Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

  Doç. Dr. Aygül Uçar
Özgeçmiş
:
Birim
:
Fen - Edebiyat Fakültesi / İngiliz Dil Bilimi Anabilim Dalı .
DOĞUM TARİHİ
:
26 Haziran 1976 .
İş Adres
:
Mersin Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Çiftlikköy Kampüsü 33343 Yenişehir/ Mersin .
Telefon
:
+90-324-3610001 .
Dahili
:
14505 .
Faks
:
+90-- .
Oluşturma
:
2015-06-15 12:24:38 .
Düzenleme
:
2018-01-05 10:25:04 .
TOTAL ARTICLES IN
PUBLICATIONS LIST
23
ARTICLES WITH
CITATION DATA
NA
SUM OF THE
TIMES CITED
NA
AVERAGE CITATIONS
PER ARTICLE
NA
Researcher ID
Scholar ID
h-index
NA
Puan

Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS İNGİLİZ DİLİ VE KÜLTÜRÜ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2000
YÜKSEK LİSANS İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2003
DOKTORA DİL BİLİM ABD ANKARA ÜNİVERSİTESİ 2009
DOÇENTLİK DİL BİLİMİ ÜNİVERSİTELERARASI KURUL 2015
Doktora Tezi

1. Türkçe eylemlerde çokanlamlılık: Uygunluk Kuramı çerçevesinde bir çözümleme Danışman: Dr. Prof. Dr. Leyla Uzun, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Diğer Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye, 2009.

http://acikarsiv.ankara.edu.tr/browse/5501/6176.pdf?show">http://acikarsiv.ankara.edu.tr/browse/5501/6176.pdf?show

Yüksek Lisans Tezi

1. Analysis of some semantic primitives in Turkish with special reference to Jackendoff’s Conceptual Semantics Danışman: Dr. Prof. Dr. Yeşim Aksan, Mersin Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İngiliz Dil Bilimi Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye, 2003.

Görev Ünvanı Üniversite/Kurum Yıl
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2000-11-13 - 2004-08-26
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ 2004-09-01 - 2009-06-02
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ DR. MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2009-06-03 - 2010-01-21
YARDIMCI DOÇENT DR. MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2010-01-22 - 2015-04-26
DOÇENT DR. MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2015-04-27 - Devam ediyor
Görev Ünvanı Görev Kurum/Diğer Yıl
BÖLÜM BAŞKANI BÖLÜM BAŞKANI MERSİN ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ 2015-03-02 - 2016-06-15
BÖLÜM BAŞKAN YARDIMCISI FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ 2010-01-10 - 2015-03-02
Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 1600
2018
8. Uçar, A. Türkçede Kahkaha: Derlem Görünümleri ve Örüntüleri Üzerine Bir Ön Çalışma. MERSİN ÜNİVERSİTESİ DİL VE EDEBİYAT DERGİSİ, 2018, 15, 45-62. 200 + 0
Publications_007.pdf

2014
7. Uçar, A. Gülmece ve Gülme Kaynağı Olarak Sözcük Oyunları. MERSİN ÜNİVERSİTESİ DİL VE EDEBİYAT DERGİSİ, 2014, 11, 17-43. 200 + 0
http://http://dergipark.ulakbim.gov.tr/mersinjll/article/view/5000069454/5000064319

Publications_001.pdf

6. Uçar, A. Özel amaçlı derlemi çevriyazmak: Bir çevriyazı modeli. DİLBİLİM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 2014, 2014, 1-30. 200 + 0
2011
5. Uçar, A.; Koca, C. Gülme Düzleminde Komedi Dükkanı ile Ortaoyunu Arasındaki Bağ ve Dilsel Komik (Söz Komiği) Açısından Bir Karşılaştırma. MERSİN ÜNİVERSİTESİ DİL VE EDEBİYAT DERGİSİ , 2011, 8, 39-63. 200 + 0
Publications_002.pdf

2010
4. Uçar, A. Türkçe Sözlüklerde Katkısız Eylem Yapıları: Bunlar Çokanlamlı Eylemlerin Altanlamları mıdır? . MERSİN ÜNİVERSİTESİ DİL VE EDEBİYAT DERGİSİ, 2010, 7, 1-17. 200 + 8
http://http://dergipark.ulakbim.gov.tr/mersinjll/article/view/1030000005/1030000005

