Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

  Prof. Dr. Fuziye Ayşe Balcı Karaboğa
Özgeçmiş
:
Birim
:
Eğitim Fakültesi / Eğitim Yönetimi Anabilim Dalı .
İş Adres
:
Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir Kampüsü 33160 Yenişehir/ Mersin .
Telefon
:
+90-324-3412815 .
Dahili
:
2002/2 .
Faks
:
+90-324-3412823 .
Oluşturma
:
2015-09-17 07:28:40 .
Düzenleme
:
2018-07-17 16:28:26 .
TOTAL ARTICLES IN
PUBLICATIONS LIST
0
ARTICLES WITH
CITATION DATA
0
SUM OF THE
TIMES CITED
0
AVERAGE CITATIONS
PER ARTICLE
0
Researcher ID

Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS SOSYOLOJİ ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 1989
YÜKSEK LİSANS EĞİTİM BİLİMLERİ ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 1992
DOKTORA EĞİTİM BİLİMLERİ ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 1999
Görev Ünvanı Görev Kurum/Diğer Yıl
ETİK KURUL ÜYESİ SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER ETİK KURULU 2017-10-26 - 2019-10-26
BÖLÜM BAŞKANI EĞİTİM FAKÜLTESİ 2015-11-27 - 2018-11-27
ENSTİTÜ KURULU ÜYESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2015-11-27 - 2018-11-27
ANABİLİM DALI BAŞKANI EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2015-11-27 - 2018-11-27
FAKÜLTE KURULU ÜYESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2015-11-27 - 2018-11-27
ANABİLİM DALI BAŞKANI EĞİTİM FAKÜLTESİ 2015-10-30 - 2018-10-30
ANABİLİM DALI BAŞKANI EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2015-10-30 - 2018-10-30
ENSTİTÜ KURULU ÜYESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2015-10-30 - 2018-10-30
FAKÜLTE KURULU ÜYESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2015-06-15 - 2018-06-15
FAKÜLTE KURULU ÜYESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2015-06-15 - 2018-06-15
FAKÜLTE KURULU ÜYESİ TARSUS TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ 2014-10-05 - 2017-10-05
FAKÜLTE YÖNETİM KURULU ÜYESİ TARSUS TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ 2014-10-05 - 2017-10-05
FAKÜLTE YÖNETİM KURULU ÜYESİ TARSUS TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ 2014-10-05 - 2017-10-05
FAKÜLTE KURULU ÜYESİ TARSUS TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ 2014-10-05 - 2017-10-05
ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU ÜYESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2014-09-23 - 2017-09-23
ANABİLİM DALI BAŞKANI EĞİTİM FAKÜLTESİ 2012-10-30 - 2015-10-30
Uluslararası - SCI/SCI-Expanded kategorisine giren 2000
2011
2. Balcı karaboğa, F. Metaphorical Images of School: School Perceptions of Primary Education Supervisors. EUROASİAN JOURNAL OF EDUCATİON, 2011, 44, 51-70. 1000 + 0
2010
1. Balcı karaboğa, F.; Yelken, T. İlköğretim öğretmenlerinin “değer” kavramına yükledikleri anlamlar. HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2010, 39, 81-90. 1000 + 0
Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 750
2017
4. çal, F.; Balcı karaboğa, F. Kız öğrencilerin ortaöğretime devamlarının önündeki engeller. JOURNAL OF HUMAN SCİENCES, 2017, 14, 1298-1326. 200 + 0
https://www.j-humansciences.com/ojs/index.php/IJHS/article/view/4520/2177

