Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

  Doktor Öğretim Üyesi Ali Cenap Yoloğlu
Özgeçmiş
:
Birim
:
Mimarlık Fakültesi / Şehir ve Bölge Planlama Anabilim Dalı .
İş Adres
:
Mersin Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Çiftlikköy Kampüsü 33343 Yenişehir/ Mersin .
Telefon
:
+90-- .
URL
:
.
VCARD
:
Oluşturma
:
2015-08-19 13:20:44 .
Düzenleme
:
2018-10-18 11:26:38 .
TOTAL ARTICLES IN
PUBLICATIONS LIST
0
ARTICLES WITH
CITATION DATA
0
SUM OF THE
TIMES CITED
0
AVERAGE CITATIONS
PER ARTICLE
0

Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2001
YÜKSEK LİSANS KENTSEL POLİTİKA PLANAMASI VE YEREL YÖNETİMLER ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2004
DOKTORA KENTSEL POLİTİKA PLANAMASI VE YEREL YÖNETİMLER ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2011
Görev Ünvanı Görev Kurum/Diğer Yıl
MÜDÜR YARDIMCISI BİAMER MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2015-11-01 - Devam ediyor
BÖLÜM BAŞKAN YARDIMCISI ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2014-02-24 - Devam ediyor
BÖLÜM BAŞKAN YARDIMCISI MİMARLIK FAKÜLTESİ 2014-02-24 - Devam ediyor
MÜDÜR YARDIMCISI AKDENİZ KENT ARASTIRMALARI MERKEZİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2012-11-06 - Devam ediyor
MERKEZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ AKDENİZ KENT ARASTIRMALARI MERKEZİ 2015-11-30 - 2018-10-21
MERKEZ MÜDÜR YARDIMCISI AKDENİZ KENT ARASTIRMALARI MERKEZİ 2015-11-30 - 2018-10-21
MERKEZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ BÖLGESEL İZLEME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2015-11-04 - 2018-10-23
MERKEZ MÜDÜR YARDIMCISI BÖLGESEL İZLEME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2015-11-04 - 2018-10-23
MERKEZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ AKDENİZ KENT ARASTIRMALARI MERKEZİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2015-04-27 - 2018-04-27
ANABİLİM DALI BAŞKAN YARDIMCISI FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2014-02-24 - 2017-02-22
MERKEZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ AKDENİZ KENT ARASTIRMALARI MERKEZİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2012-04-25 - 2015-04-25
TEMSİLCİ TEMSİLCİ ŞEHİR PLANCILARI ODASI - MERSİN İL TEMSİLCİLİĞİ 2012-03-01 - 2014-03-01
YÖNETİM KURULU ÜYESİ ÜYE ŞEHİR PLANCILARI ODASI- ANKARA ŞUBESİ 2010-03-01 - 2012-03-01
YÖNETİM KURULU ÜYESİ SAYMAN ŞEHİR PLANCILARI ODASI GENEL MERKEZİ 2006-03-01 - 2008-03-01
YÖNETİM KURULU ÜYESİ SAYMAN ŞEHİR PLANCILARI ODASI- ANKARA ŞUBESİ 2004-03-01 - 2006-03-01
Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 300
2017
2. Yoloğlu, A. Kitap İnceleme: İlhan Tekeli`nin "Dünya`da ve Türkiye`de Kent-Kır Karşıtlığı Yok Olurken Yerleşmeler İçin Temsil Sorunları ve Strateji Önerileri" Başlıklı Çalışması. PLANLAMA, 2017, 27, 205-2014. 100 + 0
http://www.spo.org.tr/resimler/ekler/f0660adf587670d_ek.pdf

Publications_011.pdf

2015
1. Yoloğlu, A.; Uçar, M. Kültür Varlıkları ve Koruma Konusunda Aktif Öğrenme Temelli Tasarlanan Bir TÜBİTAK-4004 projesi Değerlendirilmesi. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2015, 11/3, 1043-1062. 200 + 0
10.17860/efd.81882