Publications_003.pdf

2006
3. Uçar, A. Türkçe devinim eylemlerinde tarz anlatımı. . MERSİN ÜNİVERSİTESİ DİL VE EDEBİYAT DERGİSİ , 2006, 3, 61-77. 200 + 0
http://http://dergipark.ulakbim.gov.tr/mersinjll/article/view/1030000020/1030000020

Publications_004.pdf

2005
2. Uçar, A. Söylem Belirleyicisi Olarak İşte’nin Ezgi Örüntüleri . MERSİN ÜNİVERSİTESİ DİL VE EDEBİYAT DERGİSİ, 2005, 2, 35-50. 200 + 3
http://http://dergipark.ulakbim.gov.tr/mersinjll/article/view/1030000138/1030000107

Publications_006.pdf

1. Uçar, A. Türkçedeki çek- Devinim Eyleminin Kavram Yapıları ve İngilizcedeki Karşılıkları. DİLBİLİM ARAŞTIRMALARI, 2005, 2005, 13-32. 200 + 0
Publications_005.pdf

Uluslararası - Kitapta Bölüm Yazma 250
1. Uçar, A.; Yıldız, I. Exploring (im)politeness in specialized and general corpora: Converging methodologies and analytic procedures, ISBN: 978-1-4438-7119-8, Cambridge Scholars Publishing, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 3000, 42 Sayfa, İngilizce, New Castle, İngiltere / Birleşik Krallık, 2015. 250
http://www.cambridgescholars.com
1. Kurtoğlu, .; Uçar, A. Türkçe Öğretimi Üzerine Çalışmalar, ISBN: 978-975-441-332-8, Dokuz Eylül Üniversitesi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 500, 419 Sayfa, Türkçe, İzmir, Türkiye, 2011. 0
2. Aksan, Y.; Uçar, A. Türkçe Öğretiminde Güncel Çalışmalar, ISBN: 9789756900376, Mersin Üniveristesi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 500, 170 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2012. 0
3. Uçar, A. Türkçede Yapı ve İşlev: Şükriye Ruhi Armağanı, ISBN: 978-6052229026, BilgeSu, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 350, 288 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2018. 250
4. Kurtoğlu, .; Uçar, A. Türkçenin Eğitimi-Öğretimi Üzerine Çalışmalar, ISBN: 978-605-364-378-4, Pegem Akademi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 500, 527 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2012. 0
5. Uçar, A. 45. Yıl Yazıları, ISBN: 978-975-491-455-9, Hacettepe Üniversitesi , Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 350, 409 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2017. 250
Ulusal - Kitap Editörlüğü 625
1. Aksan, M.; Uçar, A. 5. Uluslararası Türkçenin eğitimi-öğretimi kurultayı bildirileri, ISBN: 9789756900369, Mersin Üniversitesi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 500, 186 Sayfa, Türkçe, Mersin, Türkiye, 2012. 125
Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 800

4. Uçar, A.; Kurtoğlu, Ö., A corpus-based account of polysemy in Turkish: The case of the verb ver- ‘give’. . 15th International Conference on Turkish Linguistics, 2010-08-20, 2010-08-22, Szeged, Macaristan, 2012. 200
Scientific_Meetings_001.pdf

3. Uçar, A., Towards an OT model of sense choice: The case of polysemous gir- ‘enter’ in Turkish. 15th International Conference on Turkish Linguistics, 2010-08-20, 2010-08-22, Szeged, Macaristan, 2012. 200
Scientific_Meetings_002.pdf

2. Uçar, A., Anlambilimsel bağlantılılık: Türkçe eylemlerde çokanlamlılık ve eşadlılık ayrımı. the 14th International Conference on Turkish Linguistics, 2008-08-06, 2008-08-08, Abtalya, Türkiye, 2009. 200
Scientific_Meetings_003.pdf

1. Uçar, A., Can meanings compete with each other? A proposal for the lexical entries of polysemous verb çek- ‘pull’ in Türkçe Sözlük. 13th International Conference on Turkish Linguistics, 2006-08-16, 2006-08-20, Uppsala, İsveç, 2016. 200

