Slide background
İdari Personeller

İdari Personeller

Şube Müdürü


Şef


Genel Sekreter Yardımcısı


Personel Daire Başkanı


Şef


Memur


Bilgisayar İşletmeni


Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni


Tekniker


Sürekli İşçi