Ç K A Mali Destek Bilgilendirme Toplantısı Gerçekleşti

++
slide background

Meü

slide background

Meü

slide background

Meü


Mersin Üniversitesi Projeler ve Araştırmalar Koordinatörlüğü tarafından 'Çukurova Kalkınma Ajansı Mali Destek Programları' hakkında bilgilendirme toplantısı yapıldı.

2 Şubat Cuma günü, Senato Odası’nda gerçekleştirilen toplantıya; Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erol Yaşar, dekanlar, dekan yardımcıları, yüksekokul müdür ve müdür yardımcıları katıldı.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erol Yaşar, üniversitemizin 2017 yılında en çok desteklenen üniversitelerden biri olduğunu vurguladığı konuşmasında katılımcılara hitaben; “Bu yıl sizlerin de katkılarıyla bu başarıyı çok daha ilerilere taşıyacağımıza inanıyorum. 2018 Mali Destek Programları’nın üniversitemiz ve bölgemiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum” ifadelerine yer verdi.

Projelerin başvuruları, puanlanma sistemi ve teklif çağrısı ilanları gibi konuları elen alan Projeler ve Araştırmalar Koordinatörü Öğr. Gör. Mesut Salih Uzman, “2018 yılı Mali Destek Programları kapsamında bir başvuru sahibi her program için en fazla iki proje başvurusunda bulunabilir, bu başvurulardan en fazla biri destek almaya hak kazanabilir. Başka kaynaklardan desteklenen aynı proje veya faaliyetler için ajanstan destek sağlanmıyor. Bir takvim yılı içerisinde sözleşme yapılan kar amacı güden gerçek ve tüzel kişiler, proje uygulama döneminde ve sözleşmenin sona erdiği tarihi izleyen bir yıllık süre içerisinde ajansa başvuramıyor” şeklinde konuşarak proje başvuruları hakkında detaylı bilgi verdi. Öğr. Gör. Uzman, kamu-sivil toplum kuruluşu ortaklığı bulunan projelere 4 puan fazla verileceğinin de altını çizdi.

Projeler ve Araştırmalar Koordinatörlüğü’nde görev yapan Öğr. Gör. Seray Müezzinoğlu ise konuşmasında 2018 Mali Destek Programları’na yer verdi. Öğr. Gör. Müezzinoğlu, “Programlar 3 farklı başlık altında ele alınıyor. Bunlardan ilki, Turizmin Geliştirilmesi Küçük Ölçekli Altyapı Programı, ikincisi Üretime Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Programı ve üçüncüsü Kırılgan Grupların Güçlendirilmesi Küçük Ölçekli Altyapı Programı’dır. İlk programın amacı Çukurova Bölgesi’nin yüksek turizm potansiyelini harekete geçirerek sektörden elde edilen katma değerin yükseltilmesi ve turizm faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi yoluyla bölgede yenilikçi ve sürdürülebilir turizmin geliştirilmesine katkıda bulunulmasıdır. İkinci programın amacı Çukurova Bölgesi’nde sanayi ve hizmetler sektörlerinde sürdürülebilir büyümenin sağlanması ve rekabet gücünün yükseltilmesi için bölgenin Ar-Ge, inovasyon ve girişimcilik kapasitesinin arttırılmasına yönelik altyapıların geliştirilmesidir. Son program ise bölgedeki kırılgan kesimlerin sosyal ve ekonomik açıdan güçlendirilerek refah düzeylerinin artırılmasını, sosyal içerme politikalarının etkinleştirilmesini amaçlamaktadır” dedi. Öğr. Gör. Müezzinoğlu ayrıca bu programların bütçesi, destek tutarı, öncelik alanı ve künyesi gibi konular hakkında bilgi verdi.

Düzenlenen toplantı, katılımcıların sorularının cevaplanmasıyla sona erdi.

 

Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü


  • 2018-02-02 15:05:35
  • 989