Uluslararası - Özet - Sözlü 500

5. Uçar, A., Derlem-Temelli Bir Kahkaha İncelemesi. DAM III Çalıştayı: Türkçede Biçim ve İşlev, 2017-11-02, 2017-11-03, Mersin, Türkiye, 2017. 100

4. UÇAR, A.; Gül, D., Prosody, Impoliteness and Humor: A Sample Analysis in Turkish. 18th International Conference on Turkish Linguistics, 2017-02-24, 2017-02-26, Adana, Türkiye, 2017. 100
http://ictl2016.info/

3. Uçar, A.; Yıldız, İ., A corpus-based account of humor and impoliteness in Turkish: The Turkish television show Komedi Dükkânı ‘Comedy Shop’. 6th International Symposium on Politeness: Corpus Approaches, 2011-07-11, 2011-07-13, Ankara, Türkiye, 2011. 100

2. Uçar, A., Light verb constructions in Turkish dictionaries: Are they sub-meanings of polysemous verbs? . 1st Mediterranean Graduate Students Meeting in Linguistics, 2007-10-25, 2007-10-26, Mersin, Türkiye, 2007. 100

1. Uçar, A., Conceptual structures of the motion verb çek- ‘pull’ in Turkish and its counterparts in English. 8th International Cognitive Linguistics Conference, 2003-07-20, 2003-07-25, Logrono, İspanya, 2003. 100

Ulusal - Tam Metin - Sözlü 500

5. Uçar, A.; Kurtoğlu, Ö.; Yıldız, İ., Sözcük türlerindeki belirsizlikler üzerine derlem temelli bağlam-içi gözlemler. 25. Ulusal Dilbilim Kurultayı, 2011-05-05, 2011-05-07, Adana, Türkiye, 2011. 100
Scientific_Meetings_006.pdf

4. Uçar, A.; Kurtoğlu, Ö., Eylemlerde çokanlamlılık: Sözlük verisinin derlem temelli görünümleri.. 24. Ulusal Dilbilim Kurultayı, 2010-05-17, 2010-05-18, Ankara, Türkiye, 2011. 100
Scientific_Meetings_007.pdf

3. Uçar, A., Çokanlamlı eylemler sözlükçede nasıl görünür? Uygunluk Kuramı çerçevesinde bir inceleme.. 24. Ulusal Dilbilim Kurultayı , 2010-05-17, 2010-05-18, Ankara, Türkiye, 2011. 100
Scientific_Meetings_008.pdf

2. Uçar, A., Eylemde çokanlamlılık ve sözlük girdisi olarak katkısız eylemler. XXI. Ulusal Dilbilim Kurultayı , 2007-05-10, 2007-05-11, Mersin, Türkiye, 2008. 100
Scientific_Meetings_009.pdf

1. Uçar, A., Türkçede iyelik uzamdışı anlambilim alanı. 18. Ulusal Dilbilim Kurultayı, 2004-05-20, 2004-05-21, Ankara, Türkiye, 2004. 100
Scientific_Meetings_010.pdf

Ulusal - Tam Metin - Poster 100

2. Erköse, Y.; Uçar, A., Türkçedeki dur- konumlama eyleminin derlem temelli bilişsel anlam çözümlemesi. . 27. Ulusal Dilbilim Kurultayı , 2013-05-02, 2013-05-04, Antalya, Türkiye, 2014. 50
Scientific_Meetings_005.pdf

1. Yalçin, Y.; Uçar, A., Muhafazakarlık söyleminde aile: Değerlendirme kuramıyla derlem temelli bir inceleme. 27. Ulusal Dilbilim Kurultayı, 2013-05-02, 2013-05-04, Antalya, Türkiye, 2014. 50
Scientific_Meetings_004.pdf

Ulusal - Özet - Sözlü 100

2. Uçar, A., Türkçe sözlükte çokanlamlı eylemler üzerine gözlemler. 20. Ulusal Dilbilim Kurultayı, 2006-05-12, 2006-05-13, İstanbul, Türkiye, 2006. 50

1. Uçar, A., Türkçe devinim eylemlerinde tarz anlatımı. 17. Ulusal Dilbilim Kurultayı, 2003-05-22, 2003-05-23, Eskişehir, Türkiye, 2003. 50

