2020-2021 Vize Sınavları ve Derslerin İşlenmesiyle İlgili DuyuruDeğerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz,

Önümüzdeki hafta içinde (30 Kasım-4 Aralık) hem vize sınavı işlemleri hem de haftalık dersleriniz eş zamanlı olarak gerçekleştirilecektir.  Vize sınav programları öğretim üyelerimiz ve öğrencilerimizin haftalık ders programlarındaki ders saatleriyle aynı olacak şekilde hazırlanmış olup, bu duyuru ekinde açıklanmıştır. Vize notu ile ilgili ölçme değerlendirme etkinlikleri (sınav, ödev, sunum, proje vb.) Uzaktan Eğitim Platformunda 30 Kasım-4 Aralık haftasında öğretim elemanlarımızın uzaktan eğitim sistemine açacakları ödev sekmeleri üzerinde planlanacak; öğrencilerimiz de ilgili sekmelere sorumlu oldukları şekilde (sınav, ödev, sunum, proje vb.) ölçme-değerlendirmeye yönelik görevlerini gerçekleştirecektir. Konuyla ilgili olarak mağduriyet yaşanmaması için öğretim elemanlarımızın ilgili duyuruları ders verdikleri gruplardaki öğrencilere ivedilikle iletmesini ve öğrencilerimizin şimdiden gerekli hazırlık ve çalışmaları yapmalarını rica eder, hepinize sağlıklı günler dileriz. 

 

                                                                                                                        Eğitim Fakültesi Dekanlığı2020-2021 Güz Dönemi Vize Programı


  • 2020-11-25 14:25:40
  • 303