Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

  Doktor Öğretim Üyesi Aytekin Keskin
Özgeçmiş
:
Birim
:
Fen - Edebiyat Fakültesi / Almanca Mütercim - Tercümanlık Anabilim Dalı .
DOĞUM TARİHİ
:
01 Ocak 1963 .
İş Adres
:
Mersin Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Çiftlikköy Kampüsü 33343 Yenişehir/ Mersin .
GSM
:
+90-555-2512043 .
Telefon
:
+90-324-3610001 .
Dahili
:
4671 .
Faks
:
+90-- .
Diğer e-mail
:
Oluşturma
:
2016-01-26 21:21:22 .
Düzenleme
:
2018-12-20 16:25:28 .
TOTAL ARTICLES IN
PUBLICATIONS LIST
0
ARTICLES WITH
CITATION DATA
0
SUM OF THE
TIMES CITED
0
AVERAGE CITATIONS
PER ARTICLE
0

Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS ALMANCA ÖĞRETMENLİĞİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 1989
YÜKSEK LİSANS ALMAN DİLİ EĞİTİMİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 1992
DOKTORA ALMAN DİLİ EĞİTİMİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 1997
Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 2400
2018
12. Keskin, A. Üniversite Geleneği ve Botanik Bahçesi: Çeviri ile Başkaya Ulaşma Çabası . İKTİSAT VE TOPLUM, 2018, 8, 61-67. 200 + 0
Publications_002.pdf

2016
11. Keskin, A. Tanıkların Anlatımıyla Göçmenlik Olgusu: İktisatçı ve Politikacı Ernst Reuter’in Türkiye Yılları. İKTİSAT VE TOPLUM, 2016, 66, 14-25. 200 + 0
http://www.iktisatvetoplum.com

Publications_001.pdf

2015
10. Keskin, A. Türkiye'ye Alman Bilim Göçü: Darûlfünun'da Alman Bilimciler. İKTİSAT VE TOPLUM, 2015, 56, 48-53. 200 + 0
http://www.iktisatvetoplum.com/iktisat-ve-toplum-dergisi-sayi-56.html

9. Keskin, A. Sorun Algısı ve Sorun Çözümünde "öz" ve "Yabancı" ilişkisi. İKTİSAT VE TOPLUM, 2015, 54, 49-57. 200 + 0
http://www.iktisatvetoplum.com/iktisat-ve-toplum-dergisi-sayi-54.html

8. Keskin, A. Ölenin Ardından veya Dilin Kültürelliği.... FELSEFELOGOS, 2015, 57, 189-210. 200 + 0
http://felsefelogos.com/Defaultx.aspx?ID=19

2012
7. Keskin, A. Romancının Düşün Dünyasını Yazınsal Ürünlerde Bulgulamak ve Yazınbilimsel bir Çözümleme: Oya Baydar Romanları. TÜRK DİLİ, 2012, 727, 65-71. 200 + 0
http://www.tdk.gov.tr/images/16-Aytekin%20KESKiN.pdf

6. Keskin, A. Oryantalizm veya "Avrupalı akıl üstündür!". İKTİSAT VE TOPLUM, 2012, 27, 81-89. 200 + 0
http://www.efilyayinevi.com/tr/urun/s/462/Iktisat+ve+Toplum+Dergisi+Sayi+27/

2011
5. Keskin, A. Çeviribilim Tartışmaları Gölgesinde Çeviri Öğretimi ve Çeviri Didaktiği Gereksinimi. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ , 2011, 2, 229-248. 200 + 0
http://sbedergi.trakya.edu.tr/

2009
4. Keskin, A. Dünyada Kadın Olmak veya Kurgusallıkta Gerçeklik “Süßer Tee [Şekerli Çay]” – otobiyografik anlatı.. LİTTERA EDEBİYAT YAZILARI, 2009, 25, 291-300. 200 + 0
http://http://www.littera.hacettepe.edu.tr/

2002
3. Keskin, A. Kültürözgün Anlatımların Çevirilebilirliği: Kültüremler, Atasözleri ve öyküleştirilmiş Söyleşiler Örneğinde Çeviri-. EGE ALMAN DİLİ VE EDEBİYATI ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 2002, Özel Sayı, 207-220. 200 + 0
http://ermanistikizmir.ege.edu.tr/uploads/files/bcbc26d7ae995180e540b4186d5f8bdc_468.pdf

