Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

  Prof. Dr. Alim Kaya
Özgeçmiş
:
Birim
:
.
DOĞUM TARİHİ
:
10 Ocak 1968 .
İş Adres
:
Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir Kampüsü 33160 Yenişehir/ Mersin .
Telefon
:
+90-324-3412815 .
Dahili
:
2225 .
Oluşturma
:
2015-09-03 14:09:37 .
Düzenleme
:
2018-08-03 16:31:54 .
TOTAL ARTICLES IN
PUBLICATIONS LIST
0
ARTICLES WITH
CITATION DATA
0
SUM OF THE
TIMES CITED
0
AVERAGE CITATIONS
PER ARTICLE
0
Researcher ID
Puan

Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS EĞİTİM BİLİMLERİ (REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 1988
YÜKSEK LİSANS EĞİTİM BİLİMLERİ (PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ 1994
DOKTORA EĞİTİM BİLİMLERİ (REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK GAZİ ÜNİVERSİTESİ 1997
DOÇENTLİK EĞİTİM BİLİMLERİ (REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK ÜNİVERSİTELERARASI KURUL 2006
Görev Ünvanı Görev Kurum/Diğer Yıl
FAKÜLTE YÖNETİM KURULU ÜYESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2015-06-15 - 2018-06-15
BÖLÜM BAŞKANI EĞİTİM FAKÜLTESİ 2015-05-25 - 2018-05-25
FAKÜLTE KURULU ÜYESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2015-05-25 - 2018-05-25
ANABİLİM DALI BAŞKANI EĞİTİM FAKÜLTESİ 2014-07-07 - 2017-07-07
Uluslararası - SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kategorisine giren 5000
2012
5. Siyez, D.; Kaya, A.; Bas, A. Investigating Views of Teachers on Classroom Guidance Programs. EGITIM ARASTIRMALARI-EURASIAN JOURNAL OF EDUCATIONAL RESEARCH, 2012, 12, 213-230. 1000 + 0
2010
4. Kaya, A.; Siyez, D. Child and Adolescent KA-SI Empathic Tendency Scale: Development, Validity and Reliability Study. EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE, 2010, 35, 110-125. 1000 + 30

Alıntılanma Sayısı: 6
2008
3. Kaya, A.; Siyez, D. Sociometric status and life satisfaction among Turkish elementary school students. EGITIM ARASTIRMALARI-EURASIAN JOURNAL OF EDUCATIONAL RESEARCH, 2008, 8, 69-82. 1000 + 0
2. Siyez, D.; Kaya, A. Validity and reliability of the Brief Multidimensional Students' Life Satisfaction Scale with Turkish children. JOURNAL OF PSYCHOEDUCATIONAL ASSESSMENT, 2008, 26, 139-147. 1000 + 30
https://dx.doi.org/10.1177/0734282907307802


Alıntılanma Sayısı: 6
2007
1. Kaya, A. Sociometric status, depression, and locus of control among Turkish early adolescents. SOCIAL BEHAVIOR AND PERSONALITY, 2007, 35, 1405-1414. 1000 + 5
https://dx.doi.org/10.2224/sbp.2007.35.10.1405


Alıntılanma Sayısı: 1
Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 770
2017
4. bakır ayğar, B.; Kaya, A. Ortaokul öğrencilerinin okul aidiyet duygusu ile okul temelli yalnızlık arasındaki ilişkide okul ikliminin aracı rolü. E-ULUSLARARASI EĞİTİM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 2017, 8, 14-27. 200 + 0
Publications_011.pdf

3. Kıran esen, B.; Kaya, A.; Sezgin, M.; Bakır ayğar, B. Comparing Attitudes Towards Violence Among Adolescents Who are Victims or Non-Victims of Violence. NEW TRENDS AND ISSUES PROCEEDİNGS ON HUMANİTİES AND SOCİAL SCİENCES, 2017, 3, 114-121. 170 + 0
Publications_015.pdf

2016
2. Bolkan, A.; Kaya, A. The Effects of Life Skills Psychoeducation Program on Divorced Women’s Self-actualization Levels. ANTHROPOLOGİST, 2016, 23, 343-354. 200 + 0
Publications_010.pdf

