2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Uzaktan Eğitim İlişiği Kesilen Öğrenciler


2018-2019 eğitim öğretim yılı güz yarıyılı Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans Programı Azami Öğrenim Süresini Tamamlayan Öğrenciler