1998
2. Keskin, A. İki Dilli Sözlük Bilgisi (Lexikographie) ve “Dillerarası Eşdeğerlik Sorunsalı” –Almanca Türkçe Dil çifti Bağlamında Karşılaştırmalı Bir Çalışma. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 1998, 5, 229-242. 200 + 0
http://sbeski.cu.edu.tr/edergi

1992
1. Keskin, A. Güncel Dilsel Olgular ve Türkçenin Durumu. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 1992, 8, 128-140. 200 + 0
http://sbeski.cu.edu.tr/edergi

Ulusal - Diğer 100
2017
1. Keskin, A. Politik İletişimde Tehdit Olgusu ve ‘Türkiye’ye Alman Bilim Göçü’ndeki İktisatçılar. İKTİSAT VE TOPLUM, 2017, 7, 67-76. 100 + 0
Publications_003.pdf

Uluslararası - Kitapta Bölüm Yazma 1000
1. Keskin, A. Sprache - Kommunikation - Verständigung: Deutsch - die Sprache, die uns verbindet. Kongress der Germanisten Südosteuropas (22.- 24. Juni 2000); Ed. Marijka Dimitrova, Nikolina Burneva, Ljudmila Ivanova, ISBN: 978-3832215897 ?, Universitätsverlag “Hll. Kyrill und Method”, , Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 624 Sayfa, Almanca, Veliko Tarnova, Bulgaristan, 2002. 250
2. Keskin, A. Fremdsprachenunterricht und die Stellung des Deutschen in der Türkei - Yabanci Dil Dersi ve Almancanın Türkiye'deki Konumu (Sprache und Kultur); Ed. Mustafa Çakır, ISBN: 978-3826593956, Shaker Verlag , Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 336 Sayfa, Almanca, Aachen, Almanya, 2001. 500
3. Keskin, A. Neue Tendenzen und Zukunftsperspektiven der deutschen Sprache und der Germanistik in der Türkei: Tagungsbeiträge des VIII. Türkischen Germanistikkongresses - 22.-23. Mai 2002. Band 1 Taschenbuch – 2003; Ed. Mustafa Cakir , İlyas Ötztürk, Cemal Yildiz, ISBN: 978-3832215897, Shaker Verlag, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 500, 330 Sayfa, Almanca, Aachen, Almanya, 2003. 250
1. Keskin, A. Alman Dili Edebiyatı ve Kültürü Üzerine Araştırmalar. Prof. Dr. Hüseyin Salihoğlu:Türkçe Bilimsel Yayınlarda “Anadili” Kavramı ve Bilimsel Tutarlık Sorunu. Anadilinde Eğitim”, “Anadili” ve “Türkçe Eşleştirmesi Örneğinde., ISBN: 9944137621, Barış Kiitapevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 500, 449 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2012. 0
Ulusal - Kitap Editörlüğü 1025
1. Keskin, A. 6. Germanistik Sempozyumu Açılımlar-Olanaklar ve Erekler; Tagunsbeiträge zu dem VI. Germanistik-Symposium Uni. Mersin 27-28 Oktober 1997, ISBN: 975-6900-00-8, Mersin Üniversitesi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 428 Sayfa, Almanca, Mersin, Türkiye, 1998. 250
2. Keskin, A.; Demir, A. Uluslararası Gelişmeler ve Türkçenin Durumu, ISBN: ISBN 975 -7216 – 09 – 7, Mersin Atatürkçü Düşünce Derneği, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 238 Sayfa, Türkçe, Mersin, Türkiye, 2005. 125
Ulusal - Kitap Çevirme 1025
1. Keskin, A. Almanya'da Türk Kültürü: Çok-kültürlülük ve Kültürlerarası Eğitim-, ISBN: 9786053992523, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 10000, 389 Sayfa, Türkçe, İstanbul, Türkiye, 2012. 100
http://www.bilgiyay.com/p/690/almanya-da-turk-kulturu-cok-kulturluluk-ve-kulturlerarasi-egitim-690
Ulusal - Kitapta Bölüm Çevirme 1025
1. Keskin, A. Alman İdealizmi II HEGEL; Ed: Güçlü Ateşoğlu: Tinin Fenolojisini Anlamlandırma Girişimleri (137-161), ISBN: 978-605-5063-01-6, Doğubatı, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 794 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2014. 50
http://www.dogubati.com/index.php?route=product/product&product_id=196&search=Alman+%C4%B0dealizmi+II
Ulusal - Araştırma Kitabı Yazma (Tez Hariç) 1025
1. Keskin, A. Türkçeyi Öğretemiyoruz! Neden?, ISBN: 978-9944-137-47-8, Barış Kitapevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 2000, 169 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2010. 500
http://barisyayinevi.com/kitap/yazar_detay.aspx?id=1522
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar CAM318 Yazışmalar / Basın / Diplomasi Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 2-0-2
