7143 Sayılı Af Kanunu Çift Anadal / Yan Dal


Sevgili öğrenciler,


7143 sayılı Kanunun Uygulama İlkelerinin 8. Maddesinde yer alan "Anadal lisans programından mezun olan ancak, çift anadal ve yandal programlarından ilişiği kesilen öğrencilerin madde kapsamından yararlanamayacağı" dair düzenleme kaldırılmış olup, anadal lisans programından mezun olan ancak çift anadal ve yandal programlarından 18 Mayıs 2018 tarihine kadar ilişiği kesilen ve 7143 sayılı Kanun uyarınca başvuru yapamayan öğrenciler 11 Şubat 2019 - 11 Haziran 2019 tarihi mesai bitimine kadar Üniversitemiz ilgili birimlerine başvuru yapabileceklerdir.


Başvuru Süresi ve Başlama Dönemleri:

Başlangıç Tarihi :  11.02.2019

Bitiş Tarihi          :  11.06.2019

 

Başvuru Şekli :

Başvurular, kaydın silindiği ilgili  Enstitü / Fakülte / Yüksekokul / Meslek Yüksekokullarına bizzat veya posta yoluyla başvuru için gerekli belgeler ile birlikte başvuru süreleri içerisinde yapılacaktır.

 

İlişiği Kesilen Öğrencilerden İstenecek Belgeler

1) Başvuru Dilekçesi

2) Lise Diploması

3) Savcııktan alınacak “Adli Sicil Kaydı “, belgesi

4) Son altı ay içinde çekilmiş 4 adet 4,5 cm x 6cm boyutunda fotoğraf


Af Başvuru Formu İçin Tıklayınız

Konuyla ilgili YÖK'ün üst yazısı için tıklayınız.


  • 2019-02-12 13:52:15
  • 3236

Actual Students