Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

  Araştırma Görevlisi Ahmet Güngör
Özgeçmiş
:
Birim
:
Mühendislik Fakültesi / Kimya Mühendisliği Anabilim Dalı .
İş Adres
:
Mersin Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yenişehir Kampüsü 33160 Yenişehir/ Mersin .
Telefon
:
+90-324-3610001 .
Dahili
:
7396 .
Oluşturma
:
2015-09-17 08:53:07 .
Düzenleme
:
2019-01-02 10:35:47 .
TOTAL ARTICLES IN
PUBLICATIONS LIST
0
ARTICLES WITH
CITATION DATA
0
SUM OF THE
TIMES CITED
0
AVERAGE CITATIONS
PER ARTICLE
0

Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSE İNCİRLİK LİSESİ Y.D.A. 2007
LİSANS KİMYA MÜHENDİSLİĞİ SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 2012
YÜKSEK LİSANS KİMYA MÜHENDİSLİĞİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2015
Yüksek Lisans Tezi

1. NANO BOYUTLU KURŞUN OKSİT ÜRETİMİ VE KARAKTERİZASYONU Danışman: Dr. Tonguç ÖZDEMİR, Mersin Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Mühendisliği Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye, .

Theses_001.pdf

Uluslararası - SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kategorisine giren 6250
2019
7. Güngör, A.; Akbay, .; özdemir, T. Waste walnut shell as an alternative bio-based filler for the EPDM: mechanical, thermal, and kinetic studies. JOURNAL OF MATERİAL CYCLES AND WASTE MANAGEMENT, 2019, 1-11. 1000 + 0
2018
6. Akbay, .; Güngör, A.; özdemir, T. Using fish scales (Sardina pilchardus) within ethylene-propylene-diene ter monomer rubber as bio-based filler/title. JOURNAL OF APPLİED POLYMER SCİENCE, 2018, 135, 46698-. 1000 + 0
10.1002/app.46698

5. Kesim, B.; Ak, B.; üstün, Y.; Delikan, E.; Güngör, A. Effect of Chitosan on Sealer Penetration into the Dentinal Tubules. NİGERİAN JOURNAL OF CLİNİCAL PRACTİCE, 2018, 21, 1284-1290. 500 + 0
10.4103/njcp.njcp_127_18

4. özdemir, T.; Güngör, A.; Akbay, .; Uzun, H.; Babucçuoglu, Y. Nano lead oxide and epdm composite for development of polymer based radiation shielding material: Gamma irradiation and attenuation tests. RADIATION PHYSICS AND CHEMISTRY, 2018, 144, 248-255. 800 + 0
10.1016/j.radphyschem.2017.08.021

3. Güngör, A.; Akbay, .; Yaşar, D.; özdemir, T. Flexible X/Gamma ray shielding composite material of EPDM rubber with bismuth trioxide: Mechanical, thermal investigations and attenuation tests. PROGRESS İN NUCLEAR ENERGY, 2018, 106, 262-269. 950 + 0
10.1016/j.pnucene.2018.03.021

2017
2. Akbay, .; Güngör, A.; özdemir, T. Optimization of the vulcanization parameters for ethylene–propylene–diene termonomer (EPDM)/ground waste tyre composite using response surface methodology. POLYMER BULLETİN, 2017, 74, 5095-5109. 1000 + 0
10.1007/s00289-017-2001-7

1. özdemir, T.; Güngör, A.; Reyhancan, . Flexible neutron shielding composite material of EPDM rubber with boron trioxide: Mechanical, thermal investigations and neutron shielding tests. RADİATİON PHYSİCS AND CHEMİSTRY, 2017, 131, 7-12. 1000 + 0
10.1016/j.radphyschem.2016.10.012

Uluslararası - Alan endexleri 0
2019
5. Akbay, .; Güngör, A. Investigation of using waste banana peels in EPDM as bio-based filler. INTERNATİONAL ADVANCED RESEARCHES AND ENGİNEERİNG JOURNAL, 2019, 2, 132-136. 0 + 0
4. Güngör, A.; Akbay, . Investigation of using shelf-life passed milk in EPDM as bio-based filler. INTERNATİONAL ADVANCED RESEARCHES AND ENGİNEERİNG JOURNAL, 2019, 2, 137-142. 0 + 0
2017
3. Güngör, A.; Genç altürk, R.; özdemir, T. FACILE SYNTHESIS OF SEMICONDUCTING NANOSIZED 0D AND 2D LEAD OXIDES USING A MODIFIED CO-PRECIPITATION METHOD. JOURNAL OF THE TURKİSH CHEMİCAL SOCİETY, SECTİON A: CHEMİSTRY, 2017, , 1017-1030. 0 + 0
10.18596/jotcsa.329272

