Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

  Araştırma Görevlisi Alaiddin Koşar
Özgeçmiş
:
Birim
:
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / İşletme Anabilim Dalı
İş Adres
:
Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yenişehir Kampüsü 33160 Yenişehir/ Mersin
Telefon
:
+90--
Dahili
:
5342
Diğer e-mail
:
Oluşturma
:
2015-09-11 11:38:33
Düzenleme
:
2017-12-05 17:58:04
TOTAL ARTICLES IN
PUBLICATIONS LIST
0
ARTICLES WITH
CITATION DATA
0
SUM OF THE
TIMES CITED
0
AVERAGE CITATIONS
PER ARTICLE
0

Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSE OSMAN ÖTKEN ANADOLU LİSESİ 2006
LİSANS İŞLETME BİLGİ YÖNETİMİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2011
YÜKSEK LİSANS İŞLETME BİLGİ YÖNETİMİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2014
DOKTORA İŞLETME MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2018
Yüksek Lisans Tezi

1. Örgüt Kültürü ve İşyerinde Dışlanma Arasındaki İlişkinin Mersin Üniversitesi'nde Çalışanlar Üzerinde İncelenmesi Danışman: Dr. Doç.Dr.Cemile ÇELİK, Mersin Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, MERSİN, Türkiye, .

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/">https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/

Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 400
2017
2. çakıcı, A.; Koşar, A.; öztürk, L. GENERATIONAL PERCEPTIONS OF PRICE ENDING STRATEGIES: THE CASE OF MERSIN CITY. EURASIAN JOURNAL OF BUSINESS AND MANAGEMENT, 2017, 5, 82-92. 200 + 0
https://eurasianpublications.com/Eurasian-Journal-of-Business-and-Management/Vol.-5-No.3-2017/EJBM-8.pdf://

Publications_001.pdf

1. Doğrul, .; Koşar, A. PERAKENDECİLİK SEKTÖRÜNDE TÜKETİCİLERİN KASİYERSİZ KASALARA ADAPTASYONUNU ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR ÇALIŞMA. INTERNATİONAL JOURNAL OF ECONOMİC AND ADMİNİSTRATİVE STUDİES, 2017, 16.UİK ÖZEL SAYISI, 101-116. 200 + 0
Publications_002.pdf

Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 200
2015
1. çelik, C.; Koşar, A. ÖRGÜT KÜLTÜRÜ VE İŞYERİNDE DIŞLANMA ARASINDAKİ İLİŞKİ : MERSİN ÜNİVERSİTESİ ÇALIŞANLARI ÜZERİNDE BİR UYGULAMA. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2015, 24, 47-62. 200 + 0
http://sosyalbilimler.cu.edu.tr/tr/detay.aspx?pageId=1500

Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 200

1. KOŞAR, A.; DEMİRCİOĞLU, P.; KARAASLAN, O., Materyalizm ve Hedonizmin Dürtüsel Satın Alma Davranışları Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi. 3.Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, 2017-10-26, 2017-10-29, Kahramanmaraş, Türkiye, 2017. 200
http://kayit.asoscongress.com/sobiadfiles/Maras_ProgramOzet.pdf

Ulusal - Tam Metin - Sözlü 100

1. ŞAHİN, A.; KOŞAR, A.; KARAASLAN, O., TÜRKİYE’DE BANKALARIN KURUM İMAJINI VE BANKA MÜŞTERİLERİNİN SADAKATİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER VE KURUM İMAJININ MÜŞTERİ SADAKATİNE ETKİSİ: MERSİN İLİNDE BİR ARAŞTIRMA. 15.Ulusal İşletmecilik Kongresi, 2016-05-26, 2016-05-28, iSTANBUL, Türkiye, 2016. 100
http://2016uik.istanbul.edu.tr/wp-content/uploads/2016/05/bildiri-kitap%C3%A7i%C4%9F%C4%B1.pdf

Ulusal - Özet - Sözlü 50

1. DOĞRUL, Ü.; KOŞAR, A., PERAKENDECİLİK SEKTÖRÜNDE TÜKETİCİLERİN KASİYERSİZ KASALARA ADAPTASYONUNU ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR ÇALIŞMA. 16. Ulusal İşletmecilik Kongresi, 2017-05-04, 2017-05-06, İzmir, Türkiye, 2017. 50
Scientific_Meetings_001.pdf