Slide background
Faaliyetler

Faaliyetler

Genel Görünüm

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

        Mersin Üniversitesi, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı(BIDB), eğitim, öğretim ve araştırmalara destek olmak, üniversite içi otomasyonu sağlamak, Üniversitenin ihtiyaç duyduğu diğer bilgi işlem hizmetlerini yerine getirmek için çalışmalarını sürdürmektedir.
ME.Ü BİDB 1992 yılında kurulmuştur. Ocak 2015 tarihinden itibaren yeniden yapılanıp faaliyetlerine başlamıştır. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, Mühendislik Fakültesi B Blok giriş katında hizmet vermektir.  Başkanlığımız faaliyetlerini 30 m2 sistem odası olmak  toplam 610 m2 lik alanda  yürütmektedir.

VİZYONUMUZ      
           e-Üniversite kavramını hayata geçirerek Üniversiteler içinde standartları en yüksek bilişim örgütü olmak. 
MİSYONUMUZ
        Etkinliğimiz , devingenliğimiz ve örgütsel verimliliğimizle; tüm akademik ve idari birimlerimiz ile öğrencilerimize en gelişmiş bilişim teknolojileri altyapısını sağlayarak katkıda bulunmak ve ürettiğimiz katma değeri sürekli ve belirgin bir biçimde arttırmaktır.  
Bilişim Teknolojilerinin kullanıcısı olarak kalmayıp, çalışanlarımızı ve öğrencilerimizi bilişim teknolojilerine katma değer eklemeleri için ortam ve destek sağlayarak teşvik etmektir. Toplum ve çevremize katkıda bulunmaktır. 

Destek Verilen Hizmetler

        Üniversitemizde Bilişim Hizmetleri, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı (BIDB) ve Bilgi İşlem Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürlüğü (BAUM) tarafından yürütülmektedir. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı daha çok Bilişim ile ilgili sistem, network ve Teknik Servis hizmetlerini sağlarken, Bilgi İşlem Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürlüğü (BAUM) ise, Üniversitemizde kullanılan otomasyonları geliştirmektedir. Bu iki birim koordineli olarak çalışmaktadır. BAUM un yazdığı otomasyonlara Bilgi İşlem Daire Başkanlığında Yazılım Destek Şube Müdürlüğü desteğini vermektedir.

Merkezi Kimlik Sunucusu Yazılımı

Üniversitemizde geliştirilmekte olan tüm yazılımların tek bir kimlik çatısında toplanması, mail sisteminde kullanılan kullanıcı adı ve parola ile tüm diğer otomasyonlara giriş yapılmasına imkan tanıyan yazılımdır. Kimlik Sunucusunda Şifrenin değiştirilmesi SMS ile gelen doğrulama koduna bağlanmıştır.

Yeni Mail Sistemi

Üniversitemizde kullanılmakta olan mail sistemi yenilenerek, kullanıcı adı ve şifre kimlik sunucusuna bağlanmıştır. Sistem ilk girişte MERNİS’den doğrulama yapılması ve kullanım politikasının onaylanması sağlanmıştır. Tüm birimlere ait kurumsal mailler açılarak, İsteyen birimlere mail grupları hizmeti verilmiştir..

Mail Sistemi özellikleri

●       Kullanıcı başına 30GB depolama alanı verilmiştir.

●       Tüm mail kullanıcılarının Drive özelliği sayesinde dökümanları saklama ve paylaşma özelliği sağlanmıştır.

●       Sistemin Spam Filtresi  Dolandırıcılık girişimlerine karşı aktif edilmiştir. 

●       Akıllı telefonlara kolay kurulum ve kullanım özelliği açılmıştır.

Dinamik Web Sayfası Portalı

Personel, birim, yetki ve akademik bilgilerin bağlı olduğu otomasyonlardan otomatik olarak güncellendiği ve yetkililerin dinamik olarak atandığı, yönetilebilir dinamik web portalıdır. Sistem birimlerdeki kişileri Personel Otomasyonundan, Akademik kişilerin bilgilerini ve yayınlarını APBS Sisteminden, Hocaların verildiği dersleri ÖİBS üzerinden otomatik çekmektedir.

APBS - Akademik Personel Bilgi Sistemi

Akademik personelin yaptığı yayınlar, makaleler, katıldığı kongre, sempozyum, konferans, çalıştay ve benzeri çalışmaların arşivlenmesini sağlayan bir uygulamadır. Bilgiler girildikten sonra, Mersin Üniversitesi şablonunda özgeçmişler oluşturulmakta ve ayrıca bu bilgiler üniversite dinamik web portalı tarafından canlı olarak gösterilmektedir. Sistem Akademik Teşvik Ödeneği puanlamasını girilen bilgiler üzerinden hesaplayabilmektedir.

