Slide background
Uluslararası Öğrenci Ofisi

StudyInTurkey

Slide background
Uluslararası Öğrenci Ofisi

ULUSLARARASI ÖĞRENCİ OFİSİ

Slide background
Uluslararası Öğrenci Ofisi

Study InTurkey

Slide background
Uluslararası Öğrenci Ofisi

Uluslararası Öğrenciler

Uluslararası

Genel Görünüm


Candidates who are Iranian candidates will not be evaluated for their applications to the Faculty of Medicine, the Faculty of Dentistry and the Faculty of Pharmacy.

Uyruğundan biri İran olan adayların Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi ve Eczacılık Fakültesine olan başvuruları değerlendirilmeyecektir.

 

You can get the acceptance letter at oibs.mersin.edu.tr.

Kabul mektubunu oibs.mersin.edu.tr adresinden alabilirsiniz.

 

Placement Score Explanation / Yerleştirme Puanları Açıklaması

 

Score:The score of the test scores declared by the candidates in the selection process is the conversion score which is the result of evaluation on the common scale.

 

Puan:Adayların tercih işlemlerinde beyan ettikleri sınav puanlarının, ortak ölçekte değerlendirilmesi sonucu oluşan dönüşüm puanıdır. Her Üniversiteye ait YÖS sonuçları, sınavın ortalaması, standart sapması ve sonuçların dağılışına bağlı olarak dönüştürülmüştür. Belirtilen puanlar bu dönüşümlerdir.

 

Yerleştirme işlemi, dönüştürülmüş YÖS sonuçlarınıza göre en büyük puandan düşük puana doğru program tercih sırası dikkate alınarak yapılmıştır.

 


InternationalStudent Enrollment Documents /
Uluslararası Öğrenci Kayıt Belgeleri

 

You can send your questions to iso@mersin.edu.tr e-mail address. / Sorularınızı iso@mersin.edu.tr elektronik posta adresine gönderebilirsiniz.