Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

  Doç. Dr. Aslıhan Ardıç Çobaner
Özgeçmiş
:
Birim
:
İletişim Fakültesi / Gazetecilik Anabilim Dalı .
İş Adres
:
Mersin Üniversitesi Iletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü .
Telefon
:
+90--15515 .
Oluşturma
:
2015-06-08 08:33:05 .
Düzenleme
:
2018-12-29 17:26:17 .
TOTAL ARTICLES IN
PUBLICATIONS LIST
0
ARTICLES WITH
CITATION DATA
0
SUM OF THE
TIMES CITED
0
AVERAGE CITATIONS
PER ARTICLE
0
Researcher ID
Puan

Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS GAZETECİLİK ANKARA ÜNİVERSİTESİ 2000
YÜKSEK LİSANS GAZETECİLİK ANKARA ÜNİVERSİTESİ 2003
DOKTORA GAZETECİLİK ANKARA ÜNİVERSİTESİ 2013
DOÇENT İLETİŞİM ÇALIŞMALARI ÜAK 2017
Görev Ünvanı Görev Kurum/Diğer Yıl
MERKEZ MÜDÜR YARDIMCISI SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2017-09-26 - 2018-10-23
MERKEZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2017-09-26 - 2018-10-23
MERKEZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2015-11-12 - 2018-10-23
MERKEZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2015-11-12 - 2018-10-23
MERKEZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2015-11-12 - 2018-10-23
YÜKSEKOKUL KURULU ÜYESİ İÇEL SAĞLIK YÜKSEKOKULU 2013-11-22 - 2016-11-22
YÜKSEKOKUL KURULU ÜYESİ İÇEL SAĞLIK YÜKSEKOKULU 2013-11-22 - 2016-11-22
BÖLÜM BAŞKANI İÇEL SAĞLIK YÜKSEKOKULU 2013-11-22 - 2016-11-22
BÖLÜM BAŞKANI İÇEL SAĞLIK YÜKSEKOKULU 2013-11-22 - 2016-11-22
Uluslararası - SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kategorisine giren 750
2013
1. Tutuncu, O.; Ardic cobaner, A.; Guzelgoz, O.; Cetin, A.; Malkoc, M.; Mollahaliloglu, S. The effects of health transformation program on patient–healthcare personnel communication and interaction in Turkey. SPRİNGER SCİENCE + BUSİNESS MEDİA, 2013, 48, 3433-3446. 750 + 0
http://dx.doi.org/10.1007/s11135-013-9965-7

Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 1200
2017
6. öğüt, P.; Ardıç çobaner, A. Üniversite Gençleri Kamu Spotlarını Nasıl Okuyor: Madde Bağımlılığı Üzerine Bir Alımlama Çalışması. SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 2017, 12, 294-310. 200 + 0
http://http://www.sobider.com/DergiTamDetay.aspx?ID=3568&Detay=Ozet

Publications_016.pdf

5. Ardıç çobaner, A.; , P. Alzheimer ve Alzheimer'lı Hastaların Haberlerde Temsili . ANADOLU ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2017, 25, 1-22. 200 + 0
http://ekurgu.anadolu.edu.tr

Publications_017.pdf

2016
4. Yurdakul, M.; Ardıç çobaner, A. Aile Sağlığı Merkezlerinde Çalışan Ebe ve Hemşirelerin Aile Planlaması Hizmetlerinde Değişen Rolü Üzerine Nitel Bir Araştırma. ULUSLARARASI HAKEMLİ KADIN HASTALIKLARI VE ANNE ÇOCUK SAĞLIĞI DERGİSİ, 2016, 6, 34-47. 200 + 0
Publications_014.pdf

3. ışık erer, T.; Ardıç çobaner, A. Use of Internet and social media as a new communication medium among nurses . INTERNATİONAL JOURNAL OF HUMAN SCİENCES, 2016, 13, 1084-1093. 200 + 0
Publications_015.pdf

