Slide background
Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi

Meü

Slide background
Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi

Meü

Faaliyetler

MERSİN ÜNİVERSİTESİ 

2016 YILI

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ

İDARE FAALİYET RAPORU


      BAP Komisyonu 2016 Mali Yılı içerisinde; TP1 Lisans Tez Projelerinin 1.000,00 TL, TP2 Yüksek Lisans Tez Projelerinin 11.000,00 TL, TP3 Doktora, Tıpta Uzmanlık, Diş Hekimliğinde Uzmanlık, Eczacılıkta Uzmanlık, Veteriner Hekimlikte Uzmanlık ve Sanatta Yetrelik, Tez Projelerinin 21.000,00 TL, AP1 Araştırma Projelerinin 30.000,00 TL, AP2 Araştırma Projelerinin 15.000,00 TL, AP3 Araştırma Projelerinin 20.000,00 TL, AP4 Araştırma Projelerinin 30.000,00 TL, AP6 Araştırma Projelerinin 500.000,00 TL, ve AP7 Araştırma Projelerinin 2.500,00 TL, ile desteklenmesine, oy birliği ile karar vermiştir.  


    2016 Yılı Öngörülen Öz Gelir 3.706.000,00 TL, 2016 Yılı Ödenek Fazlası 3.409.917,00 TL dir. 2015 mali yılından devreden 5.054.543,23 TL.dir. Döner Sermaye Gelirlerinden 2016 mali yılı içerisinde 3.796.058,20 TL, 2015 Yılı Faiz Geliri olan 96.046,27 TL, aktarılmış olup 2016 mali yılı harcanan 5.070.386,53 TL dir.

 

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi, 2016 yılında;

     1 adet Lisans Projesine,

   89 adet TP2 Yüksek Lisans Tez Projesine,

                30 adet TP3 Doktora Tez Projesine,

                10 adet TP3 Tıpta Uzmanlık Tez Projesine,

                 3 adet AP1 Araştırma Projesine,

                  8 adet AP2 Araştırma Projesine,

                13 adet AP3 Araştırma Projesine,

                13 adet AP4 Araştırma Projesine, ve

                19 adet AP5 Güdümlü Alt Yapı Araştırma Projesine, olmak üzere

                 1 adet AP7 Araştırma Projesine,

Toplam 187 adet Projeye : 6.239.915,00 TL ödenek verilmiştir.

  

Devam etmekte olan;

2015 yılına ait 4 adet TP2 Yüksek Lisans Tez Projesine 5.360,00 TL,

2015 yılına ait 4 adet TP3 Doktora Tez Projesine 11.600,00 TL,

2015 yılına ait 1 adet AP3 B Tipi Araştırma Projesine 8.000,00 TL,

2015 yılına ait 2 adet AP4 C Tipi Araştırma Projesine 11.500,00 TL,   

2016 yılına ait 2 adet TP2 Yüksek Lisans Tez Projesine 5.377,00 TL,

2016 yılına ait 2 adet TP3 Doktora Tez Projesine 7.400,00 TL,

2016 yılına ait 1 adet TP3 Tıpta Uzmanlık Tez Projesine 2.592,00 TL,

2016 yılına ait 1 adet AP3 B Tipi Araştırma Projesine 4.450,00 TL,

2016 yılına ait 1 adet AP4 C Tipi Araştırma Projesine 10.000,00 TL, olmak üzere

                Toplam 18 adet Projeye : 66.279,00 TL Ek Bütçe verilmiştir.

 

BAP Komisyonunca 2016 Yılında uygun görülen ve ek bütçe verilen Projelere Toplam: 6.306.194,00 TL destek sağlanmıştır.

        

Ayrıca, Kalkınma Bakanlığı, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nca desteklenen Araştırma Projelerinin Malzeme, ekipman, hizmet alımları ve benzeri ihtiyaçlarının karşılanması ve bunlara ilişkin İşlemler Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimince yapılmaktadır.

 

2016 yılında TUBİTAK tarafından desteklenen 16 adet Araştırma Projesi olmuştur. (toplam 16 adet) TUBİTAK Projesine 2016 yılı için toplam 3.540.363,00 TL destek sağlanmıştır.