BAP - Bilimsel Araştırma Projeleri Sistemi

Bilimsel araştırma projelerinin birimine yapılan proje başvurularının süreçlerini takip etmek için geliştirilmiştir. Proje başvurusu, hakem ataması, hakem değerlendirmesi, komisyon değerlendirmesi, proje onay/ret/revizyon süreçleri, proje kabulü sonrası avans, satın alma, proje raporu girişleri, proje kapatma vb. süreçler takip edilebilmektedir.

EBYS - Elektronik Belge Yönetim Sistemi

EBYS sistemi sayesinde üniversitemizde tüm belge ve bilgi alış verişinin elektronik ortama aktarılmasını ve internet üzerinden bu bilgilerin anlık olarak yönetilmesini sağlanmıştır. Tüm üniversiteye yapılan 3 aylık eğitim sürecinden sonra, 1 Ocak 2016 tarihi itibariyle EBYS Sistemi devreye alınarak elektronik imzalar kullanılmaya başlanmıştır. Akıllı telefonlardan da sistem aktif olup e-imzalar cep telefonundan da atılabilmektedir.

ÖİBS - Öğrenci İşleri Bilgi Sistemi

2015 yılından sonra eklenen özellikler şunlardır. Öğrenci İşleri Bilgi Sistemi’ne (ÖİBS) Haftalık Ders Programlarının girilmesini sağlayan modüllerin eklenmesi sayesinde ders kaydında ders çakışmalarının engellenmesi ile Personel Bilgi Sistemi (PBS) ile entegrasyon sağlanarak öğretim elemanlarının Ek Ders Beyannamelerinin alınması sağlanmıştır. Ayrıca PBS entegrasyonu ile personel unvan değişikliklerinin sisteme otomatik yansıması da sağlanmıştır.

ÖİBS’de yürüyen işlemlerden ders kaydına etkisi bulunanlar için Akademik Takvim sınırlamaları getirilerek veri bütünlüğü garanti edilmiş ve düzenli çalışma ortamı sağlanmıştır. Ayrıca bu işlemlerde veri girişlerinin doğruluğunun sağlanabilmesi için yetkililere çeşitli raporlar sunulmuştur. Bunlar dışında ders kaydı sonrasında alınan Ders Kayıt Çıktıları bütünleştirilerek maliyet ve iş yükü azaltılmıştır.

Eklenen Aday Öğrenci modülü sayesinde Yurtdışı ve Lisansüstü Öğrenci Adaylarının tercih ve yerleştirme işlemleri insan hatasını ortadan kaldıracak şekilde otomatik yapılmaya başlanmıştır. Aday Öğrenci modülüne ek olarak geliştirilen Mülakat modülü ile Lisansüstü Öğrenci adaylarının mülakatları da takip altına alınmıştır.

Yurtdışı öğrenci başvurularında adaylara kolaylık sağlanabilmesi adına sisteme dil desteği eklenmiş ve Yabancı Aday Başvuru ekranları için İngilizce çeviriler sağlanmıştır.

Ortak Zorunlu Dersler ( Türk Dili, Atatürk İlke ve İnkılapları, Yabancı Dil ) için ortak şube uygulaması gerekli yapılandırma yapılmış ve sorumlu birimlere yönetim yetkileri delege edilmiştir. Ayrıca Yabancı Dil Hazırlık uygulayan programlar için Hazırlık Ders Programları hazırlanarak iş yükü azaltılmıştır. Bu ortak şube uygulamaları dışında birimlerin eş değer derslerini tanımlayarak kendi ortak şube uygulamalarını yürütebilmeleri de sağlanmıştır.

Diploma ve ÖİBS’den alınan diğer belgelerin Elektronik İmzalanabilmesi için EBYS entegrasyonu alt yapı çalışmaları tamamlanmıştır.

ÖİBS’nin sorumlu olduğu mevzuatta yapılan değişikliklere uyumluluğu sağlanmış olup Yükseköğretim Bilgi Sistemine ( YÖKSİS ) düzenli veri paylaşımı sağlanmıştır.

BEDS - Bilimsel Etkinlikleri Destekleme Sistemi

Akademik personelin bilimsel etkinliklere katılmak için görevlendirme taleplerini denetlemek için geliştirilmiştir. Yolluksuz ve gündeliksiz, yurtiçi veya yurtdışı her türlü akademik çalışma ve görevlendirme talepleri bu sistem üzerinden yürütülmektedir.

