Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

  Doktor Öğretim Üyesi Ahmet Çalık
Özgeçmiş
:
Birim
:
Mühendislik Fakültesi / Makine Mühendisliği Bölümü .
İş Adres
:
Çiftlikköy Kampüsü 33343/ Yenişehir / Mersin .
Telefon
:
+90-324-324 361 00 01 .
Dahili
:
17321 .
Oluşturma
:
2018-03-20 17:52:25 .
Düzenleme
:
2019-01-15 21:37:50 .
TOTAL ARTICLES IN
PUBLICATIONS LIST
14
ARTICLES WITH
CITATION DATA
11
SUM OF THE
TIMES CITED
39
AVERAGE CITATIONS
PER ARTICLE
3.55

Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ 2005
YÜKSEK LİSANS MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ 2008
DOKTORA MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2016
Doktora Tezi

1. Lineer ve lineer olmayan iki fazlı yumuşak dokuların homojen ve homojen olmayan malzeme özelliklerinin sonlu elemanlar optimizasyonu ile tespiti Danışman: Dr. Mustafa Kerem Ün, Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Makina Mühendisliği Anabilim Dalı, Adana, Türkiye, .

Yüksek Lisans Tezi

1. Yapıştırıcılar ve köşeleri yuvarlatılmış basamaklı bindirme yapıştırıcı bağlantılarda gerilme analizi Danışman: Dr. Halil Özer, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Makina Mühendisliği Anabilim Dalı, Zonguldak, Türkiye, .

Görev Ünvanı Üniversite/Kurum Yıl
ARŞ. GÖR. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2011-07-15 - 2017-01-30
YRD. DOÇ. DR. ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ 2017-01-31 - 2018-03-16
DR. ÖĞR. ÜYS. MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2018-03-19 - Devam ediyor
Görev Türü Sirket Yıl
ŞİRKET SAHİBİ 2019-01-01 - 2019-12-31
Uluslararası - SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kategorisine giren 7900
2019
10. Yildirim, S.; Tosun, E.; Calik, A.; Uluocak, I.; Avsar, E. Artificial intelligence techniques for the vibration, noise and emission characteristics of a hydrogen enriched diesel engine. ENERGY SOURCES, PART A: RECOVERY, UTİLİZATİON, AND ENVİRONMENTAL EFFECTS, 2019, 0, 0-0. 700 + 0
10.1080/15567036.2018.1550540

2018
9. Calik, A. Determination of vibration characteristics of a compression ignition engine operated by hydrogen enriched diesel and biodiesel fuels. FUEL, 2018, 230, 355-358. 1000 + 10

Alıntılanma Sayısı: 2
8. Yarımpabuc, D.; Celebi, K.; Calik, A.; Horpan, M. Exact analysis of hydrogen induced stress in metal solid sphere. ELSEVİER BV, 2018, 43, 18053-18058. 750 + 0
http://dx.doi.org/10.1016/j.ijhydene.2018.04.019

2017
7. Ozcanli, M.; Serin, H.; Calik, A.; Celebi, K.; Akar, M. Energy and exergy analysis of biodiesel. JOURNAL OF BİOTECHNOLOGY, 2017, 256, 111-111. 350 + 10

Alıntılanma Sayısı: 2
6. Calik, A.; Yildirim, S. Effect of adherend recessing on bi-adhesively bonded single-lap joints with spew fillet. SADHANA-ACADEMY PROCEEDİNGS IN ENGİNEERİNG SCİENCES, 2017, 42, 317-325. 1000 + 14

Alıntılanma Sayısı: 1
5. Calik, A.; Yıldırım, S.; Tosun, E. Estimation of crack propagation in polymer electrolyte membrane fuel cell under vibration conditions. INTERNATİONAL JOURNAL OF HYDROGEN ENERGY, 2017, 42, 23347-23351. 1000 + 5
http://dx.doi.org/10.1016/j.ijhydene.2017.02.119


Alıntılanma Sayısı: 1
4. Uludamar, E.; Tosun, E.; Tüccar, G.; Yildizhan, S.; Calik, A.; Yıldırım, S.; Serin, H.; Ozcanlı, M. Evaluation of vibration characteristics of a hydroxyl (HHO) gas generator installed diesel engine fuelled with different diesel–biodiesel blends. INTERNATİONAL JOURNAL OF HYDROGEN ENERGY, 2017, 42, 23352-23360. 350 + 66
http://dx.doi.org/10.1016/j.ijhydene.2017.01.192


Alıntılanma Sayısı: 12
3. Ozcanli, M.; Akar, M.; Calik, A.; Serin, H. Using HHO (Hydroxy) and hydrogen enriched castor oil biodiesel in compression ignition engine. INTERNATİONAL JOURNAL OF HYDROGEN ENERGY , 2017, 42, 23366-23372. 750 + 77
http://dx.doi.org/10.1016/j.ijhydene.2017.01.091