2010
1. Siyez, D.; Kaya, A. Bazı psikolojik problemlerin ve sosyo-demografik değişkenlerin ergenlerin şiddete yönelik tutumlarına etkisi. PROCEDİA-SOCİAL AND BEHAVİORAL SCİENCE, 2010, 5, 334-338. 200 + 0
Publications_013.pdf

Uluslararası - Diğer 100
2015
1. Sayılır, A.; Kaya, A. Yedi Onbir Yaş Aile Eğitim Programının Annelerin Genel Ebeveynlik Yetkinlik Düzeylerine Etkisi. INTERNATİONAL JOURNAL OF NEW TRENDS İN ARTS, SPORTS &SCİENCEEDUCATİON, 2015, 4, 64-81. 100 + 0
Publications_009.pdf

Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 2000
2017
10. Kaya, A.; Bozkur, B. Kadercilik eğilimi, özyeterlik inancı ve savunma mekanizmaları arasındaki ilişkinin incelenmesi. EGE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2017, 18, 124-145. 200 + 0
9. Kaya, A.; Sezgin, M. Ortaokul öğrencilerinin mutluluklarının eğitim stresi ve okul yaşam kalitesi tarafından yordanması. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2017, 41, 245-264. 200 + 0
Publications_014.pdf

2016
8. Atli, A.; Kaya, A. Lise Öğrencilerinin Mesleki Değerleri. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2016, 12, 314-330. 200 + 0
http://dx.doi.org/10.17860/efd.78099

Publications_012.pdf

2012
7. Kaya, A.; Bölükbaşı macit, Z.; Atli, A. Bir İlköğretim Okulu Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisine Yapılan Başvuruların İncelenmesi. İLKÖĞRETİM ONLİNE, 2012, 11, 1087-1100. 200 + 0
Publications_002.pdf

2011
6. Abdullah, A.; Kaya, A.; Bölükbaşı macit, Z. İlköğretim II. Kademe Öğrencilerinin Boyun Eğici Davranış Düzeylerinin İncelenmesi. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2011, 11, 61-79. 200 + 0
Publications_004.pdf

5. Siyez, D.; Kaya, A. Akran Zorbalığı Gruplarında Empatik Eğilim. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2011, 12, 23-43. 200 + 0
Publications_001.pdf

2008
4. Demir, S.; Kaya, A. Grup Rehberlii Programının Ergenlerin Sosyal Kabul Düzeyleri ve Sosyometrik Statülerine Etkisi. İLKÖĞRETİM ONLİNE, 2008, 7, 127-140. 200 + 0
Publications_005.pdf

2007
3. Genç, G.; Kaya, A.; Genç, M. İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Meslek Seçimini Etkileyen Faktörler. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2007, 8, 49-63. 200 + 0
Publications_006.pdf

2005
2. Kaya, A. Farklı Sosyometrik Statülerdeki İlköğretim II.Kademe Öğrencilerinin Benlik Kavramı ve Yaknızlık Düzeyleri. TÜRK PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK DERGİSİ, 2005, 3, 7-19. 200 + 0
Publications_007.pdf

2004
1. Kaya, A.; Saçkes, M. Benlik Saygısı Geliştirme Programının İlköğretim 8.Sınıf Öğrencilerinin Benlik Saygısı Düzeylerine Etkisi. TÜRK PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK DERGİSİ, 2004, 3, 49-56. 200 + 0
Publications_008.pdf