2015
2. Ardıç çobaner, A.; Gülgün, B. Content Analysis of the Official Twitter Account of the Ministry of Health of the Republic of Turkey in the Framework of Health Promotion. INVESTİGATİNG CULTURE, 2015, 1, 1-8. 200 + 0
Publications_006.pdf

1. Yurdakul, M.; Ardıç çobaner, A. Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Hizmetlerinde Sağlık Eğitimi, İletişim ve Danışmanlık. TURKİYE KLİNİKLERİ J OBSTET WOMENS HEALTH DİS NURS-SPECİAL TOPİCS 2015;1(2):28-34, 2015, 1, 28-34. 200 + 0
http://http://www.turkiyeklinikleri.com/article/tr-ureme-sagligi-ve-aile-planlamasi-hizmetlerinde-saglik-egitimi-iletisim-ve-danismanlik-72459.html

Publications_009.pdf

Uluslararası - Alan endexleri 0
2018
2. Ardıç çobaner, A. BİR SAĞLIK İLETİŞİMİ KAMPANYASI GELİŞTİRMEK: SAĞLIK BAKANLIĞI’NIN TÜTÜN KARŞITIKAMPANYASI ÜZERİNE BİR ANALİZ. ULUSLARARASI SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ / THE JOURNAL OF INTERNATİONAL SOCİAL RESEARCH, 2018, 11, 1-16. 0 + 0
1. öğüt, P.; Ardıç çobaner, A. Türkiye’de Siyasal Parti Kadın Kollarının Sosyal Medya Kullanım Pratiklerinin Toplumsal Cinsiyet Yaklaşımı Bağlamında Analizi. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2018, 2, 389-413. 0 + 0
10.31123/akil.454214

Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 400
2015
2. Ardıç çobaner, A. Çocuk Hakları Bağlamında Suriyeli Mülteci Çocukların Haberlerde Temsili . MARMARA İLETİŞİM DERGİSİ, 2015, 24, 24-54. 200 + 0
http://e-dergi.marmara.edu.tr/maruid/article/view/5000196589

Publications_010.pdf

2013
1. Ardıç çobaner, A. Sağlık İletişiminde Korku Öğesinin Kullanımı: Sigara Paketlerinde Kullanılan Sigara Karşıtı Görsellerin Göstergebilimsel Analizi. İLETİŞİM VE KURAM VE ARAŞTIRMA DERGİSİ, 2013, 37, 212-235. 200 + 3
http://http://iletisimdergisi.gazi.edu.tr

Publications_004.pdf

Ulusal - Diğer 600
2016
6. Ardıç çobaner, A. Türkiye’de Çocuk İşçiliği Sorunu ve Haberlerde Suriyeli Çocuk İşçilerin İzini Sürmek. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM ÇALIŞMALARI DERGİSİ, 2016, 9, 11-50. 100 + 0
https://dergi.arel.edu.tr/index.php/iletisim-calismalari-dergisi/login

Publications_018.pdf

5. öğüt, P.; Ardıç çobaner, A. Türk Basınında Organ Bağışı ve Organ Nakli Haberlerinin Basın Etiği Bağlamında İncelenmesi. Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi.. ATATÜRK İLETİŞİM DERGİSİ, 2016, 11, 67-95. 100 + 0
http://e-dergi.atauni.edu.tr/atauniiletisim

2014
4. Ardıc cobaner, A.; ışık, T. Hemşireler Arasında Sosyal Medya Kullanımının Yarar Ve Risklerinin Tıp Etiği Bağlamında Tartışılması. TÜRKİYE BİYOİSTATİSTİK DERGİSİ, 2014, 1, 137-148. 100 + 0
http://dx.doi.org/10.5505/tjob.2014.86580

Publications_002.pdf

2013
3. Unuvar, N.; Ardıç çobaner, A. TBMM Sağlık Çalışanlarına Yönelik Artan Şiddet Olaylarını Araştırma Komisyonunun Çalışmaları. SAĞLIK DÜŞÜNCESİ VE TIP KÜLTÜRÜ DERGİSİ, 2013, 4, 34-40. 100 + 0
http://http://http://www.sdplatform.com/Dergi/737/TBMM-Saglik-Calisanlarina-Yonelik-Artan-Siddeti-Arastirma-Komisyonunun-calismalari.aspx/