BEKAP- Bilimsel Etkinliklere Katılım Desteği Sistemi

Üniversitemiz akademik personellerinin yurtiçi veya yurtdışı bilimsel etkinliklere yolluklu ve katılım ücretli görevlendirme başvurusu, değerlendirilmesi, yürütülmesi ve denetlenmesi işlemleri için geliştirilmiştir.

DDB - Akademik Metin Dil Destek Sistemi

Üniversite personelimizin dergi veya kurumlarda yayınlanmak üzere yazmış olduğu  yabancı dildeki akademik metinlerin sistem içerisinde kayıtlı bulunan ilgili dil uzmanları tarafından değerlendirmesinin sistematik olarak yürütülmesi için geliştirilmiştir.

Kurumsal Hafıza

Kurumsal Hafıza için KOD AĞACI Sunucusu etkinleştirilmiştir. BAUM tarafından geliştirilen tüm yazılımlar bu sunucu üzerindedir. Bu sayede geriye dönük tüm kod geliştirmeleri görünmektedir. Ayrıca BİDB ve BAUM birimlerine alınan küçük storage sayesinde 2015 yılından sonraki tüm çalışmalar kayıt altındadır. 

Kadro Talep Sistemi

Akademik birimlerin, kadro ihtiyaçlarını talep ve takip edebilmeleri için geliştirilmiştir. Rektörlük Makamında biriken evrak üzerindeki kadro talepleri, otomasyona taşınarak istatiksel yaklaşımın sağlanması ve veri kaybının önüne geçilmesi sağlanmıştır. Kadro talep etmeye yetkili merciler, sistem üzerinden taleplerini ve ilan koşulları girişini yapmakta, Rektörlük Oluruna sunulmaktadır.

Kontenjan Talep Sistemi

Lisansüstü programların kontenjan ilanları için talep öneri, uygunluk ve ilan süreçlerini takip etmek için geliştirilmiştir. Sonraki sürümünde önlisans ve lisans programlarının kontenjan talep ve takip süreçleri de eklenecektir. Kontenjan ilanlarında, ilan şartları başvuru koşulları, mülakat tarihi vb. süreçler anabilim dalı başkanı tarafından girilmekte, enstitü müdürü tarafından kontrol edilerek, Rektörlük Onayından sonra ilan sürecine kadar tamamı otomasyon üzerinden yürütülmektedir.

Enstitü Süreç Takip Sistemi

Enstitü ile ilgili olarak seminer, tez süreçlerinin takibi için yazılım geliştirilmiştir.

İdari Personel Bilgi Sistemi

Üniversitemiz akademik birimlerine görevlendirilecek idari personel ihtiyacını belirleyerek, ellerindeki idari personelin bu pozisyonlara yerleştirilmesini sağlamak için geliştirilmiştir. Bu yazılım ile birimdeki fazla personel tespit edilebildiği gibi belirlenen pozisyonlara personel atanamadığı durumlarda da personel ihtiyacının varlığı da tespit edilebilmektedir.

Destek Sistemi

Üniversite içi tüm kullanıcılar sisteme girerek sorunları için online olarak destek talep edebilmektedir. Açılan biletler birimlere dağılımı yapılarak sistem üzerinden dönüş yapılmakta ve bildirilen sorun çözülmüştür. Tüm destek talepleri kayıt altına alınıp, yaklaşık 4 yılda gelen destek talebi 14.000 (ondörtbin) geçmiştir.

SMS Bilgilendirme Servisi

SMS Bilgilendirme için SMS servisi üniversite içi isteyen birimlere dağıtılmıştır. Artık birimler kendi  bildirimlerini bağımsız olarak SMS atabilmektedir.

Lisans Sistemi

Windows ve Ofis yazılımları Lisans sistemi üzerinden lisanslanmaktadır. Üniversite içine açık sistemden tüm bilgisayarlarımız faydalanmaktadır.

Merkezi Antivirüs Sistemi

Antivirüs sunucusu kurularak tüm kullanıcılarımıza bu hizmet açılmış olup, Lisans Sistemi üzerinden hizmet vermektedir.

Yoklama ve HGS Sistemleri

Üniversite ana kapılarına ve Hastane tarafına HGS Sistemi kuruldu. Araçların üzerinde olan karayolları HGS etiketi Kimlik kartlarıyla eşleştirildi. Bu sayede kullanıcılarımız kapıya yaklaştığında bariyerler otomatik açılmaktadır. 14 binanın girişine Yoklama sistemi kurulmuştur. Personel giriş/çıkışları sistem üzerinden kimlik kartları ile yapılmaktadır.