Publications_003.pdf

2013
3. Yılmaz, M.; Balcı karaboğa, F.; Altıok, M.; Türkleş, S.; özcan, A.; Kuyurtar, F. Turkish Nurses’ Experiences of Caring for Migrant Patients." Journal of Alternative Perspectives in the Social Sciences5 (2), 402-423, 2013.. JOURNAL OF ALTERNATİVE PERSPECTİVES İN THE SOCİAL SCİENCES, 2013, 5, 402-423. 150 + 0
2000
2. şimşek, H.; Balcı karaboğa, F. Current and Future Missions of a University: An Institutional Case From Turkey”. MEDİTERRANEAN JOURNAL OF EDUCATİONAL STUDİES, 2000, 5, 77-94. 200 + 0
1. Engin demir, C.; Balcı karaboğa, F.; Akkök, F. The Role of Turkish Schools in the Educational Systems and Social Transformation of Central Asian Countries: The Case of Turkmenistan and Krygyzstan. CENTRAL ASİAN SURVEY, 2000, 19, 141-155. 200 + 0
Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 970
2013
5. Balcı karaboğa, F.; Yelken, T. İlköğretim Sosyal Bilgiler Programında Yer Alan Değerler ve Değer Eğitimi Uygulamaları Konusunda Öğretmen Görüşleri. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ , 2013, 14, 195-213. 200 + 0
http://http://uvt.ulakbim.gov.tr/uvt/index.php?cwid=9&vtadi=TSOS&ano=186717_e4c36a87ad98c22123fabd08fcd83a1f

2010
4. çapri, B.; Balcı karaboğa, F.; çelikkaleli, . İlköğretim Öğretmenlerinin Sınıf İçi İstenmeyen Davranışlara İlişkin Görüşlerinin Karşılaştırılması. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2010, 6, 89-102. 200 + 0
http://uvt.ulakbim.gov.tr/uvt/index.php?cwid=9&vtadi=TSOS&ano=188332_d58b5149a61ede6cfec9292ac22d81c0

3. Büte, M.; Balcı karaboğa, F. Bağımsız Anaokulu Yöneticilerinin Bakış Açısından Okul Yönetimi Süreçlerinin İşleyişi ve Sorunlar. KURAM VE UYGULAMADA EĞİTİM YÖNETİMİ, 2010, 14, 485-509. 200 + 0
Publications_002.pdf

2009
2. çelikkaleli, .; Balcı karaboğa, F.; çapri, B.; Büte, M. İlköğretim Öğretmenlerinin İstenmeyen Öğrenci Davranışlarının Nedenleri Üzerine Görüşleri. İLKÖĞRETİM ONLİNE, 2009, 8, 625-636. 170 + 0
http://http://uvt.ulakbim.gov.tr/uvt/index.php?cwid=9&vtadi=TSOS&ano=111350_3408c6ce4037eb6127496135cdb463a4

1993
1. Berberoğlu, G.; Balcı karaboğa, F. Okul Anketi Üzerine Bir Ön Çalışma. PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK DERGİSİ, 1993, 1, 7-11. 200 + 0
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/tpdrd/article/view/1058000165/1058000167

Publications_001.pdf

Ulusal - Diğer 300
2015
3. Gürsoy, M.; Balcı karaboğa, F. Siyasi Partilerin Seçim Bildirgelerinde Eğitim Konusu. ROUTE EDUCATİONAL AND SOCİAL SCİENCE JOURNAL, 2015, 2, 112-140. 100 + 0
http://http://www.ressjournal.com/Makaleler/56865249_8%20Mahmut%20G%C3%BCrsoy.pdf

1999
2. Balcı karaboğa, F.; Yıldırım, A. Liselerde Sosyoloji Dersinin Öğretimi Üzerine Bir Çalışma. ÇUKUROVA ÜNİVERİSTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 1999, 2, 80-94. 100 + 0
1998
1. Köse, R.; Balcı karaboğa, F. Bölge Gelişmişlik Düzeyinin Üniversite Giriş Sınavlarındaki Başarı Düzeyi Üzerindeki Etkileri. MİLLİ EĞİTİM, 1998, 138, 15-21. 100 + 0
Ulusal - Kitapta Bölüm Yazma 250
1. Balcı karaboğa, F. Eğitim Bilimine Giriş, ISBN: 975-6376-26-0, Anı Yayıncılık, Baskı Sayısı: 2, Baskı Adet Sayısı: 1000, 30 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2009. 250
Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 200

1. Şimşek, H.; Balcı Karaboğa, F., Current and Future Mission of a Leading Turkish Public University from the Perspectives of Various Internal and External Stakeholders. Annual Meeting of the American Educational Research Association , 1997-03-24, 1997-03-28, Chicago, Amerika Birleşik Devletleri, 1997. 200
http://files.eric.ed.gov/fulltext/ED406899.pdf://

