Slide background
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

Meü

Slide background
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

Meü

Slide background
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

Meü

Gençlik Merkezi

Üniversitemiz öğrencilerinin ilgi alanlarına göre ders dışı zamanlarının değerlendirilmesi, yeni ilgi alanlarının kazanılmasına imkân sağlaması, yeteneklerinin sağlıklı bir şekilde gelişmesine olanak sağlaması ayrıca, birlikte düzenli, disiplinli bir çalışma, eğlenme alışkanlıklarının kazandırılması amacıyla, “Öğrenci Toplulukları” kurulur.

Öğrenci etkinlikleri, Üniversitemiz Bilimsel, Kültürel, Sosyal ve Sportif Etkinlikler Yönergesinde belirtilen esas ve usuller çerçevesinde Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bağlı olarak kurulmuş olan Öğrenci Toplulukları tarafından gerçekleştirilir. 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılında faaliyetlerini sürdürmekte olan 75 adet Öğrenci Topluluğu mevcuttur.

Öğrencilerimiz kendi ilgi alanlarına giren konularda faaliyet gösteren topluluklara üye olabilirler, bu topluluklarda aktif görev alabilirler veya üye olmaksızın herhangi bir topluluğun etkinliğine katılabilirler.