Öğrenci Topluluklarının Etkinlik Başvurularında Kullanacakları Dilekçeler ve FormlarÜniversitemizin Kalite Yönetim Sistemi çerçevesinde,  akademik ve idari hizmetlerini geliştirmeye yönelik çalışmaları doğrultusunda, “Mersin Üniversitesi Öğrencileri, Bilimsel, Kültürel, Sosyal ve Sportif Etkinlikleri Yönergesi” gereğince kurulan ve faaliyetlerini anılan yönerge çerçevesinde yürüten Öğrenci Topluluklarımızın planladıkları faaliyet ve etkinliklerine ilişkin başvurularında kullanacakları dilekçeler ve formlar geliştirilmiştir.

Üniversitemiz Kalite Yönetim Sistemine eklenen yeni dilekçe ve form örneklerine,  Üniversitemizin web sayfasında “Öğrenci Toplulukları” başlığı altında yer alan   
http://mersin.edu.tr/idari/saglik-kultur-ve-spor-daire-baskanligi/pano   adresinden (“OGRENCI-TOPLULUKLARI” klasöründen) ulaşabilirsiniz.

 

Öğrenci Toplulukları Başvuru Dilekçe ve Formlarına ulaşmak için aşağıda yazılı dilekçe isimlerine tıklayınız.  

1-      Akademik Danışman Değişikliği Nedeniyle Verilecek Dilekçe

2-      Akademik Danışman Görevinden Ayrılmak İçin Verilecek Dilekçe

3-      Topluluk Başkanı Değişikliği Nedeniyle Verilecek Dilekçe

4-      Topluluk Yönetimi Değişikliği Nedeniyle Verilecek Dilekçe

5-      4-1- EK- Topluluk Genel Kurul Listesi

(Topluluk Yönetimi Değişikliği Nedeniyle Verilecek Dilekçe Eki)

6-      4-2- EK- Topluluk Yönetim ve Denetleme Kurulu Listesi

(Topluluk Yönetimi Değişikliği Nedeniyle Verilecek Dilekçe Eki)

7-      Topluluk İsim Değişikliği Nedeniyle Verilecek Dilekçe

8-      İhtiyaç Duyulan Malzeme İçin Dilekçe

9-      Etkinlik Düzenleme Başvuru Formu

10-  9-1- EK- Etkinliğe Dışarıdan Katılacak Konuşmacı-Davetli Kişi Listesi

(Etkinlik Düzenleme Başvuru Formu Eki)

11-  Etkinliğe Katılma-Yol ve Gündelik Giderlerinin Karşılanması İçin Verilecek Dilekçe

12-  Etkinliğe Katılacak öğrencilerin İzinli Sayılması İçin Verilecek Dilekçe

 

 


  • 2019-12-10 09:55:26
  • 3853

Actual Announcements