Uluslararası - Özet - Sözlü 95

1. Balcı Karaboğa, F.; Azman, A.; Barut, M.; Özcan, A., Göç Eden Kadının Kentsel Yaşam Deneyimi: Zorluklar, Beklentiler, Uyum Sorunları (Mersin İli Örneği). Women’s Studies in the New Millennium, “Does the Future Belong to Us”, First International Conference on Women’s Studies, 2004-04-29, 2004-04-30, Famagusta, KKTC, 2004. 95

Ulusal - Tam Metin - Sözlü 390

4. Balcı Karaboğa, F.; Çapri, B.; Çelikkaleli, Ö.; Büte, M., İlköğretim Okullarında Yaşanan İstenmeyen Öğrenci Davranışlarına Yönelik Öğretmen Görüşleri (Mersin İli Merkezi Örneği). Mersin Sempozyumu , 2008-11-19, 2008-11-22, Mersin, Türkiye, 2009. 95

3. Balcı Karaboğa, F.; Azman, A.; Barut, M.; Özcan, A., Göç Eden Kadının Gözüyle Toplumsal Yaşam, Aile ve Kadının Değeri. Kadın Çalışmalarında Disiplinlerarası Buluşma, 2004-04-01, 2004-04-04, İstanbul, Türkiye, 2004. 95

2. Balcı Karaboğa, F., Öğrenci, Öğretmen ve Velilerin Okul Kavramlaştırmaları: Okulun Metaforik Analizi. X. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, 2001-06-07, 2001-06-09, Bolu, Türkiye, 2001. 100

1. Berberoğlu, G.; Balcı Karaboğa, F., Okula Yönelik Tutum Boyutlarının Belli Değişkenlere Göre İncelenmesi. I. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, 1994-04-28, 1994-04-30, Adana, Türkiye, 1994. 100

Ulusal - Özet - Sözlü 100

2. Balcı Karaboğa, F.; Yetim, N., Toplumbilimcilerin Yöntem İmgesine İlişkin Bir Ön Çalışma. 6. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, 1999-11-17, 1999-11-19, Ankara, Türkiye, 1999. 50

1. Balcı Karaboğa, F.; Yıldırım, A., Liselerde Sosyoloji Dersinin Öğretimi Üzerine Bir Çalışma. III. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, 1996-09-05, 1996-09-07, Bursa, Türkiye, 1996. 50

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri 3350

17. Aslı Yeşil, Ortaokul Öğrencilerinde Cinsiyet Eşitliği Üzerine Farkındalık Yaratmaya Yönelik Bir Eylem Araştırması, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Devam ediyor. 200

16. Türkü Kılavuz, İlkokulda Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliğinin Yeniden Üretimi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Devam ediyor. 200

15. Mustafa Şenol Tiken, İlköğretim Okullarının Sosyal Sermayesi ve Velilerin Eğitim Sürecine Katılımı, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Devam ediyor. 200

14. Meryem Gün, Meslek Lisesinde Öğrenim Gören Kız Öğrencilerin Okula Yönelik Tutumları, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2018, Tamamlandı. 200

13. Emine Özdemir, Ders Kitaplarında Cinsiyetçilik: Ortaokul Matematik Ders Kitapları Üzerine Bir İçerik Analizi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2018, Tamamlandı. 200

12. Nurcan Yürek, Türkçe Ders Kitaplarında Hegemonik Erkeklik, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2018, Tamamlandı. 200

11. Fidel Öksüz, Ortaöğretime devam edemeyen kız öğrencilerin bakış açısından eğitime devamlarının önündeki engeller, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2014, Tamamlandı. 200

10. Anıl Şahin Yelin, Lise son sınıf öğrencilerinin yükseköğrenime yönelik eğitimsel istekleri ve eğitimsel engel algılarının aile özellikleri okul özellikleri ve cinsiyet açısından incelenmesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2013, Tamamlandı. 200

9. Fatma Köle, Mersin Üniversitesi kadın akademisyenlerinin örgütlerindeki cinsiyet kültürüne yönelik algıları, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2011, Tamamlandı. 200

8. Saynur Özkan, İlköğretim okulu öğretmenlerinin örgütsel bağlılığı ve iş değerleri, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2010, Tamamlandı. 200

7. Çiğdem Kakaç, Göç eden kadınların kişisel uyum düzeylerinin belirlenmesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2009, Tamamlandı. 150