Alıntılanma Sayısı: 15
2016
2. Un, K.; Calik, A. Relevance of inhomogeneous–anisotropic models of human cortical bone: a tibia study using the finite element method. BİOTECHNOLOGY & BİOTECHNOLOGİCAL EQUİPMENT, 2016, 30, 538-547. 1000 + 8
http://dx.doi.org/10.1080/13102818.2016.1154803


Alıntılanma Sayısı: 1
2015
1. Calik, A.; Yıldırım, S. An investigation on the effect of parallel slot in bi-adhesive single lap joints with spew fillet. SPRİNGER NATURE, 2015, 3, 0-0. 1000 + 15
http://dx.doi.org/10.7603/s40632-015-0036-1


Alıntılanma Sayısı: 3
Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 540
2017
3. Yildizhan, S.; Uludamar, E.; Calik, A.; Dede, G.; Ozcanlı, M. Fuel properties, performance and emission characterization of waste cooking oil (WCO) in a variable compression ratio (VCR) diesel engine. EUROPEAN MECHANİCAL SCİENCE, 2017, 1, 56-62. 140 + 54
http://dx.doi.org/10.26701/ems.321789

2016
2. Calik, A. Effect of adherend shape on stress concentration reduction of adhesively single lap joint. ENGİNEERİNG REVİEW, 2016, 36, 29-34. 200 + 11
1. Tosun, E.; çalık, A. Failure load prediction of single lap adhesive joints using artificial neural networks. ALEXANDRİA ENGİNEERİNG JOURNAL, 2016, 55, 1341-1346. 200 + 11
http://dx.doi.org/10.1016/j.aej.2016.04.029

Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 510
2018
3. Calik, A. Hidrojen ile Yakıt Zenginleştirmenin Dizel Motorun Motor Performansı ve Emisyon Özelliklerine Etkisi. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2018, 33, 255-262. 200 + 0
2017
2. Dede, G.; Yildizhan, S.; Okten, K.; Calik, A.; Uludamar, E.; Ozcanli, M. Investigation of Stress and Displacement Distribution in Advanced Steel Rims. INTERNATİONAL JOURNAL OF AUTOMOTİVE ENGİNEERİNG AND TECHNOLOGİES, 2017, S1, 34-37. 110 + 0
1. Calik, A. Pamuk Yağı Biyodizelinin Motor Ses Seviyesine Olan Etkilerinin İncelenmesi. CUKUROVA UNİVERSİTESİ MUHENDİSLİK-MİMARLİK FAKULTESİ DERGİSİ, 2017, 32, 147-152. 200 + 10
http://dx.doi.org/10.21605/cukurovaummfd.371016

Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 600

3. Calik, A.; Ozer, H., Çekmeye Maruz Köşeleri Yuvarlatılmış Basamaklı Bindirme Bağlantısının Gerilme Analizi. 3rd International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2018), 2018-10-24, 2018-10-26, Adana, Türkiye, 2018. 200

2. Ün, K.; Çalık, A., İki fazlı yumuşak dokunun homojen-olmayan malzeme özelliklerinin sonlu elemanlar optimizasyonu ile tahmini. Uluslararası 9. Biyomekanik Kongresi, 2018-09-19, 2018-09-22, Eskişehir, Türkiye, 2018. 200

1. Çalık, A., Numerical Study of Adhesive Joints with Recessed Adherend. ” International Conference on Natural Science and Engineering (ICNASE’16), 2016-03-19, 2016-03-20, Kilis, Türkiye, 2016. 200

Uluslararası - Özet - Sözlü 500

5. Çalık, A., İki Yapışkanlı Bindirme Bağlantının Serbest Titreşim Analizi. 2nd International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2017), 2018-10-25, 2018-10-27, Adana, Türkiye, 2017. 100

4. Çalık, A., PREDICTION OF IN-CYLINDER PRESSURE IN BIODIESEL-DIESEL OPERATED DIESEL ENGINE BY USE OF ARTIFICIAL NEURAL NETWORK. International Conference on Science, Technology, Engineering and Management(ICSTEM ), 2018-08-25, 2018-08-26, Paris, Fransa, 2018. 100

3. Çalık, A., A Numerical Investigated of Human Femur During Gait and Running. 17th International Eastern Mediterranean Family Medicine Congress, 2018-05-10, 2018-05-13, Adana, Türkiye, 2018. 100

2. Ün, K.; Çalık, A., Finite element optimization for estimating depth-dependent material properties of biphasic soft tissues. The 23rd Congress of the European Society of Biomechanics , 2017-07-02, 2017-07-05, Seville, İspanya, 2017. 100

