Slide background
Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi

Meü

Slide background
Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi

Meü

Slide background
Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi

Meü

Faaliyetler

MERSİN ÜNİVERSİTESİ 

2018 YILI

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ

İDARE FAALİYET RAPORU


     BAP Komisyonu 2018 Mali Yılı içerisinde; TP1 Lisans Tez Projelerinin 1.000,00 TL, TP2 Yüksek Lisans Tez Projelerinin 11.000,00 TL, TP3 Doktora, Tıpta Uzmanlık, Diş Hekimliğinde Uzmanlık, Eczacılıkta Uzmanlık, Veteriner Hekimlikte Uzmanlık ve Sanatta Yeterlik, Tez Projelerinin 21.000,00 TL, AP1 Araştırma Projelerinin 30.000,00 TL, AP2 Araştırma Projelerinin 15.000,00 TL, AP3 Araştırma Projelerinin 20.000,00 TL, AP4 Araştırma Projelerinin 30.000,00 TL, AP6 Araştırma Projelerinin 500.000,00 TL, ve AP7 Araştırma Projelerinin 2.500.000,00 TL, ile desteklenmesine, oy birliği ile karar vermiştir.           

 

2018 Yılı Öngörülen Öz Gelir 4.032.000,00 TL, 2018 Yılı Ödenek Fazlası 5.974.690,81TLdir. 2017 mali yılından devreden 5.771.421,76 TL. dir. Döner Sermaye Gelirlerinden 2018 mali yılı içerisinde 4.032.000,00 TL, 2017 Yılı Faiz Geliri olan 282.621,80 TL, 2018 Yılı İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Geliri olan 90.135,00 TL, 2018 Yılı Finans Fazlası olan 5.491.000,00 TL olmak üzere 2018 Yılı Toplam Mevcut : 15.667.178,56 TL, olup 2018 mali yılında harcanan 7.826.765,62 TLdir.

 

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi, 2018 yılında;

                 2 adet Lisans Projesine

               97 adet TP2 Yüksek Lisans Tez Projesine,

               47 adet TP3 Doktora Tez Projesine,

               14 adet TP3 Tıpta Uzmanlık Tez Projesine,

                 7 adet AP1 Araştırma Projesine,

                 9 adet AP2 Araştırma Projesine,

               10 adet AP3 Araştırma Projesine,

               19 adet AP4 Araştırma Projesine,

               12 adet AP5 Güdümlü Alt Yapı Araştırma Projesine,

              1 adet AP7 Hızlı Destek Projesine ve

            114 adet BEKAP Projesine, olmak üzere

Toplam 332 adet Projeye : 10.604.531,00TL ödenek verilmiştir.

 

Devam etmekte olan;

2015 yılına ait 1 adet TP3 Doktora Tez Projesine 578,00 TL,

2015 yılına ait 1 adet AP4 C Tipi Araştırma Projesine 3.700,00 TL,

2016 yılına ait 3 adet TP3 Doktora Tez Projesine 14.872,00 TL,

2016 yılına ait 1 adet AP3 B Tipi Araştırma Projesine 1.500,00 TL,

2017 yılına ait 9 adet TP2 Yüksek Lisans Tez Projesine 37.946,00TL,

2017 yılına ait 3 adet TP3 Doktora Tez Projesine 23.789,00 TL,

2017 yılına ait 1 adet AP2 A Tipi Araştırma Projesine 6.000,00 TL,

2017 yılına ait 1 adet AP3 B Tipi Araştırma Projesine 10.000,00 TL,

2017 yılına ait 1 adet AP4 C Tipi Araştırma Projesine 5.000,00 TL,

2018 yılına ait 13 adet TP2 Yüksek Lisans Tez Projesine 46.120,00 TL

2018 yılına ait 8 adet TP3 Doktora Tez Projesine 61.626,00 TL,

2018 yılına ait 2 adet TP3 Tıpta Uzmanlık Tez Projesine 15.350,00 TL,

2018 yılına ait 1 adet AP1 Doktora Sonrası Araştırmacı Destek Projesine 18.280,00 TL,

2018 yılına ait 3 adet AP3 B Tipi Araştırma Projesine 24.480,00 TL,

2018 yılına ait 2 adet AP4 C Tipi Araştırma Projesine 19.855,00 TL,

2018 yılına ait 6 adet AP5 GP Tipi Araştırma Projesine 699.000,00 TL olmak üzere

                  Toplam 56 adet Projeye : 988.096,00TL Ek Bütçe verilmiştir.