1-      Fiziksel Yapı

 ·         Mersin Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi’nin fiziksel yapılanması,

 ·         Faaliyette bulunduğumuz taşınmazlarla ilgili arazi durumu ve sahip olduğu kapalı alanlara ilişkin bilgiler aşağıdaki tablolarda gösterilmiştir

 

1-1              Ofisler 

·         Tablo-1 Personel Ofis Alanları

·         Türü

·         Sayısı (Adet)

·         Alanı (m2)

·         Akademik Ofis

·          

·          

·         İdari Ofis

         2

        65

·         Toplam

·          

·          


2- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

2.1- Yazılımlar 

Tablo-2 Birimimiz Tarafından Kullanılan Özel Yazılımlar

Kullanılan Yazılım Programları

Sorumlu Birim/Kurum

Kullanıcı Birimler

Kullanım Alanları

Proje Takip Programı

BAP

BAP Personeli ve Akademik Personeller

Projelerin işlemleri buradan yürütülmektedir.

EBYS Programı

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

BAP Personeli ve Diğer Birimler

Evrak İşlemeleri buradan yürütülmektedir

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2.2- Donanım

Tablo-3 Kullanımda Olan Bilgisayarlar

Cinsi

Eğitim Amaçlı (Adet)

Araştırma Amaçlı (Adet)

Sağlık Amaçlı (Adet)

İdari Amaçlı (Adet)

Toplam

Masa Üstü Bilgisayarlar

7

7

Taşınabilir Bilgisayarlar

1

1

Cep Bilgisayarı

Kiosk Bilgisayar

Sunucular

İnce İstemci

 

2.3- Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

Tablo-4 Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

Cinsi

Eğitim Amaçlı (Adet)

Araştırma Amaçlı (Adet)

Sağlık Amaçlı (Adet)

İdari Amaçlı (Adet)

Toplam

Projeksiyon

Slayt Makinesi

Tepegöz/ Doküman Kamerası

Episkop

Barkod Okuyucu ve Optik Okuyucular

Baskı Makinesi

Fotokopi Makinesi

1

1

Faks

1

1

Fotograf Makinesi

Kameralar

Televizyonlar

Tarayıcılar

1

1

Müzik Sistemi

Mikroskoplar

Nokta Vuruşlu Yazıcılar

M.Püskürtmeli Yazıcılar

Lazer Yazıcılar

3

3

Çok Fonksiyonlu Yazıcılar

Barkod Yazıcı ve Okuyucuları

Teksir Makineleri

Sabit Telefon

7

7

Telsiz Telefon

2

2

Telsiz

Plotter

Uzun Mesafeli Telsiz Telefon

Gemi Simülatör Sistemleri

 

3- İnsan Kaynakları 

Tablo-5 Akademik, İdari ve Sözleşmeli Personel Dağılımı

Kadro

İdari

Personel

Akademik

Personel

Geçici İşçi

Sözleşmeli

Personel

Genel

Toplam

Personel Sayısı

Sayı

Dağılım Oranı

Sayı

Dağılım Oranı

Sayı

Dağılım Oranı

Sayı

Dağılım Oranı

Sayı

Toplam İçindeki Pay

a

(a/e)

b

(b/e)

c

(c/e)

d

(d/e)

e

Kadın

3

100,00

3

60,00

Erkek

2

100,00

2

40,00

Toplam

5

100,00

5

100

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimimizde görevli personellerin tamamı 13/b-4 maddesi uyarınca birimimizde görev yapmaktadır.

   

3.1- İdari Personel 

Tablo-6 İdari Personel (Kadroların Doluluk Oranına Göre)

Hizmet Sınıflandırması

Dolu

Boş

Genel Toplam

Doluluk Oranı

(%)

Genel İdari Hizmetler Sınıfı

 

 

Teknik Hizmetler Sınıfı

 

 

Sağlık Hizmetleri Sınıfı

 

 

Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı

 

 

Avukatlık Hizmetleri Sınıfı

 

 

Din Hizmetleri Sınıfı

 

 

Yardımcı Hizmetler Sınıfı

 

 

Toplam

 

 

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimimizde kadro mevcut olmayıp görevli personellerin tamamı 13/b-4 maddesi uyarınca birimimizde görev yapmaktadır.

