Mersin Üniversitesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulu ile Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumuna Yapılacak Başvurular ile İlgili Bilgi ve Belgeler Güncellenerek Sisteme Yüklenmiştir. Revizyon Numarası 9 Olan 25/01/2019 Tarihli Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar İçin Başvuru Formu 28/01/2019 Tarihinden İtibaren Geçerli Olacaktır. (25/01/2019)


Mersin Üniversitesi Klinik Araştırmalar Etik Kuruluna yapılacak başvurular ile ilgili bilgi ve belgelere http://mersin.edu.tr/idari/klinik-arastirmalar-etik-kurulu/pano adresinden ulaşabilirsiniz.

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Klinik Araştırmalar Daire Başkanlığına yapılacak başvurular ile ilgili bilgi ve belgelere http://www.titck.gov.tr/faaliyetalanlari/ilac/klinik-arastirmalar adresinden ulaşabilirsiniz.

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Tıbbi Cihaz Etüt Proje Yetkilendirme ve Koordinasyon Daire Başkanlığına yapılacak başvurular ile ilgili bilgi ve belgelere http://www.titck.gov.tr/faaliyetalanlari/tibbicihaz/tibbi-cihazda-klinik-arastirmalar adresinden ulaşabilirsiniz.


  • 2019-01-25 11:55:31
  • 2524