6. Duygu Özen Kılıç, İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin Okullarındaki Disiplin Anlayışına İlişkin Görüşleri, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2009, Tamamlandı. 200

5. Müge Büte, Bağımsız anaokulu yöneticilerinin bakış açısından okul yönetimi süreçlerinin işleyişi, sorunlar ve sorunlarla başa çıkma yolları (Mersin İli merkezi örneği), Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2007, Tamamlandı. 200

4. Yalçın Özdemir, Teknik Orta Öğretim Okullarındaki Kız Öğrencilerin Okul Yaşantıları (Mersin İli Merkez Örneği), Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2006, Tamamlandı. 200

3. Mahmut Bektaş, Türkiye’de İnsan Yetiştirme Anlayışları Üzerine Ampirik bir Çalışma, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2004, Tamamlandı. 200

2. Serdar Bağcı, Kamusallık ve Yeni Toplumsal Hareketler Bağlamında Modernite: Kopuş ve Eklemlenmeler, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2003, Tamamlandı. 200

1. Tülay Özden, Toplumsal Cinsiyet ve Güç İlişkileri: Sivil Toplum Örgütleri Üzerine bir Örnek Olay Çalışması, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2003, Tamamlandı. 200

Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Güz EBD161 Eğitim Bilimlerine Giriş Eğitim Fakültesi 3-0-3
Güz KÇA 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kadın Araştırmaları Anabil... 4-0-4
Güz SEM DR Seminer ( Dr ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Güz EYD 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi, Teftişi, P... 4-0-4
Güz EYD 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi, Teftişi, P... 4-0-4
Güz EYD456 Eğitim Sosyolojisi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi ( Yüksek Li... 3-0-3
Güz EYD523 Toplumsal Cinsiyet ve Eğitim Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi ( Yüksek Li... 3-0-3
Güz SEM YL Seminer ( Yl ) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Güz SOS 715 Eğitim Sosyolojisi Okumaları Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji ( Doktora ) 3-0-3
Güz KÇA 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kadın Araştırmaları Anabil... 4-0-4
Güz TEYD 513 Eğitimde Toplumsal Cinsiyet Ta Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi ( Yüksek Li... 3-0-3
Güz MBD001 Eğitime Giriş Eğitim Fakültesi E. F. Meslek Bilgisi ( Zorunlu... 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar EYD 530 Eğitimde Nitel Araştırma Yönte Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi, Teftişi, P... 2-2-3
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Bahar KÇA 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kadın Araştırmaları Anabil... 4-0-4
Bahar TEYD 504 Eğitim Sosyolojisi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi, Planlaması... 3-0-3
Bahar EYD 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi, Teftişi, P... 4-0-4
Bahar KÇA 616 Feminist Metodoloji ve Epistem Sosyal Bilimler Enstitüsü Toplumsal Cinsiyet Çalışmal... 3-0-3
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Bahar KÇA 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kadın Araştırmaları Anabil... 4-0-4
Bahar Dönem Projesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 4-0-4
Bahar EYD 456 Eğitim Sosyolojisi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi, Teftişi, P... 3-0-3
Bahar UKÇA 502 Toplumsal Cinsiyet ve Eğitim Sosyal Bilimler Enstitüsü Kadın Araştırmaları ( Yük... 3-0-3
Bahar EYD 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi, Teftişi, P... 4-0-4
Bahar Dönem Projesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 3-0-3
Bahar PF 06 Sınıf Yönetimi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Bahar PF 06 Sınıf Yönetimi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz EBD161 ( Mb ) Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 3-0-3
Güz EYD 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi, Teftişi, P... 4-0-4
Güz KÇA 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kadın Araştırmaları Anabil... 4-0-4
Güz EYD 521 Türk Eğitim Tarihinde Politika Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi, Teftişi, P... 3-0-3
Güz KÇA 501 Toplumsal Cinsiyet ve Eğitim Sosyal Bilimler Enstitüsü Kadın Araştırmaları ( Yük... 3-0-3
Güz EYD 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi, Teftişi, P... 4-0-4
Güz TEYD 506 Türk Eğitim Tarihinde Politika Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi, Planlaması... 3-0-3
Güz SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Güz KÇA 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kadın Araştırmaları Anabil... 4-0-4
Güz Dönem Projesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 3-0-3
