Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

  Prof. Dr. Ahmet Akbaş
Özgeçmiş
:
Birim
:
Eğitim Fakültesi / Kimya Eğitimi Anabilim Dalı .
İş Adres
:
Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir Kampüsü 33160 Yenişehir/ Mersin .
Telefon
:
+90-324-3412815 .
Dahili
:
42020 .
Faks
:
+90-324-3412823 .
Diğer e-mail
:
Oluşturma
:
2015-05-29 11:37:10 .
Düzenleme
:
2019-02-18 12:17:35 .
TOTAL ARTICLES IN
PUBLICATIONS LIST
0
ARTICLES WITH
CITATION DATA
0
SUM OF THE
TIMES CITED
0
AVERAGE CITATIONS
PER ARTICLE
0
Scholar ID
h-index
6

Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS EGE ÜNİVERSİTESİ 1978
YÜKSEK LİSANS KİMYA SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 1982
DOKTORA KİMYA CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 1988
Görev Ünvanı Görev Kurum/Diğer Yıl
BÖLÜM BAŞKANI EĞİTİM FAKÜLTESİ 2013-07-14 - 2016-07-14
FAKÜLTE KURULU ÜYESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2013-07-14 - 2016-07-14
ENSTİTÜ KURULU ÜYESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2013-07-14 - 2015-11-27
Uluslararası - SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kategorisine giren 8000
2013
8. Karadas, N.; Akbas, A. INHIBITION EFFECT OF BERBERINE ON THE CORROSION OF COPPER IN ACIDIC MEDIUM. REVUE ROUMAINE DE CHIMIE, 2013, 58, 639-645. 1000 + 0
2010
7. Akbas, A. Attitudes, Self-efficacy and Science Processing Skills of Teaching Certificate Master's Program (OFMAE) Students. EGITIM ARASTIRMALARI-EURASIAN JOURNAL OF EDUCATIONAL RESEARCH, 2010, 10, 1-12. 1000 + 0
2009
6. Kayan, B.; Gizir, A.; Akbas, A. THE CATALYTIC ROLE OF V2O5/gamma-Al2O3 IN WET AIR OXIDATION OF PHENOL. OXIDATION COMMUNICATIONS, 2009, 32, 891-898. 1000 + 0
1996
5. Akbas, A.; Mitzel, H.; Honice, D. Investigation of V2O5/gamma-Al2O3 catalysts by FTIR. REACTION KINETICS AND CATALYSIS LETTERS, 1996, 59, 59-65. 1000 + 15
https://dx.doi.org/10.1007/BF02067993


Alıntılanma Sayısı: 3
4. Akbas, A.; Mitzel, H.; Honice, D. Investigation of acid sites on V2O5/TiO2(A) catalysts by FTIR with adsorption of pyridine. TURKISH JOURNAL OF CHEMISTRY, 1996, 20, 38-42. 1000 + 5