       

 4. Proje Bilgileri                                                                      

Tablo-7 Bilimsel Araştırma Proje Sayısı ve Maliyeti

Projeler

2016

Önceki Yıldan

Devreden
Proje

Yıl İçinde Eklenen Proje

Toplam

Yıl İçinde Tamamlanan Proje

Toplam Ödenek

TL

SAN-TEZ Projeleri

1

-

1

1

176.173,02

TÜBİTAK Projeleri

28

16

44

18

8.286.036,00

Bilimsel Araştırma Projeleri

112

187

299

98

6.299.026,05

Toplam

141

203

344

117

14.761.235,07

 

                                                                                                                                                            

Tablo-8 2016 Yılında Desteklenen Bilimsel Araştırma Projeleri

2016 Yılı Toplamı

Sayısı

Bütçesi

Ek Bütçe

Harcanan

Kalan

TP1 Lisans Projesi

1

1.000,00

-

1.000,00

0,00

TP2 Yüksek Lisans Tez Projesi

89

793.548,00

5.377,00

543.906,34

255.018,66

TP3 Doktora Tez Projesi

30

469.697,00

7.400,00

280.901,96

196.195,04

TP3 Tıpta Uzmanlık Tez Projesi

10

123.731,00

2.592,00

86.761,31

39.561,69

AP1 Araştırma Projeleri

3

49.700,00

-

40.721,34

8.978,66

AP2 Araştırma Projeleri

8

84.486,00

-

48.652,55

35.833,45

AP3 Araştırma Projeleri

13

199.098,00

4.450,00

141.720,61

61.827,39

AP4 Araştırma Projeleri

13

312.421,00

10.000,00

137.582,40

184.838,60

AP5 Araştırma Projeleri

19

4.203.734,00

-

3.383.158,34

820.575,66

AP7 Araştırma Projeleri

1

2.500,00

-

2.500,00

0,00

Toplam

187

6.239.915,00

29.819,00

4.666.904,85

1.602.829,15

                                      

    

 

 

Tablo-9 Bilimsel Araştırma Projeleri Harcama İzleme

EKONOMİK KODU

2015’ten Devreden
(Önceki Yıldan Devreden)

 

 

2016 YILI

 

 

Özel Hesaba Aktarılan Tutar

Harcama

Kalan Finansman

Tutarı

Özgelir-Hazine Yardımı

Ödenek Fazlasından Aktarılan

Tezsiz YL Gelirinden Aktarılan

Faiz Gelirinden Aktarılan

Toplam

Hazine Yardımı

Özgelir

Toplam Ödenek

Aktarılan Miktar

(a)

 

(b)

(c)

(d)

(e)

f (a+b+c+d+e)

(g)

(h)

I (f-g-h)

03.2

Tüketime Yönelik Mal ve Mal. Al.

 

1.231.585,57

 

582.000,00

 

582.000,00

-- 

 

56.278,20

-- 

1.869.863,77

 --

1.236.387,15

633.476,62

03.3

Yolluklar

105.536,71

39.000,00

39.000,00

-- 

-- 

-- 

144.536,71

--

33.841,30

 

110.695,41

03.5

Hizmet Alımları

221.918,72

38.000,00

38.000,00

-- 

-- 

96.046,27 

355.964,99

--

237.241,83

 

118.723,16

03.7

Menkul Mal,Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri

278.500,00

393.000,00

393.000,00

-- 

-- 

-- 

671.500,00

--

273.718,51

 

397.781,49

(03) TOPLAM

1.837.541,00

1.052.000,00

 1.052.000,00

--

56.278,20

96.046,27 

3.041.865,47

--

1.781.188,79

1.260.676,68

06.1

Mamul Mal Alımları

(Özgelir)

3.217.002,23

 2.654.000,00 

 2.654.000,00 

--

33.780,00

-- 

5.904.782,23

--

3.416.509,49

2.488.272,74

(06) TOPLAM

3.217.002,23

 2.654.000,00

2.654.000,00

--

33.780,00 

--

5.904.782,23

--

3.416.509,49

2.488.272,74

Genel Toplam

5.054.543,23

 

 

 

1,23

3.706.000,00

 3.706.000,00

--

90.058,20

96.046,27 

8.946.647.70

--

5.197.698,28

3.748.949,42

  

Tablo-10 Bilimsel Araştırma Projeleri Özgelir Ödenek ve Harcama Durumu

Harcama Kalemi

2015 Devreden Ödenek

(a)

2016 Eklenen Ödenek

(b)

 

Toplam

 

(a+b)

Düşülen

Harcama Tutarı

Kalan Finansman Tutarı

38.36.09.01.09.8.8.01.2.03.2

Tük.Yön.Mal ve Malz.Alım.