2014
2. Ahmetli, G.; Gungor, A.; Kocaman, S. Epoxy composites based on inexpensive tire waste filler. AIP CONFERENCE PROCEEDİNGS, 2014, 1599, 346-349. 0 + 0
http://dx.doi.org/10.1063/1.4876849

2013
1. Ceyhan, A.; Baytar, O.; Güngör, A.; Saygılı, E.; Söylemez, C. FORMALDEHİT İLE MODİFİYE EDİLMİŞ İĞDE ÇEKİRDEĞİ KULLANILARAK SULU ÇÖZELTİLERDEN MALAHİT YEŞİLİNİN UZAKLAŞTIRILMASI. S.Ü. MÜH. BİLİM VE TEKN. DERG. , 2013, 1, 1-8. 0 + 0
Publications_001.pdf

Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 400

2. GÜNGÖR, A.; AKBAY, i., The Investigation About The Usage of Shelf-Life Passed Milk as a Bio-Based Polymer in EPDM. International Advanced Researches Engineering Congress-2017, 2017-11-16, 2017-11-18, Osmaniye, Türkiye, 2017. 200
http://iarec.osmaniye.edu.tr/

1. AKBAY, İ.; GÜNGÖR, A., The Investigation About The Usage of Banana Peels as a Bio-Based Polymer in EPDM. International Advanced Researches Engineering Congress-2017, 2017-11-16, 2017-11-18, Osmaniye, Türkiye, 2017. 200

Uluslararası - Tam Metin - Poster 100

1. AHMETLİ, G.; GÜNGÖR, A., Epoxy Composites based on Inexpensive Tire Waste Filler. VII. International Times of Polymers & Composites, 2014-06-22, 2014-06-26, Ischia, İtalya, 2014. 100

Uluslararası - Özet - Sözlü 600

6. GÜNGÖR, A.; AKBAY, İ., Raf Ömrü Geçmiş Sütün Bio-Temelli Dolgu Malzemesi Olarak EPDM içerisinde Kullanımının Araştırılması. International Advanced Researches and Engineering Congress, 2017-11-16, 2017-11-18, Osmaniye, Türkiye, 2017. 100
http://iarec.osmaniye.edu.tr/

5. AKBAY, İ.; GÜNGÖR, A.; ÖZDEMİR, T., Thermal Neutron Attenuation of Ethylene Propylene Dien Termonomer/Boric Acid Composite Material. International Advanced Researches & Engineering Congress-2017, 2017-11-16, 2017-11-18, Osmaniye, Türkiye, 2017. 100
http://iarec.osmaniye.edu.tr/

4. GÜNGÖR, A.; AKBAY, i.; ÖZDEMİR, T., Accumulation of Recycled Waste Tyre within Different Rubbers: A Kinetic Study. International Advanced Researches & Engineering Congress-2017, 2017-11-16, 2017-11-18, Osmaniye, Türkiye, 2017. 100
http://iarec.osmaniye.edu.tr/

3. AKBAY, İ.; GÜNGÖR, A.; ÖZDEMİR, T., Optimization of Lead Oxide Nanoparticles using Response Surface Methodology. International Advanced Researches & Engineering Congress-2017, 2017-11-16, 2017-11-16, Osmaniye, Türkiye, 2017. 100

2. GÜNGÖR, A.; AKBAY, i.; ÖZDEMİR, T., Ethylene Propylene Dien Termonomer/Boron Trioxide Composite for Thermal Neutron Absorption. International Advanced Researches & Engineering Congress-2017, 2017-11-16, 2017-11-18, Osmaniye, Türkiye, 2017. 100
http://iarec.osmaniye.edu.tr/

1. GÜNGÖR, A., Chemical Synthesis and Characterization Studies of Nano-Sized Beta Lead Oxide. XI Nanoscience and Nanotechnology Conference (NanoTR - 11), 2015-06-22, 2015-06-25, Ankara, Türkiye, 2015. 100

Uluslararası - Özet - Poster 87

2. AKBAY, İ.; GÜNGÖR, A., Polymer based Rubber Materials for Radiation Protection with Nano Sized Bismuth Particles: Future Perspective. XI Nanoscience and Nanotechnology Conference (NanoTR - 11), 2015-06-22, 2015-06-25, Ankara, Türkiye, 2015. 50

