Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

  Doktor Öğretim Üyesi Ahmet Alper Yontar
Özgeçmiş
:
Birim
:
.
İş Adres
:
Mersin Üniversitesi Tarsus Teknoloji Fakültesi Otomotiv Mühendisliği Bölümü .
Telefon
:
+90-- .
Oluşturma
:
2017-11-08 23:41:31 .
Düzenleme
:
2018-09-19 12:23:22 .
TOTAL ARTICLES IN
PUBLICATIONS LIST
9
ARTICLES WITH
CITATION DATA
1
SUM OF THE
TIMES CITED
1
AVERAGE CITATIONS
PER ARTICLE
1.00
Researcher ID
Scopus ID
Scholar ID
h-index
1
Puan

Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ ZONGULDAK KARAELMAS (BÜLENT ECEVİT) ÜNİVERSİTESİ 2008
YÜKSEK LİSANS MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 2011
DOKTORA MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 2016
Doktora Tezi

1. BUJİ ATEŞLEMELİ MOTORDA SAF VE KARIŞIMLI ALTERNATİF YAKITLARIN MOTOR PERFORMANSINA VE EMİSYONLARINA ETKİLERİNİN SAYISAL VE DENEYSEL İNCELEMESİ Danışman: Dr. Prof. Dr. Yahya Doğu, Kırıkkale Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Makina Mühendisliği Anabilim Dalı, Kırıkkale, Türkiye, 2016.

Theses_001.pdf

Yüksek Lisans Tezi

1. AISI 304 PASLANMAZ ÇELİKLERİN İŞLENEBİLİRLİĞİNİN İNCELENMESİ Danışman: Dr. Yrd. Doç. Dr. Ali Serhat Ersoyoğlu, Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Makina Mühendisliği Anabilim Dalı, Konya, Türkiye, 2011.

Theses_002.pdf

Görev Ünvanı Üniversite/Kurum Yıl
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 2011-11-29 - 2016-11-18
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ DOKTOR KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 2016-11-20 - 2017-08-14
YARDIMCI DOÇENT KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 2017-08-15 - 2018-01-29
YARDIMCI DOÇENT MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2018-02-01 - Devam ediyor
Uluslararası - SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kategorisine giren 3000
2018
3. Yontar, A.; Doğu, Y. Experimental and numerical investigation of effects of CNG and gasoline fuels on engine performance and emissions in a dual sequential spark ignition engine. ENERGY SOURCES, PART A: RECOVERY, UTİLİZATİON, AND ENVİRONMENTAL EFFECTS, 2018, 40, 2176-2192. 1000 + 0
http://dx.doi.org/10.1080/15567036.2018.1495783

Publications_010.pdf

2. Yontar, A.; Doğu, Y. Investigation of the effects of gasoline and CNG fuels on a dual sequential ignition engine at low and high load conditions. FUEL, 2018, 232, 114-123. 1000 + 0
http://dx.doi.org/10.1016/j.fuel.2018.05.156

Publications_009.pdf

1. Yontar, A.; Doğu, Y. Sıralı Çift Ateşlemeli Bir Benzin Motorunda CNG Kullanımı İçin Ateşleme Avansı Etkilerinin Silindir İçi Yanma HAD Analizi İle İncelenmesi. JOURNAL OF THE FACULTY OF ENGİNEERİNG AND ARCHİTECTURE OF GAZİ UNİVERSİTY, 2018, 1, 2-24. 1000 + 0
http://dergipark.gov.tr/gazimmfd/issue/39165/460505

Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 1200
6. Yontar, A. Numerical Investigation of the Effects of Flame Radius on Flame Propagation in an Engine Cylinder. INTERNATİONAL JOURNAL OF MECHANİCAL AND PRODUCTİON ENGİNEERİNG, 2018, 6, 26-30. 200 + 0
http://ijmpe.iraj.in/paper_detail.php?paper_id=10693

Publications_006.pdf

5. Yontar, A.; Doğu, Y. Flame Radius Effects on a Sequential Ignition Engine Characteristics. INTERNATİONAL JOURNAL OF AUTOMOTİVE ENGİNEERİNG AND TECHNOLOGİES, 2018, 7, 29-37. 200 + 0
http://ijaet.academicpaper.org/article/view/5000212868/5000183760

Publications_005.pdf

2017
4. Yontar, A.; Kartal, Y. Investigation to Effects of Cutting Parameter on Tool Wear, Tool Life and Machinability in Machining Operation. INTERNATİONAL JOURNAL OF APPLİED SCİENCE ENGİNEERİNG & MANAGEMENT, 2017, 03, 13-21. 200 + 0
ISSN: 2454-9940

Publications_001.pdf

2016
3. Yontar, A.; Doğu, Y. 1-D Modelling Comparative Study to Evaluate Performance and Emissions of a Spark Ignition Engine Fuelled with Gasoline and LNG. EDP SCİENCES, 2016, 81, 05003-05003. 200 + 3
http://dx.doi.org/10.1051/matecconf/20168105003