Ulusal - Diğer 500
5. Kaya, A. 17 Ağustos Marmara ve 12 Kasım Bolu-Düzce depremlerini yaşayan üniversite öğrencilerinin depresyon düzeylerinin incelenmesi. EĞİTİM ARAŞTIRMALARI , 2004, 4, 66-78. 100 + 0
2002
4. Kaya, A. Endüstride Psikolojik Danışma ve Rehberlik: Gereksinimler ve Roller. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2002, 3, 69-82. 100 + 0
2000
3. Kaya, A. Üniversite giriş sınavlarına hazırlanan ve özel dershanelere devam eden öğrencilerin sınav kaygısı düzeylerinin bazı değişkenlere göre incelenmesi. BURDUR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2000, 1, 55-73. 100 + 0
1995
2. Kaya, A. Türkiye de psikolojik danışma ve rehberlik alanında yapılan araştırmaların bazı boyutlar açısından incelenmesi. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 1995, 2, 103-115. 100 + 0
1. Kaya, A. Obsesif-kompulsif nevrozların davranışçı yaklaşımla tedavisi ve kullanılan teknikler: Bir inceleme. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 1995, 2, 37-50. 100 + 0
Ulusal - Kitapta Bölüm Yazma 4695
1. Kaya, A. Eğitim Psikolojisi, ISBN: 9789944919500, Pegem Akademi, Baskı Sayısı: 9, Baskı Adet Sayısı: 2300, 536 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2015. 0
http://pegem.net
2. Kaya, A. Eğitim Psikolojisi, ISBN: 978-9944-919-50-0, Pegem Akademi, Baskı Sayısı: 9, Baskı Adet Sayısı: 2000, 25 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2015. 250
http://www.pegem.net
3. Kaya, A. Kişilerarası İlişkiler ve Etkili İletişim, ISBN: 978-605-364-064-6, Pegem Akademi, Baskı Sayısı: 9, Baskı Adet Sayısı: 2000, 30 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2016. 250
4. Kaya, A. Mesleki Rehberlik ve Kariyer Danışmanlığı: Kuramdan Uygulamaya, ISBN: 978-605-364-174-2, Pegem Akademi, Baskı Sayısı: 8, Baskı Adet Sayısı: 200, 79 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2016. 250
http://pegem.net
5. Kaya, A.; çivitci, A. Psikolojik Danışma ve Rehberlik, ISBN: 978-975-6802-65-6, Pegem Akademi, Baskı Sayısı: 17, Baskı Adet Sayısı: 200, 25 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2016. 125
http://pegem.net
6. Kutlu, M.; Kaya, A. Psikolojik Danışma ve Rehberlik, ISBN: 978-605-4434-44-2, Anı Yayıncılık, Baskı Sayısı: 11, Baskı Adet Sayısı: 2000, 100 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2016. 125
http://www.aniyayincilik.com.tr
Ulusal - Kitap Editörlüğü 4695
1. Kaya, A. Psikolojik Danşma ve Rehberlik, ISBN: 9786054434442, Anı Yayıncılık, Baskı Sayısı: 11, Baskı Adet Sayısı: 2000, 392 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2016. 250
2. Kaya, A. Kişilerarası İlişkiler ve Etkili İletişim, ISBN: 9786053640646, Pegem Akademi, Baskı Sayısı: 7, Baskı Adet Sayısı: 2000, 343 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2015. 250
http://pegem.net
3. Kaya, A.; Erkan, S. Deneysel Olarak Sınanmış Grupla Psikolojik Danışma ve Rehberlik Programları II, ISBN: 9786054282821, Pegem Akademi, Baskı Sayısı: 4, Baskı Adet Sayısı: 1250, 400 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2014. 125
http://pegem.net
4. Kaya, A. Psikolojik Danışma ve Rehberlik, ISBN: 9786054434442, Anı Yayıncılık, Baskı Sayısı: 10, Baskı Adet Sayısı: 2000, 392 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2014. 250
http://aniyayincilik.com.tr
5. Kaya, A.; Erkan, S. Deneysel Olarak Sınanmış Grupla Psikolojik Danışma ve Rehberlik Programları III, ISBN: 9786054282814, Pegem Akademi, Baskı Sayısı: 4, Baskı Adet Sayısı: 1250, 400 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2014. 125
http://pegem.net
6. Kaya, A.; Erkan, S. Deneysel Olarak Sıanmış Grupla Psikolojik Danışma ve Rehberlik Programları I, ISBN: 9786054282838, Pegem Akademi, Baskı Sayısı: 5, Baskı Adet Sayısı: 2000, 431 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2015. 125
http://pegem.net
7. Kaya, A. Eğitim Psikolojisi, ISBN: 9789944919500, Pegem Akademi, Baskı Sayısı: 8, Baskı Adet Sayısı: 2000, 536 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2014. 250
8. Kaya, A. Kişilerarası İlişkiler ve Etkili İletişim, ISBN: 9876063640646, Pegem Akademi Yayıncılık, Baskı Sayısı: 9, Baskı Adet Sayısı: 2000, 344 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2016. 250
http://pegem.net
Ulusal - Kitap Çevirme 4695
1. Kaya, A.; Güçray, S.; Saçkes, M. Yaşam Becerileri: Ergenler İçin Grupla Psikolojik Danışma Uygulamaları, ISBN: 9789758792719, Pegem Akademi, Baskı Sayısı: 2, Baskı Adet Sayısı: 1200, 320 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2013. 33
http://pegem.net
Ulusal - Kitap Çeviri Editörlüğü 4695
1. Kaya, A.; Siyez, D. Okul danışmanları için çözüm odaklı kısa sureli psikolojik danışma., ISBN: 9786053640929, Pegem Akademi, Baskı Sayısı: 6, Baskı Adet Sayısı: 2300, 125 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2015. 38
http://pegem.net
Ulusal - Ders Kitabı Yazma 4695
1. Kaya, A. Kişilerarası İlişkiler ve Etkili İletişim, ISBN: 978-605-364-064-6, PegemA Yayınevi, Baskı Sayısı: 11, Baskı Adet Sayısı: 1000, 357 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2017. 500
2. Kaya, A. DENEYSEL OLARAK SINANMIŞ GRUPLA PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK PROGRAMLARI I, ISBN: 978-605-4282-83-8, PEGEM AKADEMİ YAYINEVİ, Baskı Sayısı: 6, Baskı Adet Sayısı: 1000, 405 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2017. 500
3. Kaya, A. DENEYSEL OLARAK SINANMIŞ GRUPLA PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK PROGRAMLARI II, ISBN: 978-605-4282-82-1, PEGEM AKADEMİ YAYINEVİ, Baskı Sayısı: 5, Baskı Adet Sayısı: 1000, 455 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2017. 500
4. Kaya, A. Eğitim Psikolojisi, ISBN: 978-9944-919-50-0, PEGEM AKADEMİ, Baskı Sayısı: 10, Baskı Adet Sayısı: 1000, 544 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2017. 500
Uluslararası - Özet - Sözlü 560

