Bahar Dönemi Özel Öğrenci Başvuru Sonuçlarının Rektörlüğe Gönderilmesi