Prof.Dr. Mustafa YÜKSEL

Güzel Sanatlar Fakültesi/ Heykel


Yönetilen Tez Çalışmaları
Doktora
Yüksek Lisans
" HEYKEL VE İŞLEV, GÜNÜMÜZ TÜRK HEYKEL SANATI ÜRÜNLERİ İÇİNDE YER ALAN VE İŞLEVSEL NİTELİĞİ OLAN HEYLELLER" yüksek lisans tezi, Tuğba Sömez, Mersin,2006
Tanrıkulu H.T 2013"Soyut Ritmik Formların Heykel Pastiğindeki Yeri Ve Kişisel Denemeler",.” Mersin Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitiüsü 2013
Çevik.A. “Kamusal Alanda Sanat Eserinin Kalıcılığı ve Mersin Kültür Parkının Değerlendirilmesi.” Mersin Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitiüsü 2011, Kasım
Lisans
Yayınlar
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlananlar
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeedings) basılan bildiriler.
28 KASIM 2006 ME.Ü KONFERANS SALONUNDA PANEL “KAMUSAL ALANDA SANAT” KONUŞMACI OLARAK KATILDI “KAMUSAL ALAN OLARAK KENT”
Yüksel,M. “Postmodern Sanatçının Üretim Edimi; Nesnenin Yeniden Ele Alınması ve ya Tanıdık Şeyler” Gazi Üniversitesi. 1. Uluslararası Güzel Sanatlar Sempozyumu, Ankara 2012,.
Yüksel, M. “Türkiye’ de Modernist Heykelin Kırılma Noktasında ABCD Sergileri ve Yeni Sanat Hareketleri” Selçuk Üniversitesi. 1. Uluslararası Güzel Sanatlar Sempozyumu,2012, Konya.
Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
-“MİNÖRLEŞME YA DA RE-HEYKEL”.HACETTEPE GSF SANAT YAZILARI AĞUSTOS-EYLÜL 2003, SAYI 123
-“Damien Hirst’ün Sanat Pazarı” Atatürk Üniversitesi Sosyal bilimler Dergisi cilt 16, Sayı 2 (2012)
-YÜKSEL,M. Günümüz Figüratif Heykelde, Gerçeklik Olgusunun Heykel Gerçekliğiyle Yansıması” Gazi Ü. Sanat Tasarım Dergisi, Haziran 2010 sayı:5,s:181
1980’lerden Sonra Türk Heykeli Sanatının Diğer Sanat Hareketleri İçindeki Yeri” Çukurova Üniversitesi. Sosyal Bilimler Dergisi, 2012/Cilt:21/Sayi:2
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler
Diğer yayınlar
-“ASIRLIK ADORNO”.İÇEL SANAT KULÜBÜ AYLIK BÜLTENİ EKİM-KASIM 2003, SAYI 124
-“8. İSTANBUL SANAT BİENALİ HAKKINDA”. SANAT KULÜBÜ AYLIK BÜLTENİ EKİM-KASIM 2003, SAYI 125
-“ANLAMAKLA ANLATMAK ARASINDA SANATIN DİLİ”. SANAT ÇEVRESİ 2004, SAYI 127
Özet / Öz
Yazılan ulusal kitaplar veya kitaplarda bölümler
Teknik Raporlar
Bilimsel
Sanayi
Projeler
Projeler
LEONARDO DA VİNCİ HAREKETLİLİK PROJESİ “TAŞ VE MERMER HEYKEL YONTMA TEKNİKLERİ” VE “TEKNOLOJİLERİ İNCELEME, GELİŞTİRME VE YAYGINLAŞTIRMA PROJESİ ,
LEONARDO DA VİNCİ HAREKETLİLİK PROJESİ "GELENEKSEL VE ÇAĞDAŞ HEYKEL TEKNOLOJİLERİ GELİŞTİRME VE YAYGINLAŞTIRMA" PROJESİ
-TUBİTAK 4004 Heykel Yapıyorum. Mersin Üniversitesi, 2012 TUBİTAK 4004 Prizmalarla Yolculuk. Mersin Üniversitesi, 2012 Kanlı Divane Koruma Geliştirme Projesi. “Arkeoloji İle Öğrenme”.2012
Makale Hakemlikleri
Makale Hakemlikleri
Toplantı Kurulu Üyelikleri
Toplantı Kurulu Üyelikleri
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜTÜSÜ SENATO KURULU ÜYELİĞİ, 2006 GSF Yönetim Krulu Üyeliği 2010-2012
Ödüller
Ödüller
1985- 89 HEYKEL BÖLÜMÜ BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ.
1989- HACETTEPE GSF’ NİN KURULUŞUNUN 7 YILI HEYKEL YARIŞMASI BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ
1986- HÜ. GSF BAŞARI ÖDÜLÜ.
1990- CELAL BAYAR ANIT YARIŞMASI PROJESİ MANSİYON (GRUP ÇALIŞMASI)
2006-MEÜ. TIP FAKÜLTESİ KOLEKSİYONU ‘İÇİMİZDEN BİRİ’ ALÜMİNYUM DÖKÜM
2006-MEÜ. TIP FAKÜLTESİ KOLEKSİYONU ‘ÇOĞALIMLAR’ ALÜMİNYUM DÖKÜM
Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler
Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler
Dersler
Son iki yılda verilen lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler
Lisans Dersleri HYK274 Uyg. Atölyesi II /Ahşap HYK272 Modelaj IV/ A HYK374 Ahşap Atölyesi I HYK372 Modelaj VI /A HYK362 Türk Heykel Sanatı II HYK474 Ahşap Atölyesi III HYK430 Desen VIII HYK480 Mez.Bitirme Projesi II /A Yüksek Lisans Dersleri HYK472 Modelaj VIII /A HYK502/D Atölye II HYK508/D Form ve Kompozisyon II HYK512/A Sanat Eseri Analizi II HYK520 Bienaller ve San. Pratikleri II HYK518 Desen I
Katıldığı Bilimsel Toplantılar
Sempozyum,Konferans ve Kongreler
2006- VI. HÜSEYİN GEZER ULUSLARARASI TAŞ VE BETON HEYKEL SEMPOZYUMU, MERSİN
2004- EĞİRDİR I. ULUSLARARASI TAŞ HEYKEL SEMPOZYUMU, ISPARTA. -
1998- MSÜ GSF’ NİN DÜZENLEDİĞİ MARMARA ADASI, SARAYLAR BELEDİYESİ TAŞ HEYKEL SEMPOZYUMU
2005- III HÜSEYİN GEZER ULUSLARARASI TAŞ VE BETON HEYKEL SEMPOZYUMU, MERSİN
Aktif Görev Aldığı Sempozyum,Konferans Ve Kongreler
Kurslar
Tez Çalışmaları
Doktora
"SANAT ESERİNE KATILAN NESNELERİN GÖSTERGEBİLİM TEORİSİYLE ÇÖZÜMLENMESİ"
Yüksek Lisans
GÖSTERGEBİLİM VE HEYKEL
Lisans
Patentler
Patentler