DOÇENTLİK BAŞVURUSU

DOÇENT ATANMA BAŞVURULARINDA GEREKLİ BELGELER

       

MERSİN ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATANMA ÖLÇÜTLERİNE GÖRE DOÇENT KADROSUNA

BAŞVURUDA GEREKLİ OLAN  BELGELER

 

 

1.Başvuru Dilekçesi

2.Özgeçmiş ve Eserler Listesi (EK-2) 

3. Türkçe Özgeçmiş (apbs.mersin.edu.tr)

4.Asgari Koşulların Sağlandığına Dair Beyanname [Üniversitelerarası Kurulca yürürlüğe konulan Doçentlik Sınav Yönetmeliği ve Doçentliğe Yükseltilme Başvuru Koşulları çerçevesinde kendi temel alanına ve alan koduna ilişkin asgari koşulları yerine getirdiğine dair güncel tarihli form kullanılacaktır, (UAK web sayfasında yer alan Form)]

 

5.Genel Puanlama Tablosu (EK-4)

6.Üniversitelerarası Kurul tarafından verilen veya Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliği kabul edilen Doçentlik Belgesi (Onaylı) 

 

7.Doktora, tıpta uzmanlık ya da sanatta yeterlikten sonra ilgili bilim alanında en az 3 yıl çalıştığını belirtir belge(Onaylı)

8. Özgeçmiş ve Eserler listesinde yer alan eserlere ait belge ve bilgiler.

  9.Özgeçmiş ve Eserler Listesi (EK-2) ve Genel Puanlama Tablosu (EK-4)'ün CD ortamında kaydedilerek her bir başvuru dosyasına eklenmesi gerekmektedir.(CD'ler başvuru dosyanızda Özgeçmiş ve Eserler Listesi çıktısının olduğu bölümde bulunacaktır)

NOT:Başvuru dilekçesi hariç diğer tüm belge ve dokümanlar her bir başvuru dosyasına  konulacaktır. Başvuru dilekçesi sadece Üniversitemizde kalacak olan başvuru  dosyanıza eklenecektir. 

 

 

 

 

İçerik-İletişim : Personel Daire Başkanlığı - ()
Okunma Sayısı : 9689
Güncelleme Tarihi : 2015-07-03 09:53:17
Paylaş