Kantin İhalesi


Üniversitemiz Silifke Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Y.O, Erdemli Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Y.O.Anamur Meslek Yüksekokulu, Mut Meslek Yüksekokulu ve Gülnar Mustafa Baysan Meslek Yüksekokulu içerisinde yer alan Öğrenci Kantinlerinin İşletme Hakkı 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. Maddesi (Açık Teklif Usulü) 'ne göre  1 (bir) yıl süre ile (3 yıla kadar süre uzatımı verilebilir) kiraya verilmesi işi tahmini bedel üzerinden açık arttırma şeklinde ihale edilecektir.