Ulusal - Diğer 1110
2016
13. Yoloğlu, A. Municipal Scale Reform in Turkey: Discourse and Reality . TURKİSH PUBLİC ADMİNİSTRATİON ANNUAL, 2016, 41-41, 23-55. 100 + 0
12. Yoloğlu, A. Kentsel Büyüme ve Siyasi Bölünme Bağlamında Yerel Yönetimlerin Yeniden Yapılandırılması . PLANLAMA, 2016, 26/2, 81-92. 100 + 0
http://dx.doi.org/10.5505/planlama.2016.92005

11. Yoloğlu, A. İllerin Demografik Ölçeğinin Değişimi ve İstanbul'un Baskın Kent Karakterinin Güçlenmesi. TOPLUM VE DEMOKRASİ, 2016, 22, 13-28. 100 + 0
http://www.toplumvedemokrasi.org.tr/index.php/tdd/article/view/213

Publications_010.pdf

10. Bayraktar, U.; Beyhan, B.; Kiper, N.; Yoloğlu, A.; Erkılıç, H. Akdeniz Bölgesinde Kentleşme Sürecinin Kırsal Bileşenleri: 70 Yıl Sonra Erdemli . PLANLAMA, 2016, 25/2, 134-146. 60 + 0
10.5505/planlama.2015.96977

2014
9. Yoloğlu, A. Belediye Hizmetlerinin Aşırı Fiyatlandırılması: Ankara Örneği. ÇAĞDAŞ YEREL YÖNETİMLER, 2014, 23/2, 79-101. 100 + 0
Publications_001.pdf

8. Yoloğlu, A. Planlama Piyasasının İki Yeni Dinamiği: Parçalama ve Tekelleşme. İDEALKENT, 2014, 13, 129-151. 100 + 0
Publications_002.pdf

2011
7. Yoloğlu, A. Belediyelerde Optimum Ölçek Üzerine Görgül Bir Değerlendirme. ÇAĞDAŞ YEREL YÖNETİMLER, 2011, 20/3, 47-68. 100 + 0
Publications_003.pdf

2009
6. Scott, A.; Roweis, S.; Yoloğlu, A. Kuramda ve Uygulamada kentsel Planlama: Gözden Geçirme ve Yeni Bir Değerlendirme (çeviri). PLANLAMA , 2009, 44, 13-31. 50 + 0
Publications_004.pdf

2008
5. Kaika, M.; Yoloğlu, A. Kıtlığın İnşası ve Su Siyasetinin Sansasyonelleşmesi: Atina2yı Sallayan 170 Gün (çeviri). PLANLAMA , 2008, 41, 83-103. 50 + 0
Publications_005.pdf

2007
4. Yoloğlu, A. Şehir ve Bölge Planlama Bölümlerinin Performansına İlişkin Bir Değerlendirme. PLANLAMA , 2007, 38, 165-173. 100 + 0
Publications_006.pdf

2006
3. Yoloğlu, A. Serbest Şehircilik Hizmetlerinin İçyapısına İlişkin Bir Değerlendirme. PLANLAMA , 2006, 35, 53-61. 100 + 0
Publications_008.pdf

2. Brenner, N.; Yoloğlu, A. Metropolitan Kurumsal Reformu ve Çağdaş Batı Avrupa'da Devlet Mekanının Yeniden-ölçeklenmesi (çeviri). PLANLAMA , 2006, 35, 113-137. 50 + 0
Publications_007.pdf

2005
1. özkan, M.; Yoloğlu, A. Bir Bellek Projesi Olarak Sokak İsimlendirmesi. PLANLAMA , 2005, 34, 54-60. 100 + 0
Publications_009.pdf

