Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

  Prof. Dr. Ali Deran
Özgeçmiş
:
Birim
:
Tarsus Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu / Bankacılık ve Finans Bölümü
İş Adres
:
Mersin Üniversitesi Tarsus Uygulamalı Teknoloji Ve Işletmecilik Yüksekokulu Tarsus/ Mersin
Telefon
:
+90-324- 625 45 46
Dahili
:
88417
Faks
:
+90-324- 625 45 05
Diğer e-mail
:
Oluşturma
:
2017-01-06 12:21:42
Düzenleme
:
2017-12-13 11:15:58
TOTAL ARTICLES IN
PUBLICATIONS LIST
0
ARTICLES WITH
CITATION DATA
0
SUM OF THE
TIMES CITED
0
AVERAGE CITATIONS
PER ARTICLE
0

Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS İŞLETME SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 1994
YÜKSEK LİSANS İŞLETME NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 1997
DOKTORA MUHASEBE VE FİNANSMAN GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2005
Doktora Tezi

1. Meyve Bahçelerinde Maliyetlerin Muhasebe Kuramı Çerçevesinde Hesaplanması ve Uygulamaları Danışman: Dr. Semih Hüseyin Tokay, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muhasebe Finansman Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye, 2005.

Yüksek Lisans Tezi

1. Enflasyonist Ortamlarda Nakit Yönetiminin İşletmeler Açısından Önemi ve Nakit Bütçelerinin Hazırlanması Danışman: Dr. Yaşar Aydın, Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Niğde, Türkiye, 1997.

Görev Ünvanı Üniversite/Kurum Yıl
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 1998-09-23 - 2005-09-23
DR. ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2005-09-23 - 2006-12-04
YRD. DOÇ.DR. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2006-12-04 - 2010-04-28
DOÇ.DR. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2010-04-28 - 2016-09-07
PROF.DR. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2015-09-18 - 2016-09-07
PROF.DR. ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2016-09-07 - 2017-06-06
PROF. DR. MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2017-06-06 - Devam ediyor
Görev Ünvanı Görev Kurum/Diğer Yıl
DEKAN YARDIMCISI DEKAN YARDIMCISI ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2016-08-09 - Devam ediyor
DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MÜDÜR VEKİLİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MÜDÜR VEKİİ NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2007-03-15 - 2009-10-19
Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 3800
2016
19. Yıkılmaz, S.; Deran, A.; Erduru, . HASILAT YARATAN İŞLEMLERİN MUHASEBELEŞTİRİLME İLKELERİNİN TÜRK VERGİ MEVZUATI VE TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI KAPSAMINDA İNCELENMESİ: MUHASEBE MESLEK MENSUPLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2016, 9, 143-164. 200 + 0
file:///C:/Users/dbm/Downloads/5000199010-5000421989-1-PB%20(5).pdf

18. Deran, A.; Erduru, .; Süer, A. MUHASEBE MESLEK MENSUPLARININ TMS 23 BORÇLANMA MALİYETLERİ STANDARDI’NA İLİŞKİN BİLGİ DÜZEYLERİNİN TESPİTİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA . ERCİYES ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2016, 47, 13-26. 200 + 0
http://iibf.erciyes.edu.tr/dergi/sayi47/ERUJFEAS_Jan2016_13to26.pdf

17. Deran, A.; Beller, B. MUHASEBE MESLEK MENSUPLARININ KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR VE BAĞLI BULUNDUKLARI MESLEK ODASINDAN BEKLENTİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. MUHASEBE VE DENETİME BAKIŞ DERGİSİ, 2016, 50, 37-56. 200 + 0
file:///C:/Users/dbm/Downloads/BAKIS%2050i%20(2).pdf

2015
16. Deran, A.; Beller, B. Muhasebe Meslek Mensuplarında Tükenmişlik Sendromu Üzerine Giresun İl Merkezinde Yapılan Bir Araştırma. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2015, 45, 69-93. 200 + 0
http://iibf.erciyes.edu.tr/dergi/sayi45/ERUJFEAS_Jan2015_69to93.pdf

2014
15. Deran, A.; Savaş, .; Fırat, E. Muhasebe Meslek Mensubu Adaylarının Etiksel Davranış, Kişisel ve Yönetsel Beceri Kriterleri Açısından Değerlendirilmesi . ELECTRONİC JOURNAL OF VOCATİONAL COLLEGE, 2014, 6, 45-58. 200 + 0
http://www.ejovoc.org/

