Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

  Öğretim Görevlisi Aslı Eker
Özgeçmiş
:
Birim
:
İçel Sağlık Yüksekokulu / Ebelik Anabilim Dalı .
İş Adres
:
Mersin Üniversitesi Içel Sağlık Yüksekokulu Ebelik Bölümü Çiftlikköy Kampüsü Yenişehir Mersin .
Telefon
:
+90-- .
Oluşturma
:
2018-02-20 09:42:05 .
Düzenleme
:
2018-12-28 16:00:23 .
TOTAL ARTICLES IN
PUBLICATIONS LIST
0
ARTICLES WITH
CITATION DATA
0
SUM OF THE
TIMES CITED
0
AVERAGE CITATIONS
PER ARTICLE
0

Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS HEMŞİRELİK DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 2001
YÜKSEK LİSANS EBELİK MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2006
Yüksek Lisans Tezi

1. Sezaryen Sonrası Verilen Bakımın Hasta Memnuniyetine Etkisi Danışman: Dr. Mine YURDAKUL, Mersin Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ebelik Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye, .

Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 400
2018
2. Eker, A.; şahin, N. Perinatoloji Hemşireliği'nde Etik, Sosyal ve Yasal Durumlar. TÜRKİYE KLİNİKLERİ, 2018, 4, 109-117. 200 + 0
2017
1. Eker, A.; Aslan, E. Jinekolojik Kanser Hastalarında Psiko-sosyal Yaklaşım. HEMŞİRELİKTE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA DERGİSİ, 2017, 14, 298-303. 200 + 0
Ulusal - Diğer 665
2015
7. Eker, A.; şahin, N. Mobbing Kavramı Ve Kadın Sağlığı Üzerine Etkisi. SAĞLIKLA HEMŞİRELİK DERGİSİ, 2015, 19, 46-49. 100 + 0
2013
6. Aydın, M.; Erdoğan, S.; Yurdakul, M.; Eker, A. Sağlık Yüksekokulu Ve Sağlık Meslek Lisesi Öğrencilerinin Umutsuzluk Düzeyi. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ, 2013, 4, ---. 65 + 0
2011
5. Aydın, M.; Yurdakul, M.; Eker, A. Mersin Il Sınırları Içindeki Okullardan 112 Il Ambulans Servisiine Yapılan Başvuru Sıklığının Araştırılması. FIRAT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ, 2011, 25, 121-124. 100 + 0
2008
4. Eker, A.; Yurdakul, M. Sezaryen Sonrası Verilen Bakımın Hasta Memnuniyetine Etkisi. MERSİN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ , 2008, 1, 26-35. 100 + 0
2007
3. Yurdakul, M.; Eker, A.; Kaya, D. Menopozal Dönemdeki Kadınların Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi. FIRAT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ , 2007, 21, 187-193. 100 + 0
2006
2. Eker, A.; Yurdakul, M. Annelerin Bebek Beslenmesi Ve Emzirmeye Ilişkin Bilgi Ve Uygulamaları. SÜREKLİ TIP EĞİTİMİ DERGİSİ, 2006, 15, 158-163. 100 + 0
2005
1. Yurdakul, M.; Erer, M.; Eker, A. Mersin Ili Mezitli Beldesinde Yaşayan Gebelerde Sigara Içme Durumunun Değerlendirilmesi. HEMŞİRELİK FORMU DERGİSİ , 2005, 11, ---. 100 + 0
Ulusal - Diğer Kitap Yazma 125
1. Kettaş, E.; Lale, S.; Turgut, S.; Eker, A. Hemşirelik Bakım Uygulama Rehberi, ISBN: 9789756900253, Mersin Üniversitesi Yayınları, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1, 263 Sayfa, Türkçe, Mersin, Türkiye, 2009. 0
Ulusal - Kitapta Bölüm Yazma 125
1. Eker, A.; Aslan, E. Ebeler ve Ebelik Öğrencileri İçin Normal Doğum ve Sonrası Dönem, ISBN: 9786059528924, İstanbul Medikal Yayıncılık, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1, 515 Sayfa, Türkçe, İstanbul, Türkiye, 2018. 125
Uluslararası - Özet - Sözlü 285

3. EKER, A.; ŞAHİN, N., Gebelikte Psikoloji ve Psikososyal Sağlık. Kadın Sağlığı ve Hemşireliği Kongresi, 2018-03-23, 2018-03-24, İstanbul, Türkiye, 2018. 100

2. EKER, A.; PARLAK, İ.; AYRIK, C.; ÇELİKDEMİR, M.; AYDOĞDU, Y.; YIKILMAZ, G., 112 Acil Yardım Ambulansı Ile Transport Edilen Nontravmatik Hastaların Özellikleri Ve Bakım Şartlarının Gözden Geçirilmesi. 1.avrupa/4.türkiye Acil Tıp Kongresi, 2008-11-05, 2008-11-09, Antalya, Türkiye, 2008. 85

