Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

  Araştırma Görevlisi Ismail Kutlugün Akbay
Özgeçmiş
:
Birim
:
Mühendislik Fakültesi / Kimya Mühendisliği Anabilim Dalı .
İş Adres
:
Mersin Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yenişehir Kampüsü 33160 Yenişehir/ Mersin .
Telefon
:
+90-324-3610001 .
Dahili
:
7390 .
Oluşturma
:
2015-07-27 13:28:48 .
Düzenleme
:
2019-01-02 22:13:45 .
TOTAL ARTICLES IN
PUBLICATIONS LIST
5
ARTICLES WITH
CITATION DATA
5
SUM OF THE
TIMES CITED
24
AVERAGE CITATIONS
PER ARTICLE
4.80
Researcher ID
Scopus ID
Scholar ID
h-index
2
Puan

Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSE YUSUF KALKAVAN ANADOLU LİSESİ 2006
LİSANS KİMYA MÜHENDİSLİĞİ ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 2011
YÜKSEK LİSANS MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2014
Yüksek Lisans Tezi

1. POLİKARBONAT’IN ATMOSFERİK VE SULU ORTAMLARDA UV IŞINLARI İLE BOZUNUMU Danışman: Dr. Doç. Dr. Tonguç Özdemir, Mersin Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Mühendisliği Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye, .

Theses_001.pdf

Uluslararası - SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kategorisine giren 5400
2018
6. Güngör, A.; Akbay, .; Yaşar, D.; özdemir, T. Flexible X/Gamma ray shielding composite material of EPDM rubber with bismuth trioxide: Mechanical, thermal investigations and attenuation tests. ELSEVİER BV, 2018, 106, 262-269. 850 + 0
http://dx.doi.org/10.1016/j.pnucene.2018.03.021

5. Akbay, .; Güngör, A.; özdemir, T. Using fish scales (Sardina pilchardus ) within ethylene-propylene-diene ter monomer rubber as bio-based filler. WİLEY, 2018, 135, 46698-46698. 1000 + 0
http://dx.doi.org/10.1002/app.46698

4. özdemir, T.; Güngör, A.; Akbay, I.; Uzun, H.; Babucçuoglu, Y. Nano lead oxide and epdm composite for development of polymer based radiation shielding material: Gamma irradiation and attenuation tests. ELSEVİER BV, 2018, 144, 248-255. 700 + 0
http://dx.doi.org/10.1016/j.radphyschem.2017.08.021

2017
3. Akbay, .; Güngör, A.; özdemir, T. Optimization of the vulcanization parameters for ethylene–propylene–diene termonomer (EPDM)/ground waste tyre composite using response surface methodology. SPRİNGER NATURE, 2017, 0-0. 1000 + 0
http://dx.doi.org/10.1007/s00289-017-2001-7

2016
2. Akbay, .; özdemir, T. Monomer migration and degradation of polycarbonate via UV-C irradiation within aquatic and atmospheric environments. INFORMA UK LİMİTED, 2016, 53, 340-345. 1000 + 0
http://dx.doi.org/10.1080/10601325.2016.1165999

1. özdemir, T.; Akbay, .; Uzun, H.; Reyhancan, . Neutron shielding of EPDM rubber with boric acid: Mechanical, thermal properties and neutron absorption tests. ELSEVİER BV, 2016, 89, 102-109. 850 + 30
http://dx.doi.org/10.1016/j.pnucene.2016.02.007


Alıntılanma Sayısı: 6
Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 400

2. AKBAY, İ.; GÜNGÖR, A., The Investigation About The Usage of Banana Peels as a Bio-Based Polymer in EPDM. International Advanced Researches & Engineering Congress-2017, 2017-11-16, 2017-11-18, Osmaniye, Türkiye, 2017. 200
http://iarec.osmaniye.edu.tr/

1. GÜNGÖR, A.; AKBAY, İ., The Investigation About The Usage of Shelf-Life Passed Milk as a Bio-Based Polymer in EPDM. International Advanced Researches & Engineering Congress-2017, 2017-11-16, 2017-11-18, Osmaniye, Türkiye, 2017. 200
http://iarec.osmaniye.edu.tr/

Uluslararası - Özet - Sözlü 500

5. AKBAY, İ.; GÜNGÖR, A.; ÖZDEMİR, T., Optimization of Lead Oxide Nanoparticles using Response Surface Methodology. International Advanced Researches & Engineering Congress-2017, 2017-11-16, 2017-11-18, Osmaniye, Türkiye, 2017. 100
http://iarec.osmaniye.edu.tr/

4. GÜNGÖR, A.; AKBAY, İ.; ÖZDEMİR, T., Accumulation of Recycled Waste Tyre within Different Rubbers: A Kinetic Study. International Advanced Researches & Engineering Congress-2017, 2017-11-16, 2017-11-18, Osmaniye, Türkiye, 2017. 100
http://iarec.osmaniye.edu.tr/

3. AKBAY, İ.; GÜNGÖR, A.; ÖZDEMİR, T., Thermal Neutron Attenuation of Ethylene Propylene Dien Termonomer/Boric Acid Composite Material. International Advanced Researches & Engineering Congress-2017, 2017-11-16, 2017-11-18, Osmaniye, Türkiye, 2017. 100
http://iarec.osmaniye.edu.tr/

2. Akbay, İ., Yenilenebilir Enerji Kaynakları ve Doğu Akdeniz Bölgesi. East Mediterranean Energy Summit, 2013-12-24, 2013-12-27, Mersin, Türkiye, 2013. 100

1. Akbay, İ.; Özdemir, T., Use of EPDM Rubber in Nuclear Industry: Future Perspective. 1st International Symposium on Plastic and Rubber Technologies and Exhibition , 2013-05-29, 2013-05-31, Ankara, Türkiye, 2013. 100

