Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi


Görüntüleme Üniteleri


Radyodiagnostik

 
 • Radyoloji Ünitesinde Yapılan İşlemler:
 • ManyetikRezonans
 • Kemik Dansitometresi
 • Periferik Anjiografi
 • Ultrasonografi
 • Mammografi
 • Renkli Doppler
 • Bilgisayarlı Tomografi
 • Direkt Röntgen   
 

Nükleer Tıp


Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Anabilim Dalı Ayaktan Tanı ve Tedavi Ünitesi Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi yerleşkesinde -2. katta yeralmaktadır. Görüntüleme cihazları arasına PET BT de katılmıştır. Bölümümüzde yapılan tanı ve tedavi işlemleri:
 •  Akciğer V/Q sintigrafisi
 • Kalp (miyokard perfüzyon) sintigrafisi 
 • Kemik sintigrafisi 
 • Tiroid - paratiroid sintigrafisi
 • Tükrük bezi sintigrafisi
 • DMSA böbrek sintigrafisi 
 • DTPA ve MAG3 böbrek sintigrafisi 
 • Gastroözefagiyal reflü sintigrafisi
 • Gastrointestinal kanama sintigrafisi
 • Mide boşalma zamanı
 • Meckel Sintigrafisi
 • Hepatobiliyer sistem sintigrafisi 
 • İyot tarama 
 • MIBG sintigrafisi 
 • Beyin sintigrafisi- SPECT 
 • Lenfosintigrafi
 • Sentinel lenf nodu sintigrafisi ve intraoperatuvar gama prob uygulaması
 • Üre Nefes testi (C-14 ile)
 • İyot tedavisi(hipertiroidi)