2. Ardıç çobaner, A. Türkiye'de Tütün Kontrolü Politikaları Kapsamında İletişim Faaliyetleri ve Tütün Kontrolü Haberleri. SAĞLIKTA PERFORMANS VE KALİTE DERGİSİ, 2013, 2, 123-139. 100 + 0
http://www.kalite.saglik.gov.tr

Publications_003.pdf

2012
1. Tuncel, M.; Vuran doğan, .; Ardıç çobaner, A. Performans Sistemine Medyanın Bakışını Anlamak: Performans Konulu Sağlık Haberleri Üzerine Bir Analiz. SAĞLIKTA PERFORMANS VE KALİTE DERGİSİ, 2012, 1, 93-119. 100 + 0
http://www.kalite.saglik.gov.tr

Publications_001.pdf

Uluslararası - Kitapta Bölüm Yazma 500
1. Ardıç çobaner, A.; Gencel bek, M. Global Perspectives on Health Communication in the Age of Social Media, ISBN: 9781522537175, IGI GLOBAL, Baskı Sayısı: 1000, Baskı Adet Sayısı: 1000, 22 Sayfa, İngilizce, Hershey, Amerika Birleşik Devletleri, 2018. 250
https://www.igi-global.com/book/global-perspectives-health-communication-age/181450#table-of-contents
2. Ardıç çobaner, A.; öğüt yıldırım, P. Issues in Communication Media & Public Relations, ISBN: 978-1-912503-57-5, IJOPEC Publication, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 5 Sayfa, İngilizce, London, İngiltere / Birleşik Krallık, 2018. 125
http://www.ijopec.co.uk
3. ışık, M.; Ardıç çobaner, A. Sağlık Bilimlerinde Akademik Araştırmalar, ISBN: 978-605-288-391-4, Gece Kitaplığı, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 16 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2018. 125
http://gecekitapligi@gmail.com
Ulusal - Diğer Kitap Yazma 1041
1. Ardıç çobaner, A.; Vuran doğan, . Toplum Sağlığı ve Şiddet: Medya Üzerine Bir Analiz, ISBN: 978-975-50-452-8, Sağlık Bakanlığı, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 2000, 118 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2012. 250
Ulusal - Kitapta Bölüm Yazma 1041
1. Yalçın, A.; Altun, A.; Becerikli, S.; Bulduklu, Y.; çelikcan, P.; Ardıç çobaner, A. Çok Paydaşlı Sağlık Sorumluluğunun Geliştirilmesi, ISBN: 978-975-590-601-0, Sağlık Bakanlığı Yayınları, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 5000, 141 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2016. 42
http://www.thsk.gov.tr/dosya/birimler/cok_paydasli_saglik_sorumlugu/dokumanlar/cok_paydasli_saglik_sorumlulugu/tedavi/Saglik_iletisiminin_Gelistirilmesi.pdf
2. Ardıç çobaner, A. Sağlık Haberlerine Farklı Bakış, ISBN: 9789944915724, Kent Kitap, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 427 Sayfa, Türkçe, istanbul, Türkiye, 2015. 250
3. Ardıç çobaner, A. Türkiye’de Kitle İletişimi, Dün-Bugün-Yarın, ISBN: 978-975-8211-17-3, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yayınları, Baskı Sayısı: 2, Baskı Adet Sayısı: 10000, 900 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2017. 250
http://www.gazetecilercemiyeti.org.tr
4. Ardıç çobaner, A. Akademik Bakış-1 Sağlık Haberciliği, ISBN: 978-605-337-155-7, Literatürk-Academia, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 15 Sayfa, Türkçe, Konya, Türkiye, 2018. 250
http://www.literatürkacademia.com
Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 2600

13. KÖKSOY VAYISOĞLU, S.; ÖNCÜ, E.; ARDIÇ ÇOBANER, A., Twitter'da Aşı Tartışmaları. 2. Uluslararası Halk Sağlığı Kongresi, 2018-11-13, 2018-11-17, Antalya , Türkiye, 2018. 200
https://uhsk.hasuder.org/images/uhsk20/20UHSK.pdf