1.231.585,57

638.278,20

 1.869.863,77

 -                                                                                                                                                                                                                      

1.236.387,15

633.476,62

38.36.09.01.09.8.8.01.2.03.3

Yolluklar

 

105.536,71

 

39.000,00

 

144.536,71

 

-

 

33.841,30

 

110.695,41

38.36.09.01.09.8.8.01.2.03.5

Hizmet Alımları

 

221.918,72

 

134.046,27

 

355.964,99

 

-

 

237.241,83

 

118.723,16

38.36.09.01.09.8.8.01.2.03.7

Men.Mal Gay.Mad.Hak.Al.

 

278.500,00

 

393.000,00

 

671.500,00

 

-

 

273.718,51

 

397.781,49

38.36.09.01.09.8.8.01.2.06.1

Mamul Mal Alımları

 

3.217.002,23

 

2.687.780,00

 

 5.904.782,23

 

-

 

3.416.509,49

 

2.488.272,74

Toplam

5.054.543,23

3.892.104,47

 8.946.647,70


 

-

5.197.698,28

3.748.949,42

 A.   2016 Yılında Desteklenen Projeler                                                                                                                                            

                                                       Tablo-11 2016 Yılı Desteklenen Projeler (1)                                                             

2016-1 Dönemi

Sayısı

Bütçesi

Ek Bütçe

Harcanan

Kalan

TP1 Lisans Projeleri

1

1.000,00

-

1.000,00

0,00

TP2 Yüksek Lisans Tez Projeleri

37

356.531,00

-

310.172,75

46.358,25

TP3 Doktora Tez Projeleri

11

213.884,00

3.000,00

159.416,87

57.467,13

TP3 Tıpta Uzmanlık Tez Projeleri

4

47.530,00

2.592,00

48.416,28

1.705,72

AP2 Araştırma Projeleri

3

39.000,00

-

34.630,89

4.369,11

AP3 Araştırma Projeleri

5

99.948,00

-

84.833,79

15.114,21

AP4 Araştırma Projeleri

8

222.983,00

10.000,00

113.410,94

119.572,06

AP5 Güdümlü Altyapı Projeleri

17

3.947.568,00

-

3.163.024,34

784.543,66

Toplam

86

4.928.444,00

15.592,00

3.914.905,86

1.029.130,14

 


Tablo-12 2016 Yılı Desteklenen Projeler (2)

2016-2 Dönemi

Sayısı

Bütçesi

Ek Bütçe

Harcanan

Kalan

TP2 Yüksek Lisans Tez Projeleri

52

437.017,00

5.377,00

233.733,59

208.660,41

TP3 Doktora Tez Projeleri

19

255.813,00

4.400,00

121.485,09

138.727,91

TP3 Tıpta Uzmanlık Tez Projeleri

6

76.201,00

-

38.345,03

37.855,97

AP1 Araştırma Projeleri

3

49.700,00

-

40.721,34

8.978,66

AP2 Araştırma Projeleri

5

45.486,00

-

14.021,66

31.464,34

AP3 Araştırma Projeleri

8

99.150,00

4.450,00

56.886,82

46.713,18

AP4 Araştırma Projeleri

5

89.438,00

-

24.171,46

65.266,54

AP5 Güdümlü Altyapı Projeleri

2

256.166,00

-

220.134,00

36.032,00

AP7 Hızlı Destek Projeleri

1

2.500,00

-

2.500,00

0,00

Toplam

101

1.311.471,00

14.227,00

751.998,99

573.699,01

 