Ulusal - Yürütücü 300

3. Türkçe konumlama eylemlerinin derlem temelli bilişsel anlam çözümlemesi., BAP, Proje No: BAP-SOBE İDEB (YE) 2012-8 YL, 0 TL, Yürütücü, 2014,Tamamlandı. 100

2. Gazete söyleminin değerlendirme kuramıyla derlem temelli incelenmesi, BAP, Proje No: BAP-SOBE İDEB (YY) 2012-8 YL, 0 TL, Yürütücü, 2014,Tamamlandı. 100

1. Türkçede konuşma gülmecesinin incelenmesi, BAP, Proje No: BAP-FEF İDE (AU) 2010-5A, 17500 TL, Yürütücü, 2011,Tamamlandı. 100

Ulusal - Araştırmacı 100

2. Türkçe kurgusal metinler derlemi oluşturma, Mersin Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi, BAP, Proje No: BAP-FEF İDE (SYA) 2009-3, 0 TL, Araştırmacı, 2010,Tamamlandı. 50

1. Türkçe süreli yayınlar derlemi oluşturma, BAP, Proje No: BAP-FEF İDE (MA) 2009-3, 0 TL, Araştırmacı, 2009,Tamamlandı. 50

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri 400

2. Yasemin Erköse, The posture verb dur- ‘stand’ in Turkish: A corpus based cognitive semantic study, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2014, Tamamlandı. 200

1. Yasemin Yalçin Çakmak, “Family” in politically conservative discourse: A corpus based analysis in the frame of appraisal theory, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2014, Tamamlandı. 200

Yönetilen Doktora Tezleri 800

2. Yasemin Yalçin Çakmak, Türkçede Özür Söz Eylemi: İncelik Kuramı Çerçevesinde Bir Tartışma, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Devam ediyor. 400

1. Yasemin Erköse, Türkçedeki almak ve vermek sahiplik değiştirim eylemlerinin derlem-temelli çerçeve ağı çözümlemesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Devam ediyor. 400

