Slide background
Farabi Değişim Programı

Farabi Değişim Programı

Genel Görünüm

1.   DUYURULAR

2.   GİDEN ÖĞRENCİ BELGELER

3.   GELEN ÖĞRENCİ BELGELER

4.   PROTOKOLLER

5.   KOORDİNATÖRLER

6.   İLETİŞİM

 

PANOYA ULAŞMAK İÇİN AŞAĞIDAKİ ŞEKİLDE SAYFAYA GİRİŞ YAPINIZ:

1. http://www.mersin.edu.tr/   açınız

2. İDARİ / KOORDİNATÖRLÜKLER / Dış İlişkiler Koordinatörlüğü  ne  tıklayınız

3. Sol tarafta yer alan “PANO” başlığına tıklayınız

Not: Teknik bir problem nedeni ile panoya erişim ancak yukarıda bahsedilen şekilde olmaktadır.


 1.  DUYURULAR 


:  :  2018-2019 FARABİ GELEN ÖĞRENCİ sonuçları:

2018-2019 Akademik Yılında Farabi Kapsamında üniversitemize GELMEK üzere başvuruda bulunan öğrencilerin  sonuçları için "Pano"ya tıklayınız. Panoda yer alan Farabi Klasörü / Farabi Duyurulara tıklayarak "2018-2019 GELEN SONUC" excel tablosunu indiriniz.

Üniversitemize gelmek üzere "KABUL" edilen öğrenciler hangi belgeleri hazırlayacaklar ve ne zaman teslim edeceklerine dair "KENDİ" Farabi Ofisleri ile iletişime geçmeleri gerekmektedir.


:  :  2018-2019 FARABİ GİDEN ÖĞRENCİ sonuçları:

Kabul alan Mersin Üniversitesi öğrencileri ile toplantı yapılacaktır. Katılım zorunludur. Aşağıdaki toplantı/belge teslimi duyurusunu inceleyiniz.

2018-2019 GİDECEK öğrenci sonuçları için "Pano" ya tıklayınız. Panoda yer alan Farabi Klasörü / Farabi Duyurulara tıklayarak "2018-2019 GİDEN SONUC" excel tablosunu indiriniz.

2018-2019 GİDECEK ÖĞRENCİ TOPLANTI / BELGE TESLİMİ / FERAGAT DUYURUSU

 

TARİH: 03 MAYIS 2018

SAAT: 10:00

YER: Yenişehir Kampüsü

Farabi Birimi Toplantı Salonu 

Tıp Fakültesi Öğrencileri HARİÇ  “KABUL EDİLEN” öğrenciler ile yan tarafta belirtilen yer ve saatte Farabi Bilgilendirme Toplantısı yapılacaktır. Katılım zorunludur.

 

TARİH: 03 MAYIS 2018

SAAT: 12:00

YER: Yenişehir Kampüsü

Farabi Birimi Toplantı Salonu 

Tıp Fakültesi Öğrencileri (KABUL EDİLEN) ile yan tarafta belirtilen yer ve saatte Farabi Bilgilendirme Toplantısı yapılacaktır. Katılım zorunludur.

 

09 MAYIS 2018

 

BELGELERİN SON TESLİM TARİHİ

Kabul alan öğrencilerin hazırlaması gereken belgeleri yan tarafta belirtilen tarihine kadar MEÜ Farabi Ofisi’ne teslim etmeleri gerekmektedir. 

09 MAYIS 2018

 

FERAGAT DİLEKÇESİ SON TESLİM TARİHİ

Kabul edilen ancak hakkından feragat edecek öğrencilerin MEÜ Farabi Ofisi’ne gelerek FERAGAT DİLEKÇESİ doldurması zorunludur. :  : 2018-2019 GELEN ÖĞRENCİ KONTENJANLARI

 "Pano" ya tıklayınız. Farabi Klasörü / Farabi Duyurulara girerek kontenjan tablosuna ulaşabilirsiniz.


: : 2018-2019 YÖK Farabi Burs Duyurusu Tıklayınız2.  GİDEN ÖĞRENCİ BELGELER

 BELGELERE SOL TARAFTA YER ALAN “PANO” DAN ULAŞABİLİRSİNİZ.

 

PROGRAMA BAŞVURU:

 BİLGİSAYAR ORTAMINDA DOLDURULACAKTIR

1. ADAY Öğrenci Başvuru Formu (2 Adet)

2. Transkript (2 Adet)

3. Öğrenci Belgesi (1 Adet)

4. Yabancı Dil Belgesi

(Gidilecek yükseköğretim kurumunda eğitim dili Türkçe ise bu belgeye gerek yoktur. Ancak dersler tamamen ya da kısmen yabancı dilde ise, karşı kurumun talebi doğrultusunda belge ya da sınava girilmesi istenebilir)

 

 KARŞI KURUM TARAFINDAN KABUL EDİLDİKTEN SONRA TESLİM EDİLECEK BELGELER:

 BİLGİSAYAR ORTAMINDA DOLDURULACAKTIR

1. Öğrenci Başvuru Formu (2 Adet)

2. Öğrenim Protokolü ( gidilecek her dönem için 4 nüsha hazırlanır) 

3. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (2 Adet)

4. Hesap Cüzdanı Fotokopisi (1 Adet)

5. Çalışma ve Bildirim Dilekçesi 

6. SGK Aylık Prim ve Hizmet Belgesi (SGK 4A, 4B, 4C Hizmet Dökümü)

 

KARŞI KURUMDA KAYIT SIRASINDA DOLDURULACAK BELGE:

(Gerekli Olması Halinde bu belge hazırlanır)

BİLGİSAYAR ORTAMINDA DOLDURULACAKTIR

 1. Ekle Sil Formu (3 nüsha, Öğrenim Protokolünün 2. Sayfasıdır)

 

DÖNÜŞ:

 1. Öğrenci Nihai Raporu

 

3.  GELEN ÖĞRENCİ BELGELER

BELGEYE SOL TARAFTA YER ALAN “PANO” DAN ULAŞABİLİRSİNİZ.

 1. İlişik Kesme Formu

 

4.  PROTOKOLLER

Ayrıntılı Protokol Listesine (Excel Tablosu) sol tarafta yer alan
"PANO" DAN ULAŞABİLİRSİNİZ.


 

5.  KOORDİNATÖRLER

Koordinatör Listesine (Excel Tablosu) sol tarafta yer alan "PANO" DAN ULAŞABİLİRSİNİZ.

 

6.  İLETİŞİM

Öğr.Gör. Ş.Petek PALAZOĞLU  - Farabi Programı Kurum Koordinatörü

Tel:    0324 341 2815    Dahili: 12276

Öğr. Gör. Duygu BULUT       - Farabi Programı Kurum Koordinatör Yrd.

Tel:    0324 341 2815    Dahili: 12278


Faks: 0324 361 0573   

E-posta:   farabi@mersin.edu.tr


Adres:

Mersin Üniversitesi

Yenişehir Kampüsü

Dış İlişkiler Koordinatörlüğü

Farabi Kurum Koordinatörlüğü

Enstitü Binası, 1.Kat

Yenişehir / Mersin