2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Yatay Geçiş Kontenjanları ile Başvuru ve Değerlendirme Takvimi

Mersin Üniversitesi 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Yatay Geçiş Kontenjanları için lütfen linklere tıklayınız;

 

 

 

Link: Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik

 

Başvurular  ilgili Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokullarına yapılacak olup, başvuruda istenilen belgeler aşağıda belirtilmiştir.

 

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

1-Başvuru dilekçesi, 

2-Yatay geçiş için başvuracak öğrencinin ayrılacağı kurumdan alacağı izlediği dersleri ve derslerden aldığı notları gösteren not döküm belgesi (Transkript) aslı. (Ayrılacağı Yükseköğretim kurumunda öğrenim gördüğü tüm derslerden başarılı olması gerekmektedir.)

3-Öğrencinin kayıtlı olduğu Yükseköğretim Kurumundan disiplin cezası almadığını belirtir belge.

4-Ders İçerikleri: Başvuran öğrencilerin ayrılacağı kurumdan alacağı transkriptlerdeki derslerin ders içeriklerini gösterir resmi belge. 

5-İkinci öğretim programlarından birinci öğretim programlarına yatay geçiş başvurusunda bulunacak öğrencilerin hazırlık sınıfı hariç ilk %10'a girdiklerini gösterir belge. 

6- Ö.S.Y.S. sınav sonuç belgesi'nin internet çıktısı.

 

İçerik-İletişim : Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı - (3925)
Okunma Sayısı : 49062
Güncelleme Tarihi : 2013-07-26 11:17:32
Paylaş