2012-2013 Yılı Üniversitelerin Lisans Önlisans Programları İçin Ayrılan Kurumlararası Yatay Geçiş Kontenjanları ile Başvuru ve Değerlendirme Takvimi

Yükseköğretim Kurulu, 2012-2013 Yılı Üniversitelerin Lisans ve Önlisans Programları İçin Ayrılan Kurumlararası Yatay Geçiş Kontenjanları ile Başvuru ve Değerlendirme Takvimini kendi web sitesinde ilan etmiştir. İlgili kısıma ulaşmak için aşağıdaki linke tıklayınız.

Link: 2012-2013 Yılı Üniversitelerin Kurumlararası Yatay Geçiş Kontenjanları ile Başvuru ve Değerlendirme Takvimi 

Link: Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik

 

 

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER: 

1-Başvuru dilekçesi, 

2-Yatay geçiş için başvuracak öğrencinin ayrılacağı kurumdan alacağı izlediği dersleri ve derslerden aldığı notları gösteren not döküm belgesi (Transkript) aslı. (Ayrılacağı Yükseköğretim kurumunda öğrenim gördüğü tüm derslerden başarılı olması gerekmektedir.)

3-Öğrencinin kayıtlı olduğu Yükseköğretim Kurumundan disiplin cezası almadığını belirtir belge.

4-Ders İçerikleri: Başvuran öğrencilerin ayrılacağı kurumdan alacağı transkriptlerdeki derslerin ders içeriklerini gösterir resmi belge. 

5-İkinci öğretim programlarından birinci öğretim programlarına yatay geçiş başvurusunda bulunacak öğrencilerin hazırlık sınıfı hariç ilk %10'a girdiklerini gösterir belge. 

6- Ö.S.Y.S. sınav sonuç belgesi'nin internet çıktısı.

İçerik-İletişim : Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı - (3925)
Okunma Sayısı : 27939
Güncelleme Tarihi : 2012-07-02 17:51:44
Paylaş