Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

  Araştırma Görevlisi Alaiddin Koşar
Özgeçmiş
:
Birim
:
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / İşletme Anabilim Dalı .
DOĞUM TARİHİ
:
13 Ağustos 1988 .
İş Adres
:
Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yenişehir Kampüsü 33160 Yenişehir/ Mersin .
Telefon
:
+90-- .
Dahili
:
15354 .
Diğer e-mail
:
Oluşturma
:
2015-09-11 11:38:33 .
Düzenleme
:
2018-12-10 14:36:07 .
TOTAL ARTICLES IN
PUBLICATIONS LIST
0
ARTICLES WITH
CITATION DATA
0
SUM OF THE
TIMES CITED
0
AVERAGE CITATIONS
PER ARTICLE
0

Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSE OSMAN ÖTKEN ANADOLU LİSESİ 2006
LİSANS İŞLETME BİLGİ YÖNETİMİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2011
YÜKSEK LİSANS İŞLETME BİLGİ YÖNETİMİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2014
DOKTORA İŞLETME MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2018
Doktora Tezi

1. DEĞER-TATMİN-SADAKAT ZİNCİRİNDE DEĞİŞTİRME MALİYETİ VE ALTERNATİFLERİN ÇEKİCİLİĞİNİN DÜZENLEYİCİ ROLLERİ: GSM OPERATÖRÜ UYGULAMASI Danışman: Dr. Dr. Öğretim Üyesi Ümit Doğrul, Mersin Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye, Devam ediyor.

Yüksek Lisans Tezi

1. ÖRGÜT KÜLTÜRÜ VE İŞYERİNDE DIŞLANMA ARASINDAKİ İLİŞKİNİN MERSİN ÜNİVERSİTESİ'NDE ÇALIŞANLAR ÜZERİNDE İNCELENMESİ Danışman: Dr. Doç.Dr.Cemile ÇELİK, Mersin Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, MERSİN, Türkiye, .

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/">https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/

Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 400
2017
2. Doğrul, .; Koşar, A. PERAKENDECİLİK SEKTÖRÜNDE TÜKETİCİLERİN KASİYERSİZ KASALARA ADAPTASYONUNU ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR ÇALIŞMA. INTERNATIONAL JOURNAL OF ECONOMIC AND ADMINISTRATIVE STUDIES, 2017, 16.UİK ÖZEL SAYISI, 101-116. 200 + 0
Publications_002.pdf

1. çakici, A.; Koşar, A.; öztürk, L. GENERATIONAL PERCEPTIONS OF PRICE ENDING STRATEGIES: THE CASE OF MERSIN CITY. EURASIAN JOURNAL OF BUSINESS AND MANAGEMENT, 2017, 5, 82-92. 200 + 0
https://eurasianpublications.com/Eurasian-Journal-of-Business-and-Management/Vol.-5-No.3-2017/EJBM-8.pdf://

Publications_001.pdf

Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 400
2018
2. Koşar, A. Türkiye’nin Son 10 Yılda En Çok İhracat ve İthalat Yaptığı Ülkelerin Hiyerarşik Kümeleme Analizi İle Gruplandırılması ve Değerlendirilmesi. BUCAK İŞLETME FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2018, 1, 17-28. 200 + 0
2015
1. çelik, C.; Koşar, A. ÖRGÜT KÜLTÜRÜ VE İŞYERİNDE DIŞLANMA ARASINDAKİ İLİŞKİ : MERSİN ÜNİVERSİTESİ ÇALIŞANLARI ÜZERİNDE BİR UYGULAMA. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2015, 24, 47-62. 200 + 0
http://sosyalbilimler.cu.edu.tr/tr/detay.aspx?pageId=1500

Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 200

1. KOŞAR, A.; DEMİRCİOĞLU, P.; KARAASLAN, O., Materyalizm ve Hedonizmin Dürtüsel Satın Alma Davranışları Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi. 3.Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, 2017-10-26, 2017-10-29, Kahramanmaraş, Türkiye, 2017. 200
http://kayit.asoscongress.com/files/Maras_Sosyal_Beseri_Tam_Metin.pdf

Ulusal - Tam Metin - Sözlü 100

1. ŞAHİN, A.; KOŞAR, A.; KARAASLAN, O., TÜRKİYE’DE BANKALARIN KURUM İMAJINI VE BANKA MÜŞTERİLERİNİN SADAKATİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER VE KURUM İMAJININ MÜŞTERİ SADAKATİNE ETKİSİ: MERSİN İLİNDE BİR ARAŞTIRMA. 15.Ulusal İşletmecilik Kongresi, 2016-05-26, 2016-05-28, iSTANBUL, Türkiye, 2016. 100
http://2016uik.istanbul.edu.tr/wp-content/uploads/2016/05/bildiri-kitap%C3%A7i%C4%9F%C4%B1.pdf

Ulusal - Özet - Sözlü 50

1. DOĞRUL, Ü.; KOŞAR, A., PERAKENDECİLİK SEKTÖRÜNDE TÜKETİCİLERİN KASİYERSİZ KASALARA ADAPTASYONUNU ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR ÇALIŞMA. 16. Ulusal İşletmecilik Kongresi, 2017-05-04, 2017-05-06, İzmir, Türkiye, 2017. 50
Scientific_Meetings_001.pdf