14. Deran, A.; Savaş, . Borçlanma Maliyetlerinin Muhasebeleştirilme İlkelerinin 23 Nolu Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 23) Kapsamında Değerlendirilmesi. MALİ ÇÖZÜM DERGİSİ, 2014, 124, 113-128. 200 + 0
http://archive.ismmmo.org.tr/docs/malicozum/124malicozum/007_Ali_DERAN_Incilay_SAVAS_[2].pdf

13. Deran, A.; Savaş, .; Sürer, A. MUHASEBE MESLEK MENSUPLARININ TMS 16 MADDİ DURAN VARLIKLAR STANDARDI’NA İLİŞKİN BİLGİ DÜZEYLERİNİN TESPİTİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İİBF DERGİSİ, 2014, 7, 75-95. 200 + 0
http://iibfdergi.nigde.edu.tr/article/view/5000066673/5000062097

12. Deran, A.; Iskenderoğlu, .; Erduru, . Regional Differences and Financial Ratios: A Comparatie Approach on Companies of ISE City Index. INTERNATİONAL JOURNAL OF ECONOMİCS AND FİNANCİAL ISSUES , 2014, 4, 946-955. 200 + 0
http://www.econjournals.com/index.php/ijefi/article/view/944/pdf

11. Deran, A.; Beller, B. Hastanelerde Yalın Yönetimin Bir Aracı Olarak Değer Akış Maliyetleme ve Kamu Hastanesinde Bir Uygulama”, Selçuk Üniversitesi SBE Dergisi. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ , 2014, 32, 161-174. 200 + 0
file:///C:/Users/dbm/Downloads/897-1847-1-PB%20(1).pdf://

10. Deran, A.; Savaş, .; Sürer, A. Türkiye Muhasebe Standartları Kapsamında Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Finansal Tablolarda Sunulum Esasları ve Muhasebe Meslek Mensuplarının Bilgi Düzeyini Tespit Etmeye Yönelik Bir Araştırma. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, 2014, 28, 34-68. 200 + 0
file:///C:/Users/dbm/Downloads/487-965-2-PB.pdf

2013
9. Deran, A. MEYVE BAHÇESİ iŞLETMELERİNDE MALİYET, GİDER AYRIMI VE MALİYET MUHASEBESİNİN YARARLAR. INTERNATİONAL JOURNAL OF FOOD AND AGRİCULTURAL ECONOMİCS, 2013, 1, 165-177. 200 + 0
http://www.foodandagriculturejournal.com/165.pdf

8. Deran, A.; Sarıay, .; Savaş, . İMKB’ de İşlem Gören Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarının Finansal Performanslarının Karşılaştırılması. FIRAT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 2013, 23, 195-203. 200 + 0
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/firatsbed/article/viewFile/5000175421/5000158201

7. Doğan, Z.; Deran, A.; Köksal, A. Factors Influencing the Selection of Methods and Determination of Transfer Pricing in Multinational Companies: A Case Study of United Kingdom. INTERNATİONAL JOURNAL OF ECONOMİCS AND FİNANCİAL ISSUES, 2013, 3, 734-742. 200 + 0
https://www.econjournals.com/index.php/ijefi/issue/archive

6. Deran, A.; Savaş, . Maddi Olmayan Duran Varlıkların Değerleme ve Finansal Tablolarda Sunum Esasları. C.Ü. İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ, 2013, 14, 73-95. 200 + 0
http://www.acarindex.com/dosyalar/makale/acarindex-1423874984.pdf://

2012
5. Beller, B.; Deran, A.; Hatipoğlu, A. Çevre Maliyetlerinin Hesaplanması ve Muhasebeleştirilmesi: Bir Çimento Fabrikasında Vaka Çalışması. ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 2012, 9, 95-121. 200 + 0
http://eds.a.ebscohost.com/eds/detail/

2009
4. Tokay, S.; Deran, A. TÜRKİYE MUHASEBE ve FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI’NDA GERÇEĞE UYGUN DEĞER ÖLÇÜSÜNÜN KULLANIMI . MUHASEBE BİLİM DÜNYASI DERGİSİ , 2009, 11, 149-188. 200 + 0
http://eds.b.ebscohost.com/eds/pdfviewer/pdfviewer?sid=7602c382-9074-4788-823a-8036b50b306b%40sessionmgr104&vid=0&hid=112

