2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı İlgili Öğrenci Kontenjan Önerilerinin Senato Tarafından Onaylanması