EduRoam Sistemi

Üniversitemiz EduRoam Federasyon Entegrasyonuna bağlanmıştır. Bütün personel ve öğrencilerimiz mailde ki kullanıcı adı ve şifre ile tüm Türkiye, Avrupa ve Amerika’da EduRoam Federasyonuna üye üniversitelerde kablosuz bağlantılarından faydalanabilir hale gelmiştir.

MEÜ Hastanesi Web Portalı

Tıp Fakültesi Hastanesinde kullanılan web sayfasıdır. Personel, birim, yetki ve akademik bilgilerin bağlı olduğu otomasyonlardan otomatik olarak güncellendiği ve yetkililerin dinamik olarak atandığı, yönetilebilir dinamik web portalıdır. Hastalara ait sonuçlar da bu web sayfasından öğrenilebilmektedir.

MEÜ Diş Hastanesi Web Portalı

Diş Hekimliği Fakültesi tarafından kullanılmaktadır. Personel, birim, yetki ve akademik bilgilerin bağlı olduğu otomasyonlardan otomatik olarak güncellendiği ve yetkililerin dinamik olarak atandığı, yönetilebilir dinamik web portalıdır.

MEÜ Tanıtım Portalı

Üniversite tercihleri döneminde Üniversitemizin akademik, sosyal ve kültürel alanlarda sunulmakta olan imkanlarının  tanıtımında kullanılan web portalıdır.

Yeni Laboratuvar Kurulumu

Üniversite içinde yaklaşık 4 yılda toplam 29 yeni Bilgisayar Laboratuvarı kurulmuştur.

Sistem ve Network Yapısı

Mersin Üniversitesi olarak ULAKBİM den aldığımız internet hızımız 1.25 GBit/s ulaşmıştır. Üniversite içinde Network cihazı olarak 10GBit switchlere geçilmiştir. Tüm binalar 10GBit merkeze bağlıdır. Felaket Kurtarma Sistemi(FKM) kurulumu devam etmektedir.

VOIP Sistemi

Üniversite içi VOIP ses hizmeti kurulmuştur. Dijital telefonlar kullanılmaya başlanmıştır. Üniversite içinde kullanılan Analog santral ile entegrasyonu sağlanmıştır. Bu sayede cep telefonlarından bile iç hatlarla görüşme yapılması sağlanmıştır.

Uluslararası Öğrenci Ofisi

Yabancı uyruklu öğrencilerin tercih, yerleştirme ve kayıt işlemleri ile ilgili bilgilendirme portalıdır.

Depo Stok Yönetimi

Depo Stok yazılımı faaliyete geçirilmiştir. Bu sayede depoda bulunan tüm malzemelerin kime verildiğinin ve kalan malzemelerin sayısı görülmektedir. Şu anda 9 depo bu yazılımdan faydalanmaktadır.

Personel Takip Otomasyonu

Personel Takip Otomasyonu web sayfasıyla entegre hale getirilmiş olup akademik, idari ve diğer personeller otomatik olarak yansıtılmaktadır. Yeni personel başladığında veya ayrıldığında otomatik olarak web sayfasına yansımaktadır. Ayrıca herhangi bir birimin yetkilileri örneğin müdür, müdür yardımcısı, yönetim kurulu vb. bütün idari görevler personel programından web sayfasına aktarılmaktadır. Bu sayede herhangi bir birimde idari görev değişiminde web sayfasında manuel değişiklik yapmaya gerek kalmadan otomatik olarak değişiklik yapılmaktadır.

Personel Takip Otomasyonu ile öğrenci işleri programı entegrasyonu sağlanmıştır. ek ders formları için personelin izin, yurt içi görevlendirme, yurt dışı görevlendirme vb. gibi bilgileri gönderilmekte ve akademik personelin unvan vb. bilgileri değiştiğinde yansıtılmaktadır. Ayrıca birim yöneticilerinde yapılan değişikliklerde web servisler aracılığıyla aktarılmaktadır.

Personel Takip Otomasyonu ile hitap sistemi arasında entegrasyon sağlanmıştır. Hitap sistemi sosyal güvenlik kurumu tarafından geliştirilen bir sistem olup akademik ve idari personelin çeşitli bilgilerinin mevcut olduğu bir yapıya sahiptir. Personel programımıza girilen hizmet belgesi, askerlik, unvan bilgileri, eğitim bilgileri, sigorta hizmet bilgileri vb. bilgiler gün sonunda otomatik olarak web servisler aracılığıyla hitap sistemine gönderilmektedir. Ayrıca nakil olarak kuruma gelen personel otomatik olarak personel takip sistemiyle hitap sistemimize aktarılmaktadır. Ayrıca yeni başlayan veya ayrılan personel yine sistem üzerinden otomatik olarak aktarılmaktadır. Bu işlerin personel takip otomasyonu üzerinden yapılması birimlerde oluşacak iş yükünü ve zaman kaybını önlemiş olmaktadır.