Uluslararası - Özet - Poster 80

2. Akbay, İ.; Özdemir, T., Polymer based Rubber Materials for Radiation Protection with Nano Sized Bismuth Particles: Future Perspective. 11thNanoscience and Nanotechnology Conference (NanoTR-11) Ankara, Turkey. 22 -25June, 2015, 2015-06-22, 2015-06-25, Ankara, Türkiye, 2015. 50

1. Köleli, D.; Cömertpay, Ü.; Güngör, A.; Akbay, İ.; Özdemir, T., Rubber for gamma and neutron radiation protection. European Polymer Federation Congress 2015, 2015-06-21, 2015-06-26, Dresden, Almanya, 2015. 30

Ulusal - Tam Metin - Sözlü 100

1. AKBAY, İ.; GÜNGÖR, A.; ÖZDEMİR, T., ATIK BALIK PULUNUN EPDM KAUÇUĞU İÇERİSİNDE KULLANIMININ ARAŞTIRILMASI. 12. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, 2016-08-23, 2016-08-26, İzmir, Türkiye, 2016. 100
http://www.ukmk2016.org

Ulusal - Özet - Sözlü 100

2. GÜNGÖR, A.; AKBAY, İ., Geri kazanılmış lastiğin EPDM kauçuğu içerisinde kullanımının araştırılması. 12. Kimya Mühendisliği Kongresi, 2016-08-23, 2016-08-26, İzmir, Türkiye, 2016. 50

1. Akbay, İ.; Özdemir, T., Polikarbonat’ ın UV Işınları ile Sulu ve Atmosferik Ortamda Bozunumu. 11. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, 2014-09-02, 2014-09-05, Eskişehir, Türkiye, 2014. 50

Ulusal - Araştırmacı 100

2. Sıcaklık ve pH duyarlı polimerik sistemlerin üretimi ve karakterizasyonu, BAP, Proje No: 2017-1-TP3-2264, 18000 TL, Araştırmacı, 2019,Tamamlandı. 50

1. Polikarbonatın Atmosferik ve Sulu Ortamlarda UV Işınları ile Bozunumu, BAP, Proje No: BAP-FBE KMB (İKA) 2013-1 YL, 10000 TL, Araştırmacı, 2014,Tamamlandı. 50

Ulusal - Bursiyer 0

1. Nanoparçacık Katkılı Elastomer Yapılı Radyasyondan Koruyucu Malzemenin Geliştirilmesi, TÜBİTAK, Proje No: 213M476, 240000 TL, Bursiyer, 2016,Tamamlandı. 0

Uluslararası Dergi [Yıl, Adet] 53
1. INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING TECHNOLOGIES , [ 2016 : 1 ] . 4
2. JOURNAL OF THE TURKISH CHEMICAL SOCIETY, SECTION A: CHEMISTRY , [ 2016 : 1 ] . 4
3. POLYMER BULLETIN , [ 2017 : 3 ] . 15
4. POLYMER BULLETIN , [ 2016 : 3 ] . 15
5. POLYMER COMPOSITES , [ 2016 : 2 ] . 10
6. POLYMERS FOR ADVANCED TECHNOLOGIES , [ 2016 : 1 ] . 5
Ulusal Dergi [Yıl, Adet] 2
1. JOURNAL OF THE TURKİSH CHEMİCAL SOCİETY, SECTİON B: CHEMİCAL ENGİNEERİNG , [ 2016 : 2 ] . 2
Ulusal
1. Atık Muz kabuğundan elde edilen biyopolimerin EPDM kauçuğu içerisinde kullanımı, Üniversitelerin Düzenlediği Sergiler, Mersin Üniversitesi, Mersin Teknopark, 2017-10-10-2017-10-11, 8, Mersin, Türkiye
2. Atık Balık Pulunun EPDM kauçuğu içerisinde Kullanımının Araştırılması, Üniversitelerin Düzenlediği Sergiler, Mersin Üniversitesi, Mersin Teknopark, 2017-10-10-2017-10-11, 8, Mersin, Türkiye
3. Atık Ceviz Kabuğu Tabanlı Polimerik Malzemenin Geliştirilmesi, Üniversitelerin Düzenlediği Sergiler, Mersin Üniversitesi, Mersin Teknopark, 2017-10-10-2017-10-11, 8, Mersin, Türkiye
4. Nanoparçacık Katkılı Elastomer Yapılı Radyasyondan Koruyucu Malzeme , Özel Kuruluşlarca Düzenlenen Sergiler, İstanbul Kongre Merkezi, Mimar ve Mühendisler Grubu, 2016-11-29-2016-11-30, 48, İstanbul, Türkiye
5. Doğal boyama yöntemleri ile silikonun renklendirilmesinin araştırılması, Üniversitelerin Düzenlediği Sergiler, Mersin Üniversitesi, Mersin Teknopark, 2017-10-10-2017-10-11, 8, Mersin, Türkiye
6. Nanoparçacık Katkılı Elastomer Yapılı Radyasyondan Koruyucu Malzemenin Geliştirilmesi, Kamu Kuruluşlarınca Düzenlenen Sergiler, Mersin Üniversitesi, TÜBİTAK, MTTO, MTSO, Tarsus OSB ve Mersin Teknopark , 2016-05-23-2016-05-24, 48, Mersin, Türkiye
Ulusal 50
1. Mersin Üniversitesi, 2016-05-24, Mersin, Türkiye. 50
1. Kauçuk Derneği , Üye No: C0866 , Türkiye, 2016-08-22-Devam ediyor.
2. VTT TECHNICAL RESEARCH CENTRE OF FINLAND , Üye No: 495, Finlandiya, 2015-04-15-Devam ediyor.