Arş.Gör. Dr. Erdal YABALAK

Fen Edebiyat Fakültesi/ Kimya


Yönetilen Tez Çalışmaları
Doktora
Yüksek Lisans
Lisans
Yayınlar
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlananlar
(1) Yabalak E., Günay F. , Kasumov V. T., Arslan H.,The molecular structure and vibrational spectra of N-(3-tert-butyl-2-hydroxybenzylidene)-2,6-diphenyl-4-hydroxyaniline, SPECTROCHIM ACTA A,110 (2013)291-303
(2)Yabalak E., Gizir A. M. Subcritical and Supercritical Fluid Extraction of Heavy Metals from Sand and Sewage Sludge. J. Serb. Chem. Soc. 78 (7) 1013-1022 (2013)
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeedings) basılan bildiriler.
Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler
(1) Erdal YABALAK, Özkan GÖRMEZ, Belgin GÖZMEN, A.Murat GİZİR, ‘SEBASİK ASİTİN SUBKRİTİK SUDAKİ ÇÖZÜNÜRLÜĞÜNÜN CEVAP YÜZEY YÖNTEMİ (RSM) İLE BELİRLENMESİ’, VI. Ulusal Analitik Kimya Kongresi, Hatay, 03.09-07.09., P- 100, (2012)
(2) Erdal YABALAK, Özkan GÖRMEZ, Hafize BAYAR, Belgin GÖZMEN, A.Murat GİZİR, ‘BASİC RED 46 VE BASİC RED YELLOW 28 BOYALARININ SUBKRİTİK SU İLE OKSİDASYONU’, VI. Ulusal Analitik Kimya Kongresi, Hatay, 03.09-07.09., P- 99, (2012)
(3) Özkan GÖRMEZ, Erdal YABALAK, A.Murat GİZİR, ‘SÜPERKRİTİK KARBONDİOKSİT ORTAMINDA ELEKTROKİMYASAL YÖNTEM İLE İLETKEN POLİMER SENTEZİ’, VI. Ulusal Analitik Kimya Kongresi, Hatay, 03.09-07.09., P- 234, (2012)
(4) Yahya NURAL,Tuncay İNCE, Erdal YABALAK,Ahmet Murat GİZİR,H. Ali DÖNDAŞ,‘Sub-Kritik Su Ortamında Aminokarbo-N-Tiyol Pirolidin Türevi Bileşiklerin Nikel Komplekslerinin Eldesi’, VI. Ulusal Analitik Kimya Kongresi, Hatay, 03.09-07.09., P- 314, (2012)
(5) YABALAK, E., GÖRMEZ,Ö., BAYAR, H., GİZİR, A.M.,‘Subkritik ve Superkritik Akıskanlarla Kum ve Arıtma Çamurundan Ağır Metal Ekstraksiyonu’, 25.Ulusal Kimya Kongresi, Erzurum, 27.06.-02.07., AP-114,(2011)
(6) BAYAR, H., GÖRMEZ, Ö., YABALAK, E., GÖZMEN, B., SÖNMEZ, Ö.,’Basic Yellow 28 Boyasının Sulu Çözeltisinin Persülfat/Fe2+ Reaktifleri ile Oksidatif Bozunmasının Cevap Yüzey Yöntemi ile Optimizasyonu’, 25. Ulusal Kimya Kongresi , Erzurum, 27.06.-02.07., AP-57,(2011)
(7) NURAL, Y., İNCE, T., YABALAK, E., DÖNDAŞ, H.A., GİZİR, A.M., ‘Aminokarbo-N-Tiyol Pirolidin Türevi Bileşiklerin Süperkritik CO2 Ortamında Sentezi’, 25.Ulusal Kimya Kongresi, Erzurum, 27.06.-02.07., OP-369, (2011).
Diğer yayınlar
Özet / Öz
Yazılan ulusal kitaplar veya kitaplarda bölümler
Teknik Raporlar
Bilimsel
Sanayi
Projeler
Projeler
Makale Hakemlikleri
Makale Hakemlikleri
Toplantı Kurulu Üyelikleri
Toplantı Kurulu Üyelikleri
Ödüller
Ödüller
Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler
Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler
Dersler
Son iki yılda verilen lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler
Katıldığı Bilimsel Toplantılar
Sempozyum,Konferans ve Kongreler
Aktif Görev Aldığı Sempozyum,Konferans Ve Kongreler
Kurslar
Tez Çalışmaları
Doktora
Yüksek Lisans
SUBKRİTİK VE SÜPERKRİTİK AKIŞKANLARLA KUM VE ARITMA ÇAMURUNDAN AĞIR METAL EKSTRAKSİYONU
Lisans
Patentler
Patentler