YÖK 100/2000 Projesi- Doktora Burs Programının 5. Çağrı Döneminde Desteklenen Üniversiteler ve Alanları Belli Oldu (11.02.2019)

slide background

MeüMERSİN ÜNİVERSİTESİ 100/2000 YÖK DOKTORA BURS PROGRAMI İLANI

 

 

Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen öncelikli alanlarda ülkemizin doktoralı insan kaynağına olan ihtiyacını karşılamak üzere, yurtiçindeki devlet üniversitelerinde 100 tematik alanda 2000 doktora öğrencisine, YÖK Doktora Bursu verilecektir. Bu kapsamda Üniversitemizce yapılan başvuru sonucunda uygun bulunan aşağıda yer alan alanlarda kontenjanlar dâhilinde burs verilecektir.  Üniversitemiz kullanıma verilen 100/2000 YÖK Doktora Bursunun müracaat takvimi, koşulları, dilekçe örneği ve ilgili form ekte sunulmuştur.

 

100/2000 YÖK DOKTORA BURS PROGRAMI 2018-2019 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ KONTENJANLARI

 

 

 

ÜNİVERSİTE ADI

 

 

ALT ALAN

 

 

Kontenjan

MERSİN ÜNİVERSİTESİ

Psikoloji

5

MERSİN ÜNİVERSİTESİ

Yakıtlar (Fosil ve Biyo) ve Yanma

3

MERSİN ÜNİVERSİTESİ

Su Ürünleri ve Balıkçılık Teknolojisi

3

 

TAKVİM

1.       İlan Tarihleri                         : 11 Şubat -15 Şubat 2019

2.       İlan Yeri                                 : Mersin Üniversitesi Web Sayfası – Duyurular – www.mersin.edu.tr 

3.       Müracaat Tarihleri              : 11 Şubat 2019 - 15 Şubat 2019 Saat:12:00

4.       Müracaat Yeri                      : Mersin Üniversitesi, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı (Yazı İşleri Birimi) Çiftlikköy Kampüsü,  33343, Mersin

5.       Mülakat Tarihi                      : Daha sonra ilan edilecektir.

6.       Mülakat Yeri                         : Daha sonra ilan edilecektir.

7.       Sonuç İlan tarihi                  : 25 Şubat 2019

8.       Sonuç İlan Yeri                     : Mersin Üniversitesi Web Sayfası – Duyurular – www.mersin.edu.tr

 

MÜRACAAT KOŞULLARI

1.     Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

2.     Doktora programı için yüksek lisans derecesine sahip olmak.

3.     Bütünleşik doktora programı için lisans derecesine sahip olmak.

4.     Doktora eğitimine ders aşamasında devam ediyor olmak.

5.     Mersin Üniversitesi,ve Devlet Üniversitelerinin Doktora Programlarına kayıtlı olmak.

6.     Halihazırda 100/2000 YÖK Doktora bursiyeri olmamak.YÖK 100/2000 Bursu Usül ve Esaslar

 

YÖK 100/2000 Burs Başvuru Dilekçesi


YÖK 100/2000 Burs Başvuru Formu


BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

            1- T.C. vatandaşı olmak.

            2- İlgili öncelikli alanların koşullarında belirtilen şartları sağlayan tezli yüksek lisans mezunları.

            3- 657 sayılı Kanun kapsamında bir kadroda veya Devlet/Vakıf Yükseköğretim Kurumlarının öğretim elemanı kadrolarında çalışıyor olmamak. Herhangi bir işte çalışan öğrencilerin program kapsamında değerlendirilmesi durumunda, bu öğrencilere verilecek burs miktarı çalışmayan öğrencilere verilecek burs miktarının 1/3 ünü geçmemek üzere YÖK Yürütme Kurulunca belirlenir

            4- Halen devlet Yükseköğretim kurumunda doktora eğitimine devam ediyorsa tez aşamasına geçmemiş olmak.

            5-Adaylar açılan alanlardan yalnızca bir tanesine başvurabilirler.

            6- Kamu görevinden çıkarılmamış olmak veya olağanüstü hal döneminde alınan tedbirler nedeniyle görevlerine son verilmemiş olmak

            7- Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplarla irtibatı bulunmamak.