 

BAP Komisyonunca 2018 Yılında uygun görülen ve ek bütçe verilen Projelere Toplam: 11.592.627,00 TL destek sağlanmıştır.

 

Ayrıca, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nca desteklenen Araştırma Projelerinin Malzeme, ekipman, hizmet alımları ve benzeri ihtiyaçlarının karşılanması ve bunlara ilişkin İşlemler Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimince yapılmaktadır.

 

2018 yılında TUBİTAK tarafından desteklenen 8 adet Araştırma Projesi olmuştur. (toplam 8 adet) TUBİTAK Projesine 2018 yılı için toplam 626.653,00TLdestek sağlanmıştır.

 

                                                                       

Tablo 7. Bilimsel Araştırma Proje Sayısı ve Maliyeti

Projeler

2018

Önceki Yıldan

Devreden
Proje

Yıl İçinde Eklenen Proje

Toplam

Yıl İçinde Tamamlanan Proje

Toplam Ödenek

TL

SAN-TEZ Projeleri

-

-

-

-

-

TÜBİTAK Projeleri

20

8

28

11

6.908.076,50

Bilimsel Araştırma Projeleri

342

332

674

379

14.212.325,41

Toplam

362

340

702

390

21.120.401,91

 

           

                                                                                                                                

Tablo 8. 2018 Yılında Desteklenen Bilimsel Araştırma Projeleri

2018 Yılı Toplamı

Sayısı

Bütçesi

Ek Bütçe

Harcanan

Kalan

TP1 Lisans Projesi

2

2.000,00

-

2.000,00

0,00

TP2 Yüksek Lisans Tez Projesi

97

938.378,00

46.120,00

657.392,01

327.105,99

TP3 Doktora Tez Projesi

47

828.355,00

61.626,00

638.240,88

251.740,12

TP3 Tıpta Uzmanlık Tez Projesi

14

208.918,00

15.350,00

203.156,49

21.111,51

AP1 Araştırma Projeleri

7

155.041,00

18.280,00

126.535,44

46.785,56

AP2 Araştırma Projeleri

9

103.766,00

-

58.218,86

45.547,14

AP3 Araştırma Projeleri

10

196.456,00

24.480,00

141.353,41

79.582,59

AP4 Araştırma Projeleri

19

527.420,00

19.855,00

352.286,60

194.988,40

AP5 Araştırma Projeleri

12

7.475.491,00

699.000,00

4.358.930,02

3.815.560,98

AP7Hızlı DestekProjeleri

1

2.500,00

-

-

2.500,00

BEKAP Projeleri

114

166.206,00

-

116.156,38

50.049,62

Toplam

332

10.604.531,00

 884.711,00 

 6.654.270,09

 4.834.971,91

 

 

                                           


Tablo 9. Bilimsel Araştırma Projeleri Harcama İzleme

EKONOMİK KODU

2017’dan Devreden
(Önceki Yıldan Devreden)

 

 

2018 YILI

 

 

Özel Hesaba Aktarılan Tutar

Harcama

Kalan Finansman

Tutarı

Özgelir-Hazine Yardımı

Finans Fazlasından Aktarılan

Tezsiz YL Gelirinden Aktarılan

Faiz Gelirinden Aktarılan

Toplam

Hazine Yardımı

Özgelir

Toplam Ödenek

Aktarılan Miktar

(a)

 

(b)

(c)

(d)

(e)

f (a+b+c+d+e)

(g)

(h)

I (f-g-h)

 

03.2

 

Tüketime Yönelik Mal ve Mal. Al.