12. ARDIÇ ÇOBANER, A.; ŞAHAN, F., Katılımcı Gazetecilik: Mersin İnternet Haber Sitelerinde Katılımcı Gazetecilik Üzerine Bir Araştırma. Uluslararası Dijital çağda İletişim Sempozyumu, 2018-10-18, 2018-10-19, Mersin, Türkiye, 2018. 200
http://cida.mersin.edu.tr/

11. ARDIÇ ÇOBANER, A., Facebook'ta Çocuk Benliğinin Sunumu: Çocukların Facebook Profil ve Paylaşımları Üzerine Bir Analiz. Uluslararası Dijital çağda İletişim Sempozyumu, 2018-10-18, 2018-10-19, Mersin, Türkiye, 2018. 200
http://cida.mersin.edu.tr/

10. ARDIÇ ÇOBANER, A.; YUNUSOĞLU EROĞLU, A., Doğal Afetlerde Twitter Kullanımı: Mersin’de 2016 Yılı Sel Felaketi Örneği. 1. Uluslararası Mersin Sempozyumu, 2018-10-01, 2018-11-03, Mersin, Türkiye, 2018. 200
http://mersinsempozyumu.mersin.edu.tr/

9. ARDIÇ ÇOBANER, A., Dijital Medyada Katılımcı Gazetecilik: Yurttaş GAzeteciliği, Veri Gazeteciliği ve Blog Gazeteciliği. II. Uluslararası Bilimsel ve Mesleki Çalışmalar Kongresi, 2018-07-05, 2018-07-08, Nevşehir, Türkiye, 2018. 200
http://sosyalbilimler.bilmescongress.com/

8. ARDIÇ ÇOBANER, A., Facebook'ta Yiyecek ve İçecek Markalarının Çocuklara Yönelik Stratejileri Üzerine Bir Analiz. II. Uluslararası Bilimsel ve Mesleki Çalışmalar Kongresi, 2018-07-05, 2018-07-08, Nevşehir, Türkiye, 2018. 200
http://apbs.mersin.edu.tr/bilimselToplantilar/create

7. Ardıç Çobaner, A., “Kültürlerarası İletişim Çerçevesinden Kültürlerarası Bir Karşılaşma Olarak Sağlık Turizm. 3. Uluslararası Sağlık İletişimi Sempozyumu, 2017-11-02, 2017-11-03, Erzurum, Türkiye, 2017. 200
https://www.saglik-iletisimi.org/

6. Ardıç Çobaner, A.; Işık Erer, T., Hemşirelik Öğrencilerinin Sorumlu ve Etik Sosyal Medya Kullanımı Hakkındaki Görüşleri”. I. International Scientific and Vocational Studies Congress, 2017-10-04, 2017-10-07, Nevşehir-Ürgüp, Türkiye, 2017. 200
http://bilmescongress.com/

5. Ardıç Çobaner, A.; Öğüt Yıldırım, P., “Watching Food Commercials with Children: A Critical Advertising Literacy Study. 15th International Symposium Communication on Millenium, 2017-05-16, 2017-05-19, Irvine, Amerika Birleşik Devletleri, 2017. 200
http://cimsymposium.org

4. ÖĞÜT, P.; ARDIÇ ÇOBANER, A., Dijital Oyunlar ve Oyunlaştırmanın Sağlık Alanında Kullanımı. ULUSLARARASI OYUN VE OYUNCAK KONGRESİ, 2015-05-07, 2015-05-08, ERZURUM, Türkiye, 2015. 200

3. ARDIÇ ÇOBANER, A.; GÜLGÜN, B., Content Analysis of the Official Twitter Account of the Ministry of Health of the Republic of Turkey in the Framework of Health Promotion. CCCS Conference "Media: Theory and Practice", 2014-09-04, 2014-09-06, üSKÜP, Makedonya, 2014. 200