Alıntılanma Sayısı: 1
1995
3. Akbas, A. ADSORPTION-DESORPTION STUDIES OF NH3 ON V2O5/TIO2(A) CATALYSTS BY FTIR. TURKISH JOURNAL OF CHEMISTRY, 1995, 19, 211-218. 1000 + 0
2. Akbas, A.; Mitzel, H.; Honice, D. Investigation of acid sites on V2O5/Nb2O5 catalysts by FTIR. TURKISH JOURNAL OF CHEMISTRY, 1995, 19, 284-289. 1000 + 0
1992
1. Akbas, A.; Mıtzel, H.; Honıcke, D. INVESTIGATION OF THE V2O5/TIO2(A)-CATALYSTS. TURKISH VIIITH NATIONAL SYMPOSIUM ON CHEMISTRY AND CHEMICAL ENGINEERING, VOL 3: PHYSICAL CHEMISTRY ; POLYMER CHEMISTRY, 1992, 518, 185-187. 1000 + 0
Uluslararası - Diğer 100
2018
1. Kanadlı, S.; Akbaş, A. FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ ÖZ YETERLİK VE EPİSTEMOLOJİK İNANÇLARININ İNCELENMESİ. EĞİTİM VE TOPLUM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 2018, 5, 33-49. 100 + 0
Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 600
2015
7. Kanadlı, S. Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Epistemolojik İnançları, Öğrenme Yaklaşımları ve LYS Puanları Arasındaki İlişkiler. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2015, 11, 116-131. 0 + 0
2008
6. Akbaş, A. Eğitimin Bilgeleri Köy Enstitülüler. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2008, 4, 214-224. 200 + 0
2007
5. çelikkaleli, . Sınıf Öğretmeni Adaylarının Fen Bilgisine Dersine Yönelik Tutumlarını Yordamada Fen Bilgisi Öğretimi Öz-Yeterlik İnançları. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2007, 3, 21-34. 0 + 0
4. Akbaş, A. Affective Factors That Influence Chemistry Achievement (Motivation and Anxiety) And The Power Of These Factors To Predict Chemistry Achievement-II. JOURNAL OF TURKİSH SCİENCE EDUCATİON, 2007, 4, 9-18. 200 + 0
2006
3. Akbaş, A. Sınıf Öğretmeni Adaylarının Öz-yeterlik İnançlarının Cinsiyet, Öğrenim Türü ve Üniversitelerine Göre İncelenmesi. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2006, 2, 98-110. 200 + 0
2. Kan, A. Affective Factors That Influence Chemistry Achievement (Attitude And Self efficacy) And The Power Of These Factors To Predict Chemistry Achievement-I. JOURNAL OF TURKİSH SCİENCE EDUCATİON, 2006, 3, 76-85. 0 + 0
2005
1. Kan, A. Lise Öğrencilerinin Kimya Dersine Yönelik Tutum Ölçeği Geliştirme Çalışması. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2005, 1, 227-237. 0 + 0
Ulusal - Kitap Çevirme 100
1. Akbaş, A. Fizikokimya Deneyleri, ISBN: 978-605-9541-06-0, Hatiboğlu, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 200, 130 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2017. 100
http://hatipogluyayinevi.com
Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 200

1. Akbaş, A., Investigation of Acid Sites of Surface on V2O5-Support Catalysts. Heterojen Kataliz, 1998-11-17, 1998-11-20, İzmir, Türkiye, 1998. 200

Uluslararası - Özet - Sözlü 0

1. Kanadlı, S., THE RELATIONSHIP BETWEEN PRE-SERVICES SCIENCE TEACHERS’ EPISTEMOLOGICAL BELIEFS, LEARNING APPROACHES AND UPE SCORES . INTERNATİONAL CONFERENCE ON EDUCATİON İN MATHEMATİCS, SCİENCE AND TECHOLOGY, 2015-04-23, 2015-04-26, Antalya, Türkiye, 2015. 0
Scientific_Meetings_001.pdf

Uluslararası - Özet - Poster 150

3. Akbaş, A., Wet Air Oxidation of the Phenol from the Wastewater on Nickel oxides Supported Catalysts. 4th International Conference on Environmental Catalysis, 2005-06-05, 2005-06-08, Hedelberg, Almanya, 2005. 50

2. Akbaş, A., V2O5/TiO2(A) Katalizörleri ile Fenolün Subkritik Su (Wet-Air) Oksidasyonu. 1. Ege Fizikokimya Günleri 2002, 2002-06-05, 2002-06-07, İzmir, Türkiye, 2002. 50

1. Akbaş, A., Untersuchungen zur Nassoxidation von phenolhaltigen Abwaessern an Nickeloxid-Traegerkatalysatoren. XXXV. Jahrestreffen Deutscher Katalytiker, Weimar, 2002-03-20, 2002-03-22, Weimar, Almanya, 2002. 50

Uluslararası - - Sözlü 0

1. Akbaş, A., Infrarotspektroskopische Untersuchungen an V2O5-Trägerkatalysatoren. 26. Internationales Seminar, 1990-05-02, 1991-07-31, Karlsruhe, Almanya, 1991. 0