Bahar ÇAM454 Basın ve Medya Çevirisi II Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 1-1-2
Bahar ÇAM456 Avrupa Birliği Metinleri Çevir Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 1-1-2
Bahar CAM364 Öykü Çevirisi II Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 2-0-2
Bahar CAM424 Bitirme Çalışması II Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 0-2-1
Bahar CAM236 Karşılaştırmalı Dilbilgisi II Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 2-0-2
Bahar CAM 120 Yazılı ve Sözlü Anlatım II ( T Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 2-0-2
Bahar CAM102 Alman Dili Grameri Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 2-0-2
Güz CAM101 Alman Dili Grameri I Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 2-0-2
Güz ÇAM455 Avrupa Birliği Metinleri Çevir Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 1-1-2
Güz CAM 217 Yazılı ve Sözlü Anlatım III ( Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 2-0-2
Güz CAM 119 Yazılı ve Sözlü Anlatım I ( Tü Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 2-0-2
Güz CAM235 Dilbilim ve Çeviri Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 2-0-2
Güz CAM443 Çeviri Projesi I Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 2-0-2
Güz CAM423 Bitirme Çalışması I Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 0-2-1
Güz CAM363 Öykü Çevirisi I Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 2-0-2
Güz ÇAM453 Basın ve Medya Çevirisi I Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 1-1-2
Güz ÇEV 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çeviri Anabilim Dalı 4-0-4
Güz SOBE 502 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 2-0-0
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar CAM236 Karşılaştırmalı Dilbilgisi II Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 2-0-2
Bahar CAM330 Uzmanlık Alanı I ( III ) Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 2-0-2
Bahar CAM424 Bitirme Çalışması II Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 0-2-1
Bahar CAM318 Yazışmalar / Basın / Diplomasi Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 2-0-2
Bahar ÇAM454 Basın ve Medya Çevirisi II Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 1-1-2
Bahar CAM360 İlaç Kullanma Kılavuzu Çeviris Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 2-0-2
Bahar CAM444 Çeviri Projesi II Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 2-0-2
Bahar CAM138 Metin Okuma ve İnceleme II Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 2-0-2
Bahar ÇEV 514 Sözlükçülük Sosyal Bilimler Enstitüsü Çeviribilim ( Yüksek Lisans ... 2-0-2
Bahar ÇEV 552 Çeviribilimde Kuramsal Yaklaşı Sosyal Bilimler Enstitüsü Çeviribilim ( Yüksek Lisans ... 2-0-2
Bahar SOBE 502 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 2-0-0
Güz CAM423 Bitirme Çalışması I Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 0-2-1
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Güz ÇEV 501 Çeviri Biliminin Yöntem ve Kur Sosyal Bilimler Enstitüsü Çeviri 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar CAM120 Yazılı ve Sözlü Anlatım ( Türk Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 2-0-2
Bahar CAM448 Seçmeli III ( Avrupa Birliği M Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 2-0-2
Bahar CFM136 Yazılı ve Sözlü Anlatım ( Türk Fen - Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim - Tercüm... 2-0-2
Bahar CAM360 İlaç Kullanma Kılavuzu Çeviris Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 2-0-2
Bahar CAM236 Karşılaştırmalı Dilbilgisi II Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 2-0-2
Güz CAM119 Yazılı ve Sözlü Anlatım ( Türk Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 2-0-2
Güz CAM359 İlaç Kullanma Kılavuzu Çeviris Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 2-0-2
Güz CAM447 Seçmeli III ( Avrupa Birliği M Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 2-0-2
Güz CAM235 Dilbilim ve Çeviri Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 2-0-2