 

698.594,61

 

582.000,00

 

582.000,00

 

2.000.000,00

 

-- 

 

282.621,80

 

3.563.216,41

 

--

 

2.203.910,55

 

1.359.305,86

 

03.3

Yolluklar

112.491,66

39.000,00

39.000,00

-- 

-- 

-- 

151.491,66

--

70.755,78

80.735,88

03.5

Hizmet Alımları

230.236,14

38.000,00

38.000,00

500.000,00

-- 

-- 

768.236,14

--

393.455,61

 

374.780,53

03.7

Menkul Mal,Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri

442.732,47

393.000,00

393.000,00

1.500.000,00 

-- 

--

2.335.732,47

--

1.313.379,52

1.022.352,95

(03) TOPLAM

1.484.054,88

1.052.000,00

1.052.000,00

4.000.000,00

-

282.621,80

6.818.676,68

--

3.981.501,46

2.837.175,22

06.1

Mamul Mal Alımları

(Özgelir)

4.287.366,88 

 2.980.000,00 

2.980.000,00 

1.491.000,00

90.135,00 

-- 

8.848.501,88

--

3.845.264,16

5.003.237,72

(06) TOPLAM

4.287.366,88 

 2.980.000,00 

 2.980.000,00  

 1.491.000,00 

 90.135,00 

--

8.848.501,88

--

3.845.264,16

5.003.237,72

Genel Toplam

5.771.421,76 

 4.032.000,00

 4.032.000,00

 5.491.000,00

90.135,00

 282.621,80 

15.667.718.56

--

7.826.765,62

7.840.412,94

  

Tablo 10. Bilimsel Araştırma Projeleri Özgelir Ödenek ve Harcama Durumu

Harcama Kalemi

2017 Devreden Ödenek

(a)

2018 Eklenen Ödenek

(b)

 

Toplam

 

(a+b)

Düşülen

Harcama Tutarı

Kalan FinansmanTutarı

38.36.09.01.09.8.8.01.2.03.2

Tük.Yön.Mal ve Malz.Alım.

 

698.594,61

 

2.864.621,80

 

3.563.216,41

 -                                                                                                                                                                                                                      

 

2.203.910,55

 

1.359.305,86

38.36.09.01.09.8.8.01.2.03.3

Yolluklar

112.491,66

39.000,00

151.491,66

 

-

70.755,78

80.735,88

38.36.09.01.09.8.8.01.2.03.5

Hizmet Alımları

230.236,14

538.000,00

768.236,14

 

-

393.455,61

374.780,53

38.36.09.01.09.8.8.01.2.03.7

Men.MalGay.Mad.Hak.Al.

442.732,47

 1.893.000,00

2.335.732,47

 

-

1.313.379,52

1.022.352,95

38.36.09.01.09.8.8.01.2.06.1

Mamul Mal Alımları

4.287.366,88

 4.561.135,00 

8.848.501,88

 

-

3.845.264,16

5.003.237,72

Toplam

5.771.421,76     

9.895.75 6,80

 15.667.178,56

 

-

7.826.765,62

7.840.412,94

 

 A.   2018 Yılında Desteklenen Projeler                                                                                                                                            

Tablo 11. 2018 Yılı Desteklenen Projeler (1)

2018-1 Dönemi

Sayısı

Bütçesi

Ek Bütçe

Harcanan

Kalan

TP1 Lisans Projeleri

2

2.000,00

-

2.000,00

0,00

TP2 Yüksek Lisans Tez Projeleri

41

397.854,00

28.894,00

284.656,21

142.091,79

TP3 Doktora Tez Projeleri

27

445.808,00

40.991,00

370.155,89

116.643,11

TP3 Tıpta Uzmanlık Tez Projeleri

5

87.605,00

6.000,00

87.857,20

5.747,80

AP1 Araştırma Projeleri

3

66.064,00

18.280,00

77.948,58

6.395,42

AP2 Araştırma Projeleri

5

47.689,00

-

23.364,21

24.324,79

AP3 Araştırma Projeleri

1

20.000,00

9.983,00

23.254,80

6.728,20

AP4 Araştırma Projeleri

3

79.911,00

-

76.507,92

3.403,08

AP5 Güdümlü Altyapı Projeleri

6

4.082.737,00

79.000,00

4.098.531,18

63.205,82

Toplam

93

5.229.668,00

183.148,00

5.044.275,99

368.540,01

 Tablo 11. 2018 Yılı Desteklenen Projeler (2)