2. VURAN DOĞAN, O.; ARDIÇ ÇOBANER, A., Violance News in Turkish Press: A Study Orianted Towards Violance News in Chosen Turkish Press. INTERNATIONAL CONFERANCE ON GLOBAL HEALTH AND CRISIS COMMUNICATION, 2012-06-19, 2012-06-21, ESKİŞEHİR, Türkiye, 2012. 200

1. ARDIÇ ÇOBANER, A., An analysis of the appearenceof smoke-free news in newspapers: Analyzing tobacco news in news in the press in 2011.. INTERNATIONAL CONFERANCE ON GLOBAL HEALTH AND CRISIS COMMUNICATION, 2012-06-19, 2012-06-21, ESKİŞEHİR, Türkiye, 2012. 200

Uluslararası - Özet - Sözlü 200

2. ÖĞÜT, P.; ARDIÇ ÇOBANER, A., Üniversite Gençleri Kamu Spotlarını Nasıl Okuyor: Madde Bağımlılığı Üzerine Bir Alımlama Çalışması. Asos Congress 2017, 2017-05-18, 2017-05-20, Antalya-Alanya, Türkiye, . 100

1. Öğüt Yıldırım, P.; Ardıç Çobaner, A., Üniversite Gençleri Kamu Spotlarını Nasıl Okuyor: Madde Bagımlılıgı Üzerine Bir Alımlama Çalısması. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, 2017-05-18, 2017-05-20, Antalya, Türkiye, 2017. 100
http://asoscongress.edu.tr

Uluslararası - Özet - Poster 100

2. ARDIÇ ÇOBANER, A., Reception of the Anti-smoking Spot Films: The Ministry of Health Personnels with Focus Group Study of Smoking. 6th European Conferance on Tobaco or Health, 2014-03-26, 2014-03-29, İSTANBUL, Türkiye, 2014. 50
Scientific_Meetings_003.pdf

1. ARDIÇ ÇOBANER, A., An Analysis on Tobacco Control Frames in 2007-2009 in Turkey’s Print Media. 6th European Conferance on Tobaco or Health, 2014-03-26, 2014-03-29, İSTANBUL, Türkiye, 2014. 50
Scientific_Meetings_002.pdf

Ulusal - Tam Metin - Sözlü 500

5. Ardıç Çobaner, A.; Gülgün, B., Yeni Medya Okuryazarlığını Anlamak: Sosyo-Kültürel Bir Çerçeve. Inet-tr’16 Konferansı, 2016-11-03, 2016-11-05, Ankara, Türkiye, 2016. 100

4. Ardıç Çobaner, A.; Öğüt Yıldırım, P., Dijital Medyada Engellilerin Temsili: Facebook’ta Engelli Grup Sayfaları. Yeni Medya Çalışmaları III. Ulusal Kongresi, 2016-03-09, 2016-03-10, Ankara, Türkiye, 2016. 100
https://yenimedya.org.tr/

3. ARDIÇ ÇOBANER, A., SOSYAL MEDYADA ELEŞTİREL SAĞLIK OKURYAZARLIĞI:FACEBOOK'TA HASTA VE HASTALIK ÖRGÜTLENMELERİ. YENİ MEDYA ÇALIŞMALARI II. ULUSAL KONGRESİ, 2015-02-26, 2015-07-27, İSTANBUL, Türkiye, 2015. 100

2. ARDIÇ ÇOBANER, A.; ÖĞÜT, P., Sosyal Medyada Kansere Destek Aramak: Facebook’ta Meme Kanseri Grupları. AB2015-AKADEMİK BİLİŞİM KONFERANSI, 2015-02-04, 2015-02-06, Eskişehir, Türkiye, 2015. 100
http://ab.org.tr/ab15/bildiri/278.do

1. ARDIÇ ÇOBANER, A.; KÖKSOY, S., Sağlık Alanında Sosyal Medyanın Kullanımı: Twitter'da Sağlık Mesajları. AKADEMİK BİLİŞİM KONFERANSI, 2014-02-05, 2014-02-07, MERSİN, Türkiye, 2014. 100
Scientific_Meetings_005.pdf