1. Köleli, D.; Cömertpay, Ü.; GÜNGÖR, A.; AKBAY, İ., Rubber for gamma and neutron radiation protection. European Polymer Federation Conference, 2015-06-21, 2015-06-26, Dresden, Almanya, 2015. 37

Ulusal - Tam Metin - Sözlü 100

2. GÜNGÖR, A.; AKBAY, İ.; ÖZDEMİR, T., GERİ KAZANILMIŞ LASTİĞİN EPDM KAUÇUĞU İÇERİSİNDE KULLANIMININ ARAŞTIRILMASI. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, 2016-08-23, 2016-08-26, İzmir, Türkiye, 2016. 100
http://www.ukmk2016.org/

1. AYDIN, P., Lastik atığının epoksi kompozitte dolgu maddesi olarak kullanımı. 2. Ulusal Kauçuk Kongresi, 2014-11-28, 2014-11-29, İstanbul, Türkiye, 2014. 0
Scientific_Meetings_001.pdf

Ulusal - Özet - Sözlü 100

2. GÜNGÖR, A.; AKBAY, İ.; ÖZDEMİR, T., Geri Kazanılmış Lastiğin EPDM Kauçuğu İçerisinde Kullanımının Araştırılması. UKMK 2016, 2016-08-23, 2016-08-26, İzmir, Türkiye, 2016. 50

1. AKBAY, İ.; GÜNGÖR, A.; ÖZDEMİR, T., Atık Balık Pulunun İçerisinde Kullanımının Araştırılması. UKMK 2016, 2016-08-23, 2016-08-26, İzmir, Türkiye, 2016. 50

Ulusal - Yürütücü 100

1. Çift Etkili Duyarlı Polimerik Malzemelerin Sentezi ve Karakterizasyonu, BAP, Proje No: 2018-1-TP3-2842, 21000 TL, Yürütücü, Devam ediyor... 100

Ulusal - Bursiyer 0

1. Nanoparçacık Katkılı Elastomer Yapılı Radyasyondan Koruyucu Malzemenin Geliştirilmesi, TÜBİTAK, Proje No: 213M476, 240 TL, Bursiyer, 2016,Tamamlandı. 0

Ulusal
1. Doğal Boyama Yöntemi ile Silikonun Renklendirilmesinin Araştırılması, Üniversitelerin Düzenlediği Sergiler, Mersin Üniversitesi, Tübitak ve Mersin Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (TTO), 2017-10-10-2017-10-11, 48 Saat, Mersin, Türkiye
2. Atık Ceviz Kabuğu Tabanlı Polimerik Malzemenin Geliştirilmesi, Üniversitelerin Düzenlediği Sergiler, Mersin Üniversitesi, Tübitak ve Mersin Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (TTO), 2017-10-10-2017-10-11, 48 Saat, Mersin, Türkiye
3. Atık Muz Kabuğundan Elde Edilin Biyopolimerin EPDM Kauçuğu İçerisinde Kullanımı, Üniversitelerin Düzenlediği Sergiler, Mersin Üniversitesi, Tübitak ve Mersin Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (TTO), 2017-10-10-2017-10-11, 48 Saat, Mersin, Türkiye
4. Atık Balık Pulunun EPDM Kauçuğu İçerisinde Kullanımının Araştırılması, Üniversitelerin Düzenlediği Sergiler, Mersin Üniversitesi, Tübitak ve Mersin Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (TTO), 2017-10-10-2017-10-11, 48 Saat, Mersin, Türkiye
5. Nanoparçacık Katkılı Elastomer Yapılı Radyasyondan Koruyucu Malzemenin Geliştirilmesi, Karma Sergiler, Mersin Üniversitesi, Tübitak ve Mersin Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (TTO), 2016-05-23-2016-05-24, 48 Saat, Mersin, Türkiye
6. Nanoparçacık Katkılı Elastomer Yapılı Radyasyondan Koruyucu Malzemenin Geliştirilmesi, Karma Sergiler, İstanbul Kongre Merkezi, Türkiye Mimar ve Mühendisler Grubu, 2016-11-29-2016-11-30, 48 Saat, İstanbul, Türkiye
Ulusal 0
1. Mersin Üniversitesi, 2016-05-24, Mersin, Türkiye. 0