Güz PF 01 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 01 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Yaz PF 01 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Yaz PF 01 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar UKÇA 502 Toplumsal Cinsiyet ve Eğitim Sosyal Bilimler Enstitüsü Kadın Araştırmaları ( Yük... 3-0-3
Bahar EYD 530 Eğitimde Nitel Araştırma Yönte Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi, Teftişi, P... 2-2-3
Bahar EYD 456 Eğitim Sosyolojisi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi, Teftişi, P... 3-0-3
Bahar TEYD 504 Eğitim Sosyolojisi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi, Planlaması... 3-0-3
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Bahar EYD 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi, Teftişi, P... 4-0-4
Bahar KÇA 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kadın Araştırmaları Anabil... 4-0-4
Bahar KÇA 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kadın Araştırmaları Anabil... 4-0-4
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Bahar EYD 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi, Teftişi, P... 4-0-4
Bahar Dönem Projesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 3-0-3
Bahar PF 11 Özel Öğretim Yöntemleri Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-2-3
Bahar PF 11 Özel Öğretim Yöntemleri Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-2-3
Güz RPD109 Sosyolojiye Giriş Eğitim Fakültesi 2-0-2
Güz TEYD 504 Eğitim Sosyolojisi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi, Planlaması... 3-0-3
Güz KÇA 501 Toplumsal Cinsiyet ve Eğitim Sosyal Bilimler Enstitüsü Kadın Araştırmaları ( Yük... 3-0-3
Güz EYD 456 Eğitim Sosyolojisi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi, Teftişi, P... 3-0-3
Güz EYD 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi, Teftişi, P... 4-0-4
Güz EYD 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi, Teftişi, P... 4-0-4
Güz Dönem Projesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 3-0-3
Güz KÇA 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kadın Araştırmaları Anabil... 4-0-4
Güz EYD 523 Toplumsal Cinsiyet ve Eğitim Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi, Teftişi, P... 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar TEYD 506 Türk Eğitim Tarihinde Politika Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi, Planlaması... 3-0-3
Bahar EYD 456 Eğitim Sosyolojisi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi, Teftişi, P... 3-0-3
Bahar EYD 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi, Teftişi, P... 4-0-4
Bahar KÇA 602 Feminist Metodoloji ve Epistem Sosyal Bilimler Enstitüsü Toplumsal Cinsiyet Çalışmal... 3-0-3
Bahar UKÇA 502 Toplumsal Cinsiyet ve Eğitim Sosyal Bilimler Enstitüsü Kadın Araştırmaları ( Yük... 3-0-3
Bahar KÇA 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kadın Araştırmaları Anabil... 4-0-4
Bahar EYD 530 Eğitimde Nitel Araştırma Yönte Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi, Teftişi, P... 2-2-3
Bahar EYD 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi, Teftişi, P... 4-0-4
Bahar PF 11 Özel Öğretim Yöntemleri Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-2-3
Bahar PF 11 Özel Öğretim Yöntemleri Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-2-3
Güz RPD109 Sosyolojiye Giriş Eğitim Fakültesi 2-0-2
Güz RPD109 Sosyolojiye Giriş Eğitim Fakültesi 2-0-2
Güz EBD-161 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknol... 3-0-3
Güz GSE 537 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Bilimleri Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi 2-0-2
Güz TEYD 504 Eğitim Sosyolojisi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 3-0-3
Güz KÇA 501 Toplumsal Cinsiyet ve Eğitim Sosyal Bilimler Enstitüsü Kadın Araştırmaları 3-0-3
Güz EYD-581 Seminer Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 1-0-0
Güz PF 01 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 01 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Yaz Dönem Projesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 4-0-4
Yaz EYD 523 Toplumsal Cinsiyet ve Eğitim Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi, Teftişi, P... 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar UKÇA-502 Toplumsal Cinsiyet ve Eğitim Sosyal Bilimler Enstitüsü Kadın Araştırmaları 3-0-3
Bahar EYD 456 Eğitim Sosyolojisi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 3-0-3
Bahar SOS-715 Eğitim Sosyolojisi Okumaları Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji 3-0-3
Bahar EYD 530 Eğitimde Nitel Araştırma Yönte Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 2-2-3
Bahar PDR 604 Nitel Araştırma Yöntemleri Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 3-0-3