Ulusal - Kitapta Bölüm Yazma 625
1. şengül, H.; Ersoy, M. Şanlıurfa Kentinde Yoksulluk, ISBN: 945-429-230-2, ODTÜ Mimarlık Fakültesi Yayınları, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 200, 270 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2004. 125
2. Ersoy, M.; şengül, H. Sağlıksızlığın Kentleşmesi, ISBN: 975-429-254-X, ODTÜ Mimarlık Fakültesi Yayınları, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 200, 492 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2006. 125
3. Ersoy, M.; şengül, H. Şanlıurfa İl Gelişim Planı Çalışmaları, ISBN: 975-429-205-1, ODTÜ Mimarlık Fakültesi Yayınları, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 200, 531 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2003. 125
4. Sarıkaya levent, Y.; Uçar, M. Mersin'den Mimarlık Planlama Tasarım Yazıları, ISBN: 978-975-6900-42-0, mersin Üniversitesi yayınları, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 800, 301 Sayfa, Türkçe, Mersin, Türkiye, 2013. 125
5. Ersoy, M.; şengül, H. Sermaye Biçimleri ve Yerel Ekonomik Kalkınma: Amasya Örneği, ISBN: 978-975-429-290-9, ODTÜ Mimarlık Fakültesi Yayınları, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 200, 400 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2011. 125
Uluslararası - Özet - Sözlü 100

1. Kurt, A.; Yoloğlu, A., evaluation of relations between housing conditions and health: the case of Mezitli district. international congress of health and environment, 2017-10-23, 2017-10-25, adana, Türkiye, 2017. 100
http://uscek.org/tur/wp-content/uploads/2016/05/uscek_book.pdf

Ulusal - Tam Metin - Sözlü 500

5. Yoloğlu, A., Dağdan Kıyıya, kıyıdan Yamaca: Tarımsal Üretimin Göçü. Kentsel ve Bölgesel Araştırmalar Ağı 6. Sempozyumu, 2015-10-08, 2015-10-09, İzmir, Türkiye, 2015. 100
Scientific_Meetings_001.pdf

4. Yoloğlu, A., Bir 1/100.000 Ölçekli ÇDP Hikayesi: Mersin Örneği. Dünya Şehircilik Günü 38. Kolokyumu, 2014-11-06, 2014-11-08, İstanbul, Türkiye, 2014. 100
Scientific_Meetings_003.pdf

3. Kiper, N.; Bayraktar, U.; Yoloğlu, A., Köyden Büyükşehir'e Erdemli Kentinin Kırsallığı. Kentsel ve Bölgesel Araştırmalar Ağı 5. Sempozyumu, 2014-10-16, 2014-10-17, Ankara, Türkiye, 2014. 100
Scientific_Meetings_002.pdf

2. Yoloğlu, A., Lidersiz Kent Mersin. Liman Kentlerinde Değişimi Yönetmek, 2013-03-12, 2013-03-12, Mersin, Türkiye, 2013. 100
Scientific_Meetings_004.pdf

1. Yoloğlu, A., TMMOB Şehir Plancıları Odasına Kayıtlı Üye Profili. Dünya Şehircilik Günü 31. Kolokyumu, 2008-11-06, 2008-11-08, Ankara, Türkiye, 2008. 100
Scientific_Meetings_005.pdf

Ulusal - Özet - Sözlü 50

1. doğan, u.; yoloğlu, a., mersin il merkezinde kentsel dönüşüm politikasının uygulanabilirliğine yönelik bir yöntem önerisi. ulusal bölge bilimi ve bölge planlama kongresi, 2017-10-12, 2017-10-14, Burdur, Türkiye, 2017. 50
https://bbtmk2017.mehmetakif.edu.tr/BBTMK2017_OzetKitap.pdf

Uluslararası - Araştırmacı 0

1. SPHERE- Sapce, Place, and the Historical and Contemporary Articulations of Regional, National and European İdentities Through Work and Communit in Areas Undergoing Economic Decline, AB, Proje No: 215985, 0 EUR, Araştırmacı, 2011,Tamamlandı. 0