2018-2 Dönemi

Sayısı

Bütçesi

Ek Bütçe

Harcanan

Kalan

TP2 Yüksek Lisans Tez Projeleri

35

339.468,00

14.476,00

254.684,00

99.260,00

TP3 Doktora Tez Projeleri

13

262.967,00

15.385,00

210.147,55

68.204,45

TP3 Tıpta Uzmanlık Tez Projeleri

5

78.507,00

-

72.874,89

5.632,11

AP1 Araştırma Projeleri

3

59.000,00

-

35.311,86

23.688,14

AP2 Araştırma Projeleri

3

42.014,00

-

34.854,65

7.159,35

AP3 Araştırma Projeleri

9

176.456,00

14.497,00

118.098,61

72.854,39

AP4 Araştırma Projeleri

10

287.311,00

5.355,00

183.843,63

108.822,37

AP5 Güdümlü Altyapı Projeleri

3

3.176.900,00

560.000,00

182.000,00

3.554.900,00

AP7 Araştırma Projeleri

1

2.500,00

-

-

2.500,00

Toplam

82

4.425.123,00

609.713,00

1.091.815,19

3.943.020,81

 

Tablo 11. 2018 Yılı Desteklenen Projeler (3)

2018-3 Dönemi

Sayısı

Bütçesi

Ek Bütçe

Harcanan

Kalan

TP2 Yüksek Lisans Tez Projeleri

21

201.056,00

2.750,00

118.051,80

85.754,20

TP3 Doktora Tez Projeleri

7

119.580,00

5.250,00

57.937,44

66.892,56

TP3 Tıpta Uzmanlık Tez Projeleri

4

42.806,00

9.350,00

42.424,40

9.731,60

AP1 Araştırma Projeleri

1

29.977,00

-

13.275,00

16.702,00

AP2 Araştırma Projeleri

1

14.063,00

-

-

14.063,00

AP4 Araştırma Projeleri

6

160.198,00

14.500,00

91.935,05

82.762,95

AP5 Güdümlü Altyapı Projeleri

3

215.854,00

60.000,00

78.398,84

197.455,16

BEKAP Projeleri

114

166.206,00

-

116.156,38

50.049,62

Toplam

157

949.740,00

91.850,00

518.178,91

523.411,09

                                                                                 

Tablo 12. 2018 Yılında Desteklenen Bilimsel Araştırma Projeleri

2018 Yılı Toplamı

Sayısı

Bütçesi

Ek Bütçe

Harcanan

Kalan

TP1 Lisans Projesi

2

2.000,00

-

2.000,00

0,00

TP2 Yüksek Lisans Tez Projesi

97

938.378,00

46.120,00

657.392,01

327.105,99

TP3 Doktora Tez Projesi

47

828.355,00

61.626,00

638.240,88

251.740,12

TP3 Tıpta Uzmanlık Tez Projesi

14

208.918,00

15.350,00

203.156,49

21.111,51

AP1 Araştırma Projeleri

7

155.041,00

18.280,00

126.535,44

46.785,56

AP2 Araştırma Projeleri

9

103.766,00

-

58.218,86

45.547,14

AP3 Araştırma Projeleri

10

196.456,00

24.480,00

141.353,41

79.582,59

AP4 Araştırma Projeleri

19

527.420,00

19.855,00

352.286,60

194.988,40

AP5 Araştırma Projeleri

12

7.475.491,00

699.000,00

4.358.930,02

3.815.560,98

AP7 Araştırma Projeleri

1

2.500,00

-

-

2.500,00

BEKAP Projeleri

114

166.206,00

-

116.156,38

50.049,62

Toplam

332

10.604.531,00

884.711,00

6.654.270,09

4.834.971,91

 


B.  2018 Yılı Araştırma ve Kariyer Projeleri (TÜBİTAK)

 

Tablo 13. 2018 Yılı Desteklenen TÜBİTAK Projeleri

Proje Numarası

Projenin Adı

Proje Yürütücüsü

2018 Yılı Ödeneği

217S214

Östrojen ve Progesteronun Safen Ven Düz Kas Hücreleri Üzerindeki Proliferatif, Migratif ve İnvaziv Etkilerinin İn Vitro Olarak Araştırılması.

