Slide background
Birimlerimiz

Birimlerimiz

Genel Görünüm

        Bilgi İşlem Daire Başkanlığımızda bulunan 3 Şube Müdürlüğü altında aşağıdaki Birimlerden oluşmaktadır. Aynı zamanda dairemizde 4 adet de komisyon bulunmaktadır.


Yazılım Destek Şube Müdürlüğü altındaki Birimlerimiz; 

Web ve Yazılım Destek Birimi

 • Üniversitemizin web sayfası ve diğer otomasyonlarda çıkan sorunları çözmek, yazılımsal olanları Bilgi İşlem Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürlüğüne iletmek,
 • Üniversitemiz bünyesindeki fakülte, yüksekokul, enstitü ve idari birimlerin yazılımlarında çıkan sorunlar için teknik destek sağlamaktır.

SOME Birimi (Siber Olaylara Müdahale Birimi)

 • Kurumda bulunan Güvenlik Duvarını yönetmek,
 • Bilişim Sistemlerini oluşturan ağ altyapılarını, donanım, yazılım ve uygulamalara yapılan saldırı ve müdahaleler ile güvenlik açıklarının tespit edilip tüm bu işlemlerin raporlanması,
 • Amaç kurumun farkında olmadıkları güvenlik açıklarının kapatılması ve iyileştirilmesidir.
 • 11 Kasım 2013 tarihli ve 28818 sayılı Resmi Gazeteye göre bütün kurumlarda zorunlu olarak bulunması gereken bir birimdir. http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/11/20131111-6.htm

Dökümantasyon ve Multimedia Birimi

 • Şu anda aktif değilDonanım ve Teknik Destek Şube Müdürlüğü altındaki Birimlerimiz;

Ağ ve Kablolama Birimi

 • Yapısal kablolama mantığına uygun olarak veri aktaran ağları planlayarak uygulamaya geçirmek, LAN, WLAN ve WAN bağlantılarının sürekliliğinin sağlanması,
 • Kullanılan programlar yardımıyla ağ performas ve durumunu sürekli takip ederek işlerliğini sağlamak, yönetmek ve denetlemek,
 • Kesintisiz, kaliteli bir bilgisayar ağı hizmeti sağlamak, ağ cihazlarının bakımı, kurulumu ve konfigürasyonun yapılması,
 • Genel IP adres bloklarının dağıtılması. Fakülte içlerinde IP adres dağıtımlarının yönetilmesi,
 • Sistemin ağ yapısıyla ilgili konularda diğer sistem çözümleyici ve tasarımcılarına yardımcı olmak,

Donanım Destek Birimi

 • Üniversite demirbaşlarına kayıtlı PC ve çevre birimlerinin bakım ve onarımını   yapmak,
 • İhale veya bağış yoluyla alınan bilgisayarların ilk kurulumlarını standartlara uygun olarak yapmak,
 • Üniversite bünyesindeki bilgisayarlarda lisanslı programların kullanımını sağlamak,
 • Güncellenebilen anti virüs programını ağ üzerinde kullanımını sağlayarak virüs ataklarına karşı bilgisayarları güvenli tutmaktır.

Otomasyon Sistemleri(KGS/HGS/VOIP) Birimi

 • Üniversite içerisinde KGS/HGS işlerini bünyesinde yapmak,
 • Otoparklarda Bariyerlerini işletmek,
 • Geçiş yerlerine Turnike kurmak,
 • İdari Birimlere Yoklama Sistemi kurmak,
 • Yemekhanelerde Kart okuyucularla yemek almalarını sağlamak.

Sistem (Sunucu) Birimi

 • Sunucuların kurulması ve işletilmesi, 
 • Sunucu üzerindeki servislerin açık tutulması
 • Sunucunun yetersiz kalması durumunda yeniden yapılandırmakİdari Hizmetler Şube Müdürlüğü altındaki Birimlerimiz;

Yazı İşleri Birimi

 • Gelen giden evrak kayıtlarını takip etmek,
 • Bilgi İşlem Daire Başkanlığı yazılarını yazmak,
 • Gelen giden evrakları ilgili birimlere sevketmek ve yazışmalarını yapmak
 • Posta evraklarını hazırlamak 
 • İşlemi yapılan evrakları dosyalamak
 • Personel işlerini yürütmek

Satınalma ve Taşınır Kayıtları Birimi

 • Taşınır kayıt yönetmenliğine uygun her türlü işlemi yapmak,
 • Birimler arası devir-teslim işlemlerini yapmak,
 • Düşüm yapılacak bilişim malzemelerin işlemlerini yapmak.

Koordinasyon ve Çağrı Merkezi Birimi

 • Şu anda aktif değil

Genel Hizmetler Birimi

 • Daire Başkanlığı bünyesindeki temizlik ve servis hizmetlerini sağlar.


ePosta Grupları

 • bidb@mersin.edu.tr   :  Bütün Bilgi İşlem personellerinin olduğu ePosta grubu
 • bidbyonetim@mersin.edu.tr  : Daire Başkanı ve 3 Şube müdürünün olduğu ePosta grubu
 • kgs@mersin.edu.tr : KGS Geçiş Sistemleri personellerinin olduğu ePosta grub
 • network@mersin.edu.tr  : Network Biriminde çalışan personellerin ePosta grub
 • donanim@mersin.edu.tr  : Teknik Servis Biriminde çalışan personellerin ePosta grub
 • idarihizmet@mersin.edu.tr   :  İdari Hizm. Şube Müdürlüğünde çalışan personellerin ePosta grubu 
 • some@mersin.edu.tr   :  Siber Olaylara Müdahale biriminin ePosta grubu
 • yazilim@mersin.edu.tr    :  Yazılım Hizm. Şube Müdürlüğünde çalışan personellerin ePosta grubu
 • sistem@mersin.edu.tr   :  Sunucu ve Sistem biriminde çalışan personellerin ePosta grubu
 • ebysdestek@mersin.edu.tr   :  EBYS biriminde çalışan personellerin ePosta grubu  
 • tekniksartname@mersin.edu.tr : Teknik Şartnameleri hazırlayan Komisyonun ePosta grubu


KOMİSYONLAR

Teknik Şartname Hazırlama Komisyonu : Kuruluş amacı üniversite geneline alınacak Bilişim Malzemelerinin teknik şartnamelerini hazırlamaktır.  Komisyon üyesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığında çalışan 6 personel bulunmaktadır.  Komisyon e_Posta adresi tekniksartname@mersin.edu.tr olup grup e-Postadır. Atılan mailler 6 kişiye de ulaşmaktadır. Kuruluş Tarihi : 15 Mart 2015

Demirbaş Eşyaları (Bilişim Malzemeleri) Kayıttan Düşürme Komisyonu : Kuruluş amacı üniversite içerisinde kullanılan Bilişim malzemelerinin kullanım ömürlerinin bitmesi(onarılmayacak duruma düşmesi)  durumunda Teknik Rapor tutularak kayıt altına alarak düşüm işlemini yapmaktadır. Kuruluş Tarihi : 15 Mart 2015

Değer Tespit Komisyonu : Kuruluş amacı Bilgi İşlem Daire Başkanlığında üretimi yapılan cihazları Demirbaş kaydına almak için piyasa fiyatlarını araştırarak üretilen cihazların değerlerini bulur.  

KGS Teknik İnceleme Komisyonu : Kuruluş amacı üniversite içerisinde işleyen Kartlı Geçiş Sisteminde oluşan arıza, kaza durumunda oluşan hasar tespitini yapmak üzere kurulmuştur. Kuruluş Tarihi : 1 Haziran 2016