Uluslararası 2000
1. MERSIN UNIVERSITESI, MEU. DIL VE EDEBIYAT DEGISI , EDITOR, E-ISSN : 1304-6594, - Devam ediyor. 0
2. MERSIN UNIVERSITESI DIL VE EDEBIYAT DERGISI , EDITOR, ISSN : 2149-0856, E-ISSN : 1304-6594, 2009-01-01 - Devam ediyor. 2000
3. MERSIN UNIVERSITESI, MERSIN UNIVERSITESI DIL VE EDEBIYAT DERGISI , EDITOR, ISSN : 2149-0856, E-ISSN : 1304-6594, 2018-07-01 - 2018-12-26. 0
4. MERSIN UNIVERSITESI, MERSIN UNIVERSITESI DIL VE EDEBIYAT DERGISI , EDITOR, ISSN : 2149-0856, E-ISSN : 1304-6594, 2018-01-01 - 2018-06-30. 0
5. MERSIN UNIVERSITESI, MERSIN UNIVERSITESI DIL VE EDEBIYAT DERGISI , EDITOR, E-ISSN : 1304-6594, 2017-07-01 - 2017-12-30. 0
6. MERSIN UNIVERSITESI, MERSIN UNIVERSITY JOURNAL OF LINGUISTICS AND LITERATURE , EDITOR, E-ISSN : 1304-6594, 2017-01-01 - 2017-06-30. 0
Uluslararası Dergi [Yıl, Adet] 20
1. 12. DILBILIM ÖğRENCI KONFERANSı , [ 2018 : 2 ] . 0
2. 5. ULUSLARARASı TüRKçENIN EğITIMI-ÖğRETIMI KURULTAYı , [ 2012 : 5 ] . 0
3. DILBILIM ARAşTıRMALARı DERGISI , [ 2016 : 1 ] . 4
4. GAZIANTEP ÜNIVERSITESI SOSYAL BILIMLER DERGISI , [ 2017 : 1 ] . 4
5. HACETTEPE ÜNIVERSITESI EDEBIYAT FAKüLTESI DERGISI , [ 2018 : 1 ] [ 0 : 0 ] . 0
6. MERSIN ÜNIVERSITESI DIL VE EDEBIYAT DERGISI , [ 2013 : 1 ] . 4
7. MERSIN ÜNIVERSITESI DIL VE EDEBIYAT DERGISI , [ 2017 : 1 ] . 4
8. MERSIN ÜNIVERSITESI DIL VE EDEBIYAT DERGISI , [ 2016 : 1 ] . 4
Ulusal Dergi [Yıl, Adet] 0
1. 11. DİLBİLİM ÖĞRENCİ KONFERANSI , [ 2017 : 11 ] . 0
2. 27. ULUSAL DİLBİLİM KURULTAYI , [ 2013 : 3 ] . 0
3. 30. ULUSAL DİLBİLİM KURULTAYI , [ 2016 : 3 ] . 0
4. 31. ULUSAL DİLBİLİM KURULTAYI , [ 2017 : 3 ] [ 0 : 0 ] . 0
5. 32. ULUSAL DİLBİLİM KURULTAYI , [ 2018 : 2 ] . 0
6. DİLBİLİM DERGİSİ , [ 2017 : 1 ] . 0
1. Dilbilim Derneği , Üye No: 019, Türkiye, 2013-04-15-Devam ediyor.
2. Derlem Araştırmaları Merkezi Derneği , Üye No: 008, Türkiye, 2013-02-10-Devam ediyor.
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar IDB 428 Sözcük Anlambilimi Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi 2-0-2
Bahar IDB412 Bitirme Çalışması II Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi 0-2-1
Bahar IDB 316 Anlambilimi II Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi 3-0-3
Bahar IDB 226 Biçimbilimi II Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi 4-0-4
Bahar İDE 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İngiliz Dili ve Edebiyatı An... 4-0-4
Bahar İDE 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İngiliz Dili ve Edebiyatı An... 4-0-4
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Güz IDB 315 Anlambilimi I Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi 3-0-3
Güz IDB411 Bitirme Çalışması I Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi 0-2-1
Güz IDB 225 Biçimbilimi I Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi 4-0-4
Güz İDE 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İngiliz Dili ve Edebiyatı An... 4-0-4
Güz DB 529 Anlambilim ve Edimbilimde Günc Sosyal Bilimler Enstitüsü İngiliz Dil Bilimi ( Yüksek ... 3-0-3
Güz İDE 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İngiliz Dili ve Edebiyatı An... 4-0-4
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar IDB412 Bitirme Çalışması II Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi 0-2-1
Bahar IDB 316 Anlambilimi II Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi 3-0-3
Bahar IDB 218 Dilbilime Giriş II Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi 3-0-3
Bahar IDB 226 Biçimbilimi II Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi 4-0-4
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Bahar İDE 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İngiliz Dili ve Edebiyatı An... 4-0-4
Bahar İDB 604 Sözcük Anlambilimi ve Türkçede Sosyal Bilimler Enstitüsü İngiliz Dil Bilimi ( Doktora ... 3-0-3
Bahar İDE 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İngiliz Dili ve Edebiyatı An... 4-0-4
Güz IDB 225 Biçimbilimi I Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi 4-0-4
Güz IDB411 Bitirme Çalışması I Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi 0-2-1
Güz IDB 217 Dilbilime Giriş I Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi 3-0-3
Güz IDB 315 Anlambilimi I Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi 3-0-3
Güz HAZ Akademik Çalışma Becerileri I Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi 2-0-2
Güz DB 529 Anlambilim ve Edimbilimde Günc Sosyal Bilimler Enstitüsü İngiliz Dil Bilimi ( Yüksek ... 3-0-3
Güz İDE 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İngiliz Dili ve Edebiyatı An... 4-0-4
Güz İDE 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İngiliz Dili ve Edebiyatı An... 4-0-4
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar IDB 316 Anlambilimi II Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi 3-0-3
Bahar IDB 226 Biçimbilimi II Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi 4-0-4
Bahar HAZ Akademik Çalışma Becerileri II Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi 2-0-2
Bahar IDB412 Bitirme Çalışması II Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi 0-2-1
Bahar İDE 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İngiliz Dili ve Edebiyatı An... 4-0-4