Ulusal - Yürütücü 300

3. Fen, Teknoloji, Mühendislik Ve Matematik (FeTeMM) Uygulamalarının Öğrencilerin Öğrenme Yaklaşımlarına Ve Sorgulayıcı Öğrenme Becerilerine Etkisi, BAP, Proje No: 2018-2-TP2-2934, 7000 TL, Yürütücü, Devam ediyor... 100

2. Kimya dersine ilişkin bazı duyuşsal özellikler (tutum, öz yeterlik, kaygı ve motivasyon) ve bu duyuşsal faktörlerin kimya dersine ilişkin akademik başarı üzerindeki etkileri, BAP, Proje No: BAP-EF.OFMA. AA.2005-2, 0 TL, Yürütücü, 2007,Tamamlandı. 100

1. Nikel II Oksit destek Katalizörlerinin Hazırlanması ve Oksidasyon Etkisi, BAP, Proje No: FEFK (A. A.) 97-2, 0 TL, Yürütücü, 1999,Tamamlandı. 100

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri 400

2. Sekan Almalı, ORTAOKUL 8.SINIFLAR BASİT MAKİNELER ÜNİTESİNE KÖY ENSTİTÜLERİ ÖRNEKLERİNİN YANSIMALARI, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

1. Arzu Akbaş, NiOx-Destek Katalizörlerinin Yüzey Asitliği ve Katalitik Etkisi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

Yönetilen Doktora Tezleri 400

1. Hasan Yılmaz Sönmez, Verbascum Asperiloides (Sığır Kuyruğu) ve Arnebia Densiflora (Alkanna) bitki özütlerinin yün boyamacılığında kullanılabilirliği, Fen Bilimleri Enstitüsü, Cumhuriyet Üniversitesi, Tamamlandı. 400