Ulusal - Araştırmacı 150

4. Türkiye'de Kentsel Konut Rejimi: Yapı, Aktörler ve Değişim, TÜBİTAK, Proje No: 114K778, 0 TL, Araştırmacı, 2018,Tamamlandı. 50

3. 70 Yıl Sonra Erdemli: Küçük Yerleşim Yerlerinde Sosyo-Ekonomik Değişim ve Siyasal Hayat, TÜBİTAK, Proje No: 113K632, 0 TL, Araştırmacı, 2016,Tamamlandı. 50

2. Yumuktepe ve Çevresi Koruma, Sunum ve Turizm Altyapısını Geliştirme Projesi, Çukurova Kalkınma Ajansı, Proje No: TR62/14/URÇEP/0025, 0 TL, Araştırmacı, 2015,Tamamlandı. 0

1. Ben Bir Kaşifim Yaşadığım Kenti Keşfediyorum, TÜBİTAK, Proje No: 113B207, 0 TL, Araştırmacı, 2013,Tamamlandı. 50

Uluslararası Dergi [Yıl, Adet] 15
1. ODTÜ MIMARLıK FAKüLTESI DERGISI , [ 2016 : 1 ] . 5
2. ODTÜ MIMARLıK FAKüLTESI DERGISI , [ 2015 : 1 ] . 5
3. ODTÜ MIMARLıK FAKüLTESI DERGISI , [ 2017 : 1 ] . 5
1. Bölge Bilimi Türk Milli Komitesi , Üye No: -, Türkiye, 2015-04-01-Devam ediyor.
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar CRP472 Envıronmental Polıtıcs and Pol Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama ( İ... 3-0-3
Bahar CRP102 Plannıng Studıo II Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama ( İ... 2-8-6
Bahar CRP 392 Urban Polıtıcs Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama ( İ... 3-0-3
Bahar BM150 Introductıon To Computer Applı Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama ( İ... 2-1-3
Güz CRP271 Envıronment and Cıty Plannıng Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama ( İ... 3-0-3
Güz CRP 391 Readıngs In Plannıng Theory Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama ( İ... 3-0-3
Güz CRP101 Plannıng Studıo I Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama ( İ... 2-8-6
Güz ŞBP 801 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Şehir ve Bölge Planlama Anab... 4-0-0
Güz ŞBP 503 Mekânsal Planlama Kuramları Fen Bilimleri Enstitüsü Şehir ve Bölge Planlama Anab... 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar CRP472 Envıronmental Polıtıcs and Pol Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama ( İ... 3-0-3
Bahar BM150 Introductıon To Computer Applı Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama ( İ... 2-1-3
Bahar CRP 392 Urban Polıtıcs Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama ( İ... 3-0-3
Bahar CRP302 Plannıng Studıo VI Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama ( İ... 2-8-6
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Bahar ŞBP 506 Niceliksel Araştırma Yöntemler Fen Bilimleri Enstitüsü Şehir ve Bölge Planlama Anab... 3-0-3
Bahar ŞBP 801 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Şehir ve Bölge Planlama Anab... 4-0-0
Bahar ŞBP 802 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Şehir ve Bölge Planlama Anab... 4-0-0
Güz CRP301 Plannıng Studıo V Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama ( İ... 2-8-6
Güz CRP 391 Readıngs In Plannıng Theory Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama ( İ... 3-0-3
Güz CRP 417 Urban Conservatıon Workshop Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama ( İ... 2-1-3
Güz CRP271 Envıronment and Cıty Plannıng Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama ( İ... 3-0-3
Güz ŞBP 801 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Şehir ve Bölge Planlama Anab... 4-0-0
Güz SEM YL Seminer ( Yl ) Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Güz ŞBP 802 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Şehir ve Bölge Planlama Anab... 4-0-0
Güz ŞBP 503 Mekânsal Planlama Kuramları Fen Bilimleri Enstitüsü Şehir ve Bölge Planlama Anab... 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar CRP 392 Urban Polıtıcs Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama ( İ... 3-0-3