Bahar PF 11 Özel Öğretim Yöntemleri Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-2-3
Güz RPD109 Sosyolojiye Giriş Eğitim Fakültesi 2-0-2
Güz EYD 530 Eğitimde Nitel Araştırma Yönte Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 2-2-3
Güz PDR 604 Nitel Araştırma Yöntemleri Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 3-0-3
Güz KÇA 501 Toplumsal Cinsiyet ve Eğitim Sosyal Bilimler Enstitüsü Kadın Araştırmaları 3-0-3
Güz SOS-715 Eğitim Sosyolojisi Okumaları Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji 3-0-3
Güz EYD-581 Seminer Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 1-0-0
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar EYD 505 Araştırma Yöntemleri Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 3-0-3
Bahar EYD 516 Eğitimde Nitel Araştırma Yönte Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 2-2-3
Bahar UKÇA-502 Toplumsal Cinsiyet ve Eğitim Sosyal Bilimler Enstitüsü Kadın Araştırmaları 3-0-3
Bahar PF 01 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Bahar PF 01 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz RPD109 Sosyolojiye Giriş Eğitim Fakültesi 2-0-2
Güz KÇA 501 Toplumsal Cinsiyet ve Eğitim Sosyal Bilimler Enstitüsü Kadın Araştırmaları 3-0-3
Güz EYD 456 Eğitim Sosyolojisi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 3-0-3
Güz EYD-505 Araştırma Yöntemleri Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 3-0-3
Güz EYD 516 Eğitimde Nitel Araştırma Yönte Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 2-2-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar SOS 714 Çocuk Sosyolojisi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji 3-0-3
Bahar EYD 451 Eğitim ve Toplum Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 3-0-3
Bahar EYD 451 Eğitim ve Toplum Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 3-0-3
Bahar EYD 516 Eğitimde Nitel Araştırma Yönte Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 2-2-3
Bahar EYD-505 Araştırma Yöntemleri Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 3-0-3
Bahar PF 08 Özel Öğretim Yöntemleri* Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 3-2-4
Güz RPD109 Sosyolojiye Giriş Eğitim Fakültesi 2-0-2
Güz RTS 509 Bilimsel Araştırma Yöntem ve T Sosyal Bilimler Enstitüsü Radyo Sinema ve Televizyon 3-0-3
Güz EYD-516 Eğitimde Nitel Araştırma Yönte Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 2-2-3
Güz EYD 451 Eğitim ve Toplum Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 3-0-3
Güz KÇA 501 Toplumsal Cinsiyet ve Eğitim Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 3-0-3
Güz EYD-581 Seminer Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 1-0-0
Güz KÇA 501 Toplumsal Cinsiyet ve Eğitim Sosyal Bilimler Enstitüsü Kadın Araştırmaları 3-0-3
Güz EYD 516 Eğitimde Nitel Araştırma Yönte Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 2-2-3
Güz PF 01 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 01 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar OSA 519 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ortaöğretim Sosyal Alanlar E... 2-0-2
Bahar EYD 516 Eğitimde Nitel Araştırma Yönte Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 2-2-3
Bahar PF 08 Özel Öğretim Yöntemleri* Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 3-2-4
Güz RPD109 Sosyolojiye Giriş Eğitim Fakültesi 2-0-2
Güz RTS 509 Bilimsel Araştırma Yöntem ve T Sosyal Bilimler Enstitüsü Radyo Sinema ve Televizyon 3-0-3
Güz EYD 451 Eğitim ve Toplum Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 3-0-3
Güz KÇA 501 Toplumsal Cinsiyet ve Eğitim Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 3-0-3
Güz EYD 516 Eğitimde Nitel Araştırma Yönte Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 2-2-3
Güz KÇA 501 Toplumsal Cinsiyet ve Eğitim Sosyal Bilimler Enstitüsü Kadın Araştırmaları 3-0-3
Güz PF 01 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 01 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar EBD432 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yö Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 2-0-2
Bahar EBD432 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yö Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği ( 2... 2-0-2
Bahar PF 08 Özel Öğretim Yöntemleri* Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 3-2-4
Güz EBD161 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği ( 2. ... 3-0-3
Güz EBD161 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 3-0-3
Güz RPD109 Sosyolojiye Giriş Eğitim Fakültesi 2-0-2
Güz PF 01 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 01 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 01 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 01 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2