Ulusal - Özet - Sözlü 150

3. ARDIÇ ÇOBANER, A.; ÖĞÜT YILDIRIM, P., Bir Hastalık ve Kimlik olarak Alzheimer'ın ve Alzheimer'lı Hastaların Medyada Temsili. Sağlık İletişimi Sempozyumu, 2016-11-03, 2016-11-04, Eskişehir, Türkiye, 2016. 50
http://www.saglik-iletisimi.org/

2. ARDIÇ ÇOBANER, A., Medyada Kadına Yönelik Stereotipler: Türk Basınında Sigara İçen Kadın İmgesi. Emek ve Temsil Ekseninde Günümüz Medyasında Kadınlar Sempozyumu , 2014-05-08, 2014-05-09, LEFKOŞE, KKTC, 2014. 50

1. ARDIÇ ÇOBANER, A., Medyada Tütüne İlişkin Çalışmalar. 6. SİGARA VE SAĞLIK ULUSAL KONGRESİ , 2012-06-20, 2012-06-22, ERZURUM, Türkiye, 2012. 50

Ulusal - Özet - Poster 25

1. IŞIK ERER, T.; ARDIÇ ÇOBANER, A., Hemşireler Arasında Bir Mizah Paylaşım Alanı Olarak Sosyal Medya Facebook'ta Sağlık ve Mizah Sayfalarının İncelenmesi. 7. TSK ULUSAL HEMŞİRELİK KONGRESİ, 2014-05-13, 2014-05-15, ANKARA, Türkiye, 2014. 25

