2020-2021 Eğitim-öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Kapsamında “bütünleme, Üç Ders ve Ek Sınavlar” İçin Telafi Sınavlarının Yapılması Üniversitemiz Senatosunun 23.06.2021 Tarihli ve 2021-7/59 Sayılı Kararı ile Kabul EdilmiştirBaşarı notunun hesaplanmasından kaynaklı olarak mağduriyet yaşayan

 öğrencilerin mağduriyetlerinin giderilmesi adına sadece mağduriyet yaşayan

öğrencilerin girebileceği şekilde; 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı kapsamında

“Bütünleme, Üç ders ve Ek Sınavlar” için telafi sınavlarının yapılması Üniversitemiz Senatosunun 23.06.2021 tarihli ve 2021-7/59 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.

 

Senato Kararı ve hazırlanan sınav takvimi ekte yer almaktadır.

 

Bu durumda olan öğrencilerin dilekçelerini bölüme acilen teslim etmeleri gerekmektedir.