3. Ergülen, A.; Deran, A. Taşıma Maliyetlerinin Bulanık Mantık Yaklaşımı İle Yönetilmesi ve Finansal Performans Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi. MUHASEBE VE FİNANSMAN DERGİSİ , 2009, 43, 227-236. 200 + 0
http://journal.mufad.org/attachments/article/207/18.pdf

2008
2. Tokay, S.; Deran, A. Türkiye Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartları’nda Değerleme Ölçüleri. İSMMM MALİ ÇÖZÜM DERGİSİ, 2008, 90, 15-48. 200 + 0
http://archive.ismmmo.org.tr/docs/malicozum/90malicozum/02%20semih%20tokay.pdf

1. Deran, A. Stratejik Bir Karar Verme Aracı Olarak Yaşam Seyri Maliyet Analizlerinin Tedarik Sürecindeki Yeri ve Önemi. Ç.Ü. SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2008, 17, 465-484. 200 + 0
http://sbeski.cu.edu.tr/edergi/Genel/Hakkinda.aspx

Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 200
2009
1. özulucan, A.; Deran, A. KATILIM BANKACILIĞI İLE GELENEKSEL BANKALARIN BANKACILIK HİZMETLERİ VE MUHASEBE UYGULAMALARI AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI . MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ , 2009, 6, 85-108. 200 + 0
http://www.mku.edu.tr/files/25_dosya_1337930036.pdf

Ulusal - Diğer 2100
2016
21. Deran, A.; Erduru, .; Keleş, D. Muhasebe Meslek Mensuplarının Mesleki Sorunları Ve Meslek Odalarından Beklentilerinin Demografik Özellikler Ve Faaliyet Gösterilen Ekonomik Çevre Açısından Değerlendirilmesi: Ordu Örneği. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ĠKTİSADİ VE ĠDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ SOSYAL EKONOMİK ARAĢTIRMALAR DERGİSİ, 2016, 16, 84-109. 100 + 0
file:///C:/Users/dbm/Downloads/594-1185-3-PB%20(2).pdf

20. Deran, A.; Acar, A. TMS 2. Stoklar Standardı ve Vergi Usul Kanunu’na Göre Stok Değerleme İlkeleri, Bu Düzenlemelerin Maliyetler Üzerindeki Etkileri ile İki Düzenleme Arasındaki Farkların Analizi. VERGİ DÜNYASI DERGİSİ, 2016, 36, 6-20. 100 + 0
file:///C:/Users/dbm/Desktop/git.pdf

2014
19. Deran, A.; Savaş, . Borçlanma Maliyetlerinin Muhasebeleştirilme Esaslarının Tekdüzen Muhasebe Sistemi Ve Vergi Usul Kanunu Kapsamında Değerlendirilmesi. VERGİ SORUNLARI DERGİSİ, 2014, 1, 123-133. 100 + 0
http://www.vergisorunlari.com.tr/arsiv

2011
18. Tokay, S.; Deran, A. TARIM SEKTÖRÜNDE VE TARIM SEKTÖRÜNÜN ÖNEMLİ BİR ALT DALI OLAN MEYVE BAHÇESİ İŞLETMELERİNDE MUHASEBENİN GEREĞİ, BELGE VE DEFTER DÜZENİ. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İİBF DERGİSİ, 2011, 4, 40-55. 100 + 0
http://iibfdergi.nigde.edu.tr/article/view/5000066557/5000061981

17. Tokay, S.; Deran, A.; Arslan, S. Lojistik Maliyet Yönetim Sürecinde İzlenebilecek Stratejiler Ve Muhasebe Eğitiminde Beklentiler. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 2011, 29, 225-244. 100 + 0
https://birimler.dpu.edu.tr/app/views/panel/ckfinder/userfiles/17/files/DERG_/29/225-244.pdf

2009
16. Deran, A.; Köksal, A. Sürekli Güncellenebilen Kapsamlı Bir Finansal Veri Tabanı Aracı Olarak XBRL (Extensıble Busıness Reportıng Language; Genişleyebilir İşletme Raporlamadili) Ve Finansal Raporlama Üzerindeki Etkisinin Değerlendirilmesi. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İİBF SOSYAL VE EKONOMİK ARAŞTIRMALAR DERGİSİ, 2009, 16, 37-58. 100 + 0
file:///C:/Users/Zombie/Downloads/237-469-1-SM.pdf

