2018-2019 Eğitim - Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Ek Sınav Duyurusu


2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı bahar yarıyılı sonu itibariyle azami öğrenim sürelerini dolduran öğrencilere uygulanacak olan ek sınavlarla ilgili 2547 Sayılı Kanunun 44. Maddesinin (c) Fıkrası Uygulama İlkeleri"nin 6. Maddesinin 2. bendinde yer alan "Azami süresini güz yarıyılı sonunda tamamlayan öğrenciler, güz yarıyılı bütünleme sınavları sonrasında ilk bir ay içerisinde, bahar yarıyılı sonunda tamamlayanlar ise bahar yarıyılı bütünleme sınavları sonrasında ilk bir ay içerisinde birimler tarafından belirlenen tarihlerde iki ek sınav haklarını kullanabilirler. Sınav tarihi, yer ve saati ilgili birimlerce belirlenir, web sayfasında ilan edilir ve ayrıca öğrencilere duyurulur." hükmü gereğince;

Organik Tarım, İşletme Yönetimi ve Halkla İlişkiler Programları

·         Birinci Ek Sınavlar: 11-12 temmuz 2019 tarihlerinde,

*Azami süresini dolduran öğrencilerimize önemle duyurulur.

NOT: EK SINAV PROGRAMI PANO KISMINDA İLAN EDİLMİŞTİR. 

*Sınava katılmak isteyen öğrenciler 08-10 Temmuz tarihlerinde dilekçe ile müracaat etmelidir. 


  • 2019-07-08 15:36:40
  • 171

Actual Announcements