Ceres Projesinin Ülkemizde İlk Yetiştiricilik Sektörü-iklim Değişikliği Çalıştayı

slide background

Meü

slide background

Meü

slide background

Meü

slide background

Meü

slide background

Meü

slide background

Meü


CERES Projesinin Ülkemizde İlk Yetiştiricilik Sektörü-İklim Değişikliği Çalıştayı

 

Üniversitemizin de ortağı olduğu ve 15 Ülkeden 26 kurum/kuruluşun yer aldığı AB Ufuk-2020 CERES projesinin (Climate Change and European aquatic Resources- İklim Değişikliği ve Avrupa Sucul Kaynakları) alabalık yetiştiriciliği  sektör paydaşlarına yönelik ilk çalıştayı; Elazığ Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ile ortaklaşa 4 Mayıs 2017 tarihinde Elazığ’da gerçekleştirildi.

Fakültemiz Yetiştiricilik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ferit RAD ve Arş. Gör İsa ŞEN ile Elazığ Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürü Sn. Özkan ÖZBAY koordinasyonunda gerçekleşen çalıştaya 60 civarında üretici, sektör temsilcisi, öğretim üyesi ve araştırmacı katıldı.

Ülkemizde alabalık yetiştiriciliğinin merkezi konumunda olan Elazığ’da yapılan Çalıştayda; Fırat Üniversitesi öğretim üyeleri Prof. Dr. Naim SAĞLAM ve Prof. Dr. Kenan PEKER ile Fakültemiz Temel Bilimler Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. M.Tahir ALP’in iklim değişikliği, içsu kaynakları ve alabalık sektörüne yönelik sunumlarının yanı sıra, Prof.Dr. Ferit RAD tarafından CERES projesi tanıtımı yapıldı.

Çalıştayın odak-grup toplantısında; CERES projesinin sosyo-ekonomik ve iklim değişikliği senaryoları alabalık üreticileri ile paylaşılarak alabalık yetiştiriciliği sektörü üzerindeki olası etkileri tartışıldı. Çalıştay, iklim değişikliği-su ürünleri yetiştiriciliği etkileşimi konusunda sektörel düzeyde farkındalık yaratılmasının yanısıra CERES projesi sosyo-ekonomik ve ekolojik senaryolarının bölgesel düzeyde paydaşlarla tartışılmasına da olanak sağlamıştır.

Mersin Üniversitesi CERES Projesi ekibi ve Su Ürünleri Fakültesi olarak Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Müdürlüğü (TAGEM)-Elazığ Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğüne ev sahipliği ve çalıştayın verimli geçmesine katkılarından dolayı şükranlarımızı sunarız.

 


  • 2017-05-12 14:30:03
  • 1890

Actual News