Personel takip Otomasyonunda personelin kullandığı bölümde yenilemeler yapılmakta olup personel artık yıllık izin bilgilerini, mazeret izin bilgilerini ve rapor bilgilerini detaylı olarak kendi bölümünden takip edebilmektedir. Ayrıca hizmet belgesi bölümünde yapılan yenilikle artık hizmet belgesini hitaba uygun bir şeklide işe başladığı günden günümüze kadar detaylı olarak görebilmektedir.

ÖYP Bilgi Sistemi

ÖYP bilgi sistemi; ÖYP sistemiyle üniversitemize gelen araştırma görevlilerin bilgilerinin takip edildiği sistemdir. YÖK tarafından kendilerine verilen bütçenin harcama takipi yapılmaktadır. ÖYP le gelen kişiler seyahat, satın alma gibi taleplerini sistem üzerinden yaparken bu taleplerin onaylanmasını ve takibini ise ÖYP birimi yapmaktadır. Detaylı raporlama imkanına sahip sistem ÖYP biriminde oluşan sıkıntıların çözümü olmuştur.

Bilişim Talep Sistemi

Bilişim Talep Sistemi; üniversitemiz personellerinin bilgisayar, yazılım vb. taleplerini yaptığı sistemdir. Bu taleplerin yönetildiği bir admin yapısına sahiptir. Gelen talepler değerlendirildikten sonra sistem üzerinden kabul veya red edilmektedir. Çeşitli  raporlama yapısına sahiptir.

Sticker Bilgi Sistemi

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından araçlara verilen stickerların takibine imkan veren sistemdir. Sistemde akademik, idari, öğrenci vb. türlere göre verilen stickerların araç plaka bilgisi, ruhsat bilgisi, araç kullanan bilgisi vb gibi bilgilerin tutulduğu sistemdir. Bilgi İşlem ve özel güvenlik birimi tarafından kullanılan sistemde detaylı arama yapılabilmekte olup sticker numarası, plaka, ad soyad vb. bilgilerle araç bilgisine rahatlıkla ulaşılabilmektedir.

Yazıcı Bilgi Sistemi

Bilgi İşlem tarafından geliştirilen yazılımda üniversitemizde bulunan tüm yazıcıların detaylı bilgilerinin takip edildiği sistemdir.

Yetenek Sınavı Online Başvuru Sistemi

Güzel Sanatlar Fakültesi ve Takı Teknolojisi Yüksekokulu için hazırlanan bu sistemde yetenek sınavına başvuru yapacak kişilerin başvurularını online olarak yaptığı, gerekli bilgileri online olarak yükleyebildikleri bir sistemdir. Yeni geliştirilen bu sistemle kişilerin evrakları başvuru aşamasında elden teslim etmesine gerek kalmadığından birimler için ve kişiler için oluşan sorunlara çözüm getirilmiştir.

Misafirhane ve Konuk Evi Web Sayfaları

Misafirhane ve Konuk Evinin tanıtımının yapıldığı ve rezervasyon işlemlerinin yapıldığı sayfalardır.

MİSAM Web Sayfası

İş sağlığı ve güvenliği için hazırlanan bu sayfada iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tanıtım bilgilerinin, dokümanların,  çeşitli formların detaylı olarak bulunduğu sayfadır.

Sayfada bulunan temel eğitimler bölümünde yüklenen eğitim videolarının izlenmesine olanak sağlamaktadır. Eğitim videolarının tamamı izlendikten sonra sertifika otomatik olarak verilmekte olup sisteme personeller mailleri ile öğrenciler öibs bilgileri ile girebilmektedir. Eğitim videoları izlenme süreleri arka planda tutulmakta olup videolar izlenmeden sertifika verilmemektedir.

KİDBİS Bilgi Sistemi

Eskiden ADEK Bilgi Sistemi olarak kullanılan sistem yenilenerek KİDBİS bilgi sistemi haline getirilmiştir. Performans gösterge takibi vb. işlemlerin yapıldığı sistem kidbis raporlarının yüklenmesine ve takibini imkan sağlamaktadır.


Yapılacak Hizmetler

Felaket Kurtarma Senaryoları (Yangın, Deprem, Siber veya Fiziksel Saldırı vs) : ISO-27001 bilgi güvenliği standarlarına uygun güvenlik önlemlerinin alınması