Uluslararası 500
1. IGI GLOBAL/HEALTH COMMUNICATION AND SUPPORT IN THE AGE OF SOCIAL MEDIA , YAYIN KURULU UYELIGI, ISSN : 9781522537175, E-ISSN : 9781522537168, 2017-01-01 - 2018-01-23. 500
Ulusal 35
1. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM ÇALIŞMALARI DERGİSİ , DANIŞMA KURULU ÜYELİĞİ, ISSN : ISSN: 2146-4162, E-ISSN : ISSN: 2146-4162, 2017-10-04 - Devam ediyor. 35
Uluslararası Dergi [Yıl, Adet] 4
1. ERCIYES İLETIşIM DERGISI , [ 2017 : 1 ] . 4
2. SAGE OPEN , [ 2017 : 1 ] . 0
Ulusal Dergi [Yıl, Adet] 0
1. TUBİTAK-ARDEB PANELİ DIŞ DANIŞMAN , [ 2014 : 1 ] . 0
2. TUBİTAK/ARDEB PANELİ- DIŞ DANIŞMAN , [ 2015 : 1 ] . 0
Uluslararası
1. TÜBİTAK 4007 - Mersin Uluslararası Bilim Şenliği Programı /Çocuklarda Uygulamalı Sağlık Okuryazarlığı- Sağlıklı Beslenme Atölyesi, Karma Sergiler, CNR-Expo Mersin, Europian Commission, EUCINET, TUBİTAK, Mersin Ünivesitesi, ODTU, TRT, Mersin Valiliğ, 2017-06-07-2017-06-08, 09.00-17.00, Mersin, Türkiye
2. TÜBİTAK 4007 - Mersin Uluslararası Bilim Şenliği Programı /2016-Çocuklarda Uygulamalı Sağlık Okuryazarlığı- Sağlıklı Beslenme Atölyesi, Karma Sergiler, CNR Expo-Mersin, Europian Commission, EUCINET, TUBİTAK, Mersin Ünivesitesi, ODTU, TRT, Mersin Valiliği, 2016-09-29-2016-09-30, 09.00-17.00, MERSİN, Türkiye
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar GZT306 İletişim Sosyoloji İletişim Fakültesi Gazetecilik 2-0-2
Bahar GZT 326 Haber Atölyesi II İletişim Fakültesi Gazetecilik 2-4-4
Bahar GZT338 Kültürel Çalışmalar İletişim Fakültesi Gazetecilik 2-0-2
Bahar GZT 428 Sağlık Gazeteciliği İletişim Fakültesi Gazetecilik 2-0-2
Bahar GZT 426 Hak Odaklı Gazetecilik İletişim Fakültesi Gazetecilik 2-0-2
Bahar GZT 432 Gazete Uygulamaları II İletişim Fakültesi Gazetecilik 2-4-4
Bahar RTS404 Uluslararası İletişim İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema 2-0-2
Bahar RTS418 Medya Okuryazarlığı İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema 2-0-2
Bahar GZT 324 Röportaj Teknikleri İletişim Fakültesi Gazetecilik 1-3-3
Bahar HIT122 Halkla İlişkiler Yöntem ve Tek Mersin Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler ve Tanıtı... 2-0-2
Güz GZT337 Haber Atölyesi - I İletişim Fakültesi Gazetecilik 2-4-4
Güz GZT 423 Gazete Uygulamaları I İletişim Fakültesi Gazetecilik 2-4-4
Güz GZT 327 Kültürlerarası İletişim İletişim Fakültesi Gazetecilik 3-0-3
Güz GZT 343 Veri Gazeteciliği İletişim Fakültesi Gazetecilik 3-0-3
Güz GZT 247 Topluma Hizmet Uygulamaları İletişim Fakültesi Gazetecilik 3-0-3
Güz SY 113 Sağlık İçin Sosyal Bilimler İçel Sağlık Yüksekokulu Sağlık Yönetimi 3-0-3
Güz GZT109 Temel Gazetecilik İletişim Fakültesi Gazetecilik 4-0-4
Güz SY 317 Sağlık Yönetiminde Halkla İliş İçel Sağlık Yüksekokulu Sağlık Yönetimi 2-0-2
Güz GZT229 Avrupa Birliği ve Medya İletişim Fakültesi Gazetecilik 3-0-3
Güz SY 211 Sosyal Politika İçel Sağlık Yüksekokulu Sağlık Yönetimi 2-0-2
Güz HIT213 Sponsorluk Mersin Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler ve Tanıtı... 2-0-2
Yıl STP307 Sağlık İletişimi Tıp Fakültesi Tıp 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar GZT 324 Röportaj Teknikleri İletişim Fakültesi Gazetecilik 1-3-3
Bahar GZT 426 Hak Odaklı Gazetecilik İletişim Fakültesi Gazetecilik 2-0-2
Bahar RTS404 Uluslararası İletişim İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema 2-0-2
Bahar GZT338 Kültürel Çalışmalar İletişim Fakültesi Gazetecilik 2-0-2
Bahar GZT 326 Haber Atölyesi II İletişim Fakültesi Gazetecilik 2-4-4
Bahar GZT 432 Gazete Uygulamaları II İletişim Fakültesi Gazetecilik 2-4-4