Uluslararası
1. Forshungszentrum Karlsruhe , 2002-07-01 - 2002-09-30, Karlsruhe, Almanya.
2. Universitaet Chemnitz , 1996-07-01 - 1996-09-30, Chemnitz, Almanya.
3. Dechema-Seminar mit Praktikum Frankfurt , 1991-04-08 - 1991-04-12, Frankfurt, Almanya.
4. Dechema-Seminar mit Praktikum Frankfurt , 1990-10-15 - 1990-10-19, Frankfurt, Almanya.
5. Kernforschungszentrum Karlsruhe , 1990-09-10 - 1990-09-28, Karlsruhe, Almanya.
6. Universitaet Karlsruhe (26. Internationalen Seminar) , 1990-05-02 - 1991-07-31, Heidelberg-Frankfurt- Karlsruhe, Almanya.
7. Internationales Studienzentrum Heidelberg , 1990-05-01 - 1990-08-31, Heidelberg, Almanya.
Ulusal
1. EBİLTEM , 1998-11-17 - 1998-11-20, İzmir, Türkiye.
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar FEN310 Topluma Hizmet Uygulamaları Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 1-2-2
Bahar FEN104 Genel Kimya II Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 4-0-4
Bahar FBA104 Kimya II Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 2-2-3
Bahar FEN408 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 2-6-5
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Bahar FEN 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Fen Bilgisi Eğitimi Bilim Dal... 4-0-4
Bahar FEN 525 Fizikokimya I Eğitim Bilimleri Enstitüsü Fen Bilgisi Eğitimi ( Yüksek... 3-0-3
Bahar FEN 612 Kimya Eğitimi II Eğitim Bilimleri Enstitüsü Fen Bilgisi Eğitimi ( Doktora... 3-0-3
Güz FEN305 Kimyada Özel Konular* Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 2-0-2
Güz FEN321 Bilim Felsefesi ( Seçmeli I Al Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 2-0-2
Güz FEN407 Okul Deneyimi Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 1-4-3
Güz FEN207 Genel Kimya III ( Analitik Kim Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 2-2-3
Güz FEN207 Genel Kimya III ( Analitik Kim Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 2-2-3
Güz FEN 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Fen Bilgisi Eğitimi Bilim Dal... 4-0-4
Güz FEN 525 Fizikokimya I Eğitim Bilimleri Enstitüsü Fen Bilgisi Eğitimi ( Yüksek... 3-0-3
Güz FEN 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Fen Bilgisi Eğitimi Bilim Dal... 4-0-4
Güz PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-6-5
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar FEN408 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 2-6-5
Bahar FEN104 Genel Kimya II Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 4-0-4
Bahar FEN310 Topluma Hizmet Uygulamaları Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 1-2-2
Bahar FEN104 Genel Kimya II Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 4-0-4
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Bahar FEN 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Fen Bilgisi Eğitimi Bilim Dal... 4-0-4
Bahar FEN 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Fen Bilgisi Eğitimi Bilim Dal... 4-0-4
Bahar FEN 525 Fizikokimya I Eğitim Bilimleri Enstitüsü Fen Bilgisi Eğitimi ( Yüksek... 3-0-3
Bahar PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-6-5
Bahar PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-6-5
Güz FEN207 Genel Kimya III ( Analitik Kim Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 2-2-3
Güz FEN305 Kimyada Özel Konular* Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 2-0-2
Güz FEN321 Bilim Felsefesi ( Seçmeli I Al Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 2-0-2
Güz FEN207 Genel Kimya III ( Analitik Kim Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 2-2-3
Güz FEN407 Okul Deneyimi Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 1-4-3
Güz FEN 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Fen Bilgisi Eğitimi Bilim Dal... 4-0-4
Güz FEN 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Fen Bilgisi Eğitimi Bilim Dal... 4-0-4
Güz PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-6-5
Güz PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-6-5
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar FEN104 Genel Kimya II Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 4-0-4
Bahar FEN408 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 2-6-5
Bahar FEN310 Topluma Hizmet Uygulamaları Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 1-2-2
Bahar FEN104 Genel Kimya II Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 4-0-4
Bahar FEN 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Fen Bilgisi Eğitimi Bilim Dal... 4-0-4
Bahar FEN 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Fen Bilgisi Eğitimi Bilim Dal... 4-0-4
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Bahar PF 07 Öğretim Teknolojileri ve Mater Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-2-3
Bahar PF 07 Öğretim Teknolojileri ve Mater Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-2-3
Bahar PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-6-5
Güz FEN207 Genel Kimya III ( Analitik Kim Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 2-2-3
Güz FEN305 Kimyada Özel Konular* Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 2-0-2
Güz FEN321 Bilim Felsefesi ( Seçmeli I Al Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 2-0-2
Güz FEN 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Fen Bilgisi Eğitimi Bilim Dal... 4-0-4
Güz PF 07 Öğretim Teknolojileri ve Mater Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-2-3
Güz PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-6-5
Güz PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-6-5
Güz PF 11 Özel Öğretim Yöntemleri Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-2-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar OÖP310 Topluma Hizmet Uygulamaları Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 1-2-2
Bahar FEN408 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 2-6-5
Bahar SNF316 Türk Eğitim Tarihi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-0-2
Bahar SNF104 Genel Kimya Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-0-2
Bahar SNF312 Toplum Hizmet Uygulamaları Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 1-2-2
