Stajını Bir Kurumda ve Yüz Yüze Yapmak İsteyen Öğrencilerimizin Dikkatine!Mersin Üniversitesi İletişim Fakültesi Staj Yönergesine göre öğrencilerin staj çalışmaları  eğitim-öğretimin olmadığı yaz aylarında yapılır (m.5). Staj süresinin 40 (Kırk) fiili iş gününden az olmamak üzere en az 1 (bir) en fazla 4 (dört) dönem halinde ve her dönemde 10 (on) fiili iş gününden az olmaması gerekmektedir (m.6). Öğrenciler staj çalışmalarına en erken 2. yarıyılın sonunda başlamak ve en geç 8. yarıyılın sonunda tamamlamakla yükümlüdür (m.9).

Yukardaki sözü edilen Yönerge uyarınca stajını 2020-2021 Eğitim Öğretim Dönemi'nde bir kurumda ve yüz yüze staj yapmak isteyen öğrenciler stajlarını 2020-2021 Eğitim Öğretim Dönemi Akademik Takvimi'ne göre Bahar Yarıyılı derslerinin ve sınavlarının bittiği tarih itibariyle 20 Haziran - 31 Ağustos 2021 tarihleri arasında yapabilecektir. Stajını bu tarihler arasında bir kurumda yüz yüze yapmak isteyen öğrencilerin aşağıdaki hususlara dikkat etmesi gerekmektedir:

1. Öğrencilerin staj yapmayı düşündükleri kurumlar ile önceden görüşerek staj yapacakları tarihleri yukarıda belirtilen tarih aralığına uygun olarak belirlemeleri gerekmektedir.

2. Kurumlardan staj için kabul edilen öğrenciler Mersin Üniversitesi İletişim Fakültesi web sayfasında yer alan ve aşağıda bağlantıları verilen “Kurumda/Yüz Yüze Staj Sorumluluk Dilekçesi”ni ve Staj Rapor Dosyası'nın içinde olan “Kurumda Staj Etkinliği Başvuru Formu”nun ilgili kısımlarını doldurarak, imza ve onayları tamamlayarak ve tarayarak ilgili bölüm e-posta adreslerine (gzt@mersin.edu.tr veya rts@mersin.edu.tr) Bölüm Başkanlığı onayı için iletmeleri gerekmektedir. Kurumda/Yüz Yüze Staj Sorumluluk Dilekçesi öğrencilerin koronavirüs sürecinde kurumda/yüz yüzü staj yapması noktasında her türlü sorumluluğu üstlendiğine ilişkindir. Kurumda Staj Etkinliği Başvuru Formu ise öğrencinin staj yapacağı yere dair bilgileri ve onayları içermektedir.

3. Öğrencilerin Kurumda Staj Etkinliği Başvuru Formu'nda yer alan ilgili kısımları (öğrenci bilgileri, staj yapılacak iş yerine ilişkin bilgileri, öğrenciden sorumlu eğitici personel bilgileri ve iş yeri yetkilisinin bilgi ve onayını) (NOT-3'te örneği sunulmuştur) eksiksiz olarak doldurmaları gerekmektedir.

4. Staj yeri ve tarihleri belli olan öğrencilerin staja başlamadan 15 gün önce, sigorta girişlerinin yapılması için bölüm e-posta adreslerine (gzt@mersin.edu.tr veya rts@mersin.edu.tr) staj tarihlerini bildirmeleri gerekmektedir. 

  • Mersin Üniversitesi İletişim Fakültesi Staj Yönergesi için bağlantı adresi:

http://www.mersin.edu.tr/bulut/birim_256/Ogrenci/Staj/STAJ_YONERGES_1PDF.pdf

  • Kurumda/Yüz Yüze Staj Sorumluluk Dilekçesi için bağlantı adresi:

http://www.mersin.edu.tr/bulut/birim_256/Ogrenci/Staj/2020_2021_Staj/6._Yuzyuze_Staj_Bavuru_Dilekcesi.docx

  •  Gazetecilik Bölümü Kurumda Staj Etkinliği Başvuru Formu için bağlantı adresi (bağlantı adresinde yer alan belgenin 2. sayfası):

http://www.mersin.edu.tr/bulut/birim_256/Ogrenci/Formlar/Gazetecilik_Bolumu_Staj_Dosyas.pdf

  • Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü Kurumda Staj Etkinliği Başvuru Formu için bağlantı adresi (bağlantı adresinde yer alan belgenin 2. sayfası):

NOT-1: Kurumda/yüz yüze stajlar sadece yaz döneminde ve derslerin olmadığı tarihlerde
yapılacaktır. Öğrencilerin staj yapacağı tarih aralığını bu eksende belirlemesi gerekmektedir.

NOT-2: Öğrencilerin bir kurumda staja başladıktan sonra yine yukarıdaki bağlantı
adreslerinde yer alan Staj Rapor Dosyası'nın ilgili diğer bölümlerini staj süreci içerisinde
doldurmaları ve stajın bitimini takiben bölümlerine ulaştırmaları gerekmektedir.

NOT-3: Kurumda Staj Etkinliği Başvuru Formu ve doldurulması gereken alanlara dair
bilgiler aşağıdaki görselde sunulmuştur.  • 2021-06-18 15:26:25
  • 937

Actual Announcements