Slide background
Yazı İşleri Şube Müdürlüğü

Meü

Slide background
Yazı İşleri Şube Müdürlüğü

Meü

Slide background
Yazı İşleri Şube Müdürlüğü

Meü

Slide background
Yazı İşleri Şube Müdürlüğü

Meü

EBYS Mevzuat

Genel Görünüm

 01.01.2016 tarihinden itibaren bütün evrak işlemleri sadece EBYS üzerinden takip edilmektedir. Evraklara sayı sadece EBYS üzerinden verilmektedir.

EBYS Kapsamında kullanılan Kanun, genelge, yönetmelik ve yönergeler aşağıda bulunmaktadır.

 KANUNLAR

 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu. (2004). Resmi Gazete, Sayı: 25355, 23 Ocak 2004.

Bilgi Edinme Hakkı Kanunu

GENELGELER

Standart Dosya Planı. 2005/7 Başbakanlık Genelgesi, 25 Mart 2005 tarih ve 25766 sayılı Resmi Gazete

Elektronik Belge Standartları. 2008/16 Sayılı Başbakanlık Genelgesi, 16 temmuz 2008 tarih ve 26938 sayılı Resmi Gazete

YÖNETMELİKLER

Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik. (1993). Resmi Gazete

Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Sistemine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik. (2011). Resmi Gazete 

KEP Mevzuatı