Bahar CRP472 Envıronmental Polıtıcs and Pol Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama ( İ... 3-0-3
Bahar CRP 302 Plannıng Studıo VI Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama ( İ... 4-8-6
Bahar ŞBP 506 Niceliksel Araştırma Yöntemler Fen Bilimleri Enstitüsü Şehir ve Bölge Planlama Anab... 3-0-3
Bahar ŞBP 801 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Şehir ve Bölge Planlama Anab... 4-0-0
Bahar ŞBP 802 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Şehir ve Bölge Planlama Anab... 4-0-0
Güz CRP 391 Readıngs In Plannıng Theory Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama ( İ... 3-0-3
Güz CRP 301 Plannıng Studıo V Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama ( İ... 4-8-6
Güz ŞBP 802 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Şehir ve Bölge Planlama Anab... 4-0-0
Güz ŞBP 801 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Şehir ve Bölge Planlama Anab... 4-0-0
Güz ŞBP 503 Mekânsal Planlama Kuramları Fen Bilimleri Enstitüsü Şehir ve Bölge Planlama Anab... 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar CRP 392 Urban Polıtıcs Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama ( İ... 3-0-3
Bahar CRP 302 Plannıng Studıo VI Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama ( İ... 4-8-6
Bahar CRP472 Envıronmental Polıtıcs and Pol Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama ( İ... 3-0-3
Bahar ŞBP 801 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Şehir ve Bölge Planlama Anab... 4-0-0
Bahar ŞBP 506 Niceliksel Araştırma Yöntemler Fen Bilimleri Enstitüsü Şehir ve Bölge Planlama Anab... 3-0-3
Bahar ŞBP 802 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Şehir ve Bölge Planlama Anab... 4-0-0
Bahar ŞBP 591 Planlama Stüdyosu I Fen Bilimleri Enstitüsü Şehir ve Bölge Planlama Anab... 2-4-3
Bahar ŞBP 592 Planlama Stüdyosu II Fen Bilimleri Enstitüsü Şehir ve Bölge Planlama Anab... 2-4-3
Güz CRP 301 Plannıng Studıo V Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama ( İ... 4-8-6
Güz CRP 391 Readıngs In Plannıng Theory Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama ( İ... 3-0-3
Güz ŞBP-503 Mekânsal Planlama Kuramları Fen Bilimleri Enstitüsü Şehir ve Bölge Planlama 3-0-3
Güz ŞBP-591 Planlama Stüdyosu I Fen Bilimleri Enstitüsü Şehir ve Bölge Planlama 2-4-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar CRP 302 Plannıng Studıo VI Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama ( İ... 4-8-6
Bahar CRP 392 Urban Polıtıcs Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama ( İ... 3-0-3
Bahar CRP-392 Urban Politics Fen Bilimleri Enstitüsü Şehir ve Bölge Planlama 3-0-3
Bahar ŞBP-506 Niceliksel Araştırma Yöntemler Fen Bilimleri Enstitüsü Şehir ve Bölge Planlama 3-0-3
Güz CRP 391 Readıngs In Plannıng Theory Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama ( İ... 3-0-3
Güz ŞBP-503 Mekânsal Planlama Kuramları Fen Bilimleri Enstitüsü Şehir ve Bölge Planlama 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar ŞBP-504 Mekansal Araştırma Yöntemleri Fen Bilimleri Enstitüsü Şehir ve Bölge Planlama 3-0-3
Güz ÜYG101 Introductıon To Unıversıty Lıf Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama ( İ... 1-0-1
Güz ŞBP-503 Mekânsal Planlama Kuramları Fen Bilimleri Enstitüsü Şehir ve Bölge Planlama 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar ŞBP-504 Mekansal Araştırma Yöntemleri Fen Bilimleri Enstitüsü Şehir ve Bölge Planlama 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar ŞBP-504 Mekansal Araştırma Yöntemleri Fen Bilimleri Enstitüsü Şehir ve Bölge Planlama 3-0-3