Publications_002.pdf

2. Cellek, F.; Arslan, H.; Yontar, A. Comparison of Cylinder Pressure Data of a Gasoline Engine for Ideal Otto and Real Cycles. INTERNATİONAL JOURNAL OF MECHANİCAL AND PRODUCTİON ENGİNEERİNG, 2016, 4, 72-76. 200 + 0
Publications_003.pdf

2012
1. Yontar, A.; Ersoyoğlu, A.; ünüvar, A. Research of The Effect of Cutting Parameters on Tool Life in Turning Operations by Using of Statistical Process Analysis. ACADEMİC JOURNAL OF SCİENCE, 2012, 01, 89-97. 200 + 0
ISSN: 2165-6282

Publications_004.pdf

Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 1600

8. Yontar, A.; Kantaroğlu, E.; Doğu, Y., Sıralı Çift Buji Ateşlemeli Motorda Aseton–Benzin ve Naftalin–Benzin Karışımlarının Deneysel İncelenmesi. 9. Uluslararası Otomotiv Teknolojileri Kongresi, 2018-05-07, 2018-05-08, Bursa, Türkiye, 2018. 200
Scientific_Meetings_013.pdf

7. Yontar, A.; Doğu, Y., Sıralı Çift Buji Ateşlemeli Bir Motorda G-Equatıon ve ECFM-3Z-Spark Yanma Modellerinin İncelemesi. 14. Uluslararası Yanma Sempozyumu, 2018-04-25, 2018-04-27, Karabük, Türkiye, 2018. 200
Scientific_Meetings_011.pdf

6. Doğu, Y.; Yontar, A.; Kantaroğlu, E., Sıralı Çift Buji Ateşlemeli Motorda Saf ve Karışımlı Alternatif Yakıtların (Benzin, CNG, LPG, Aseton, Naftalin ve Bor Türevleri) Etkilerinin Deneysel İncelemesi. 14. Uluslararası Yanma Sempozyumu, 2018-04-25, 2018-04-27, Karabük, Türkiye, 2018. 200
Scientific_Meetings_012.pdf

5. Kantaroğlu, E.; Yontar, A., Buji Ateşlemeli Bir Motorda JP-8 Askeri Jet Yakıtının Kullanımının İncelenmesi. II. Uluslararası Savunma Sanayi Sempozyumu, 2017-04-06, 2017-04-08, Kırıkkale, Türkiye, 2017. 200
Scientific_Meetings_005.pdf

4. Kartal, Y.; Yontar, A., Savunma Sanayinde Kullanılan Paslanmaz Çeliklerin İşlenebilirliklerinin İncelenmesi. II. Uluslararası Savunma Sanayi Sempozyumu, 2017-04-06, 2017-04-08, Kırıkkale, Türkiye, 2017. 200
Scientific_Meetings_004.pdf

3. Cellek, F.; Arslan, H.; Yontar, A., Comparison of Cylinder Pressure Data of a Gasoline Engine For Ideal Otto and Real Cycles. 48th the IRES International Conference, 2016-08-24, 2016-08-26, Kudüs, İsrail, 2016. 200
Scientific_Meetings_006.pdf

2. Yontar, A.; Doğu, Y., 1-D Modelling Comparative Study to Evaluate Performance and Emissions of a Spark Ignition Engine Fuelled with Gasoline and LNG. 5th International Conference on Transportation and Traffic Engineering, 2016-06-21, 2016-06-24, Luzern, İsviçre, 2016. 200
Scientific_Meetings_001.pdf

1. Yontar, A., Ateşleme Avansının Motor Performansına ve Egzoz Emisyonlarına Etkilerinin Sayısal Olarak İncelenmesi. 13. Uluslararası Yanma Sempozyumu, 2015-09-09, 2015-09-11, Bursa, Türkiye, 2015. 200
Scientific_Meetings_003.pdf

Uluslararası - Tam Metin - Poster 200

2. Yontar, A., Numerical Investigation of the Effects of Flame Structure on Engine Characteristics. Laser Ignition Summer School 2017, 2017-07-19, 2017-07-22, Braşov, Romanya, 2017. 100
Scientific_Meetings_007.pdf

1. Yontar, A.; Okur, O., Numerical Investigation of Emissions in a Compression Ignition Engine. EFIS 2017, 2017-06-15, 2017-06-17, Zonguldak, Türkiye, 2017. 100
Scientific_Meetings_008.pdf

Uluslararası - Özet - Sözlü 200

2. Kartal, Y.; Yontar, A., Kaplamalı Kesici Takımların Ömür Performansı ve Paslanmaz Çelik Malzemelerin İşlenebilirliklerinin İncelenmesi. I. International Scientific and Vocational Studies Congress, 2017-10-05, 2017-10-08, Nevşehir, Türkiye, 2017. 100
Scientific_Meetings_009.pdf