Tablo-13 2016 Yılı Toplam Desteklenen Projeler

2016 Yılı Toplamı

Sayısı

Bütçesi

Ek Bütçe

Harcanan

Kalan

TP1 Lisans Projesi

1

1.000,00

-

1.000,00

0,00

TP2 Yüksek Lisans Tez Projesi

89

793.548,00

5.377,00

543.906,34

255.018,66

TP3 Doktora Tez Projesi

30

469.697,00

7.400,00

280.901,96

196.195,04

TP3 Tıpta Uzmanlık Tez Projesi

10

123.731,00

2.592,00

86.761,31

39.561,69

AP1 Araştırma Projeleri

3

49.700,00

-

40.721,34

8.978,66

AP2 Araştırma Projeleri

8

84.486,00

-

48.652,55

35.833,45

AP3 Araştırma Projeleri

13

199.098,00

4.450,00

141.720,61

61.827,39

AP4 Araştırma Projeleri

13

312.421,00

10.000,00

137.582,40

184.838,60

AP5 Araştırma Projeleri

19

4.203.734,00

-

3.383.158,34

820.575,66

AP7 Araştırma Projeleri

1

2.500,00

-

2.500,00

0,00

Toplam

187

6.239.915,00

29.819,00

4.666.904,85

1.602.829,15

 

 


B.  2016 Yılı Araştırma ve Kariyer Projeleri (TÜBİTAK)

 

Tablo-14 2016 Yılı Desteklenen Tübitak Projeleri

Proje Numarası

Projenin Adı

Proje Yürütücüsü

2016 Yılı Ödeneği

115Y130

Orta-Batı Toroslar ve Bornova Fliş Zonu'ndaki Üst Kretase Platform Karbonat İstiflerinin Stratigrafisi, Mikropaleontolojisi ve Paleo-Ortamsal Analizi

Prof. Dr. Kemal TASLI

132.643,00

115Y337

Multi Metalle (Cd, Pb ve Zn) Kirlenmiş Topraklarda Yağlı Tohumlu Bitkilerin Fitoremediasyon Kapasitesinin Araştırılması ve Elde Edilen Biyokütlenin Değerlendirilmesi.

Prof. Dr. Nurcan KÖLELİ

420.363,00

215S171

Multipl Skleroz Modeli Oluşturulmuş Farelerde Gebeliğin Oligodendrosit Çoğalma ve Olgunlaşma Dinamiklerine Etkisinin Epigenetik Analizi

Prof. Dr. Şakir Necat YILMAZ

29.930,00

115Y620

Mersin Körfezinde Organoklorlu Kirleticilerin Bentik Besin Zincirindeki Transferinin Kararlı İzotoplar Yardımıyla Belirlenmesi

Yrd. Doç. Dr. Doruk YILMAZ

428.015,00

115Y844

Akdeniz'de Cr (Vi)'dan Etkilenmiş Su Kaynakları: Su kaynaklarının Etkin Kullanımı İçin Disiplinlerarası Bir Yaklaşımla Yönetim Seçenekleri Oluşturulması.

Doç. Dr. Zübeyde HATİPOĞLU BAĞCI

264.814,00

215S154

Orak Hücre Hastalığı ve Astım Paradigması : Arginin Metabolizmasındaki Bozuklukların Astım benzeri Akciğer Hastalığı Gelişimindeki Rolü.

Prof. Dr. Semanur KUYUCU

93.524,00

215S945

Sentetik Kannabinoidlerin İdrarda ve Tükürükte Belirlenmesine Yönelik Sensör Sistemlerinin Geliştirilmesi.

Doç. Dr. Dilek BATTAL

338.520,00

115S864

Otistik Spektrum Bozukluğu Olan Çocuklarda D Vitamini ve Oksitosin Reseptör Gen Polimorfizminin Hastalıktaki Etkinliğinin Araştırılması

Yrd. Doç. Dr. Sevcan TUĞ BOZDOĞAN

24.490,00

315S052

Polikistik Over Sendromu Oluşturulmuş Sıçanlarda Uterin Kontraktilitede RhoA/Rho-Kinazın Rolü

