Sosyal Bilimler Enstitüsü E-dergisi Makale Çağrısı

++

Sosyal Bilimler Enstitüsü e-Dergisi Makale Çağrısı


Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü e-Dergisi (SBE e-D); sosyal bilimler alanında ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel niteliklere sahip çalışmaları yayımlayarak sosyal bilimlerin bilgi birikimine katkıda bulunmayı amaçlayan, hakemli, karşılıklı bilinmezlik ilkesi “çift-kör (double-blind) sistemiyle işleyen, açık erişimli elektronik bir dergidir.  SEB e-D, sosyal bilimlerin tüm alanlarına ve bu alanların katılımı ile oluşturulan disiplinlerarası tüm çalışmalar ile eleştirel, yapıcı ve yaratıcı yaklaşımlara dayalı bilimsel yazılara açıktır.

Yayın dili Türkçe ve İngilizce olan ve yılda iki sayı yayımlanacak olan dergimizin Kasım ayında yayımlanacak olan ilk sayısı (Güz 2017) için araştırmacıların çalışmalarını bekliyor.

Dergimizde yayımlanmasını istediğiniz yazılarınızı, dergimizin makale yayın ve yazım kurallarına uygun olarak 1 Ekim 2017 tarihine kadar http://dergipark.gov.tr/meusbd adresinden giriş yaparak yükleyebilir ya da sbedergi@mersin.edu.tr adresine e-posta göndererek katılım sağlanabilir.


Ayrıntılı bilgi için: http://dergipark.gov.tr/meusbd
  • 2017-06-20 09:44:25
  • 2352