Doçentlik Sözlü Sınavı

slide background

Meü

slide background

MeüFakültemiz Tarih Bölümü öğretim üyelerinden Doç. Dr. Ahmet ASKER'in doçentlik sözlü sınavı Üniversitemiz Senatosunun 29 Mayıs 2020 tarih ve 11-2020/92 sayılı kararı gereği Mersin Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Koordinatörlüğünde, Fakültemiz Dekanı Prof.Dr.A.Murat GİZİR'in moderatörlüğünde  dijital ortamda 14.07.2020 tarihinde Fakültemizde gerçekleştirilmiştir. 


  • 2020-08-06 11:52:18
  • 506

Actual News