2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Yatay Geçiş ( Başarı Puanı ile ) Duyurusu


Sevgili Öğrenciler;

Üniversitemiz 2019 - 2020 eğitim - öğretim yılı güz yarıyılı yatay geçiş (başarı puanı ile) kontenjanları ile başvuru ve değerlendirme takvimi aşağıda belirtilmiştir.

YATAY GEÇİŞ TAKVİMİ (TIP FAKÜLTESİ HARİÇ)

 Yatay Geçiş Başvurularının Kabulü: 08 Temmuz 2019 - 19 Temmuz 2019

 Yatay Geçiş Hakkı Kazanan Öğrencilerin İlanı: 30 Temmuz 2019

 Yatay Geçiş Kayıt Tarihleri (Asiller): 05 Ağustos 2019 - 07 Ağustos 2019

Yatay Geçiş Kayıt Tarihleri (Yedekler): 08 Ağustos 2019 - 09 Ağustos 2019


YATAY GEÇİŞ TAKVİMİ (TIP FAKÜLTESİ)

 Yatay Geçiş Başvurularının Kabulü: 08 Temmuz 2019 - 19 Temmuz 2019

 Yatay Geçiş Hakkı Kazanan Öğrencilerin İlanı: 30 Temmuz 2019

 Yatay Geçiş Kayıt Tarihleri (Asiller): 05 Ağustos 2019 - 07 Ağustos 2019

Yatay Geçiş Kayıt Tarihleri (Yedekler): 08 Ağustos 2019 - 09 Ağustos 2019


BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ:

Başvurular  yatay geçiş yapılmak istenen okullara şahsen ya da posta/kargo yoluyla yapılabilir. Posta/kargo yoluyla yapılan başvuruların geç ulaşmasından aday sorumludur.

Eksik evrakla yapılmış başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Tıp Fakültesine yatay geçiş başvurularının Tıp Fakültesi Dekanlığına şahsen yapılması gerekmektedir. Bunun dışında faks, posta vb. iletişim araçları ile yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. 

 

 BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER:


2-Yatay geçiş için başvuracak öğrencinin ayrılacağı kurumdan alacağı izlediği dersleri ve derslerden aldığı notları gösteren not döküm belgesi (Transkript) aslı.

3-Öğrencinin kayıtlı olduğu Yükseköğretim Kurumundan disiplin cezası almadığını belirtir belge.

4-Ders İçerikleri: Başvuran öğrencilerin ayrılacağı kurumdan alacağı transkriptlerdeki derslerin ders içeriklerini gösterir resmi belge.

5-İkinci öğretim programlarından birinci öğretim programlarına yatay geçiş başvurusunda bulunacak öğrencilerin hazırlık sınıfı hariç ilk %10'a girdiklerini gösterir belge.

6- YKS sınav sonuç belgesinin internet çıktısı.

 

YKS YERLEŞTİRME SIRALAMASI:

 Mühendislik Programlarına başarı sırası en düşük 300 bininci (300.000) sırada ,

 Mimarlık Programlarına başarı sırası en düşük 250 bininci (250.000) sırada,

Tıp Fakültesine başarı sırası en düşük 50 bininci sırada (50.000),

Eğitim Fakültesine başarı sırası en düşük 300 bininci sırada (300.000) olan öğrenciler yatay geçiş başvurusunda bulunabileceklerdir.


TIP FAKÜLTESİ İÇİN YATAY GEÇİŞ BAŞVUSUNDA BULUNACAK ADAYLARIN DİKKATİNE:

Tıp Fakültesi'ne yatay geçiş için başvuracak adayların Mersin Üniversitesi Önlisans Ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılmasına İlişkin Esasların 10. Maddesinin 4. bendine dikkat etmeleri gerekmektedir.

(4) Tıp Fakültesine yapılacak başvurularda, sınıfta kalmamış olma koşulu ile ayrılacağı fakültede yatay geçiş başvurusunu yaptığı yıl sorumlu olduğu ders ve stajları da başarmış olma koşulu aranır. Ayrıca ilgili komisyon tarafından, geçiş yapılacak dönem öncesinde eksik olan ders süresinin geçiş yapacağı fakültede verilen ders süresinin en az % 20’sini aşmamış ve eksik staj sayısının en fazla iki olması kaydıyla ders ve stajlarının içeriklerinin uygun olup olmadığı belirlenir. Sıralama, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim ve Sınav Esaslarının ilgili maddesinde belirtilen Değerlendirme Puanına göre yapılır.


DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ İÇİN YATAY GEÇİŞ BAŞVUSUNDA BULUNACAK ADAYLARIN DİKKATİNE:

Diş Hekimliği Fakültesi'ne yatay geçiş için başvuracak adayların Mersin Üniversitesi Önlisans Ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılmasına İlişkin Esasların 10. Maddesinin 5. bendine dikkat etmeleri gerekmektedir.

(5) Diş Hekimliği Fakültesine yapılacak başvurular, ortak zorunlu dersler hariç olmak üzere başvuru sahibinin başarısız bir dersinin bulunmaması koşuluyla Yatay Geçiş Puanına göre değerlendirilir. Yatay Geçiş Puanı, [(Üniversiteye Giriş Puanı – Taban Puan) x 0,70] + (Genel Akademik Not Ortalamasının 100’lük karşılığı x 0,30) formülüyle hesaplanır. Üniversiteye Giriş Puanı, adayın Diş Hekimliği Fakültesine yerleştirme puanını; Taban Puan, adayın Diş Hekimliği Fakültesine yerleştiği yıla ait Mersin Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi taban puanını ifade eder.


  • 2019-07-16 14:15:46
  • 10528

Actual Announcements