6. KIRAN ESEN, B.; BOZKUR, B.; KAYA, A., Ailesi göçle gelen ve gelmeyen ortaokul çocuklarının sosyal kaygı düzeylerinin incelenmesi. 2. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi – İnsan ve Toplum Bilimleri (IBAD-2017),, 2017-04-20, 2017-04-23, İstanbul, Türkiye, 2017. 100

5. ŞEKER, G.; KAYA, A., Mesleki Karar Verme Programının Onuncu Sınıf Öğrencileri Üzerinde Etkililiğinin Sınanması. 26. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, 2017-04-20, 2017-04-23, Antalya, Türkiye, 2017. 100

4. BOZKUR, B.; BAŞUSTA, N.; KAYA, A.; KIRAN ESEN, B., Ergenlerde Sosyal Kaygı ve Anne-baba Tutumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. 26. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, 2017-04-20, 2017-04-23, Antalya, Türkiye, 2017. 75

3. GÜRSOY, O.; GÜNDOĞDU, M.; KAYA, A., Kibir Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. III rd. Euroasian Educational Research Congress, 2016-05-31, 2016-06-03, Muğla, Türkiye, 2016. 100

2. KIRAN ESEN, B.; KAYA, A.; SEZGİN, M.; BAKIR AYĞAR, B., Comparing Attitudes Towards Violence Among Adolescents Who are Victims or Non-Vıctıms Of Violence. 5th. CYPRUS INTERNATİONAL CONFERENCE ON EDUCATİONAL RESEARCH, 2016-03-31, 2016-04-02, GİRNE, KKTC, 2016. 85