Güz HAZ Akademik Çalışma Becerileri I Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi 2-0-2
Güz IDB 225 Biçimbilimi I Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi 4-0-4
Güz IDB 315 Anlambilimi I Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi 3-0-3
Güz IDB411 Bitirme Çalışması I Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi 0-2-1
Güz İDE 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İngiliz Dili ve Edebiyatı An... 4-0-4
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar IDB 316 Anlambilimi II Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi 3-0-3
Bahar IDB 226 Biçimbilimi II Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi 4-0-4
Bahar IDB412 Bitirme Çalışması II Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi 0-2-1
Bahar IDB 218 Dilbilime Giriş II Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi 3-0-3
Bahar İDE 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İngiliz Dili ve Edebiyatı An... 4-0-4
Bahar SEM DR Seminer ( Dr ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar IDB 226 Biçimbilimi II Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi 4-0-4
Bahar IDB 218 Dilbilime Giriş II Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi 3-0-3
Bahar IDB 322 Derlem Dilbilimi II Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi 2-0-2
Bahar IDB412 Bitirme Çalışması II Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi 0-2-1
Bahar IDB 316 Anlambilimi II Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi 3-0-3
Bahar İDB 604 Sözcük Anlambilimi ve Türkçede Sosyal Bilimler Enstitüsü İngiliz Dili ve Edebiyatı 3-0-3
Güz IDB411 Bitirme Çalışması I Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi 0-2-1
Güz IDB 225 Biçimbilimi I Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi 4-0-4
Güz IDB 217 Dilbilime Giriş I Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi 3-0-3
Güz IDB 315 Anlambilimi I Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar IDB412 Bitirme Çalışması II Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi 0-2-1
Bahar IDB 316 Anlambilimi II Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi 3-0-3
Bahar IDB 226 Biçimbilimi II Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi 4-0-4
Bahar IDB 218 Dilbilime Giriş II Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi 3-0-3
Güz IDB411 Bitirme Çalışması I Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi 0-2-1
Güz IDB 217 Dilbilime Giriş I Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi 3-0-3
Güz IDB 315 Anlambilimi I Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi 3-0-3
Güz IDB 225 Biçimbilimi I Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi 4-0-4
Güz DB 515 Dilbilim I Sosyal Bilimler Enstitüsü İngiliz Dili ve Edebiyatı 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar IDB 316 Anlambilimi II Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi 3-0-3
Bahar IDB 218 Dilbilime Giriş II Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi 3-0-3
Bahar IDB 226 Biçimbilimi II Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi 4-0-4
Bahar DB 520 Dilbilim II Sosyal Bilimler Enstitüsü İngiliz Dili ve Edebiyatı 3-0-3
Bahar İDB 604 Sözcük Anlambilimi ve Türkçede Sosyal Bilimler Enstitüsü İngiliz Dili ve Edebiyatı 3-0-3
Güz IDB 315 Anlambilimi I Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi 3-0-3
Güz IDB 225 Biçimbilimi I Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi 4-0-4
Güz IDB 217 Dilbilime Giriş I Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi 3-0-3
Güz DB 515 Dilbilim I Sosyal Bilimler Enstitüsü İngiliz Dili ve Edebiyatı 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar IDB 226 Biçimbilimi II Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi 4-0-4
Bahar IDB 428 Sözcük Anlambilimi Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi 2-0-2
Bahar IDB 316 Anlambilimi II Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi 3-0-3
Bahar IDB 218 Dilbilime Giriş II Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi 3-0-3
Bahar İDB 604 Sözcük Anlambilimi ve Türkçede Sosyal Bilimler Enstitüsü İngiliz Dili ve Edebiyatı 3-0-3
Bahar DB 520 Dilbilim II Sosyal Bilimler Enstitüsü İngiliz Dili ve Edebiyatı 3-0-3
Güz IDB 217 Dilbilime Giriş I Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi 3-0-3
Güz IDB 225 Biçimbilimi I Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi 4-0-4
Güz IDB 315 Anlambilimi I Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi 3-0-3
Güz ÜYG101 Üniversite Yaşamına Giriş Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi 1-0-1
Güz DB 515 Dilbilim I Sosyal Bilimler Enstitüsü İngiliz Dili ve Edebiyatı 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar IDB216 Alan Çalışması Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi 3-0-3
Bahar IDB308 Edimbilim II Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi 3-0-3
Bahar IDB214 Biçimbilim II Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi 2-0-2
Güz IDB213 Biçimbilim I Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi 2-0-2
Güz IDB215 Dilbilim Kavramları Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi 3-0-3
Güz IDB305 Anlambilimi Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi 3-0-3