2008
15. Deran, A.; Iskenderoğlu, .; Köksal, A. MARKA DEĞERİNİN HESAPLANMASINDA İZLENEN YAKLAŞIMLAR VE MADDİ OLMAYAN BİR DURAN VARLIK UNSURU OLARAK MARKA DEĞERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ SORUNU. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEK OKULU DERGİS, 2008, 10, 51-81. 100 + 0
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/selcuksbmyd/article/view/5000084448

14. özulucan, A.; Deran, A. 41 Nolu Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 41), Vergi Usul Kanunu Ve Tekdüzen Hesap Planı Açısından Küçük Ve Büyükbaş Canlı Varlıkların Muhasebeleştirilmesi Ve Değerleme İşleminde Karşılaşılan Güçlükler Ve Çözüm Önerileri. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2008, 25, 1-22. 100 + 0
http://sbedergi.erciyes.edu.tr/sayi_25/sayi_25.htm

13. Bulut, E.; Deran, A. Ters Lojistik Ve Şirketlerin Maliyet Yönetimi Üzerine Etkileri . EKONOMİK YAKLAŞIM, 2008, 19, 325-344. 100 + 0
http://www.scopemed.org/index.php?term=Ekonomik+Yakla%FE%FDm&sarea=&b1=Search+ScopeMed

12. Deran, A.; Köksal, A. İşletmelerde Kurumsal Yönetim Uygulamalarının Finansal Raporlama ve Muhasebe Sistemine Etkisi. VERGİCİ VE MUHASEBECİYLE DİYALOG DERGİSİ, 2008, 23, 81-92. 100 + 0
http://www.suryay.com.tr/urunler

11. özulucan, A.; Deran, A. Kullanımından Vazgeçilen Stoklar İle Maddi Duran Varlıkların Karşılık, Finansman Giderleri Ve Amortisman İşlemlerinin Tekdüzen Muhasebe Sistemi İle Vergi Usul Kanunu Açısından İncelenmesi. VERGİ SORUNLARI DERGİSİ , 2008, 31, 179-192. 100 + 0
http://www.vergisorunlari.com.tr/

2006
10. Deran, A.; Yakupçebioğlu, N. Türk Vergi Mevzuatı’nda Amortisman Muhasebesi. MEVZUAT DERGİSİ, 2006, 8, 1-9. 100 + 0
https://www.mevzuatdergisi.com/

9. Tokay, S.; Deran, A. Tarımsal Faaliyetlerin Muhasebeleştirilmesinde Türk Vergi Mevzuatı İle Sermaye Piyasası Kurulu Tarafından Getirilen Düzenlemelerin Karşılaştırılması. YAKLAŞIM DERGİSİ, 2006, 14, 16-19. 100 + 0
http://yaklasim.com/

8. Deran, A.; Yakupçebioğlu, N. Amortisman Muhasebesinde Özellik Gösteren Durumların Vergi Usul Kanunu Açısından İncelenmesi. VERGİ SORUNLARI DERGİSİ, 2006, 29, 112-127. 100 + 0
http://www.vergisorunlari.com.tr/

7. Aktaş, R.; Deran, A. Fair Value” Karşılığı Olarak Gerçeğe Uygun Değer Kavramı VeTespit Hiyerarşisi . G.Ü. İ.İ.B.F. DERGİSİ,, 2006, 8, 153-166. 100 + 0
http://iibfdergisi.gazi.edu.tr/index.php/iibfdergisi/article/view/189/179

2005
6. Tokay, S.; Deran, A. Uluslararası Muhasebe ve Finansal Raporlam Standartlarında Gerçeğe Uygun Değer Yaklaşımı Ve Muhasebe Uygulamalarına Etkis. MUHASEBE BİLİM DÜNYASI DERGİSİ , 2005, 7, 91-114. 100 + 0
http://www.modav.org.tr/