Prof. Dr. Banu COŞKUN YILMAZ

96.620,00

117O908

Düşük Nem İçerikli Gıdaların Mikrodalga ile Isınmasının Deneysel ve Sayısal Olarak İncelenmesi

Prof. Dr. Tunç Koray PALAZOĞLU

30.000,00

117Z797

Türkiye'de Doğal Olarak Yetişen Vuralia Turcica (Piyan) Türünde Mikrosatellit (SSR) Markör Geliştirme ve Tür Populasyon İçi Genetik İlişkilerin Belirlenmesi

Dr. Dilek TEKDAL

91.499,00

217S235

Lipopolisakkarit ile Farelerde Oluşturulan İnflamatuvar Hiperaljezi Modelinde Seçici RXRa Agonisti Beksarotenin TLR4/MyD88/TAK1/Nf-kB/COX-2  Yolu Üzerindeki Etkisinin  Proin flamatuvar Sitokin Oluşumu İle İlişkilendirilerek Araştırılması.

Prof. Dr. Bahar TUNÇTAN

30.000,00

118Y007

Yüzey Aktif Maddeler İle Aktive Edilmiş Kalsiyum Aljinat Boncuklarının Yağlı Atıksu Arıtımında Kullanım Potansiyelinin Araştırılması

Doç. Dr. Nadir DİZGE

30.000,00

118Y050

Dimetiltereftalat (Dmt) Proses Atıksularından Basınçlı Memberan ve memberan Distilasyon Entegre Prosesi İle Asetik Asit ve Metanol Geri Kazanımı

Arş. Gör. Yasin ÖZAY

30.000,00

118S168

Sıçanlarda Doca -Tuz Modeli ile Oluşturulan Deneysel Hipertansiyon ve İlişkili Kardiyovasküler ve Renal Patofizyolojik Değişikliklerde mTOR'un Katkısının  Araştırılması.

Prof. Dr. Seyhan ŞAHAN FIRAT

15.500,00

118Z407

Yeni 1,4-Naftokinon-Tiyazol Türevi -Amino-3-(4-(4-Sübstitüefenil)-2(Aroil/Açilimino) Tiyazol-3(2H)-il) Naftalen -1,4Dion Bileşiklerinin Sentezi ve BuBileşiklerin İn Vitro Olarak Antikanser Özelliklerinin İncelenmesi ve Asit Dissosiyasyon Sabitlerinin Belirlenmesi.

Dr. Öğr. Üyesi Yahya NURAL

303.034,00

 

 

 

 

Toplam

 

626.653,00

 

 


1.3.   

                                              

Tablo 14. Bilimsel Araştırma Proje Sayısı ve Maliyeti

Projeler

2018

Önceki Yıldan

Devreden
Proje

Yıl İçinde Eklenen Proje

Toplam

Yıl İçinde Tamamlanan Proje

Toplam Ödenek

TL

SAN-TEZ Projeleri

-

-

-

-

-

TÜBİTAK Projeleri

20

8

28

11

6.908.076,50

Bilimsel Araştırma Projeleri

342

332

674

379

14.212.325,41

Toplam

362

340

702

390

21.120.401,91

 

Önceki yıldan devreden 342 adet ve 2018 yılı içerisinde desteklenen 332 adet olmak üzere toplam 674 adet Bilimsel Araştırma Projeleri ile önceki yıldan devreden 20 adet ve 2018 yılı içerisinde desteklenen 8 adet olmak üzere toplam 28 adet TÜBİTAK Projesi’nin işlemleri malzeme tedarikleri birimimiz tarafından yürütülmüştür. 2019 yılında proje başvuru sayılarının artacağı düşünülmektedir.

 

 

 EKLER

 Ek 1: Demirbaşlar 

Ek 1: Demirbaşlar Listesi

Hesap Kodu

I. Düzey Kodu

II.Düzey Kodu

DAYANIKLI TAŞINIRLAR

Ölçü Birimi

Miktarı

255

01

02

Temsil ve Tören Demirbaşları

Adet

1

255

02

01

Bilgisayarlar ve Sunucular

Adet

8

255

02

02

Bilgisayar Çevre Birimleri

Adet

4

255

02

03

Teksir ve Çoğaltma Makineleri

Adet

1

255

02

04

Haberleşme Cihazları

Adet

9

255

02

05

Ses, Görüntü ve Sunum Cihazları

Adet

1

255

02

99

Diğer Büro Makineleri ve Aletleri Grubu

Adet

7

255

03

01

Büro Mobilyaları

Adet

60

255

03

02

Misafirhane, Konaklama ve Barınma Amaçlı Mobilyalar

Adet

2