1. YURDKUL, M.; AKAN, N.; EKER, A., Akdeniz Toplum Merkezinde Eğitim Gören Kadınların Üreme Sağlığı Ile Ilgili Bilgi Ve Davranışları.. 4. Uluslararası Üreme Sağlığı Ve Aile Planlaması Kongresi, 2005-04-20, 2005-04-23, -, Türkiye, 2005. 100

Uluslararası - Özet - Poster 92

2. EKER, A.; PARLAK, İ.; AYRIK, C.; ÇELİKDEMİR, M.; AYDOĞDU, Y.; YIKILMAZ, G., Acil Yardım Telefon Bilincinin Değerlendirilmesi. 1.Avrupa/4.Türkiye Acil Tıp Kongresi, 2008-11-05, 2008-11-09, Antalya, Türkiye, 2008. 42

1. YURDAKUL, M.; EKER, A., Hastanede Doğum Yapan Annelerin Bebek Beslenmesi Ve Emzirmeye Ilişkin Bilgi Ve Uygulamaları. Ege Üniversitesi 3.uluslararası-10.ulusal Hemşirelik Kongresi, 2005-09-07, 2005-09-10, İzmir, Türkiye, 2005. 50

Ulusal - Özet - Sözlü 45

1. EKER, A.; DEVECİ, Ç.; TAŞKAN, N.; BAĞCI, İ.; ÖZMEN, E., Mersin Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu 2., 3. Ve 4. Sınıf Öğrencilerinin Uygulamaya Ilişkin Görüşleri. II.Ulusal Ebelik Kongresi, 2011-04-27, 2011-04-29, Aydın, Türkiye, 2011. 45

Ulusal - Özet - Poster 108

5. YURDAKUL, M.; EKER, A.; PAKKUMSAL, S., Bir Aile Sağlığı Bölgesindeki Kadınlarda Postpartum Depresyon Gelişme Riski Ve Ilişkili Faktörler. III.Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kongresi, 2012-05-18, 2012-05-20, İstanbul, Türkiye, 2012. 25

4. KORKUT, S.; ONAT, C.; AYDIN, M.; EKER, A.; YURDAKUL, M., Ebelik Öğrencilerinin Mesleği Algılama Biçimleri. 3. Ulusal Ebelik Kongresi, 2012-04-11, 2012-04-13, Malatya, Türkiye, 2012. 15

3. YURDAKUL, M.; ŞAHİN, M.; EKER, A.; DENİZER, D., Stres Üriner Inkontinans Tanısı Alan Kadınlarda Inkontinansla Ilişkili Faktörlerin Belirlenme. I.ulusal & Uluslararası Katılımlı Ebelik Öğrenci Kongresi, 2010-05-05, 2010-05-07, İzmir, Türkiye, 2010. 18

2. EKER, A.; DEREBENT, E., Ebelik Ve Hemşirelik Öğrencilerinin Kendini Anlatabilme Düzeyleri. Harran Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu V.ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, 2006-04-20, 2006-04-21, Urfa, Türkiye, 2006. 25

1. YURDAKUL, M.; EKER, A.; GÖKÇE, G., Vahşetin Adı: Töre. Dokuz Eylül Üniversitesi Yaz Konferansları Kadın, Hemşirelik Ve Politika Sempozyumu, 2005-06-23, 2005-06-24, İzmir, Türkiye, 2005. 25

Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Güz EB207 Doğum Öncesi Dönem I İçel Sağlık Yüksekokulu Ebelik 4-8-8
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar EB406 Seminer İçel Sağlık Yüksekokulu Ebelik 4-0-4
Güz EB 429 Üreme Sağlığı Politikaları İçel Sağlık Yüksekokulu Ebelik 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar TBI110 Genetik İçel Sağlık Yüksekokulu Ebelik 2-0-2
Bahar EB 414 Acil Obstetrik Bakım İçel Sağlık Yüksekokulu Ebelik 2-0-2
Bahar EB210 Doğum Öncesi Dönem II İçel Sağlık Yüksekokulu Ebelik 4-8-6
Bahar EB304 Kadın Sağlığı ve Hastalıkları İçel Sağlık Yüksekokulu Ebelik 2-8-4
Bahar EB406 Seminer İçel Sağlık Yüksekokulu Ebelik 4-0-4
Bahar EB 322 Kadın Sağlığını Koruma ve Geli İçel Sağlık Yüksekokulu Ebelik 1-0-1
Güz EB425 İlk Yardım İçel Sağlık Yüksekokulu Ebelik 2-0-2
Güz BES 201 Genel Beslenme İçel Sağlık Yüksekokulu Ebelik 2-0-2
Güz EB 431 Neonatal Resüsitasyon İçel Sağlık Yüksekokulu Ebelik 2-0-2
Güz EB207 Doğum Öncesi Dönem I İçel Sağlık Yüksekokulu Ebelik 4-8-6
Güz EB219 Ebelik Felsefesi ve Temel Kavr İçel Sağlık Yüksekokulu Ebelik 2-0-2
Güz EB 311 Doğumda Alternatif Yöntemler İçel Sağlık Yüksekokulu Ebelik 2-0-2
Güz EB309 Normal Doğum ve Doğum Sonu Dön İçel Sağlık Yüksekokulu Ebelik 4-16-8
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar EB 414 Acil Obstetrik Bakım İçel Sağlık Yüksekokulu Ebelik 2-0-2
Bahar EB304 Kadın Sağlığı ve Hastalıkları İçel Sağlık Yüksekokulu Ebelik 2-8-4
Bahar EB406 Seminer İçel Sağlık Yüksekokulu Ebelik 4-0-4
Bahar EB 322 Kadın Sağlığını Koruma ve Geli İçel Sağlık Yüksekokulu Ebelik 1-0-1
Bahar EB208 Aile Planlaması İçel Sağlık Yüksekokulu Ebelik 4-8-6
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar EB304 Kadın Sağlığı ve Hastalıkları İçel Sağlık Yüksekokulu Ebelik 2-8-4
Bahar EB406 Seminer İçel Sağlık Yüksekokulu Ebelik 4-0-4
Bahar EB210 Doğum Öncesi Dönem II İçel Sağlık Yüksekokulu Ebelik 4-8-6
Bahar EB 414 Acil Obstetrik Bakım İçel Sağlık Yüksekokulu Ebelik 2-0-2
Güz EB207 Doğum Öncesi Dönem I İçel Sağlık Yüksekokulu Ebelik 4-8-6
Güz EB 221 Bilgiye Ulaşma İçel Sağlık Yüksekokulu Ebelik 2-0-2
Güz EB 311 Doğumda Alternatif Yöntemler İçel Sağlık Yüksekokulu Ebelik 2-0-2
Güz EB209 Ruh Sağlığı İçel Sağlık Yüksekokulu Ebelik 4-0-4
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar EB406 Seminer İçel Sağlık Yüksekokulu Ebelik 4-0-4
Bahar EB304 Kadın Sağlığı ve Hastalıkları İçel Sağlık Yüksekokulu Ebelik 2-8-4
Bahar EB210 Doğum Öncesi Dönem II İçel Sağlık Yüksekokulu Ebelik 4-8-6
Güz EB 221 Bilgiye Ulaşma İçel Sağlık Yüksekokulu Ebelik 2-0-2
Güz EB209 Ruh Sağlığı İçel Sağlık Yüksekokulu Ebelik 4-0-4
Güz EB207 Doğum Öncesi Dönem I İçel Sağlık Yüksekokulu Ebelik 4-8-6
Güz EB 311 Doğumda Alternatif Yöntemler İçel Sağlık Yüksekokulu Ebelik 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar OÖP102 Anne - Çocuk Sağlığı ve İlkyar Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 3-0-3
Bahar EB406 Seminer İçel Sağlık Yüksekokulu Ebelik 4-0-4
Bahar EB210 Doğum Öncesi Dönem II İçel Sağlık Yüksekokulu Ebelik 4-8-6
Güz EB309 Normal Doğum ve Doğum Sonu Dön İçel Sağlık Yüksekokulu Ebelik 4-16-8
Güz EB 221 Bilgiye Ulaşma İçel Sağlık Yüksekokulu Ebelik 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar EB406 Seminer İçel Sağlık Yüksekokulu Ebelik 4-0-4
Güz EB309 Normal Doğum ve Doğum Sonu Dön İçel Sağlık Yüksekokulu Ebelik 4-16-8
Yaz EB410 Klinik / Saha Entegre Uyg. İçel Sağlık Yüksekokulu Ebelik 2-24-8
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar EB406 Seminer İçel Sağlık Yüksekokulu Ebelik 4-0-4
Bahar EB310 Riskli Doğum ve Doğum Sonu Dön İçel Sağlık Yüksekokulu Ebelik 4-16-8
Güz ÜYG101 Üniversite Yaşamına Giriş İçel Sağlık Yüksekokulu Ebelik 1-0-1
Güz EB309 Normal Doğum ve Doğum Sonu Dön İçel Sağlık Yüksekokulu Ebelik 4-16-8
Güz SYO301 Epidemiyoloji İçel Sağlık Yüksekokulu Ebelik 2-0-2