2004
5. Saraçoğlu, F.; Deran, A. Türkiye’ De Geçici Vergi Uygulamalarının Gelişimi Ve Amaçları Bakımından Değerlendirilmesi. VERGİCİ VE MUHASEBECİYLE DİYALOG DERGİSİ, 2004, 19, 187-197. 100 + 0
http://www.suryay.com.tr/

4. Aktaş, R.; Deran, A. UFRS Çerçevesinde Hazırlanan Konsolidasyonla İlgili Ulusal Muhasebe Standartlarının İncelenmesi. G.Ü. SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ELEKTRONİK DERGİSİ, 2004, 1, 1-9. 100 + 0
3. Tokay, S.; Deran, A. IFRS 41; Tarımsal Faaliyetler Standardında Canlı Varlıklar İçin Önerilen Muhasebe Yaklaşımı. YAKLAŞIM DERGİSİ, 2004, 12, 17-21. 100 + 0
http://yaklasim.com/

2003
2. Deran, A. KDV’nin Otokontrol Özelliğinin Değerlendirilmesi. E- YAKLAŞIM DERGİSİ,, 2003, 11, 553-571. 100 + 0
http://yaklasim.com/

1. özulucan, A.; Deran, A. TMS 17 ve Piyasa Uygulaması Çerçevesinde; Finansal Kiralama İşlemlerinin Karşılaştırılması, Kiracı ve Kiraya Veren Açısından Dönem İçi ve Dönem Sonu Muhasebe Kayıtları. MUHASEBE ÖĞRETİM ÜYELERİ DERGİSİ, 2003, 5, 67-89. 100 + 0
http://www.modav.org.tr/

Ulusal - Kitapta Bölüm Yazma 1516
1. Deran, A.; Tokay, S. Lojistik Maliyetler ve Raporlama I, ISBN: 978-975-06-127-6, Anadolu üniversitesi Web-ofset, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 2300, 59 Sayfa, Türkçe, Eskişehir , Türkiye, 2012. 375
2. Deran, A. Güncel İşletmecilik Konuları, ISBN: 978-975-5948-061, Tablet Yayınevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 15 Sayfa, Türkçe, konya, Türkiye, 2008. 250
3. Deran, A. Maliyet Muhasebesi, ISBN: 978-605-4350-75-9, Lisans Yayıncılık, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 27 Sayfa, Türkçe, İstanbul, Türkiye, 2012. 250
4. Deran, A.; Tokay, S. Lojistik Maliyetler ve Raporlama II, ISBN: 978-975-06-1488-0, Anadolu üniversitesi Web-ofset, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 4000, 76 Sayfa, Türkçe, Eskişehir , Türkiye, 2013. 375
Ulusal - Araştırma Kitabı Yazma (Tez Hariç) 1516
1. Deran, A.; Arslan, S.; Köksal, A. İşletmelerde Lojistik Maliyetlerin Hesaplanması: Maden İşletmesinde Uygulama Örneği, ISBN: 978-6055176-501, Eğitim Yayınevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 5000, 226 Sayfa, Türkçe, Konya, Türkiye, 2014. 167
Ulusal - Ders Kitabı Yazma 1516
1. Akdoğan, N.; Aktaş, R.; Deran, A.; Acar, V.; Erhan, D. Türkiye Muhasebe Standartları İle Uyumlu Sektörel Muhasebe, ISBN: 978-605-5804-22-0, Gazi Kiabevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 2000, 717 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2011. 100
Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 200

1. Tokay, S.; Deran, A., Türkiye Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartlarında Gerçeğe Uygun Değer Olgusunun Kullanımı. MÖDAV, 5. Uluslararası Muhasebe Konferansı, 2008-11-13, 2017-01-08, İstanbul, Türkiye, 2008. 200

Ulusal - Tam Metin - Sözlü 200

2. Tokay, S.; Deran, A.; Arslan, S., Lojistik Maliyet Yönetim Sürecinde İzlenebilecek Stratejiler ve Muhasebe Eğitiminde Beklentiler. XXIX. Türkiye Muhasebe Eğitimi Sempozyumu, 2010-04-21, 2010-04-25, Antalya, Türkiye, 2010. 100

1. Tokay, S.; Deran, A.; aktaş, R., Uluslararası Muhasebe Ve Finansal Raporlama Standartlarında Gerçeğe Uygun Değer Yaklaşımı ve Muhasebe Uygulamalarına Etkisi. XXIV. Türkiye Muhasebe Eğitimi Sempozyumu, 2005-04-27, 2005-04-30, Muğla, Türkiye, 2005. 100