1. KAYA, A.; Bozkur, B., OKUL DANIŞMANLARININ EĞİTİM İHTİYAÇLARI. 5th Cyprus International Conference on Educational Research, 2016-03-31, 2016-04-02, Girne, Türkiye, 2016. 100
http://awer-center.org/cyicer/

Ulusal - Danışman (Yürütücü Tüzel Kişi) 0

1. Çocuk Dostları, Kalkınma Bakanlığı, Proje No: 2015-33-0119, 162800 TL, Danışman (Yürütücü Tüzel Kişi), 2016,Tamamlandı. 0

Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar PDR 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Psikolojik Danışmanlık ve R... 4-0-4
Güz PDR 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Psikolojik Danışmanlık ve R... 4-0-4
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar RPD402 Rehb. ve Psik. Danışmanlık Sem Eğitim Fakültesi 2-2-3
Bahar RPD310 Grupla Psikolojik Danışma Eğitim Fakültesi 3-0-3
Bahar RPD416 Grup Rehberliği ( Seç - VII ) Eğitim Fakültesi 3-0-3
Bahar RPD408 Kurum Deneyimi Eğitim Fakültesi 1-4-3
Bahar RPD416 Grup Rehberliği ( Seç - VII ) Eğitim Fakültesi 3-0-3
Bahar RPD 545 Bireysel Psikolojik Danışma Uy Eğitim Bilimleri Enstitüsü 2-2-3
Bahar Bilimsel Etik Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 2-0-0
Bahar PDR 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Psikolojik Danışmanlık ve R... 4-0-4
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Bahar PDR 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Psikolojik Danışmanlık ve R... 4-0-4
Bahar PF 30 Rehberlik Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Bahar PF 30 Rehberlik Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz RPD403 Bireyle Psikolojik Danışma Uyg Eğitim Fakültesi 1-4-3
Güz RPD201 Rehb. ve Psiko. Danışma Eğitim Fakültesi 3-0-3
Güz RPD213 Okullarda Gözlem Eğitim Fakültesi 2-2-3
Güz PDR 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Psikolojik Danışmanlık ve R... 4-0-4
Güz RPD 670 İleri Psikolojik Danışma Kuram Eğitim Bilimleri Enstitüsü 3-0-3
Güz PDR 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Psikolojik Danışmanlık ve R... 4-0-4
Güz PF 01 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Yaz PF 30 Rehberlik Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Yaz PF 30 Rehberlik Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar RPD414 Grupla Psikolojik Danışma Kura Eğitim Fakültesi 3-0-3
Bahar RPD404 Rehb. ve Psik. Danış. Alan Çal Eğitim Fakültesi 1-4-3
Bahar RPD402 Rehb. ve Psik. Danışmanlık Sem Eğitim Fakültesi 2-2-3
Bahar PDR 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Psikolojik Danışmanlık ve R... 4-0-4
Bahar PDR 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Psikolojik Danışmanlık ve R... 4-0-4
Bahar RPD 545 Bireysel Psikolojik Danışma Uy Eğitim Bilimleri Enstitüsü 2-2-3
Bahar RPD 558 Grupla Psikolojik Danışma Kura Eğitim Bilimleri Enstitüsü 2-2-3
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Bahar SEM DR Seminer ( Dr ) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Bahar Bilimsel Etik Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 2-0-0
Bahar SEM DR Seminer ( Dr ) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Bahar PF 30 Rehberlik Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Bahar PF 30 Rehberlik Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Bahar PF 30 Rehberlik Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Bahar PF 30 Rehberlik Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz RPD201 Rehb. ve Psiko. Danışma Eğitim Fakültesi 3-0-3
Güz RPD213 Okullarda Gözlem Eğitim Fakültesi 2-2-3
Güz EBD341 Özel Eğitim* Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 2-0-2
Güz RPD403 Bireyle Psikolojik Danışma Uyg Eğitim Fakültesi 1-4-3
Güz PDR 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Psikolojik Danışmanlık ve R... 4-0-4
Güz SEM DR Seminer ( Dr ) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Güz PDR 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Psikolojik Danışmanlık ve R... 4-0-4
Güz RPD 558 Grupla Psikolojik Danışma Kura Eğitim Bilimleri Enstitüsü 2-2-3
Güz RPD 672 İleri Grupla Psikolojik Danışm Eğitim Bilimleri Enstitüsü 2-2-3