1. Kartal, Y.; Yontar, A., Östenitik Paslanmaz Çeliklerde Kesme Hızının Takım Ömrü ve Takım Aşınmasına Olan Etkisinin İncelenmesi. I. International Scientific and Vocational Studies Congress, 2017-10-05, 2017-10-08, Nevşehir, Türkiye, 2017. 100
Scientific_Meetings_010.pdf

Ulusal - Tam Metin - Sözlü 100

1. Yontar, A.; Doğu, Y., Buji Ateşlemeli Bir Motorda 3/4 Kelebek Açıklığında Motor Performans ve Emisyon Parametrelerinin Deneysel ve 1-B Sayısal Analiz ile İncelemesi. OTEKON’16, 2016-05-23, 2016-05-24, Bursa, Türkiye, 2016. 100
Scientific_Meetings_002.pdf

Ulusal - Araştırmacı 150

3. Benzinli Motorda CNG Karışımlı Yakıtın Performansa ve Emisyon Değerlerine Etkilerinin Deneysel İncelenmesi, BAP, Proje No: 2015/101, 29 TL, Araştırmacı, 2016,Tamamlandı. 50

2. Benzinli Motorda CNG Karışımlı Yakıtın Emisyon Değerlerine Etkilerinin Deneysel İncelenmesi, BAP, Proje No: 2015/100, 30 TL, Araştırmacı, 2016,Tamamlandı. 50

1. AISI 304 Paslanmaz Çeliklerin İşlenebilirliğinin İncelenmesi, BAP, Proje No: 10201114, 6000 TL, Araştırmacı, 2011,Tamamlandı. 50

Uluslararası Dergi [Yıl, Adet] 5
1. GAZI ÜNIVERSITESI MüHENDISLIK MIMARLıK FAKüLTESI DERGISI , [ 2017 : 1 ] . 5
Uluslararası 50
1. National Institute for Laser, Plasma and Radiaton Physics, 2017-07-21, Braşov, Romanya. 50
3. Mesleki Yeterlilik Kurumu , Üye No: 107, Türkiye, 2017-02-12-Devam ediyor.
4. Uluslararası Yanma Enstitüsü , Üye No: 117, Amerika Birleşik Devletleri, 2015-05-17-Devam ediyor.
2. Info-Handicap , Üye No: 142, Lüksemburg, 2013-05-19-Devam ediyor.
1. TMMOB-MMO , Üye No: 133, Türkiye, 2009-02-09-Devam ediyor.
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Güz OTO211 Güç Aktarma Organları Tarsus Teknoloji Fakültesi 3-2-4
Güz OTO 407 Motor ve Taşıt Performans Test Tarsus Teknoloji Fakültesi 2-1-3
Güz OTO 317 Gaz Türbinleri Tarsus Teknoloji Fakültesi Otomotiv Mühendisliği 3-0-3
Güz OTO407 Motor ve Taşıt Performans Test Tarsus Teknoloji Fakültesi Otomotiv Mühendisliği 2-1-3
Güz OTO305 Buji Ateşlemeli Motorlar Tarsus Teknoloji Fakültesi 3-2-4
Güz OTO317 Gaz Türbinleri Tarsus Teknoloji Fakültesi 3-0-3
Güz OTO 405 Taşıtlarda İklimlendirme Tarsus Teknoloji Fakültesi 3-0-3
Güz OTO 211 Güç Aktarma Organları Tarsus Teknoloji Fakültesi Otomotiv Mühendisliği 3-2-4
Güz OTO 305 Buji Ateşlemeli Motorlar Tarsus Teknoloji Fakültesi Otomotiv Mühendisliği 3-2-4
Güz İML 536 Otomotiv Teknolojisi I Fen Bilimleri Enstitüsü İmalat Mühendisliği Anabili... 3-0-3
Güz İSG 505 İş Sağlığı ve Güvenliğinin Mev Fen Bilimleri Enstitüsü İş Sağlığı ve Güvenliğ... 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar OTO410 Taşıt Teknolojisi Tarsus Teknoloji Fakültesi Otomotiv Mühendisliği 3-2-4
Bahar OTO408 Motor ve Taşıt Performans Test Tarsus Teknoloji Fakültesi Otomotiv Mühendisliği 2-1-3
Bahar OTO 306 Sıkıştırma Ile Ateşlemeli Moto Tarsus Teknoloji Fakültesi Otomotiv Mühendisliği 3-2-4
Bahar OTO306 Sıkıştırma Ile Ateşlemeli Moto Tarsus Teknoloji Fakültesi 3-2-4
Bahar OTO 104 Motor Teknolojisi Tarsus Teknoloji Fakültesi 3-2-4
Bahar OTO 104 Motor Teknolojisi Tarsus Teknoloji Fakültesi Otomotiv Mühendisliği 3-2-4