Bahar GZT208 Uluslar Arası Medya Sistemleri İletişim Fakültesi Gazetecilik 3-0-3
Bahar GZT442 Bitirme Projesi II İletişim Fakültesi Gazetecilik 1-3-3
Bahar RTS418 Medya Okuryazarlığı İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema 2-0-2
Bahar GZT306 İletişim Sosyoloji İletişim Fakültesi Gazetecilik 2-0-2
Bahar GZT 428 Sağlık Gazeteciliği İletişim Fakültesi Gazetecilik 2-0-2
Güz GZT337 Haber Atölyesi - I İletişim Fakültesi Gazetecilik 2-4-4
Güz SY 113 Sağlık İçin Sosyal Bilimler İçel Sağlık Yüksekokulu Sağlık Yönetimi 3-0-3
Güz SY 317 Sağlık Yönetiminde Halkla İliş İçel Sağlık Yüksekokulu Sağlık Yönetimi 2-0-2
Güz GZT 327 Kültürlerarası İletişim İletişim Fakültesi Gazetecilik 3-0-3
Güz GZT109 Temel Gazetecilik İletişim Fakültesi Gazetecilik 4-0-4
Güz ÇEK427 Sosyal Yardım ve Sosyal Hizmet İktisadi ve İdari Bilimler F... Çalışma Ekonomisi ve Endüs... 2-1-3
Güz SY 211 Sosyal Politika İçel Sağlık Yüksekokulu Sağlık Yönetimi 2-0-2
Güz GZT 423 Gazete Uygulamaları I İletişim Fakültesi Gazetecilik 2-4-4
Güz GZT405 Küreselleşme ve İletişim İletişim Fakültesi Gazetecilik 2-0-2
Güz GZT 427 Medyada Anlatı Türleri İletişim Fakültesi Gazetecilik 2-0-2
Güz GZT229 Avrupa Birliği ve Medya İletişim Fakültesi Gazetecilik 3-0-3
Güz EB217 Ebelikte Kişilerarası İlişkile İçel Sağlık Yüksekokulu Ebelik 1-0-1
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar RTS418 Medya Okuryazarlığı İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema 2-0-2
Güz SY 211 Sosyal Politika İçel Sağlık Yüksekokulu Sağlık Yönetimi 2-0-2
Güz SY 113 Sağlık İçin Sosyal Bilimler İçel Sağlık Yüksekokulu Sağlık Yönetimi 3-0-3
Güz SY 305 Sağlık Yönetiminde İletişim Be İçel Sağlık Yüksekokulu Sağlık Yönetimi 2-0-2
Güz GZT405 Küreselleşme ve İletişim İletişim Fakültesi Gazetecilik 2-0-2
Güz ÇEK427 Sosyal Yardım ve Sosyal Hizmet İktisadi ve İdari Bilimler F... Çalışma Ekonomisi ve Endüs... 2-1-2
Güz EB217 Ebelikte Kişilerarası İlişkile İçel Sağlık Yüksekokulu Ebelik 1-0-1
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar EB216 Ebelikte Kişilerarası İlişkile İçel Sağlık Yüksekokulu Ebelik 1-0-1
Bahar OSD Sağlık Okuryazarlığı Rektörlük 2-0-2
Bahar OSD Sağlık Okuryazarlığı Rektörlük 2-0-2
Güz SY 211 Sosyal Politika İçel Sağlık Yüksekokulu Sağlık Yönetimi 2-0-2
Güz SY 109 Sağlık İçin Sosyal Bilimler İçel Sağlık Yüksekokulu Sağlık Yönetimi 2-0-2
Güz SY 215 Sağlık Sosyolojisi İçel Sağlık Yüksekokulu Sağlık Yönetimi 2-0-2
Güz EB217 Ebelikte Kişilerarası İlişkile İçel Sağlık Yüksekokulu Ebelik 1-0-1
Güz ÇEK427 Sosyal Yardım ve Sosyal Hizmet İktisadi ve İdari Bilimler F... Çalışma Ekonomisi ve Endüs... 2-1-2
Güz OSD Sağlık Okuryazarlığı Rektörlük 2-0-2
Güz OSD Sağlık Okuryazarlığı Rektörlük 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar SKI116 Sağlık İçin Sosyal Bilimler II İçel Sağlık Yüksekokulu Sağlık Yönetimi 2-0-2
Bahar EB216 Ebelikte Kişilerarası İlişkile İçel Sağlık Yüksekokulu Ebelik 1-0-1
Bahar OSD Sağlık Okuryazarlığı Rektörlük 2-0-2
Güz EB217 Ebelikte Kişilerarası İlişkile İçel Sağlık Yüksekokulu Ebelik 1-0-1
Güz SKI109 Sağlık İçin Sosyal Bilimler I İçel Sağlık Yüksekokulu Sağlık Yönetimi 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar EB216 Ebelikte Kişilerarası İlişkile İçel Sağlık Yüksekokulu Ebelik 1-0-1
Bahar EB212 Ebelikte Kişilerarası İlişkile İçel Sağlık Yüksekokulu Ebelik 1-0-1
Güz EB213 Ebelikte Kişilerarası İlişkile İçel Sağlık Yüksekokulu Ebelik 1-0-1
Güz EB217 Ebelikte Kişilerarası İlişkile İçel Sağlık Yüksekokulu Ebelik 1-0-1