1. Ün, K.; Çalık, A., Comparison of Isotropic and Inhomogeneus-Anisotropic Models of Cortical Bone: A Tibia Example using the Finite Element Method. The 7th Asian Pacific Conference on Biomechanics (APCB2013), 2013-08-29, 2013-08-31, Seoul, Güney Kore, 2013. 100

Ulusal - Özet - Sözlü 42

1. Akar, M.; Çalık, A.; Baş, O.; Yıldızhan, Ş., Nano-Metal Katalizör Katkılarının Üç Yollu Katalitik Konvertörün (TWC) Karbon Monoksit(CO) Oksitlemesine Etkileri. V. Ulusal Mühendislik Kongresi, 2017-12-22, 2017-12-25, Afyonkarahisar, Türkiye, 2017. 42

Uluslararası 1000
1. JOURNAL OF UNIVERSITY RESEARCH , YARDIMCI EDITOR, ISSN : 636-7459, 2018-01-01 - Devam ediyor. 1000
Uluslararası Dergi [Yıl, Adet] 132
1. AUSTRALIAN JOURNAL OF MECHANICAL ENGINEERING , [ 2017 : 1 ] . 4
2. COMPUTER MODELING IN ENGINEERING & SCIENCES (CMES) , [ 2018 : 1 ] . 5
3. ENERGY CONVERSION AND MANAGEMENT , [ 2017 : 1 ] . 5
4. ENERGY EXPLORATION & EXPLOITATION , [ 2018 : 1 ] . 5
5. INDIAN JOURNAL OF ENGINEERING & MATERIALS SCIENCES , [ 2017 : 1 ] . 5
6. INTERNATIONAL JOURNAL OF BUILDING PATHOLOGY AND ADAPTATION , [ 2018 : 1 ] . 0
7. INTERNATIONAL JOURNAL OF HYDROGEN ENERGY , [ 2017 : 3 ] . 15
8. JOURNAL OF COMPUTATIONAL & APPLIED RESEARCH IN MECHANICAL ENGINEERING (JCARME) , [ 2018 : 1 ] . 4
9. JOURNAL OF EXPERIMENTAL & THEORETICAL ARTIFICIAL INTELLIGENCE , [ 2018 : 1 ] . 5
10. JOURNAL OF MECHANICAL ENGINEERING AND TECHNOLOGY , [ 2018 : 2 ] . 0
11. JOURNAL OF MECHANICAL SCIENCE AND TECHNOLOGY , [ 2016 : 4 ] [ 2017 : 9 ] [ 2018 : 1 ] . 70
12. JOURNAL OF THE BRAZILIAN SOCIETY OF MECHANICAL SCIENCES AND ENGINEERING , [ 2018 : 1 ] . 5
13. MATERIAL SCIENCE AND ENGINEERING TECHNOLOGY, MATERIALWISSENSCHAFT UND WERKSTOFFTECHNIK , [ 2017 : 1 ] . 5
14. TECHNICAL JOURNAL (TEHNIčKI GLASNIK) , [ 2017 : 1 ] . 4
Ulusal Dergi [Yıl, Adet] 2
1. KARAELMAS SCİENCE AND ENGİNEERİNG JOURNAL , [ 2018 : 1 ] . 1
2. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ DERGİSİ , [ 2018 : 1 ] . 1
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar MAK 504 Sonlu Elemanlar Yöntemine Giri Fen Bilimleri Enstitüsü Makine Mühendisliği Anabilim... 3-0-3
Bahar MKN 110 Mukavemet Teknik Bilimler Meslek Yüksek... Makine ( İkmep ) ( 2. Öğret... 2-0-2
Bahar MKN 114 Meslek Etiği Teknik Bilimler Meslek Yüksek... Makine ( İkmep ) 2-0-2
Bahar MKN 110 Mukavemet Teknik Bilimler Meslek Yüksek... Makine ( İkmep ) 2-0-2
Bahar MKN 108 Bilgisayar Destekli Çizim II Teknik Bilimler Meslek Yüksek... Makine ( İkmep ) 3-1-4
Güz MKN 223 Mesleki Uygulamalar - I Teknik Bilimler Meslek Yüksek... Makine ( İkmep ) ( 2. Öğret... 2-0-2
Güz MKN 223 Mesleki Uygulama - I Teknik Bilimler Meslek Yüksek... Makine ( İkmep ) 2-0-2
Güz MKN 207 Makine Elemanları Teknik Bilimler Meslek Yüksek... Makine ( İkmep ) ( 2. Öğret... 2-1-3
Güz MKN 207 Makine Elemanları Teknik Bilimler Meslek Yüksek... Makine ( İkmep ) 2-1-3
Güz MKN 209 Termodinamik Teknik Bilimler Meslek Yüksek... Makine ( İkmep ) 2-0-2
Güz MKN 209 Termodinamik Teknik Bilimler Meslek Yüksek... Makine ( İkmep ) ( 2. Öğret... 2-0-2