            8- Her bir alan için en az 3 öğrencinin 2018-2019 eğitim-öğretim yılı bahar döneminde eğitime başlamış olması gerekmektedir, aksi durumda ilgili alan için tahsis edilen kontenjanların tamamı iptal edilecektir.


BAŞVURU KOŞULLARI

            1 - İlgili alandan tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmak,

            2 - Doktora ALES Sayısal puan türünde son 5 yıl içerisinde alınmış 2018-2019 Bahar dönemi lisansüstü başvurularından istenen puanları almak.

            3 - 100/2000 YÖK doktora bursuna başvurabilmek için son 5 yıl içerisinde alınmış en az YDS/KPDS/YDS/YÖKDİL sınavlarından 2018-2019 Bahar dönemi lisansüstü başvurularından istenen puanları almak.

            4 - Başvurular sadece Üniversitemiz ’de kayıtlı öğrenciler üzerinden yapılacaktır.

            5 - Mevcut bursiyerlerin yeniden farklı alana başvuruları kabul edilmeyecektir. 


 DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

 Doktora programlarına giriş notunun belirlenmesinde;

            1-Adayların burs değerlendirme puanlarının, lisans mezuniyet not ortalamasının (100 lük sistem üzerinden) %15'inin; yüksek lisans mezuniyet not ortalamasının (100 lük sistem üzerinden) %15'inin; ALES puanının %15'inin; yabancı dil puanının %15'inin ve 100 puan üzerinden verilecek olan mülakat sonucunun %40'ının toplamlarından oluşması,

           2-Burs değerlendirme puanı en az 70,00 puan olan ve mülakattan 60,00 ve üzeri değerlendirme puanı alan adayların bursiyer adayı olarak kabul edilmesi

           3-Bursiyer adayı olarak kabul edilen adayların değerlendirme puanlarının yüksekten düşüğe doğru sıralandıktan sonra yüksek puandan başlamak üzere ilgili dönem için belirlenen kontenjan adedince bursiyer adayının Bursiyer olarak belirlenmesi,


DOKTORA PROGRAMI BURS BAŞVURU ŞEKLİ

            100/2000 YÖK doktora bursu başvuruları ilan edilen yer ve tarihleri arasında, şahsen teslim etmek sureti ile gerçekleştirilir. Posta yolu ile başvuru yapılamaz.


BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

           1-100/2000 YÖK doktora bursuna başvuru için lisans ve yüksek lisans diploması veya lisans ve yüksek lisans mezuniyet belgesinin noter ya da ilgili yükseköğretim kurumundan onaylı sureti (1 adet).

           2-Yurt dışındaki Yükseköğretim kurumlarından mezun olan Türk vatandaşlarının YÖK tarafından onaylı denklik belgesini almış olmaları ve başvuru sırasında ibraz edilmesi şarttır. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olan adaylar diploma ya da mezuniyet belgelerini Türkçe tercümesiyle birlikte ibraz etmek zorundadır (1 adet).  

           3-ALES Sonuç Belgesi

           4-Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi

           5-Mezuniyet Belgesi veya Diplomaların birer adet fotokopisi (Lisans ve Tezli Yüksek Lisans, Doktora diplomaları veya mezuniyet belgelerinin birer adet fotokopisi)

           6-Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Transkripti

           7-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

           8-Doktora Öğrenci Belgesi.

           9-Doktora Başarı Takip Belgesi.

          10-Başvuru Formu (Fotoğraflı) ve Dilekçe

         11-Referans Mektubu 1 (Kapalı zarfta, Danışman haric).

         12-Referans Mektubu 2 (Kapalı zarfta, Danışman haric).

         13-Herhangi bir işyerinde çalışıyor ise E-Devlet üzerinden alınan SGK Belgesi

         14- Adaylar doktora programlarından yalnızca bir tanesine başvurabilirler.

         15-Gerçeğe aykırı beyana ve/veya sahte veya tahrip edilmiş belgeye dayalı olarak kesin kayıt yaptıranların kayıtları, programa kayıt tarihi itibarıyla iptal edilir.

         16- Başvuru sürecinde adayların, hatasıyla, bilgi eksikliğiyle, vb. nedenlerle yaptığı yanlış başvuru iptal edilecektir. 


  • 2019-02-11 09:30:15
  • 1156

Actual Students