Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

  Araştırma Görevlisi Ahu Aksoy
Özgeçmiş
:
Birim
:
Hemşirelik Fakültesi / Doğum Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı .
İş Adres
:
Mersin Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Çiftlikköy Kampüsü 33343 Yenişehir/ Mersin .
Telefon
:
+90-- .
Oluşturma
:
2016-11-30 13:40:48 .
Düzenleme
:
2019-01-03 08:42:17 .
TOTAL ARTICLES IN
PUBLICATIONS LIST
0
ARTICLES WITH
CITATION DATA
0
SUM OF THE
TIMES CITED
0
AVERAGE CITATIONS
PER ARTICLE
0

Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSE SAYISAL SEMİH TINAY ANADOLU LİSESİ 2009
LİSANS HEMŞİRELİK EGE ÜNİVERSİTESİ 2014
YÜKSEK LİSANS HEMŞİRELİK MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2018
Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 200
2017
1. Aksoy, A. Jinekolojik Cerrahide Kanıta Dayalı Uygulamalarda Yeni Bir Yaklaşım: Eras Protokolü ve Hemşirelik. TÜRKİYE KLİNİKLERİ HEMŞİRELİK BİLİMLERİ DERGİSİ, 2017, 0, 0-0. 200 + 0
http://www.turkiyeklinikleri.com/inpress_article/tr-jinekolojik-cerrahide-kanita-dayali-uygulamalarda-yeni-bir-yaklasim-eras-protokolu-ve-hemsirelik-80336.html

Publications_001.pdf

Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 510

3. AKSOY, A.; BULDUM, A.; ŞEKER, A.; VEFİKULUÇAY YILMAZ, D., Kadının Üreme ve Cinsel Sağlığını Etkileyen Faktörler. I. Uluslararası Mersin Sempozyumu, 2018-11-01, 2018-11-03, Mersin, Türkiye, 2018. 190

2. ŞEKER, A.; AKSOY, A.; BULDUM, A.; VEFİKULUÇAY YILMAZ, D., Aile Merkezli Bakım Hizmetlerinde Hemşirelik. I. Uluslararası Mersin Sempozyumu, 2018-11-01, 2018-11-03, Mersin, Türkiye, 2018. 170

1. BULDUM, A.; ŞEKER, A.; AKSOY, A.; VEFİKULUÇAY YILMAZ, D., Mersin'de İleri Yaş Gebelikler. I. Uluslararası Mersin Sempozyumu, 2018-11-01, 2018-11-03, MERSİN, Türkiye, 2018. 150

Uluslararası - Özet - Sözlü 320

5. AKSOY, A.; BULDUM, A.; VEFİKULUÇAY YILMAZ, D.; DEĞİRMENCİ, F., Total Abdominal Histerektomi Bilateral Salfingooferektomi Sonrası Kadınların Beden Algıları ve Benlik Saygıları arasındaki İlişki. I. Uluslararası ve II. Ulusal Kadın Salığı Hemşireliği Kongresi, 2018-03-23, 2018-03-24, İstanbul, Türkiye, 2018. 95

4. Vefikuluçay Yılmaz, D.; Aksu, A.; Koptur, A.; Güner Emül, T.; Aksoy, A.; Değirmenci, F., Düşük Öyküsü Olan Gebelerin Prenatal Bağlanma Düzeylerinin Belirlenmesi. 2. Uluslarası Gebelik, Doğum ve Lohusalık Kongresi, 2017-12-01, 2017-12-03, Ankara, Türkiye, 2017. 45
http://www.gebelikdogumlohusalik2017.org/icerik/genelbilgiler

3. Vefikuluçay Yılmaz, D.; Değirmenci, F.; Aksoy, A.; Koptur, A.; Aksu, A., Son Sınıf Lisans Öğrencilerinin Homofobi Düzeyleri ve Bunu Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi. 5. Uluslarası 16. Ulusal Hemşirelik Kongresi, 2017-11-05, 2017-11-08, Ankara, Türkiye, 2017. 70
http://www.ulusalhemsirelikkongresi2017.org/

