... 4-0-4
Bahar TDE 540 Çağdaş Türk Lehçeleri II Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı ( Yü... 3-0-3
Güz TDE329 Çağdaş Türk Lehçeleri I Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Güz TDE319 Kıpçak Türkçesi Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Güz TDE303 Orta Türkçe I Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Güz TDE431 Çağdaş Türk Lehçeleri III Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Güz TDE427 Bitirme Çalışması Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 0-2-1
Güz TDE111 Türk Dili Tarihine Giriş I Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Güz SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Güz TDE 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabi... 4-0-4
Güz TDE 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabi... 4-0-4
Güz TDE 541 Türk Dilinin Kaynakları I Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı ( Yü... 3-0-3
Güz TDE 539 Çağdaş Türk Lehçeleri I Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı ( Yü... 3-0-3
Yaz TDE303 Orta Türkçe I Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Yaz TDE304 Orta Türkçe II Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar TDE112 Türk Dili Tarihine Giriş II Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Bahar TDE320 Kıpçak Türkçesi Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Bahar TDE432 Çağdaş Türk Lehçeleri IV Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Bahar TDE330 Çağdaş Türk Lehçeleri II Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Bahar TDE428 Bitirme Çalışması Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 0-2-1
Bahar TDE304 Orta Türkçe II Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Bahar TDE 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabi... 4-0-4
Bahar TDE 540 Çağdaş Türk Lehçeleri II Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı ( Yü... 3-0-3
Bahar TDE 542 Türk Dilinin Kaynakları II Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı ( Yü... 3-0-3
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Bahar TDE 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabi... 4-0-4
Güz TDE111 Türk Dili Tarihine Giriş I Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Güz TDE319 Kıpçak Türkçesi Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Güz TDE303 Orta Türkçe I Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Güz TDE431 Çağdaş Türk Lehçeleri III Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Güz TDE427 Bitirme Çalışması Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 0-2-1
Güz TDE329 Çağdaş Türk Lehçeleri I Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Güz TDE 539 Çağdaş Türk Lehçeleri I Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı ( Yü... 3-0-3
Güz TDE 541 Türk Dilinin Kaynakları I Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı ( Yü... 3-0-3
Güz TDE 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabi... 4-0-4
Güz TDE 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabi... 4-0-4
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar TDE320 Kıpçak Türkçesi Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Bahar TDE428 Bitirme Çalışması Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 0-2-1
Bahar TDE304 Orta Türkçe II Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Bahar TDE112 Türk Dili Tarihine Giriş II Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Bahar TDE432 Çağdaş Türk Lehçeleri IV Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Bahar TDE330 Çağdaş Türk Lehçeleri II Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Bahar TEZ Tez Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Bahar TDE 540 Çağdaş Türk Lehçeleri II Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı ( Yü... 3-0-3
Bahar TDE 542 Türk Dilinin Kaynakları II Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı ( Yü... 3-0-3
Bahar TDE 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabi... 4-0-4
Bahar TDE 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabi... 4-0-4
Güz TDE431 Çağdaş Türk Lehçeleri III Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Güz TDE303 Orta Türkçe I Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Güz TDE111 Türk Dili Tarihine Giriş I Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Güz TDE319 Kıpçak Türkçesi Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Güz TDE329 Çağdaş Türk Lehçeleri I Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Güz TDE 539 Çağdaş Türk Lehçeleri I Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı 3-0-3
Güz TDE 541 Türk Dilinin Kaynakları I Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar TDE432 Çağdaş Türk Lehçeleri IV Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Bahar TDE112 Türk Dili Tarihine Giriş II Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Bahar TDE320 Kıpçak Türkçesi Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Bahar TDE304 Orta Türkçe II Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Bahar TDE330 Çağdaş Türk Lehçeleri II Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Bahar TDE 542 Türk Dilinin Kaynakları II Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı 3-0-3
Güz TDE319 Kıpçak Türkçesi Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Güz TDE329 Çağdaş Türk Lehçeleri I Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Güz TDE111 Türk Dili Tarihine Giriş I Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Güz TDE303 Orta Türkçe I Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Güz TDE431 Çağdaş Türk Lehçeleri III Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Güz ÜYG101 Üniversite Yaşamına Giriş Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 1-0-1
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar TDE304 Orta Türkçe II Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Bahar TDE112 Türk Dili Tarihine Giriş II Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Bahar TDE320 Kıpçak Türkçesi Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Bahar TDE330 Çağdaş Türk Lehçeleri II Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Bahar TDE432 Çağdaş Türk Lehçeleri IV Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Bahar TDE 542 Türk Dilinin Kaynakları II Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı 3-0-3
Bahar TDE 540 Çağdaş Türk Lehçeleri II Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı 3-0-3
Güz TDE329 Çağdaş Türk Lehçeleri I Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Güz TDE303 Orta Türkçe I Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Güz TDE319 Kıpçak Türkçesi Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Güz TDE111 Türk Dili Tarihine Giriş I Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Güz TDE431 Çağdaş Türk Lehçeleri III Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Güz TDE 541 Türk Dilinin Kaynakları I Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı 3-0-3
Güz TDE 539 Çağdaş Türk Lehçeleri I Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar TDE320 Kıpçak Türkçesi Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Bahar TDE432 Çağdaş Türk Lehçeleri IV Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Bahar TDE330 Çağdaş Türk Lehçeleri II Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Bahar TDE304 Orta Türkçe II Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Bahar TDE112 Türk Dili Tarihine Giriş II Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Bahar TDE 542 Türk Dilinin Kaynakları II Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı 3-0-3
Bahar TDE 540 Çağdaş Türk Lehçeleri II Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı 3-0-3
Güz TDE111 Türk Dili Tarihine Giriş I Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Güz TDE303 Orta Türkçe I Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Güz TDE329 Çağdaş Türk Lehçeleri I Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Güz TDE319 Kıpçak Türkçesi Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Güz TDE431 Çağdaş Türk Lehçeleri III Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Güz TDE 539 Çağdaş Türk Lehçeleri I Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı 3-0-3
Güz TDE 541 Türk Dilinin Kaynakları I Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı 3-0-3
Yaz TDE304 Orta Türkçe II Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar TDE304 Orta Türkçe II Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Bahar TDE112 Türk Dili Tarihine Giriş II Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Bahar TDE432 Çağdaş Türk Lehçeleri IV Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Bahar TDE320 Kıpçak Türkçesi Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Bahar TDE330 Çağdaş Türk Lehçeleri II Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Güz TDE431 Çağdaş Türk Lehçeleri III Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Güz TDE111 Türk Dili Tarihine Giriş I Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Güz TDE303 Orta Türkçe I Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Güz TDE427 Bitirme Çalışması Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 0-2-1
Güz TDE319 Kıpçak Türkçesi Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Güz TDE329 Çağdaş Türk Lehçeleri I Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Güz TDE 539 Çağdaş Türk Lehçeleri I Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı 3-0-3
Güz TDE 541 Türk Dilinin Kaynakları I Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar TDE112 Türk Dili Tarihine Giriş II Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Bahar TDE428 Bitirme Çalışması Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 0-2-1
Bahar TDE402 Çağdaş Türk Lehçeleri Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Bahar TDE302 Çağdaş Türk Lehçeleri Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Bahar TDE204 Eski Türkçe II Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Güz TDE401 Çağdaş Türk Lehçeleri III Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Güz TDE203 Eski Türkçe I Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Güz TDE301 Çağdaş Türk Lehçeleri Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Güz TDE111 Türk Dili Tarihine Giriş I Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Güz TDE427 Bitirme Çalışması Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 0-2-1