Güz SEM YL Seminer ( Yl ) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Güz PF 30 Rehberlik Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 30 Rehberlik Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 30 Rehberlik Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 29 Eğitim Psikolojisi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 30 Rehberlik Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 30 Rehberlik Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 30 Rehberlik Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 30 Rehberlik Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 30 Rehberlik Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 29 Eğitim Psikolojisi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 29 Eğitim Psikolojisi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 29 Eğitim Psikolojisi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Yaz PF 30 Rehberlik Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Yaz PF 30 Rehberlik Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Yaz PF 30 Rehberlik Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Yaz PF 30 Rehberlik Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Yaz PF 30 Rehberlik Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Yaz PF 30 Rehberlik Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Yaz PF 30 Rehberlik Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar RPD402 Rehb. ve Psik. Danışmanlık Sem Eğitim Fakültesi 2-2-3
Bahar RPD408 Kurum Deneyimi Eğitim Fakültesi 1-4-3
Bahar RPD 670 İleri Psikolojik Danışma Kuram Eğitim Bilimleri Enstitüsü 3-0-3
Bahar PDR 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Psikolojik Danışmanlık ve R... 4-0-4
Bahar RPD 671 İleri Bireysel Psikolojik Danı Eğitim Bilimleri Enstitüsü 2-2-3
Bahar RPD 545 Bireysel Psikolojik Danışma Uy Eğitim Bilimleri Enstitüsü 2-2-3
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Bahar SEM DR Seminer ( Dr ) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Bahar PDR 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Psikolojik Danışmanlık ve R... 4-0-4
Bahar PDR 653 Ölçek Geliştirme Eğitim Bilimleri Enstitüsü 2-2-3
Bahar PF 30 Rehberlik Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Bahar PF 11 Özel Öğretim Yöntemleri Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-2-3
Bahar PF 30 Rehberlik Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Bahar PF 30 Rehberlik Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz RPD213 Okullarda Gözlem Eğitim Fakültesi 2-2-3
Güz RPD201 Rehb. ve Psiko. Danışma Eğitim Fakültesi 3-0-3
Güz EBD441 Rehberlik Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 3-0-3
Güz EBD441 Rehberlik Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 3-0-3
Güz RPD403 Bireyle Psikolojik Danışma Uyg Eğitim Fakültesi 1-4-3
Güz PDR 681 Seminer II Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 1-0-1
Güz RPD 670 İleri Psikolojik Danışma Kuram Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 3-0-3
Güz PF 29 Eğitim Psikolojisi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 29 Eğitim Psikolojisi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 29 Eğitim Psikolojisi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 29 Eğitim Psikolojisi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 29 Eğitim Psikolojisi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar RPD402 Rehb. ve Psik. Danışmanlık Sem Eğitim Fakültesi 2-2-3
Bahar RPD408 Kurum Deneyimi Eğitim Fakültesi 1-4-3
Bahar RPD414 Grupla Psikolojik Danışma Kura Eğitim Fakültesi 3-0-3
Bahar RPD416 Grup Rehberliği ( Seç - VII ) Eğitim Fakültesi 3-0-3
Bahar OAÖ-546 Rehberlik Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ortaöğretim Fen ve Matematik... 2-0-2
Bahar OAÖ-546 Rehberlik Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ortaöğretim Fen ve Matematik... 3-0-3
Güz RPD201 Rehb. ve Psiko. Danışma Eğitim Fakültesi 3-0-3
Güz EBD441 Rehberlik Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği ( 2. ... 3-0-3
Güz EBD441 Rehberlik Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğre... 3-0-3
Güz RPD403 Bireyle Psikolojik Danışma Uyg Eğitim Fakültesi 1-4-3
Güz RPD213 Okullarda Gözlem Eğitim Fakültesi 2-2-3
Güz PDR 653 Ölçek Geliştirme Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 2-2-3
Güz PF 09 Rehberlik* Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 09 Rehberlik* Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 09 Rehberlik* Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 09 Rehberlik* Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 09 Rehberlik* Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 09 Rehberlik* Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2