Ulusal - Yürütücü 100

1. Terisne Lojistik Kanal ve İşlem Maliyetlerinin Faaliyet Tabanlı Maliyetleme Yöntemine Göre Hesaplanması ve Bir Uygulama, BAP, Proje No: SON 2013/04-DOKTEP, 7 TL, Yürütücü, 2015,Tamamlandı. 100

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri 800

4. Beyhan Beller, Üretim İşletmelerinde Çevresel Maliyetlerin Hesaplanması ve Bir Vaka Çalışması, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Niğde Üniversitesi, Tamamlandı. 200

3. Kadir Gökoğlan, Kamu İç Denetçilerinde Tükenmişlik Sendromu Üzerine Bir Araştırma, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Niğde Üniversitesi, Tamamlandı. 200

2. Erkan Uzun, TÜRKİYE MUHASEBE / FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI VE TÜRK VERGİ MEVZUATINDA YER ALAN DEĞERLEME ÖLÇÜLERİNİN KARŞILAŞTIRMALI OLARAK İNCELENMESİ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Niğde Üniversitesi, Devam ediyor. 200

1. Seyfi Yıkılmaz, Hasılat Yaratan İşlemlerin Türkiye Muhasebe Standartları İle Vergi Mevzuatı Kapsamında İncelenmesi ve Muhasebe Meslek Mensupları Üzerine Bir Araştırma, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Niğde Üniversitesi, Tamamlandı. 200

Yönetilen Doktora Tezleri 400

1. İncilay erduru, Tersine Lojistik Kanal ve İşlem Maliyetlerinin Faaliyet Tabanlı Maliyetleme Yöntemine Göre Hesaplanması ve Bir Uygulama, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Niğde Üniversitesi, Tamamlandı. 400

Ulusal 500
1. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İİBF DERGİSİ , EDİTÖR, E-ISSN : ISSN: 1308-4216, 2001-11-15 - 2013-06-14. 500
Ulusal Dergi [Yıl, Adet] 0
1. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İİBF DERGİSİ , [ 2016 : 2 ] . 0
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar UTL106 Genel Muhasebe II Tarsus Uygulamalı Teknoloji v... Uluslararası Ticaret ve Lojis... 3-0-3
Bahar UTL332 Yatırım Projeleri Analizi Tarsus Uygulamalı Teknoloji v... Uluslararası Ticaret ve Lojis... 2-0-2
Bahar UTL221 Lojistik Maliyet Analizi Tarsus Uygulamalı Teknoloji v... Uluslararası Ticaret ve Lojis... 2-0-2
Bahar İŞL 632 Türkiye ve Uluslararası Muhase Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme ( Doktora ) 3-0-3
Bahar UTL 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası Ticaret ve Lojis... 4-0-4
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Bahar UTL 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası Ticaret ve Lojis... 4-0-4
Bahar UTL 534 Dış Ticaret İşlemleri ve Muhas Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası Ticaret ve Lojis... 3-0-3
Güz UTL417 Finansal Tablolar Analizi Tarsus Uygulamalı Teknoloji v... Uluslararası Ticaret ve Lojis... 2-0-2
Güz UTL105 Genel Muhasebe I Tarsus Uygulamalı Teknoloji v... Uluslararası Ticaret ve Lojis... 3-0-3
Güz UTL405 Dış Ticaret İşlemleri ve Muhas Tarsus Uygulamalı Teknoloji v... Uluslararası Ticaret ve Lojis... 3-0-3
Güz UTL301 Finansal Yönetim Tarsus Uygulamalı Teknoloji v... Uluslararası Ticaret ve Lojis... 3-0-3
Güz UTL 533 Lojistik Maliyet Yönetimi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası Ticaret ve Lojis... 3-0-3
Güz UTL 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası Ticaret ve Lojis... 4-0-4
Güz İŞL 631 Muhasebe Teorileri Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme ( Doktora ) 3-0-3
Güz İŞL 741 Muhasebede Özellikli Konular Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme ( Doktora ) 3-0-3
Güz UTL 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası Ticaret ve Lojis... 4-0-4
Güz UTL 535 Uygulamalı Araştırma Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası Ticaret ve Lojis... 3-0-3