Bahar SNF410 Öğretmenlik Uygulaması II Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-6-5
Bahar OÖP310 Topluma Hizmet Uygulamaları Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 1-2-2
Bahar FEN310 Topluma Hizmet Uygulamaları Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 1-2-2
Bahar SNF314 Okul Deneyimi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 1-4-3
Bahar SNF104 Genel Kimya Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-0-2
Bahar SNF 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Sınıf Öğretmenliği Eğiti... 4-0-4
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Bahar FEN 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Fen Bilgisi Eğitimi Bilim Dal... 4-0-4
Bahar PF 11 Özel Öğretim Yöntemleri Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-2-3
Bahar PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-6-5
Bahar PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-6-5
Güz FEN103 Genel Kimya I Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 4-0-4
Güz SNF409 Öğretmenlik Uygulaması I Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-6-5
Güz FEN153 Genel Kimya Laboratuvar I Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 0-2-1
Güz FEN103 Genel Kimya I Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 4-0-4
Güz FEN305 Kimyada Özel Konular* Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 2-0-2
Güz FEN309 Türk Eğitim Tarihi* Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 2-0-2
Güz SNF217 Fen ve Teknolojileri Laboratuv Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 0-2-1
Güz SNF217 Fen ve Teknolojileri Laboratuv Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 0-2-1
Güz FEN 581 Seminer Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim 1-0-1
Güz UEF 505 Fen ve Teknoloji Programlarınd Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar SNF104 Genel Kimya Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-0-2
Bahar SNF312 Toplum Hizmet Uygulamaları Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 1-2-2
Bahar SNF410 Öğretmenlik Uygulaması II Eğitim Fakültesi 2-6-5
Bahar FEN154 Genel Kimya Laboratuvar II Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 0-2-1
Bahar FEN310 Topluma Hizmet Uygulamaları Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 1-2-2
Bahar SNF104 Genel Kimya Eğitim Fakültesi 2-0-2
Bahar FEN408 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 2-6-5
Bahar SNF410 Öğretmenlik Uygulaması II Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-6-5
Bahar SNF104 Genel Kimya Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-0-2
Bahar OÖP310 Topluma Hizmet Uygulamaları Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 1-2-2
Bahar PF 11 Özel Öğretim Yöntemleri Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-2-3
Güz FEN103 Genel Kimya I Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 4-0-4
Güz FEN103 Genel Kimya I Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 4-0-4
Güz SNF217 Fen ve Teknolojileri Laboratuv Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 0-2-1
Güz FEN305 Kimyada Özel Konular* Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 2-0-2
Güz SNF409 Öğretmenlik Uygulaması I Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-6-5
Güz SNF217 Fen ve Teknolojileri Laboratuv Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 0-2-1
Güz FEN153 Genel Kimya Laboratuvar I Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 0-2-1
Güz SNF409 Öğretmenlik Uygulaması I Eğitim Fakültesi 2-6-5
Güz SNF217 Fen ve Teknolojileri Laboratuv Eğitim Fakültesi 0-2-1
Güz OAÖ-557 Özel Öğretim Yöntemleri Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ortaöğretim Fen ve Matematik... 3-2-4
Güz UEF 505 Fen ve Teknoloji Programlarınd Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim 3-0-3
Güz PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-6-5
Güz PF 11 Özel Öğretim Yöntemleri Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-2-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar SNF302 Fen ve Teknoloji Öğretimi II Eğitim Fakültesi 3-0-3
Bahar SNF104 Genel Kimya Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-0-2
Bahar SNF104 Genel Kimya Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-0-2
Bahar SNF312 Toplum Hizmet Uygulamaları Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 1-2-2
Bahar SNF104 Genel Kimya Eğitim Fakültesi 2-0-2
Bahar FEN408 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 2-6-5
Bahar FEN310 Topluma Hizmet Uygulamaları Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 1-2-2
Bahar SNF302 Fen ve Teknoloji Öğretimi II Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 3-0-3
Bahar SNF312 Topluma Hizmet Uygulamaları Eğitim Fakültesi 1-2-2
Bahar GSE 516 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Bilimleri Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi 2-6-5
Bahar PF 08 Özel Öğretim Yöntemleri* Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 3-2-4
Güz FEN103 Genel Kimya I Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 4-0-4
Güz SNF217 Fen ve Teknolojileri Laboratuv Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 0-2-1
Güz SNF217 Fen ve Teknolojileri Laboratuv Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 0-2-1
Güz SNF409 Öğretmenlik Uygulaması I Eğitim Fakültesi 2-6-5
Güz FEN305 Kimyada Özel Konular* Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 2-0-2
Güz OÖP405 Araştırma Projesi I Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 1-2-2
Güz FEN103 Genel Kimya I Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 4-0-4
Güz SNF217 Fen ve Teknolojileri Laboratuv Eğitim Fakültesi 0-2-1
Güz SNF409 Öğretmenlik Uygulaması I Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-6-5
Güz OÖP405 Araştırma Projesi I Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 1-2-2
Güz FEN153 Genel Kimya Laboratuvar I Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 0-2-1
Güz UEF 505 Fen ve Teknoloji Programlarınd Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim 3-0-3
Güz GSE 529 Okul Deneyimi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi 1-4-3