2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI PEDAGOJİK FORMASYON ÖN KAYIT BAŞVURU DUYURUSU

ÖN KAYIT BAŞLAMA TARİHİ        : 24 Eylül 2012

ÖN KAYIT BİTİŞ   TARİHİ               : 28 Eylül  2012 (Saat:13:00)

KESİN KAYIT TARİHLERİ               :02 Ekim -05 Ekim 2012 - saat 9:00- 17:00

                                                              (Asil listelerin kaydı )

                                                               08 Ekim -12 Ekim 2012 saat 9:00- 17:00

                                                               (Yedek listelerden kayıt)

Derslerin Başlama Tarihi  : 08 Ekim 2012

 

KİMLER BAŞVURABİLİR:

            YÖK tarafından Üniversitemize 2012-2013 eğitim-öğretim yılında 200 kişilik kontenjan tahsis edilmiştir. Tahsis edilen kontenjanın yüzde 50'si Mersin Üniversitesi mezunlarına, yüzde 50'si diğer üniversite mezunlarına ayrılmıştır.

            Üniversitemizde not ortalamalarının hesaplanmasında 4'lük sistem uygulanmaktadır. Bu nedenle Pedagojik Formasyon sertifika programına başvuracak adayların not ortalamalarının 4'lük sisteme göre hesaplanması gerekmektedir.

            Not dönüştürme işlemi YÖK kararı gereği Üniversitemiz tarafından yapılamamaktadır. Not ortalaması  100' lük sisteme göre olan adayların 4'lük sisteme dönüştürme işlemlerinin mezun oldukları Üniversite tarafından yapılması gerekmektedir. Bu konuyla ilgili 13.09.2012 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul Kararına  bakılabilir.

            Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı'nın 80 sayılı kararında yer alan alanlardan, öğretmenliğe kaynak olarak gösterilen program mezunlarından, sadece aşağıda belirtilen bölümlerden mezun olanlar Üniversitemiz Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezince  açılan Pedagojik Formasyon Sertifika Programı'na başvurabilir.


BÖLÜMLER

Matematik

Sosyoloji

Psikoloji

Felsefe

Türk Dili ve Edebiyatı

Tarih

Resim

Müzik (Kompozisyon, Koro, Yaylı , Üfleme  ve Vurmalı Çalgı Bölümleri, Piyano)

Sahne Sanatları (Şan, Opera)

Grafik

Takı Teknolojisi ve Tasarımı Yüksekokulu Lisans Mezunu (Kuyumculuk, Gemoloji, Tasarım, Takı Teknolojisi ve Tasarımı)

Heykel

Fizik

Kimya

Biyoloji

Sağlık (Hemşirelik, Ebelik)

Almanca (Almanca Mütercim- Tercümanlık Bölümü)

İngilizce (İngilizce İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü )

Fransızca (Fransızca Mütercim-Tercümanlık Bölümü)

 

ÖN KAYIT :

Üniversitemiz Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından açılan Pedagojik Formasyon Sertifika Programı'na ön kayıtlar 24 Eylül - 28 Eylül 2012 tarihleri arasında Üniversitemiz web sayfası üzerinden (http://pedagojik.mersin.edu.tr) adresindeki online ön kayıt formu doldurularak yapılacaktır. İstenen bilgilerin doğru olarak doldurulması önemlidir. Beyan edilen not ortalaması ile transkriptteki not ortalaması bilgileri aynı olmadığı takdirde kesin kayıt hakkı  iptal edilecektir.

Ön kayıt formunun çıktısı kesin kayıtta mutlaka teslim edilecektir.


Kesin Kayıtta İstenecek Belgeler :

 1-Ön Kayıt Başvuru Formunun Çıktısı

 2-  Lisans Diplomasının ya da Geçici Mezuniyet Belgesinin Onaylı Örneği

 3-  Öğrenci Not Döküm Belgesinin Aslı (Transkript); Üniversitemizde 4'lük not sistemi uygulandığından Pedagojik Formasyon sertifika programına başvuracak adayların  4'lük not sistemi üzerinden başvurularını  yapmaları zorunludur. YÖK kararı ile; Üniversitelere 2009-2010 eğitim-öğretim yılından sonra kayıt yaptıran öğrencilerin not ortalamasının en 4 üzerinden  2,5 veya 100 üzerinden 65 olması gereklidir. Yükseköğretim programlarına 2009-2010 eğitim - öğretim yılından önce kayıt yaptıran öğrencilerde bu şart aranmamaktadır.

 4- 2 Adet Fotoğraf (Fotoğrafların arkasına ad ve soyadı yazılmalıdır. Fotokopi fotoğraf kabul edilmemektedir)

  5- Banka Dekontu (Pedagojik Formasyon için YÖK'ün belirlediği ücret; 2.054 TL olup bunun ilk taksiti olan 1.027 TL kesin kayıt başvurusu sırasında kalanı ise ikinci dönem kayıtları sırasında ödenecektir.)

  6- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi


Kesin kayıt için:

            Kesin kayıtlarda kişiler ŞAHSEN müracaat edeceklerdir. Posta, faks veya kargo ile gönderilen belgeler kabul edilmeyecektir.


Programın Yürütülmesi ve Esaslar

            Program, Mersin Üniversitesi Öğretmenlik Formasyon Sertifika Programına" ilişkin esaslar ve ilgili mevzuat hükümleri ile yürütülmektedir. 

 2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılı Pedagojik Formasyon Akademik Takvimi 

İçerik-İletişim : Sürekli Eğitim Merkezi (4350)
Okunma Sayısı : 76064
Güncelleme Tarihi : 2012-10-01 09:58:44
Paylaş