2. AKSOY, A.; AKSU, A.; VEFİKULUÇAY YILMAZ, D.; DEĞİRMENCİ, F.; UZEL, A., Üçüncü Trimesterdeki Gebelerin Prenatal Bağlanma İle Algıladıkları Sosyal Destek Düzeyleri Arasındaki İlişki. 5. Uluslararası 16. Ulusal Hemşirelik Kongresi, 2017-11-05, 2017-11-08, Ankara, Türkiye, 2017. 90
http://www.ulusalhemsirelikkongresi2017.org/

1. Vefikuluçay Yılmaz, D.; Güner Emül, T.; Uzel, A.; Değirmenci, F.; Koptur, A.; Aksu, A.; Aksoy, A., Determination of Nursing Students’ Sexual Myths in Turkey. 23. Congrees of the World Association for Sexual Health, 2017-05-28, 2017-05-31, Prague, Çek Cumhuriyeti, 2017. 20
http://www.worldsexology.org/23rd-congress-of-the-world-association-for-sexual-health/

Uluslararası - Özet - Poster 185

4. AKSOY, A.; VEFİKULUÇAY YILMAZ, D.; YILMAZ, M., Baba Adaylarının Gebelik Sürecindeki Cinsel Yaşantıları. I. Uluslararası ve II. Ulusal Kadın Sağlığı Hemşireliği Kongresi, 2018-03-23, 2018-03-24, İstanbul, Türkiye, 2018. 50

3. Aksoy, A.; Vefikuluçay Yılmaz, D., Prekonsepsiyonel Bakımın Önemi. 1. Uluslararası Doğu Akdeniz Ebelik Kongresi, 2017-05-11, 2017-05-14, Adana, Türkiye, 2017. 50
http://daahk.org/ebelik/

2. Vefikuluçay Yılmaz, D.; Aksoy, A.; Koptur, A.; Aksu, A., Postpartum Kontrasepsiyon ve Hemşirelik. Gebelik ve Lohusalık Kongresi, 2016-12-02, 2016-12-04, Ankara, Türkiye, 2016. 42

1. Vefikuluçay Yılmaz, D.; Güner Emül, T.; Uzel, A.; Değirmenci, F.; Koptur, A.; Aksoy, A., Postpartum Kanamayı Önlemede Fundus Kontrolü ve Masajının Önemi. Gebelik ve Lohusalık Kongresi, 2016-12-02, 2016-12-02, Ankara, Türkiye, 2016. 20

Ulusal - Özet - Poster 55

3. Güner Emül, T.; Vefikuluçay Yılmaz, D.; Uzel, A.; Değirmenci, F.; Aksu, A.; Koptur, A.; Aksoy, A., Gebelerin Prenatal Davranışlarının Değerlendirilmesi. 6. İstanbul Üniversitesi Kadın Doğum Günleri, 2016-12-09, 2016-12-11, İstanbul, Türkiye, 2016. 5

2. DAŞIKAN, Z.; AKSOY, A.; ÜNSAL ATAN, Ş., Perineal Travmaları Önlemede Yeni Bir Cihaz: Doğum Eğitmeni EPİ-NO Vajinal Dilatör. 7. Ulusal Ürojinekoloji Kongresi, 2015-10-14, 2015-10-17, İstanbul, Türkiye, 2015. 25

1. Yardımcı, F.; Aksoy, A.; Siyahkoç, B., Hemşirelik Fakültesi 1. ve 4. Sınıf Öğrencilerinin Hasta Çocuk Haklarına İlişkin Bilgi Düzeylerinin İncelenmesi. 58. Türkiye Milli Pediatri & 13. Milli Çocuk Hemşireliği Kongresi, 2014-10-22, 2014-10-26, Antalya, Türkiye, 2014. 25