Doç. Dr. Savaş AKTAŞ

86.810,00

215S679

Lipopolisakkarit ile Sıçanlarda Oluşturulan Sistemik Enflamasyon Modelinde Seçici Rxra Agonisti Beksarotenin Inos İle Cyp4f6 Enzimlerinin Ekspresyon ve Etkinliği Üzerindeki Etkilerinin Araştırılması

Prof. Dr. Bahar TUÇTAN

256.100,00

115Y767

Küçük Kamçılı Organizmaların Kuzeydoğu Akdeniz Kıyısında Haftalık Değişimi

Doç. Dr. Elif EKER DEVELİ

94.000,00

215S679

Yeni Subftalosiyanin Bileşiklerin Bazı Patojen Mikroorganizmalara Karşı In Vitro Fotodinamik Antimikrobiyal Etkilerinin Araştırılması

Doç. Dr. Gülay BÖĞREKCİ

99.000,00

215M389

Biyotaklit Güneş Yakıt Cihazı İçin Grefen Temelli Elektrotlar

Doç. Dr. Kasım OCAKOĞLU

569.976,00

214Z071

Perfloroalkil Grupları İçeren İminofosfin-Pd (II) Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Süperkritik Karbon Dioksit (ScCO2) Çözücü Ortamında, Heck, Suziki C-C Eşleşme ve Hidrokarboksilasyon Reaksiyonlarında Katalitik Etkinliklerinin Belirlenerek Naproksen ve Boscalid ile Profen ve Sartan Türevi İlaçların Eldesindeki Katalitik Aktivitelerinin Araştırılması 

Dr. Mustafa Kemal YILMAZ

323.394,00

115F652

Kompleks Düzlemde Polinomların Artış Hızlarının Değerlendirilmesi

Prof. Dr. Fahreddin ABDULLAYEV

52.984,00

215M748

Radyolojik Olay ve Kazalara Müdahalede Kullanılacak Değişik Radyasyon Türlerine Karşı Koruma Sağlayan Silikon Yapılı Acil Durum Örtüsünün Geliştitilmesi

Prof. Dr. Tonguç ÖZDEMİR

325.800,00

 

 

 

 

Toplam

 

3.540.363,00

 

                       

Tablo-15 Bilimsel Araştırma Proje Sayısı ve Maliyeti

Projeler

2016

Önceki Yıldan

Devreden
Proje

Yıl İçinde Eklenen Proje

Toplam

Yıl İçinde Tamamlanan Proje

Toplam Ödenek

TL

SAN-TEZ Projeleri

1

-

1

1

176.173,02

TÜBİTAK Projeleri

28

16

44

18

8.286.036,00

Bilimsel Araştırma Projeleri

112

187

299

98

6.299.026,05

Toplam

141

203

344

117

14.761.235,07

                        

    Önceki yıldan devreden 112 adet ve 2016 yılı içerisinde desteklenen 187 adet olmak üzere toplam 299 adet Bilimsel Araştırma Projeleri ile önceki yıldan devreden 28 adet ve 2016 yılı içerisinde desteklenen 16 adet olmak üzere toplam 44 adet TÜBİTAK projesi ve Önceki yıldan devreden 1 adet San-Tez Projesi’nin işlemleri malzeme tedarikleri birimimiz tarafından yürütülmüştür. 2017 yılında proje başvuru sayılarının artacağı düşünülmektedir.

     

Ek 1: Demirbaşlar   

Ek 1: Demirbaşlar Listesi

Hesap Kodu

I. Düzey Kodu

II.Düzey Kodu

DAYANIKLI TAŞINIRLAR

Ölçü Birimi

Miktarı

255

01

02

Temsil ve Tören Demirbaşları

Adet

1

255

02

01

Bilgisayarlar ve Sunucular

Adet

8

255

02

02

Bilgisayar Çevre Birimleri

Adet

4

255

02

03

Teksir ve Çoğaltma Makineleri

Adet

1

255

02

04

Haberleşme Cihazları

Adet

9

255

02

05

Ses, Görüntü ve Sunum Cihazları

Adet

1

255

02

99

Diğer Büro Makineleri ve Aletleri Grubu

Adet

7

255

03

01

Büro Mobilyaları

Adet

56

255

03

02

Misafirhane, Konaklama ve Barınma Amaçlı Mobilyalar

Adet

2