Slide background
Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi

Meü

Slide background
Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi

Meü

Slide background
Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi

Meü

Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi

Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Birimi 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 4684 Sayılı Kanunla değişik 58.maddesi uyarınca 10 Nisan 2002 tarih ve 24722 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelik“ gereği kurulmuş olup, 01.05.2002 tarih ve 2002.03/2 sayılı Üniversitemiz Senato Kararı ile Mersin Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Uygulama Yönergesi düzenlenerek faaliyete geçmiştir.

01.01.2003 tarihinde yeni uygulamaya geçen 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu gereği birimimizce Bilimsel ve İleri Araştırma Projeleri yeni İhale Kanununa göre satın almaları gerçekleştirilmektedir.